Elatiskalkulaator

Arvuta lapse elatisraha suurus alates 01.04.2024


Kui elatist maksva vanema sissetulek on väiksem kui 1685 eurot, kasutame arvutustes seda sissetuleku asemel.
Kui elatist maksva vanema on suurem kui 1685 eurot, võib kohus elatise väljamõistmisel arvesse võtta tegelikku sissetulekut või varalist seisu.
Kui palju makstakse lasterikka pere toetust?
Puhasta väljad
Elatise summa
Arvutuskäik