Uudised

Elatise uudised ja artiklid

Kui vanem ei maksa elatist…

08.01.2016 / lastekaitseliit.ee

Eestis on võimalik elatist nõuda kohtu kaudu kahel viisil: maksekäsu kiirmenetluse korras, täites vastava avalduse e-toimikus ning esitades kohtule hagiavalduse elatise nõudes.

TOP: 600 suuremat elatisevõlglast

08.01.2016 / aripaev.ee

Äripäev avaldab nimekirja üle 600 mehe-naisega, kes võlgnevad oma lastele kokku enam kui viis miljonit eurot.

Nelja lapse ema alandav kohtutee isa vastu

08.01.2016 / aripaev.ee

Alimente saab ametlikult nõuda vaid nendelt rongaisadelt, kelle laste emad suudavad end kulukast ja alandavast kohtukadalipust läbi murda, rääkis riigikohtuni välja läinud juristist nelja lapsega üksikema.

Notar selgitab: lapsed vanemate lepingus

08.01.2016 / sobranna.elu24.ee

Lapse ülalpidamise kohustus on lapse mõlemal vanemal. Kui vanem elab lapsega koos, rahuldab ta lapse vajadused vahetult. Kui vanem ei ela lapsega koos või ei osale lapse kasvatamises, täidab ta ülalpidamiskohustust lapsele iga kalendrikuu eest ette elatist makstes.

Vangla ja alimendid lastele

10.01.2016 / naistekas.delfi.ee

Kui elatis on välja mõistetud aga ei laeku st on võlg, siis pöördud kohtutäituri poole ja palud nõude pöörata võlgniku palga, pangaarvete ja kinnisvara vastu. Edasi oleneb kohtutäiturist ja isa olukorrast, kas midagi on võimalik saada. Kui pole pangaarvet ega vara siis koguneb võlg ja koguneb...kuni midagi võtta saab: kui vangist tuleb ja tööle asub saab ära võtta võlga nii, et isale jääb kuus ära elamiseks 1/2 miinimumpalka.

Elatis täiskasvanud lapsele

11.01.2016 / juristaitab.ee

Täiskasvanud laps, kes õpib päevases õppevormis kõrgkoolis võib ja saab esitada kohustatud lapsevanema vastu hagiavalduse kohtusse ja nõuda elatist, kuid tõesti, seda kuni 21 aastaseks saamiseni. Samuti saab teie täisealne laps nõuda tagantjärele elatist, kuid mitte rohkem kui 1 aasta järgi.

Tagantjärele on väga raske maksta!

12.01.2016 / ohtuleht.ee

2015. aasta lõpus oli elatusvõlgnikke 8043, neist 7594 meest. Maksmata jäänud alimentide kogusumma on ilma täituri­tasudeta 14 514 357,3 ­eurot. Riik tahab rongavanemate tõttu reegleid karmistada.

Elatisraha 18-aastasele

12.01.2016 / juristaitab.ee

Elatise hagi kohtusse peab ja saab esitama alati laps (lapsevanem on tema seaduslik esindaja). [Täisealise lapse] puhul peaks laps tõesti ise hagiavalduse kohtusse koostama.

Kas vanem võib lapse elatisrahast tasuda eluasemelaenu?

21.01.2016 / kodustiil.elu24.ee

Riigikohus on 16.10.2013. a lahendis tsiviilasjas nr 3-2-1-69-13 öelnud, et vanemal on kohustus hoolitseda lapse eest mis hõlmab muu hulgas ka lapsele eluruumi pakkumist, kuna lapsel peab olema kodu kus turvaliselt areneda ja kasvada. Seega hõlmab lapse elatis lisaks eluruumi kasutuskuludele ka tasu eluruumi eest sõltumata sellest kas eluruumi üüritakse, liisitakse või see on omandatud laenu eest.

Elatisevõlglased saadetakse vangi

26.01.2016 / aripaev.ee

Rohkem kui kümnendi kehtinud seadusega on seni aastas vangi saadetud keskmiselt 30 elatisrahavõlglast. Seadus, mis võimaldab laste elatisraha võlglastele määrata kriminaalkaristuse ja saata nad sellega reaalselt vangi, karmistus tänavu 1. jaanuarist veelgi. Märtsis rakenduvad ka tõhusamad meetodid võlglastelt raha kätte saamiseks.

Kui kaua menetletakse apellatsiooni elatise asjus?

26.01.2016 / vastused.ee

Seadusega ei ole sätestatud konkreetset aega, mille jooksul peab kohus otsuse tegema, vaid kohus teeb otsuse siis, kui asjaolud on selleks kohtu hinnangul piisavalt selged.

Rongavanemale koidavad kibedad päevad

04.02.2016 / postimees.ee

Märtsist muutuvad Eesti seadused elatisvõlgnike osas üheks Euroopa karmimaks. Riik loodab edulugu, kohtutäiturid on aga skeptilised. Paadunud võlglased ähvardavad surve kasvades sootuks välismaale pageda ja elatispagulaseks hakata.

Juhtkiri: maksa elatusraha ära, või muidu…

05.02.2016 / postimees.ee

Järk-järgult jõustuvad seadusemuudatused teevad aga Eestist riigi, millest kibedam on elatusrahavõlglaste elu vaid vähestes Euroopa riikides. Õigupoolest on kaua räägitud ka sellest, et riik võiks lastele mõeldud elatusraha esmalt välja maksta ja siis selle võlglasest vanemalt sisse nõuda.

Elatisevõlglaste elu läheb karmimaks

15.02.2016 / aripaev.ee

Elatisabifondi skeem on välja töötatud ja hiljemalt aprillis on perehüvitiste seaduse eelnõuga plaan jõuda valitsusse. Vastavalt valitsuse tegevusprogrammile on elatisabifond planeeritud jõustuma alates 2017. aastast.

Lapsele elatisraha maksmise eest pole pääsu isegi Austraalias

15.02.2016 / postimees.ee

Alates 1. jaanuarist 2017 kasvab elatisabi summa vanemate omavahelise kohtuvaidluse ajal maksimaalselt 500 euroni, mida võib saada kuni 150 päeva jooksul.

Sotsiaalministeeriumi plaan: riik hakkab rongavanemate asemel elatisraha maksma

15.02.2016 / postimees.ee

Uue perehüvitise seaduse eelnõu järgi pikendatakse kohtumenetluse ajal makstavat elatisabi seniselt 90 päevalt 150 päevani. Lisaks asendatakse senine päevamäär 100 euroga kuus lapse kohta. See tähendab, et kohtumenetluse ajal võib vanem saada kuni 500 eurot elatisabi.

Ivar Soopan: Lapsed, võlg ja kohtutee

18.02.2016 / maaleht.delfi.ee

Kui lapse vanemad elavad lahus ja üks vanemaist ei täida oma kohust ega maksa lapsele elatisraha, saab teine vanem seda nõuda kohtu kaudu. Kohtuskäik võib võtta teadagi mitu kuud. Riik on selleks välja mõelnud süsteemi, mis aitab last kuni viie kuu jooksul. Samal ajal, kui käib kohtumenetlus või juba ka täitemenetlus, maksab riik lapsele elatisraha. Kui kohtutee on lõpuni käidud, nõuab riik võlgnikult raha tagasi.

Elatisabi lubamine aasta hiljem uuel ringil ja üle poole väiksem

28.01.2016 / epl.ee

Riigikogu valimiseelne otsus tänavu elatisabifond luua ja lastele 215-eurost toetust maksta ei teostunud.

Homsest saab hakata oma lapsele elatisraha võlgu olijatelt autojuhilube ära võtma

29.02.2016 / delfi.ee

Homsest, 1. märtsist astuvad jõusse seadusesätted, mis lubavad kohtul jätta oma lapsele elatisraha võlgu jäänud inimese juhiloata või peatada võlgniku jahitunnistuse, relvaloa ja kalastuskaardi kehtivus.

Elatisvõlgnike piirangutele on ettevalmistamisel täiendavad meetmed

01.03.2016 / rmp.ee.ee

Mõnede näidetena võimalikest piirangutest saab välja tuua näiteks elatisvõlgniku välisriiki reisimise piiramise, kohtutäiturile elatisvõlgnike pangakontode vaatamiseks õiguse andmise ning kui on kahtlus, et võlgniku töötasu makstakse mustalt, siis on kohtutäituril võimalus hinnata, kui suur peaks olema õiglane töötasu ning seejärel saab ta selle võla katteks tööandjalt sisse nõuda.

Elatisvõlgnikke ähvardab juhilubadest ilma jäämine

01.03.2016 / pealinn.ee

Kindlasti aga ei piisa täna kehtima hakanud meetmetest veel täielikult, et elatisvõlgu paremini kätte saada. Seetõttu on Justiitsministeerium välja töötamas veel täiendavaid meetmeid elatisvõlgnike elu kibedamaks muutmiseks.

Esimesed elatisvõlajuhtumid jõuavad kohtusse tänavu

01.03.2016 / postimees.ee

Eile kehtima hakanud uued survemeetmed teevad elatisvõlgnike elu ebamugavamaks ning esimesed uuest määrusest tulenevad juhtumid jõuavad kohtusse veel sel aastal.

Riik kavatseb pitsitada rongavanemaid veelgi

01.03.2016 / postimees.ee

Justiitsministeeriumi teatel on lisaks eile jõustunud elatisvõlglaste korralekutsumiseks mõeldud survemeetmetele väljatöötamisel uued kitsendused.

Reporteritund: Elatisvõlglased ja laste olukord

09.03.2016 / vikerraadio.err.ee

Vikerraadio Reporteritunnis arutlevad elatise ja elatisvõlglaste teemal kohtutäitur Arvi Pink, Indrek Niklus Justiitsministeeriumist ning Kristel Jürna ja Kaarel Veike üksikvanemaid koondavast ühendusest.

Kohus võib elatise maksmisest hoiduva võlglase õiguse autot juhtida peatada

10.03.2016 / maaleht.delfi.ee

Maksmisest hoiduva võlglase puhul saab kohus õiguse peatada juhiloa, jahipidamisõiguse, relvaloa ja relvasoetamise loa, väikelaeva juhtimise õiguse ning kalastuskaardi. Samas tuleb arvestada sellega, et kui autojuhtimisõigus on inimesel vajalik sissetuleku teenimiseks, siis sellisel juhul seda peatada ei tohiks.

AJALUGU: Lastele elatisraha maksmata jätnud mehi ootas arestikamber

14.03.2016 / pealinn.ee

Elatisraha vajadus, suurus ja kohustus on olnud arutluse all juba iidsetes juriidilistes tekstides, kaasa arvatud Babüloonia Hammurapi seadustes 1754 eKr, mis ütlevad, et mees peab võimaldama ülalpidamist naisele, kes on talle lapsi sünnitanud, et naine saaks need lapsed üles kasvatada. See põhimõte kehtib tänapäevani.

Küsitlus: pooled lahuselavad lapsevanemad on oma lastele elatisraha võlgu

21.03.2016 / mmaaleht.delfi.ee

50% lahuselavatel lapsevanematel on oma lapse ees elatise võlgnevus. Keskmine võlgnevus oma lapse ees viimase aasta jooksul on 2 160 eurot ning keskmine võlgnevus kokku 10 364 eurot.

Uuring: kohtusse pöördumine elatisvõlgnikku maksma ei pane

21.03.2016 / postimees.ee

Kohtuotsust ei täida üldse 55 protsenti elatisvõlgnikest, osaliselt täidab 27 protsenti, täielikult täidab vaid 18 protsenti.

Graafik: pooled lahuselavad lapsevanemad on oma lastele elatise võlgu

21.03.2016 / err.ee

Kaks peamist põhjust, mis üksikvanemate hinnangul elatise maksmist takistavad, on tegeliku sissetuleku puudumine ehk töötus (9%) ja/või piisava sissetuleku puudumine, mille tõttu käib lapse toetamine teisel lapsevanemal üle jõu (20%).

Valitsus kiitis heaks perehüvitiste seaduse eelnõu

28.01.2016 / LINK.ee

Eelnõuga sätestatakse ka uued elatisabi maksmise põhimõtted eesmärgiga parandada ühe vanemaga elavate laste toimetulekut, kui üks vanematest ei täida ülalpidamiskohustust.

Tsahkna: suurim väljakutse on majanduse käimatõmbamine

02.04.2016 / lõunaeestlane.ee.ee

Oleme oma sõna pidanud ning aasta jooksul valitsuses teoks teinud kõik oma suurimad valimislubadused – haldusreformi, lasterikaste perede poliitika, elatisabi fond /…/" ütles [IRLi esimees Margus] Tsahkna.

Heljo Pikhof: auvõlg tahab tasumist

07.04.2016 / postimees.ee

Tuleval aastal peaks jõustuma seadus, mille alusel hakkab riik ühe vanemaga kasvavale lapsele, kelle teine vanem on talle elatisraha võlgu, maksma igakuist elatist. Võlglastel on viimane aeg end parandada ja hakata oma lapsi toetama.

Rase politseinik pandi ebaseaduslikult vangi

06.04.2016 / ekspress.delfi.ee

Tallinna ringkonnakohus vabasas kolm nädalat vangis hoitud naispolitseiniku, kes võlgneb oma lapsele ligi 7 500 eurot elatisraha.

Heljo Pikhof: üksikvanem võib kergemalt hingata

12.04.2016 / online.le.ee

Ei napp sissetulek, uus perekond, vimm endise kaasa vastu ega ükski muu põhjendus vabasta vanemat kohustusest toetada oma poega või tütart.

MARIKA TUUS-LAUL: Peaminister pole lakkamatute väliskomandereeringute tõttu enam Eesti eluga kursis

13.04.2016 / pealinn.ee

Peaminister Taavi Rõivas ei jaganud Tuus-Lauli seisukohta, loetledes üksteise järel põhjuseid, mis Eesti elu üha paremaks läheb. Ühe valitsusepoolse elukvaliteeti parandava muutusena tõi Rõivas välja ka elatisabifondi, hoolimata sellest, et see siiani veel valminud pole. “Meil on loomisel ka elatisabifond ja kõik vajalikud otsused selleks on tehtud,” sõnas peaminister. Elatisabifondi valmimise algtähtaeg oli paraku aga juba 1. jaanuaril 2016. aastal.

Õigusnõunik teeb puust ja punaseks: mida peab tegema üksikvanem, kes lapsele elatisabi soovib?

03.04.2016 / naistekas.delfi.ee

Elatisabile on õigus alaealisel lapsel, kelle vanem ei täida ülalpidamiskohustust või ei tee seda perekonnaseaduses nõutavas ulatuses. Laste õigusnõunik Joanna Karu selgitab, kuidas taotlemise protsess käib.

Elatisvõlglase aitamine tõi karistuse

14.04.2016 / tartu.postimees.ee

Tahtes elukaaslast majanduslikult aidata, lasi naine mehe töötasu kanda enda pangaarvele, et kohtutäitur rahale jaole ei saaks. Selline heategu tõi kuriteokahtlustuse ka naisele endale.

Pillak: sunniviisiline meeste lastega kojujätmine ei ole mõistlik

16.04.2016 / pealinn.ee

Riigikogu võttis neljapäeval menetlusse valitsuse algatatud perehüvitiste seaduse eelnõu, mis koondab ühte seadusesse senised peretoetuste, vanemahüvitise ja elatisabi seadused. Lapse sünni ja kasvatamisega seotud toetusi nimetatakse edaspidi ühtselt perehüvitisteks. Eelnõu sätestab ka uued elatisabi maksmise põhimõtted, mille eesmärk on parandada ühe vanemaga elavate laste toimetulekut, kui üks vanematest ei täida ülalpidamiskohustust. Vastavalt valitsuse otsusele on ühe lapse kohta elatisabi suuruseks määratud kuni 100 eurot.

Sotsiaalkomisjon toetas uue elatisabiskeemi loomist võimaldavat perehüvitiste eelnõu

18.04.2016 / delfi.ee

Sotsiaalkomisjon otsustas täna saata perehüvitiste seaduse eelnõu riigikogu täiskokku esimesele lugemisele 4. mail.

Uus elatisabiskeem võtab kuju – elatisvõlgniku lapsele kuni 100 eurot kuus

19.04.2016 / online.le.ee

Elatisvõlglane on võlgu oma lapsele. Uus elatisabiskeem võimaldab elatisabi võlglaste lastel saada iga kuu vähemalt 100 eurot elatist kätte, mis leevendab nende vaesust," ütles riigikogu sotsiaalkomisjoni esimees Aivar Kokk.

Elatisvõlgniku lapsed hakkavad saama kuni 100 eurot kuus

18.04.2016 / pealinn.ee

Iga neljas Eesti laps ehk umbes 56 000 last kasvab üksikvanemaga perekonnas. Nendest omakorda pea iga neljas ei saa oma ühelt vanemalt elatist. Justiitsministeeriumi andmetel oli 2015. aasta lõpu seisuga Eestis täitemenetlus enam kui 8000 elatisvõlgniku suhtes, kes olid elatisraha võlgu enam kui 14,5 miljonit eurot.

Keskerakonna Naiskogu KENA kutsub!

27.04.2016 / kesknadal.ee

Esmaspäeval, 2. mail kell 17–19 Pärnu Keskraamatukogu saalis aruteluõhtu "Loodav elatisabifond". Esineb Joanna Karu, Sotsiaalministeeriumi laste ja perede osakonna nõunik.

Laste ja vähekindlustatud inimeste toetamine saab lisaraha

27.04.2016 / online.le.ee

Riiklike peretoetuse seaduse muudatusega kehtestatud lapsetoetuse tõus järgnevaks neljaks aastaks: 7,2 miljonit eurot aastas elatisabifondi rakendamiseks.

Heljo Pikhof: Riik on parem võlgade sissenõudja kui üksikvanem

03.05.2016 / ohtuleht.ee

Tulevast aastast hakkab riik maksma ühe vanemaga kasvavale lapsele avanssi 100 euro ulatuses kuus, kui teine vanem hoidub oma kohustustest kõrvale, nõnda et tema käest pole nelja kuu jooksul õnnestunud lapseraha kätte saada. Elatisabi makstakse lapsele-noorukile kuni 18-aastaseks saamiseni, õppimise korral aga kuni 21. eluaastani.

Perehüvitise seadus astus inimestele sammu lähemale

04.05.2016 / pealinn.ee

Oleme selle seadusega reguleerinud ka uue infosüsteemi rakendamise poolt ja meie eesmärk on see, et noored emad ja isad saavad peale lapse sündi teavitusi, milliseid toetusi on neil õigus saada," sõnas Tsahkna.

Perehüvitise seaduse eelnõu läbis esimese lugemise

04.05.2016 / ohtuleht.ee

Täitemenetluses on elatisabinõudeid ehk võlglaste vastu suunatud nõudeid nüüdseks üle 8000. See summa, mis ollakse oma lastele võlgu – elatistoetused, elatisabi – on praeguseks juba üle 15 miljoni euro /…/" ütles Tsahkna.

Et üksikvanem võiks kergemalt hingata

05.05.2016 / postimees.ee

Täitemenetlusaegse ela­tisabi saamiseks ei pea üksikvanem enam kuhugi taotlusi ega andmeid esitama. Elatisabi arvutamine toimub automaatselt ning kogu suhtlemine käib kohtutäituri kaudu, kellel on ülevaade võlgnikult laekunud rahast, talle kohaldatud sunnimeetoditest ja muust sellisest. Kohtutäiturite ja sotsiaalkaitseameti infosüsteemide vahel pannakse toimima automaatne andmevahetus.

Jevgeni Ossinovski: laste võrdsed võimalused on tuleviku võti

07.05.2016 / online.le.ee

Juba 2017. aastast luuakse üksikvanemate toetamiseks elatisabifond, mille kaudu toetatakse 100 euroga kuus igat last, kelle ees jätab vanem elatise maksmise kohustuse täitmata. Lisaks kehtestasime ka täiendavad meetmed elatisabivõlglaste survestamiseks.

Lastest, vanematest ja elatisabist

09.05.2016 / pr.pohjarannik.ee

Minult on küsitud, kas elatisabi saamise tingimuseks on vanemate abielu ja selle lahutus. Vastus on “ei”! Lapse ülalpidamiskohustus tuleneb ainult ja ainult vanemaks olemisest ning ei sõltu vanemate omavahelistest suhetest. Elatisabi saaja on laps, keda tema täisealiseks saamiseni esindab vanem.

Bürokraatia tõukab elatisraha nõudest loobuma

11.05.2016 / postimees.ee

Pärnuski tasuta õigusabi andva sihtasutuse Õigusteenuste Büroo juristi Evelyn Bachi sõnutsi ongi hooldusõiguse ja suhtlemiskorra vaidlused keerulised, sest need on ühelt poolt juriidilised, teisalt emotsionaalsed. Bachi väitel osutub õigusnõu vahel vajalikuks ka miinimumelatise nõude korral, kuna seadus näeb ette võimaluse teatud juhtudel mõista välja elatis alla miinimumi. “Kindlasti ei tohiks vanem jääda ootama, vaid tuleks otsida õigusabi, et lapse huvid ja õigused saaks kaitstud,” soovitas ta.

Sven Sester: Eesti elu areneb koos majanduskasvuga

22.05.2016, / online.le.ee

Valitsuse prioriteet on pered. Emadele kindlustunde andmiseks rakendame alates järgmisest aastast elatisraha fondi, mis maksab perele välja võlgu jäädud elatisraha ja nõuab selle ise võlgnikult sisse. Peretoetuste eelarve suureneb 2020. aastaks 266 miljoni euroni. Koalitsioonilepinguga otsustati tõsta lapsetoetuse määra 45 eurolt 60 eurole. Tänavu aasta algusest on lapsetoetuse suurus 50 eurot, alates 2018. aasta algusest 55 eurot ning 2019. aastast 60 eurot.

Riigikontroll: Kohalikud omavalitsused peaksid olema aktiivsemad nende eestkostel olevate laste elatisraha sissenõudmisel

01.06.2016 / LINK.ee

Üldjuhul peab igakuine elatis olema vähemalt pool kuupalga alammäärast (praegu 215 eurot), kuid kohus võib vanema (või vanavanema) majanduslikku olukorda arvestades määrata elatiseks ka väiksema summa. On näiteid, kus see on ligikaudu 10 korda väiksem. Kehtib põhimõte, et ükskõik millises summas panus on oluline.

Rongaisad-emad võivad peagi oma pensionifondi kogutud rahast ilma jääda

03.06.2016 / pealinn.ee

Justiitsministeerium saatis huvirühmadele arvamuse avaldamiseks eelnõu väljatöötamiskavatsuse, millega kavatsetakse elatisvõlglastele kehtestada veel täiendavaid piiranguid ning seeläbi tõhustada elatisvõlgade sissenõudmist, näiteks võib võlgnik tulevikus ilma jääda oma pensionifondi kogunenud rahast.

Reisikeeld ja sõiduki arestimine: justiitsministeerium tahab elatisvõlgnikke jõulisemalt survestada

06.06.2016 / ohtuleht.ee

Justiitsministeerium saatis huvirühmadele arvamuse avaldamiseks eelnõu väljatöötamiskavatsuse, millega kavatsetakse elatisvõlglastele kehtestada veel täiendavaid piiranguid ning seeläbi tõhustada elatisvõlgade sissenõudmist.Justiitsministeerium saatis huvirühmadele arvamuse avaldamiseks eelnõu väljatöötamiskavatsuse, millega kavatsetakse elatisvõlglastele kehtestada veel täiendavaid piiranguid ning seeläbi tõhustada elatisvõlgade sissenõudmist.

VIDEO: Elatisvõlglased võivad jääda ilma passist ja pensionist!

03.06.2016 / ohtuleht.ee

Kui Justiitsminister Urmas Reinsalu ideed huvirühmade heakskiidu leiavad ja asi seadustatakse, siis võidakse võlgnikult ära võtta pass ning keelata reisida välismaale. Samuti laiendatakse võimalusi arestida võlgniku vara.

Õigusteadlane elatisvõlglaste survemeetmetest: rikkumised peavad olema tõendatud

04.06.2016 / ohtuleht.ee

Tartu Ülikooli õigusteaduskonna professor Jaan Ginter leiab, et elatisraha võlglastele kehtestatavate piirangute seadmine, sealjuures nende reisimise piiramine ja passi kehtivuse peatamine saab olla põhjendatud praktiliselt samadel alustel nagu praegu juba olemas olev kriminaalvastutus ehk peaks olema tõendatud, et tegemist on teadvalt ülalpidamiskohustuse täitmisest kõrvalehoidumisega.

Kohtutäiturid soovivad elatisvõlglased jõulisemalt pihtide vahele võtta

06.06.2016, / pealinn.ee

Kohtutäiturite eesmärk on anda igale Eesti lapsele talle kuuluv elatis, mille kohus on vanemalt välja nõudnud. Toetame igati ministri ettepanekuid suurendada kohtutäiturite volituspiire, et elatisvõlglane enda kohustusi täidaks," ütles kohtutäitur Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja esindaja, kohtutäitur Arvi Pink.

Elatisabifond aitab lapsed vaesusest välja

15.05.2016 / epl.delfi.ee

Juhiksin tähelepanu sellele, et riigilt hakkavad korrapärast abi saama ikka vaid need lapsed, kelle lahuselav vanem ei maksa talle kohtu poolt välja mõistetud elatist, ja tõstaksin siin esile sõna „kohus”. Tegelikkuses on teise vanema toest ilma jäänud lapsi hulka rohkem kui kohtumenetlusse jõudnud nõudeid, aga täit ülevaadet ei ole sest kellelgi ja riik kohvipaksu pealt vaadata ei oska.

