Elatismiinimum

Seadusjärgne elatisraha miinimum

💶 Elatismiinimum

Elatismiinimum on lapse ülalpidamiseks igakuiselt makstav miinimumsumma. 2024. aastal on elatise miinimum:

Laste arv Elatismiinimum
1 lapsele 260.33 €
2 lapsele 520.66 €
3 lapsele 608.48 €

Elatismiinimum vaadatakse üle igal aastal. Järgmine korrigeerimine toimub 01.04.2024.

📊 Elatise arvutamine

Alaealise lapse elatise suurus määratakse kindlaks järgmiste muutujate alusel:

Baassumma: 249.78€, mis moodustab poole lapse keskmisest igakuise ülalpidamiskulust.

Elatise maksja sissetulek: 50.55€ ehk 3% eelmise aasta keskmisest brutokuupalgast.

Peretoetused: elatist korrigeeritakse 50% ulatuses igakuistest peretoetustest, olenevalt sellest, kumma vanema kontole toetus laekub.

Lapse elukoht: kui laps viibib elatist maksva vanemaga 7-15 päeva kuus, väheneb elatis iga veedetud päeva võrra.

Laste arv: elatis väheneb teisest lapsest 15%, kui laste vanusevahe on alla 3 aasta. Üle 3-aastase vanusevahe korral elatist ei vähendata.

📝 Elatise arvutamise valem

Baassumma + 3% sissetulek ± 50% lasterikka pere toetus ± 50% lapsetoetus - lapsega koosveedetud aeg - 15% alates teisest lapsest.

Soovitame elatise täpseks arvutamiseks kasutada elatiskalkulaatorit.

📈 Elatismiinimumi muutus

Elatsimiinimumi muutumise trend viimastel aastatel: