Toetused

Lapse ülalpidamisega seotud riiklikud toetused

👶 Sünnitoetus

Sünnitoetus on lapse sünni puhul makstav ühekordne riiklik toetus. Toetuse eesmärk on katta osaliselt lapse sündimisega kaasnevaid kulusid. Toetuse suurus sõltub sündinud laste arvust:

Sündinud laste arv Sünnitoetuse suurus
1 laps 320€
2 last 640€
3 last 3 000€
4 last 4 000€
5 last 5 000€

🧒 Lapsetoetus

Lapsetoetust makstakse igakuiselt kuni lapse 19-aastaseks saamiseni. Toetuse suurus on 80€ kuus. Kui peres kasvab 3 või enam lapsetoetust saavat last, on toetuse suurus 100€ kuus kuus alates kolmandast lapsest.

👩‍👧 Üksikvanema lapse toetus

Üksikvanema lapse toetus on 80€ kuus ning seda makstakse juhul, kui lapse sünniaktis puuduvad isa andmed või kui isa on tunnistatud tagaotsitavaks.

👨‍👩‍👧‍👦 Lasterikka pere toetus

Lasterikka pere toetust makstakse perele, kus kasvab vähemalt kolm või enam last. Kui peres kasvab 3-6 last, on toetuse suurus 450€ kuus. Kui peres kasvab 7 või enam last, on toetuse suurus 650€ kuus.