Riigikogu kiitis heaks elatisabifondi loomise

15.06.2016 / postimees.ee

Valitsuse algatatud perehüvitiste seaduse poolt hääletasid kõik kohal olnud 90 riigikogu liiget, vastu ja erapooletuid ei olnud. See tähendab, et perehüvitiste seadus on vastu võetud ja jõustub tuleva aasta 1. jaanuaril.

Elatisabifondi loomine sai riigikogult heakskiidu

15.06.2016 / online.le.ee

Riigikogu võttis täna vastu perehüvitiste seaduse, mis koondab senised peretoetuste ja vanemahüvitiste seadused ning hõlmab ka täiesti uut elatisabifondi skeemi. Viimase eesmärk on tagada üksinda last kasvatava vanema lapsele igakuine elatisraha ning rongavanematelt elatisvõlgade karm sissenõudmine.

Margus Tsahkna: riik kui superbeebi

15.06.2016 / postimees.ee

Eestis kasvatab üksi last pea sama palju inimesi, kui elab Pärnu linnas (Pärnu 41 100, üksikvanemaid 42 000). Justiitsministeeriumi andmetel käis 2015. aasta lõpu seisuga Eestis täitemenetlus enam kui 8 000 elatisvõlglase suhtes. Seda on pea sama palju, kui elanikke Paide linnas (Paides elanikke ca 8 200). Need võlgnikud olid 2015. aasta detsembri seisuga elatisraha võlgu enam kui 14,5 miljonit eurot. See summa on mõne Eesti linna terve aasta eelarve. 56 000 last ehk iga neljas Eesti laps kasvab üksikvanemaga perekonnas (Narvas elanikke 58 400). Nendest omakorda pea iga neljas ei saa oma ühelt vanemalt elatist.

ÜKSIKVANEMAD: Paneb imestama, et elatisabifondi toetus üksikvanemale on üle poole väiksem ametlikust miinimumtoetusest

16.06.2016 / pealinn.ee

Paljud vanemaid pole julgenud elatisabi menetlusele ametlikku käiku anda, kuna lootus seda raha tegelikult näha on paljude jaoks veel üliväike." sõnas MTÜ Üksikvanema Heaks esindaja Kaia Kapsta-Forrester.

AGENDA: Kuidas riik rongavanemaid taga ajama hakkab?

16.06.2016 / soundcloud.com

Raadio 2 saates Agenda on külas Riigikogu sotsiaalkomisjoni esimees Aivar Kokk, kes räägib vastu võetud perehüvitise seadusest."

Ema ootab oma lapse isalt juba 13 aastat elatisraha

29.06.2016 / ekspress.delfi.ee

Üksinda lapse suureks kasvatanud naine lootis, et riik asub lapsele 10 000 eurot elatist võlgu olevat isa pitsitama. Aga seda ei juhtu.

Sester ei toeta Reinsalu plaani tasuda elatisvõlgu pensionifondi kogunenud rahast

04.07.2016 / pealinn.ee

Rahandusministeerium ei toeta justiitsministeeriumi kava hakata elatisvõlglaste viibinud maksete katteks arestima võlgniku pensioniosakuid, kuna ministeeriumi hinnangul on pensionifondidesse kogunenud summad enamasti niikuinii väiksed ja saadav tulu ei kaalu üles olemuslikke ja tehnilisi probleeme.

Elatisabifondi lisaeesmärk on motiveerida lapse ema registreerima sünniaktis lapse isa

06.07.2016 / ohtuleht.ee

/…/ lapsele, kelle sünniaktis ei ole kannet isa kohta, makstakse üksikvanema lapse toetust, mille suurus on 19,18 eurot kuus. Seoses elatisabifondiga ei ole plaanis suurendada sünniaktis ilma ühe vanemata olevale lapsele mõeldud toetusi suurendada. Elatisabifondi üks lisaeesmärkidest on motiveerida lapse ema registreerima sünniaktis ka lapse isa, mis muuhulgas annab lapsele majanduslikult paremad tagatised.

Lastekodulapsed jäävad ametnike tegevusetuse tõttu elatisest ilma

11.07.2016 / epl.delfi.ee

Riigikontroll auditeeris kohalikke omavalitsusi mullu augustis, kui valdade-linnade eestkostel oli 428 last. Selgus, et neist lastest oli ainult 68 vanematelt mingis ulatuses elatisraha saanud. Neid lapsi oli nii vähe seetõttu, et omavalitsused olid jätnud elatisnõuded menetlemata.

TV3 VIDEO | Paljud lastekodulapsed jäävad vallaametnike ükskõiksuse tõttu ilma elatisrahast

11.07.2016 / ohtuleht.ee

Riigikontrolli auditist selgus, et enamik kohalikke omavalitsusi ei täida oma kohustust küsida lastekodulastele nende vanematelt elatisraha. Nii jäävad ametnike ükskõiksuse pärast abirahast ilma paljud lastekodulapsed, kellel tegelikult on vanemad või vanavanemad olemas.

Linn: lapse vanematelt pole midagi võtta

13.07.2016 / saartehaal.ee

Kuressaare linn ei ole elatisraha seni vanematelt nõudnud mitmel erineval põhjusel. "Üks põhjus on auditis märgitud kohalike omavalitsuste levinum põhjendus, kohustatud isiku kehv majanduslik olukord – bioloogilistelt vanematelt lihtsalt ei ole midagi võtta. Samuti ei ole olnud Kuressaarel lastekaitsespetsialisti näol seni piisavalt ressurssi probleemiga tegeleda, kuna tegemist ei ole ka vältimatu abiga ja elatisraha mittenõudmine ei kahjusta otseselt lapse heaolu. Asenduskodus elava lapse vajadused on tagatud.

Tallinna TV juuli teise poole kava tuleb põnev ja mitmekesine

13.07.2016 / pealinn.ee

Kell 19.00 “Õigusapteek”. Eesti Juristide Liitu tulid kokku vandeadvokaat Meelis Pirn, kohtutäitur Urmas Tärno, notar Eve Põtter ja Juristide Liidu direktor Krista Paal, et üheskoos anda nõu elatisrahaga seotud küsimustes.

Seitse head nõuannet, et sul kasvaks rahatark laps

03.08.2016 / naine24.postimees.ee

Mõni kuu pärast 2015. aasta valimisi otsustas riigikogu tõsta lastetoetusi ja paljulapseliste perede toetust. Tänavu talvel loodi elatisabi fond, mis hakkab abistama lapsi, kelle on üks lapsevanem ülalpidamiseta jätnud. Nüüd siis tahetakse muuta vanemahüvitise seadust nii, et lapsevanemad võivad poolteise aasta pikkust vanemapuhkust kasutada kolme aasta jooksul pärast lapse sündi ja vanemahüvitis säilib ka siis, kui lapsevanem käib tööl ja tema sissetulek on üle 390 euro kuus.

Kalle Muuli: vanemapalgaga uuele ringile

14.08.2016 / online.le.ee

Mõni kuu pärast 2015. aasta valimisi otsustas riigikogu tõsta lastetoetusi ja paljulapseliste perede toetust. Tänavu talvel loodi elatisabi fond, mis hakkab abistama lapsi, kelle on üks lapsevanem ülalpidamiseta jätnud. Nüüd siis tahetakse muuta vanemahüvitise seadust nii, et lapsevanemad võivad poolteise aasta pikkust vanemapuhkust kasutada kolme aasta jooksul pärast lapse sündi ja vanemahüvitis säilib ka siis, kui lapsevanem käib tööl ja tema sissetulek on üle 390 euro kuus.

Elatis alla 3-aastast last kasvatavale emale

14.08.2016 / perekool.ee

Kas ja kuidas olete, alla 3-aastast last kasvatavad naised, saanud lapse isalt ka endale elatise? Kui suure elatise kohus määras?

Kuidas arvestada isa palgast toetust lapsele, keda ema kasvatab üksinda?

20.08.2016 / perekool.ee

Kui isa palganumber on teada ja kohtusse ei taha asja anda, siis kuidas see summa välja arvutada, mida isa oma lapse toetuseks peaks maksma?

Kohtule valetamine

30.08.2016 / perekool.ee

Mida tehakse inimesega, kes on (elatisvaidluses) kohtule esitanud tõestatavaid valefakte ja valetanud?

Õigusapteek nõustab abivajajaid tasuta

05.09.2016 / tallinn.ee

29. septembril avab Eesti Juristide Liidu õigusapteek oma uksed Põhja-Tallinna linnaosas, Erika tn 7a asuvas Mattiase Põhikooli I korruse saalis. Sinna on oodatud kõik abivajajad, kes soovivad saada tasuta õigusabi pärimisõiguse, perekonnaõiguse, lastele elatisraha nõuete alal. Õigusabi antakse eesti ja vene keeles. Nõustamine toimub kell 10 – 14 ja kliente teenindatakse elavas järjekorras.

