Elatise dokument

Elatise dokumendi koostamine

Pakume asjatundlikku ja professionaalset abi kõikide elatisega seotud dokumentide koostamisel.

Koostame juriidiliselt korrektse elatise dokumendi, mis aitab lahendada Sinu elatisega seotud õigusküsimuse.

Andmete sisestamise järel koostame dokumendi, mis on mõeldud täpselt Sinu olukorda ja vajadusi arvestades.

Saadame dokumendi e-posti teel, et saaksid sellega tutvuda, allkirjastada ning edastada teisele vanemale või kohtule.

Meie dokumendid on põhjalikud, sisaldades asjaolude kirjeldust ning kõiki vajalikke viiteid õigusaktidele ja kohtupraktikale.

Erinevatest pakettidest saad valida täpselt endale sobiva, mis vastab Sinu vajadustele ja olukorra eripäradele.

Jooned

Elatise dokument

Sisesta andmed ja saa soovitud dokument

Vali pakett

Dokumendid

Elatise nõue

Ala- või täisealise lapsele kohtuväliselt elatise ja elatisvõla nõudmine

Elatishagi

Ala- või täisealise lapsele kohtu kaudu elatise ja elatisvõla nõudmine

Kohtuotsuse muutmine

Kohtu poolt määratud elatise suurendamine või vähendamine

Elatise kokkulepe

Kohtuväline kokkulepe elatisvaidluse lahendamiseks

Kompromiss

Kohtulik kompromiss elatisvaidluse lahendamiseks

Elatisotsuse tunnustamine

Elatisraha nõudmine välismaal elavalt vanemalt

Isaduse tuvastamine

DNA ekspertiisi läbiviimine ja põlvnemise tuvastamine

Elatisabi taotlus

Kohtu- või täitemenetlusaegse elatisabi taotlemine

Täitmisavaldus

Kohtutäiturile esitatav avaldus kohtulahendi täitmiseks

Hinnad

Standard

Dokument kätte 5 tööpäevaga koos juristi soovitustega

49 /hind kokku
 • Juriidiline elatise dokument
 • Dokumendi maht 3-9 lk
 • Dokument kätte 5 tööpäevaga
 • Elatisraha 1-2 alaealisele lapsele
 • Õiguslik hinnang olukorrale
 • Vajadusel dokumentide analüüs
 • Juristi soovitused edasiseks
POPULAARNE

Kiire

Dokument kätte 1 tööpäevaga koos juristi konsultatsiooniga

99 /hind kokku
 • Juriidiline elatise dokument
 • Dokumendi maht 3-9 lk
 • Dokument kätte 1 tööpäevaga
 • Elatisraha 1-3 alaealisele lapsele
 • Õiguslik hinnang olukorrale
 • Vajadusel dokumentide analüüs
 • Juristi vastused küsimustele
 • Elatisvõla nõudmine

Personaalne

Dokument kätte 3 tööpäevaga koos juristi õigusabiga

149 /hind kokku
 • Juriidiline elatise dokument
 • Dokumendi maht 3-9 lk
 • Dokument kätte 1 tööpäevaga
 • Elatisraha 1-3 alaealisele lapsele
 • Õiguslik hinnang olukorrale
 • Vajadusel dokumentide analüüs
 • Menetlusaegne õigusabi
 • Elatisvõla nõudmine
 • Elatisabi nõudmine

KKK

Koostame dokumendi, mis vastab täpselt Sinu olukorrale, olgu see hagiavaldus, nõue või kokkulepe.
Dokument sisaldab 5-8 lehekülge olulisi asjaolusid, seisukohti ja viiteid õigusaktidele ning kohtupraktikale.
Elatise ja elatisvõla arvutame vastavalt kehtivale perekonnaseadusele.
Dokumendi koostamiseks on vaja sisestada lapse ja vanemate andmed ning vastata elatisraha maksmist puudutavatele küsimustele.
Dokumendi koostame 1-5 tööpäeva jooksul, sõltuvalt valitud teenuse paketist.
Tutvu dokumendi sisuga, veendu selle vastavuses Sinu vajadustega. Soovi korral aitame dokumenti muudatuste tegemisel.
Pärast tutvumist saada dokument digiallkirjastatult e-posti teel kohtule või teisele vanemale.
Edasine sõltub vastaspoolest ja kohtumenetluse korral kohtunikust.
Kohus lahendab elatisvaidlused tavaliselt 1-6 kuu jooksul, vastavalt seaduses ettenähtud "mõistliku aja" põhimõttele.
Koostame dokumendi nii, et täiendav juristi abi pole vajalik. Vajadusel saame pakkuda lisadokumentide koostamist ja jurist õigusabi.
Elatise asjades on kohtusse pöördumine riigilõivuvaba, seega ei kaasne kohtumenetlusega lisakulusid.
Teenuse eest saad tasuda pärast andmete esitamist turvaliselt pangalingi vahendusel.
Menetluskulude tagasinõudmine on võimalik ainult siis, kui menetlusdokumendid on kohtule esitatud juristi poolt. Menetluskulude hüvitamist saab nõuda meie juristi täisteenuse raames.
Jah. Raha tagasi garantii tähendab, et kui Sa ei ole meie teenusega rahul, siis anna meile sellest teada ning me tagastame kogu tasutud summa 1 tööpäeva jooksul.