Perelepitusteenus – lahendus lahutavatele peredele

06.09.2016 / naine24.postimees.ee

Perelepitus on vahendusteenus, mille käigus erapooletu isik aitab vaidlevatel vanematel jõuda mõlemale poolele sobiva lahenduseni. Perelepituse läbi saaksid vanemad last puudutavates hooldusküsimustes, aga ka näiteks elatise maksmises jõuda ühise kokkuleppeni läbi kolmanda osapoole abi. Sellised olulised küsimused peaksid olema lahendatud juba enne kohut.

Maarja Kupits: karistuseks tõsise näoga vaatamine

13.09.2016 / naine24.postimees.ee

[Elatisvõlglased,] teie lapsed ei ole süüdi selles, kuidas teie suhted, elu ja töö läinud on. Muidugi, kui ikka raha ei ole, siis maksta ei saa. Aga laps ju söömata jääda ei saa, nii et kes siis maksab?

Järgmisel aastal saab hakata elatist sisse nõudma ka USA-st

14.09.2016 / ohtuleht.ee

Alates 1. jaanuarist 2017 saavad Eesti ja teiste Euroopa Liidu riikide elanikud hakata esmaskordselt elatisvõlgu sisse nõudma ka Ameerika Ühendriikidest.

Margus Tsahkna kiri parteikaaslastele: Täna on keskmine pension 396 eurot, 2040 aga 280 eurot kuus. Kriisi lahenduseks on rohkem sünnitav Eesti rahvas

20.09.2016 / epl.delfi.ee

Järgmisest aastast jõustub meie Kolmanda Lapse poliitika. Peretoetused tõusevad nii, et kolmelapseline pere hakkab saama 400 eurot, neljalapseline 500 eurot igakuist toetust ja nii iga lapsega edasi. Samuti jõustub elatisabi fondi skeem, millega garanteerime üksinda last kasvatava vanema lastele igakuise, vähemalt 100 eurose elatisraha laekumise ning nõuame riigi poolt võlglaselt nõude sisse.

Valitsus loodab uuel aastal suurendada majanduskasvu ja heaolu

22.09.2016 / lounaeestlane.ee

[Alates 1. jaanuarist 2017. a] käivitub elatisabifond, mis tagab üksinda last kasvatava vanema lapsele igakuise elatisraha.

Õigustudengid alustasid tasuta õigusabi osutamist

26.09.2016 / tallinn.ee

26. septembrist, alustasid Eesti kõigi ülikoolide õigustudengid Eesti Juristide Liidu eestvedamisel Tallinna Linnakantseleis ja Mustamäe linnaosa valitsuses tasuta õigusabi osutamist. Õigusnõustamine toimub Tartu ja Tallinna õigusteaduskondade teise ja kolmanda kursuse tudengite poolt. Üliõpilased annavad tasuta õigusabi ja nõustavad abivajajaid igal esmaspäeval, teisipäeval, kolmapäeval ja neljapäeval kella 10 kuni 16ni ning reedel kella 10st- 14ni.

Sven Sester: kasvueelarve ja majanduskasv

11.10.2016 / online.le.ee

Käivituv elatisabi fond tagab, et laps saab vähemalt osa maksmata elatisrahast kätte. Kui arvesse võtta veel vanemahüvitised, toimetulekutoetused ning vajaduspõhised peretoetused, tähendab see et lastega perede toimetulek paraneb ja üha vähem tähendab laste kasvatamine perele vaesuslõksu sattumist.

Õigusapteek avab uksed Lasnamäe Linnosa Valitsuses

23.10.2016 / pealinn.ee

Lasnamäe Linnaosa Valitsuse esimese korruse saalis (Pallasti tn 54) 27.oktoobril antakse tasuta õigusabi (perekonnaõiguse ja elatisraha nõuete alal). Õigusabi antakse eesti ja vene keeles. Nõustamine toimub kell 10-14 ja kliente teenindatakse elavas järjekorras.

Mida teha elatisabi saamiseks?

26.10.2016 / postimees.ee

Uus elatisabi seadus jõustub 1. jaanuaril 2017. Mida teha, et uuele aastale muretumalt vastu minna ning kuidas kindlustada enda lapsele elatisabi?

Puust ja punaseks: kuidas toimib uus elatisabisüsteem?

26.10.2016 / naine24.postimees.ee

Järgmise aasta jaanuarist saab üksinda last kasvatav vanem hakata oma lapsele taotlema igakuist elatisabi. Kuidas aga bürokraatiamasinast läbi murda ning millised on täpsed sammud, mida vanem ette peaks võtma?

Miljonär maksab lapsele elatist 93 senti kuus

26.10.2016 / ekspress.delfi.ee

Jõukas ettevõtja sai juba teist korda kriminaalsüüdistuse, sest hoidub lapsele elatise maksmisest kuritahtlikult kõrvale. Tema võlg poja ees on ligi 18 000 eurot.

Toetades vanemaid: ohu märgid I

29.10.2016 / objektiiv.ee

Isad on kodus moraalselt nõrgad eeskujud. Nad ei õpeta lastele enesekindlal ja eesmärgipärasel moel, kuidas õigel ja valel vahet teha. Seetõttu ei valmista nad lapsi ette hilisemaks eluks väljaspool kodu, kui tuleb pidevalt langetada moraalseid valikuid. Selle asemel delegeerib isa “laste asjadega” tegelemise emale. Lastele paistab selline isa tavaliselt salliva, tsipake igava sõbrameheliku tüübina. Või veidi vanema semuna. Kodus ta tavaliselt lõõgastub ja pühendub vaid sellele, mis talle meeldib (vahib telekat, surfab netis vms). Kuna lapsed ei näe isa pea kunagi tööd tegemas, ei ole neil ettekujutust, kuidas üldse isa perekonnale elatist teenib või mida elatise teenimine üleüldse tähendab. Oma abikaasa vastu ta erilist austust ega tänulikkust üles ei näita, mistõttu jätab ka ema lastele nõrga ja tähtsusetu mulje.

Kõik uuest elatisabisüsteemist: teie küsimustele vastavad spetsialistid

08.11.2016 / naine24.postimees.ee

Sotsiaalministeeriumi laste ja perede osakonna nõunik Liisa-Lotta Raag’i, Justiitsministeeriumi eraõiguse talituse nõunik Jekaterina Agu ning Sotsiaalkindlustusameti perehüvitiste üksuse nõunik Piret Suur’e vastused elatisabiga seotud küsimustele.

Kõik uuest elatisabisüsteemist: teie muredele aitavad lahendust leida kohtutäiturid

10.11.2016 / naine24.postimees.ee

Kohtutäitur Urmas Tärno, kohtutäitur Arvi Pink’i, Sotsiaalministeeriumi laste ja perede osakonna nõunik Liisa-Lotta Raag’i ning Justiitsministeeriumi eraõiguse talituse nõunik Jekaterina Agu vastused elatisabiga seotud küsimustele.

Riik hakkab elatisvõlglase eest lapsele alimente välja maksma

14.11.2016 / emmedeklubi.ee

Alates 1. jaanuarist 2017 käivitub riiklik elatisabiskeem: üksinda last kasvatav vanem saab taotleda oma lapsele riigilt iga kuu sada eurot elatisraha ehk alimente, kui teine lapsevanem on jätnud kohtu poolt välja mõistetud elatise lapsele maksmata.

Rongavanemate uus piits pole korralikult tööle hakanud

15.11.2016 / postimees.ee

Kohtute infosüsteemi andmetel on praeguseks maakohtutes osaliselt või täielikult rahuldatud 14 avaldust juhiloa peatamiseks.

Kuidas saavutada alimentide maksmine ja vormistada hooldusõigus?

28.11.2016 / yanatoom.ee

Euroopa Parlamendi liikme Yana Toomi Eesti büroo juristide vastused alimentide maksmise ja hooldusõiguse vormistamisega seotud küsimustele.

Lapsele 93 senti elatist maksev ärimees: "See on eksabikaasa kättemaksuaktsioon!"

23.11.2016 / delfi.ee

Miljonärist ärimees selgitas kohtus, miks ta maksab pojale umbes 300 korda vähem elatisraha kui peaks.

Mida teha kui elatis on välja nõudnud kohtu kaudu aga isa maksab ainult poole?

01.12.2016 / LINK.ee

Sotsiaalkaitseminister Kaia Iva sõnul ei peaks elatisvõlglased riigi palgale pääsema ning abi oleks sellest, kui tööandja suhtuks elatisvõlga samamoodi nagu riik ega aitaks võlglase petuskeemidele kaasa.

Spetsialist selgitab: kuidas jagada lapse elamispinna kulud, kui vanemad elavad eraldi?

09.12.2016 / perejalaps.delfi.ee

Elatise nõudmisel miinimumulatuses ei ole vaja lapse kulusid eraldi põhjendada ega tõendada. Kui aga vanem soovib lapsele elatise miinimummäärast suuremat elatist, peab vanem suutma lapsega seotud kulude suurust tõendada.

Rongavanemate elatisvõlg arvatust kordades suurem

12.12.2016 / aripaev.ee

Kui seni arvati, et Eesti elatisvõlglaste koguvõlg oma laste ees on alla 15 miljoni euro, siis nüüd selgus, et see on 52 miljonit eurot.

Kavas: riik piirab elatisvõlglaste reisimist ja läheb autode kallale

12.12.2016 / majandus24.postimees.ee

Justiitsministeeriumis on valminud ports uusi sanktsioone elatisvõlglastelt lastele mõeldud raha kättesaamiseks, ministri sõnul on need juba õige pea valmis seaduseelnõuks saama.

Riigikogu võttis vastu järgmise aasta riigieelarve

19.12.2016 / delfi.ee

Lastega perede heaolu suurendamiseks ja sündide soodustamiseks rakendub 1. juulil lasterikka pere toetus: 1. juulist kasvab kolme ja enama lapsega perede toetus 300 eurole ning seitsme ja enama lapsega perede toetus 400 eurole kuus. Samuti käivitub elatisabifond, mis tagab üksinda last kasvatava vanema lapsele igakuise elatisraha ja milleks on alates 2017. aastast riigieelarvest igaks aastaks ette nähtud 7,2 miljonit eurot.

Miinimumelatise muutmine

21.12.2016 / osale.ee

Optimaalne ja elu edasikestvusesse uskutõstvam oleks kehtestada minimaalseks elatiseks mitte pool bruto miinimumpalka, vaid viiendik neto mediaanpalka.

Minister: tööandjad peaksid elatisvõlglastesse kriitilisemalt suhtuma

27.12.2016 / majandus24.postimees.ee

Sotsiaalkaitseminister Kaia Iva sõnul ei peaks elatisvõlglased riigi palgale pääsema ning abi oleks sellest, kui tööandja suhtuks elatisvõlga samamoodi nagu riik ega aitaks võlglase petuskeemidele kaasa.

Olulisemad muudatused õiguskorras 2017

29.12.2016 / valitsus.ee

Ühe vanemaga pered hakkavad saama tuge elatisabifondist. Vastavalt uuele riiklikule elatisabiskeemile makstakse 100 euro ulatuses toetust lapsele, kelle lahuselavalt vanemalt on kohtuotsusega välja mõistetud elatis, kuid kes ei täida maksmise kohustust. Riik tagab lapsele igakuiselt 100-eurose elatisabi laekumise, mis nõutakse sisse elatisabi võlglaselt.

Elatis ja elatisabi lapsele

01.01.2017 / eesti.ee

Eesti.ee keskkonda lisati avaleht, kus selgitatakse, kuidas nõuda lapsele elatist ja taotleda riigilt elatisabi.

Soovin, et mind ja minu bioloogilist isa ei seoks mitte miski. Kas ja kuidas on võimalik seda saavutada?

07.01.2017 / vastused.ee

Tema [lapse isa] oma kohustust teid ülal pidada täitis ja kui muud emotsionaalset sidet lapse ja vanema vahel ei tekkinud, ei ole see aluseks isast loobumiseks.

Lugeja kiri: kas mehed ongi ainult ressursiallikas? Ehk mõtestaks elatissüsteemi ümber!

14.02.2017 / naine24.postimees.ee

Kui 1995 aastal pool neto miinimumpalgast moodustas keskmisest netopalgast 9,5 protsenti, siis 2017. aastaks oodatakse, et pool bruto miinimumpalka ületab 25,4 protsendi piiri keskmisest palgast.

Pealtnägija: kuidas naisepeksja ja elatisvõlgnik pani süsteemi enda kasuks tööle

18.01.2017 / postimees.ee

Seaduse silmis on elatisrahaks määratud ühe lapse kohta pool miinimumpalka.

Mehed ja elatisraha mitte maksmine

20.01.2017 / lipsuke.com
"Seaduse silmis on elatisrahaks määratud ühe lapse kohta pool miinimumpalka.

UUSI SEADUSI: Elatisabi on kuni 100 eurot kuus

26.01.2017 / maaleht.delfi.ee.ee

1. jaanuarist 2017 käivitus uus elatisabiskeem, millega üksinda last kasvatava vanema lapsele tagatakse igakuine üldjuhul saja euro suurune elatisraha.

Lugejakiri: alimendid – maksa või sure!

30.01.2017 / arvamus.postimees.ee

Ajakirjanduses muud ei kuulegi, kui et milliseid seadusi veel on vaja vastu võtta, et karistada kurje alimentide tasumata jätjaid, ent keegi ei ole isegi korraks üritanud mõelda medali teisele poolele.

Facebooki grupp: Elatise võlglased

31.01.2017 / facebook.com

Meil on hea meel teatada, et esimene siin lehel märgitud võlgnik on asunud oma kohustust täitma ja on tänase seisuga võlgnevuse likvideerinud.

Kas täitemenetluse seadustiku § 132 lõiked 2 ja 3 on põhiseadusega vastuolus?

06.02.2017 / oiguskantsler.ee

Analüüsisime küsimust põhjalikult ja ilmset vastuolu põhiseadusega ei leidnud. Juhul, kui ühele lapsele välja mõistetud elatise sundtäitmine kahjustab elatisvõlglase ülalpidamisel oleva teise lapse heaolu, saab elatise muutmiseks pöörduda kohtusse.

Seaduslik ebaõiglus: elatisraha maksmisest on lihtne vabaneda

08.02.2017 / ekspress.delfi.ee

Lapse üksinda suureks kasvatanud vanem ei pruugigi elatisvõlga kunagi saada, sest seadus võimaldab võlgnikul võlast kergelt vabaneda.

Kas lapse isa võib elatisraha arvelt hakata lapsele täiskasvanuks saamiseni fondi koguma?

09.02.2017 / vastused.ee

Kui Teie ei nõustu lapse isa sooviga kanda elatisraha eraldi kontole, tuleb lapse isal igal juhul kanda elatis Teie isiklikule pangakontole. Kui lapse isa vaatamata sellele otsustab koguda elatisraha eraldi kontole, on ta rikkunud oma ülalpidamiskohustust lapse suhtes.

Kuidas tõestada kohtutäiturile, et oled võla ära maksnud?

09.02.2017 / juristaitab.ee

Kui võlgnik esitab maksekorralduse mille järgi makse on sissenõudja kontole tehtud, teeb kohtutäitur päringu sissenõudjale ja küsib kas raha on sissenõudja kontole laekunud. Reeglina sissenõudja kinnitabki raha laekumist ja sellega on tasumine tõendatud.

Mis on elatis?

10.02.2017 / et.wikipedia.org

Elatis ehk alimendid on lapse ülalpidamiseks makstav raha, mida peab maksma last mitte kasvatav lapsevanem, kellel on lapse suhtes ülalpidamiskohustus.

Lugeja küsib abilinnapealt: kuidas toetab linn paljulapselisi peresid?

13.02.2017 / pealinn.ee

Toetusi saavad taotleda pered, kelle kolme kuu keskmine netosissetulek perekonna esimese liikme kohta on väiksem kui 470 eurot kuus ja iga järgmise pereliikme kohta väiksem kui 376 eurot kuus.

Oh seda rasket võlakoormat: kas mõneks ajaks või kogu eluks?

13.02.2017 / yanatoom.ee

Pöörduge kohtutäituri poole avaldusega seoses sellega, et te kaotasite töö ning töövõimetuspension on teie ainus tuluallikas. Avalduses tooge ära ka lapse andmed ja lisage pangaarve väljavõtte.

Kuidas esitada hagi elatisraha suurendamiseks, kui ei tea aadressi ja isa telefonile ei vasta?

13.02.2017 / vastused.ee

Kui puuduvad andmed isa elukoha osas, tuleb hagiavaldusse märkida need andmed, mis on teada, näiteks telefoninumber ja e-posti aadress. Kindlasti tuleks üritada ka postiaadressi välja selgitada (näiteks ühiste tuttavate/sugulaste kaudu) ja kui see ebaõnnestub, kirjeldada hagiavalduses, milliseid kanaleid kaudu on andmete väljaselgitamist üritatud.

Miks on lahusoleva vanema ainus kohustus maksta elatist?

14.02.2017 / perejakodu.ohtuleht.ee

Öeldakse, et seadus kohustab, kuigi tegelikult ei kohusta. Kohustab ainult siis, kui teine vanem pole üldse koostööst huvitatud.

Kas naine saab kahele lapsele nõuda alimentideks kogu mu sissetuleku, kui saan 1000 eurot bruto?

14.02.2017 / vastused.ee

Kui laste ema soovib Teilt suuremat elatist kui 235 eurot ühe lapse kohta, tuleb tal laste kulutusi kohtus dokumentaalselt tõendada. Mõlema vanema kanda peaks jääma pool lapse igakuistest ülalpidamiskuludest.

Elatisraha välja arvestamine ja kooselu ajal tekkinud võlad

16.02.2017 / foorum.perekool.ee

Seaduse kohaselt on 1 lapse elatis pool miinimumpalka st hetkel 235 kuus, alla selle reeglina ei vähendata isa nõudel, kui ta just ei suuda tõestada, et ta on töövõimetu või tal on veel ülalpeetavaid, kes hätta jääks kui ta 235 lapsele maksab. Töötus, väike palk jms ei vabasta elatise maksmisest ega ole ka põhjus elatise vähendamiseks.

Õigusapteek aitab lapsele rongavanemalt raha saada

17.02.2017 / pealinn.ee

Järgmises Õigusapteegis annavad juristid nõu uue elatisabi seaduse kohta, mis peaks aitama peresid, kus üks lapsevanem oma lapsele elatist ei maksa.

Kui kaua on täisealisel lapsel võimalik esitada uut elatisraha maksmise hagi minu vastu?

17.02.2017 / vastused.ee

Tagasiulatuvalt on lapsel õigus nõuda ülalpidamist kuni 1 aasta eest enne elatishagi kohtule esitamist.

Millised kulud kaasnevad lahutamisega?

17.02.2017 / financer.ee

Igal juhul, ei tohi olla aga elatis ühe lapse kohta väiksem kui pool kuupalga alammäärast (ehk mitte vähem kui 235 eurot).

Kas kõrgkoolis õppija saab elatisraha kuni 21-aastaseks saamiseni?

19.02.2017 / kasulik.delfi.ee

Perekonnaseaduse § 97 punktist 2 tulenev ülalpidamiskohustus lõppeb lapse poolt põhi- või keskhariduse omandamisega – sellest lähtuvalt täisealiseks saanud lapsele kõrgkooli õppima asumisel elatist enam edasi maksma ei pea.

Parim ja halvim seadus 2016!

21.02.2017 / omanikud.ee

Mullune parim seadus on perehüvitiste seadus. Seadus võimaldab tagada riigipoolse lastetoetuse maksmise vanemate lahutuse korral ning hiljem selle sissenõudmise kohustatud poolelt. Seaduse järgi toetab riik last ja teda kasvatavat vanemat nii sel ajal, kui elatisraha üle vaieldakse kohtus, kui ka siis, kui kohtumenetlus on lõppenud ning kohtutäitur tegeleb ühelt vanemalt toetusraha kätte saamisega.

Alimendid ametlikult või mitte?

22.02.2017 / foorum.perekool.ee

Minu meelest on normaalne, et lapsevanemad saavad peale lahutust normaalselt läbi ja suudavad elatise-teema kohtuväliselt lahendada. Kohus on ikka selleks puhuks, kui inimesed muidu kokkuleppele ei jõua.

Soomes on elatise maksmine vajaduspõhine, Eestis mitte

26.02.2017 / innojairja.blogspot.fi

Soomes on elatis üks osa sotsiaalsüsteemist, millega tegeleb sotsiaalkindlustusamet Kela. Süsteem on automaatne, mistõttu ei pea keegi vaeva nägema ja elatist kohtu kaudu välja nõudma.

Kas elatisraha suureneb seoses miinimumi muutusega, kui kiirmenetlusega on mõistetud välja 179 eurot?

28.02.2017 / vastused.ee

Reeglina mõistab kohus miinimumsuuruses elatisraha välja, vaid väga kaalukatel asjaoludel on võimalik elatisraha vähendamine alla kehtiva miinimummäära.

Riik maksab peagi esimestele lastele elatisabi välja

28.02.2017 / postimees.ee

Täpsemalt on see kuupäev 10. märts, mil elatisabi peaks lasteni jõudma. Esimestena saavad raha need, kes esitasid avalduse jaanuaris, ning riik maksab ühe lapse kohta kuni sada eurot kuus.

Märtsis käivitub kauaoodatud elatisabifond

28.02.2017 / uudised.tv3.ee

Riik maksab täitemenetluse käigus elatisraha juhul, kui elatist maksma kohustatud vanem seda ei tee, kuigi elatis on varasemalt kohtuotsusega väljamõistetud.

Jurist elatisabifondist: abivajajaid on palju ning toetusest on kindlasti suur abi

28.02.2017 / uudised.tv3.ee

Seitsmeste uudiste stuudiointervjuu jurist Merle Albrant’iga, kellega vesteldi üksikvanematest ja elatisabifondist.

Alimendid ja lahkuminek

02.03.2017 / foorum.perekool.ee

Elatis on konkreetse isa panus tema seadusliku lapse kasvatamiseks ja õigustühised on igasugused tingimuste seadmised st siis maksan kui…ei ole seaduslik. Ammugi ei mõjuta elatist see, kas ja kellega suhtleb lapse ema, kas tal on uus kooselu või uus abielu vms, see ei puutu absoluutselt asjasse (uuel elukaaslasel ega abikaasal pole selle lapse ülalpidamiskohustust, see oli on ja jääb seaduslikule isale).

Kõik, mida peaks teadma elatisabist

08.03.2017 / ajakiri.lastekaitseliit.ee

Advokaadibüroo Concordia vandeadvokaat Senny Pello selgitused elatisabi taotlemise kohta.

Riik maksab lastele elatisabi nüüd ka täitemenetluse ajal

09.03.2017 / ohtuleht.ee

Täna teeb sotsiaalkindlustusamet esimesed täitemenetlusaegsed elatisabi väljamaksed veebruarikuu eest.

Kas isa saab tõsta elukaaslase koos lapsega oma korterist välja?

09.03.2017 / vastused.ee

Kui lapse isa on korteri ainuomanik, on tal õigus otsustada, kes temale kuuluvat eluruumi kasutab. Samuti on tal õigus küsida korteri kasutamise eest üüri. Lapse isal on lapse suhtes küll ülalpidamiskohustus, kuid tal ei ole kohustust tagada lapsele elamispinda.

Sotsiaalkindlustusamet tegi esimesed täitemenetlusaegsed elatisabi väljamaksed

10.03.2017 / err.ee

Sotsiaalkindlustusamet tegi reedel esimesed täitemenetlusaegsed elatisabi väljamaksed veebruarikuu eest 1481 inimesele summas 131 512 eurot. Kohtumenetlusaegset elatisabi maksis ametl 8. märtsil 123 inimesele kokku 18 014 eurot.

Kui palju riik alimente maksab?

11.03.2017 / foorum.perekool.ee

Kui lapsele on kohtu poolt elatist välja mõistetud vähem kui 100 eurot, makstakse ka elatisabi vastavalt sellele, mis kohus välja on mõistnud. Kui aga kohtu poolt välja mõistetud elatis on suurem kui 100 eurot, maksab riik elatisabi 100 eurot kuus.

Elatisnõudest loobumine

16.03.2017 / juura.ee

Sissenõudja avalduse alusel on võimalik täitemenetlust peatada (vara aresti alt selleks ajaks ei vabastata) ja lõpetada (vara vabastatakse aresti alt).

Prokuratuur süüdistab Kremli aktivisti Linterit oma lapsele elatisraha maksmata jätmises

17.03.2017 / delfi.ee

Süüdistuse järgi pole Linter juba pikemat aega oma lapsele elatist maksnud ning võla kogusumma ületab juba 9000 eurot.

Kas suvel peab lapsele elatist maksma, kui ta pool suve elab isa juures?

21.03.2017 / vastused.ee

Kui lapsel on vahelduv elukoht ja mõlemad vanemad täidavad oma ülalpidamiskohustust vahetult, ei pruugi olla otseselt alust elatise maksmiseks.

Mida tähendab "üksinda" last kasvatav lapsevanem uues elatisabi seaduses?

22.03.2017 / vastused.ee

Üksinda last kasvatav vanem on see vanem, kes kasvatab last ilma lapse teise vanemata (vanem, kes on märgitud lapse sünniakti).

Elatis ja kooselu

22.03.2017 / foorum.perekool.ee

Hoolimata sellest, kas isaduse omaksvõtt on vabatahtlik või kohtu kaudu, hoolimata sellest kas elate koos või ei, ikka on isal pärast isaduse omaksvõttu/tuvastamist kohustus elatist maksta.

Mida teeb ema elatisrahaga, kui isa maksab elatist emale ja samas on laps ka tema juures pool aastat?

23.03.2017 / vastused.ee

Hoolimata sellest, kas isaduse omaksvõtt on vabatahtlik või kohtu kaudu, hoolimata sellest kas elate koos või ei, ikka on isal pärast isaduse omaksvõttu/tuvastamist kohustus elatist maksta.

Kuidas mõista elatise kiirmenetluse nõuet, "võlgnik ei osale igakuiselt lapse ülalpidamisel"?

27.03.2017 / oiguskantsler.ee

Lapse ülalpidamises mitteosalemiseks loetakse ka seda, kui vanem ei maksa elatist piisavas ulatuses. Seega ei takista asjaolu, et isa mingis ulatuses elatist tasub, kohtu poole pöördumist miinimumsummas elatise väljamõistmiseks.

Kui kaua võib kesta tsiviilhagi menetlus ajaliselt kuigi kõik kuupäevad on juba saabunud?

05.04.2017 / vastused.ee

Minu kogemusele toetudes lahendatakse elatisasjad üldjuhul ca 6 kuuga, tavaliselt isegi kiireminini, mõnikord kulub ka pikem aeg kohtulahendi saamiseks.

Kohus saatis Linteri elatisrahavõla süüasja materjalid prokuratuuri tagasi

06.04.2017 / err.ee

Prokurör vaidles kaitsja taotlusele vastu ning märkis, et süüdistusakti tagastamine ei ole põhjendatud, kuid kohus, tutvunud kriminaalasja materjalidega, esitatud taotlustega ja poolte seisukohtadega, leidis, et käesoleval juhul on vajalik tagastada süüdistusakt prokuratuurile ja tegi selle kohta määruse.

Kas vanaema saab lastelaste kasvatamise eest elatist nõuda?

06.04.2017 / maaleht.delfi.ee

Kindlasti on eestkostjal õigus nõuda eestkostetavate [laste] nimel laste vanemalt elatist. Elatise nõude saab esitada laste elukoha järgsesse [maa]kohtusse.

Vallaline ema: Sõdida on mõttetu, eraldi elava vanema panus ei saa kunagi olla päris sama

06.04.2017 / perejakodu.ohtuleht.ee

Eile küsiti minu käest, et kui palju mu lapse (poisi) isa mulle võlgu on? Ütlen ausalt, et hakkasin keerutama, sest ei tunne küll, et mulle võlgu oldakse. Mina olen lapsevanem, mina kasvatan last ja järelikult on see minu töö, teenida täpselt nii palju, et me kahekesi ära elame.

Ta vägistas mind neli päeva pärast sünnitamist – sest naine peab alati kättesaadav olema!

07.04.2017 / emmedeklubi.ee

Kui olin vägivaldsest kodust viimaks pääsenud, jätkus kolmeaastane kemplemine elatisraha pärast. Selle aja jooksul ei maksnud mees sentigi. Kohtunik lasi vastaspoolel rahumeeli venitamistaktikat kasutada, mis aja jooksul mees jõudis oma varast lahti saada ning kohtunik laiutas vaid käsi.

Kas kunagi välja nõutud elatist 145 eurot kuus, on nüüd võimalik 235 eurole tõsta kiirmenetlusega?

11.04.2017 / vastused.ee

Elatisraha suurendamiseks tuleb esitada hagi elatisraha suuruse muutmiseks, kuid seda ei ole võimalik teha läbi maksekäsu kiirmenetluse. Täitemenetluse algatamine ei välista kuidagi kohtumenetluse algatamist elatisraha suurendamiseks.

Kättemaksukontor 195 osa: Alimendid

13.04.2017 / tv3play.tv3.ee

Kui miljonärist eksabikaasa keeldub õiglasest alimentide maksmisest, ei jää naisel muud üle kui Kättemaksukontori poole pöörduda. Detektiivid lubavad elatisraha välja nõuda, kuid selgub, et miljonär on oma varanduse osavalt teiste nimele kantinud.

Elatis ja ainuhooldusõigus

13.04.2017 / foorum.perekool.ee

Ainuhooldusõigus tähendab, et ema ei pea küsima isa nõusolekut lapsega seotud toimingute puhul, näiteks elukoha vahetuseks, lapse lasteaia või kooli valikuks, huviringi panekuks, reisile minekuks jne. Ema on lapse vara (kui laps saab midagi päranduseks või kingiks-korteri, maja, maad, raha jne) ainuhooldaja st ema vastutab lapse vara säilimise eest lapse täisealiseks saamiseni, ema taotleb vajadusel (kui see on lapse huvides) luba vara müügiks, aktsiate ostuks jne. Ilma isa igakordse loata. Ema on lapse esindaja.
Ainuhooldusõigus EI TÄHENDA lapse ainuhooldamist nagu tavaliselt hooldamine=lapse eest reaalselt hoolitsemine(toitmine, riided, eluase jne) mõeldakse! St et nüüd pühib isa käed lapsega seotud kohustustest puhtaks ega pole tal ka õigusi. Ikka on: õigus võrdselt emaga lapsega kohtuda, temaga tegelda…kohustus elatist maksta jne jne.
Kahjuks ei saa sundida isa ega vanavanemaid lapsega suhtlema, paraku. Kui nad on teistsugusel arvamusel ega soovi. Aga nõuda elatist loomulikult saab. Maksekäsu kiirmenetlus või hagi kohtusse.

Tarvi lugu: keegi pole mind nii valusasti löönud kui mu oma naised

13.04.2017 / elutark.delfi.ee

Ei möödunud Narvas aga aastatki, kui mu ema helistas, et mind otsib politsei, ja küsis, millega ma küll hakkama olen saanud. Tuli välja, et olen alimendid maksmata jätnud. Naine oli mu kohtusse andnud, kuna ma lapsele elatisraha ei maksa. Õnneks oli mul kõik salvestatud, nii et saime selle asja korda. Eksnaine ei osanud kuigi hästi põhjendada, mis ta nii tegi, kui ta tegelikult sai ju raha.

Kas kohus võib elatise vähendamise taotlust arvesse võtta, kui laps on terve kuu isaga, ka suvel pikemalt?

17.04.2017 / vastused.ee

Reeglina ei vähenda kohus elatisraha nende päevade eest, mil laps veedab aega lahus elava (ja elatist maksva) vanemaga. Seda eelkõige põhjusel, et last kasvataval vanemal on püsikulud ka ajal, mil laps viibib lahus elava vanema juures.

Kas piisab, kui vormistada kokkulepe elatise osas kirjalikult omavahel või peab seda tegema siiski notari juures?

20.04.2017 / vastused.ee

Iseenesest ei vaja elatise maksmise kokkulepe notariaalset kinnitamist, kuid panga jaoks on see tõenäoliselt vajalik, lisaks saab lisada notariaalsesse kokkuleppesse tingimuse, et kokkulepe allub kohesele sundtäitmisele – see tähendab seda, et kui laste isa rikub kokkulepet, on Teil võimalik koheselt, ilma kohtusse pöördumata, algatada tema suhtes elatisraha kättesaamiseks täitemenetlus.

Elatisraha lapsele!

21.04.2017 / juura.ee

Tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 492 punkti 8 kohaselt tuleb lapse elatisenõude puhul maksekäsu kiirmenenetluse avalduses märkida kinnitus, et võlgnik ei osale lapse ülalpidamises. [Kui isa lapse ülalpidamises aga siiski osaleb, siis tuleb nõue esitada hagimenetluses.].

Kas isa saab nõuda, et maksab elatist ja ainult lapse kontole ning üksnes juhul, kui ema maksab sama palju?

25.04.2017 / vastused.ee

Vanemal, kes on lapse alaline kasvataja, on õigus nõuda lahus elavalt vanemalt elatise maksmist otse oma pangakontole. Mõlemal vanemal tuleb küll lapse ülalpidamisse reeglina võrdselt panustada, kuid last kasvatav vanem täidab oma ülalpidamiskohustust vahetult, kandes vahetult lapse ülalpidamisega seotud kulusid.

Kas on võimalik teha seaduslik dokument, millega mu bioloogiline ütleb lahti seaduslikest õigustest?

25.04.2017 / vastused.ee

Isadusest loobuda ei ole võimalik, kuid sellele vaatamata võib kohus ülalpidamiskohustust isa suhtes piirata või üldse sellest vabastada.

Roaldi nädal: Elatisvõlglased

28.04.2017 / kanal2.postimees.ee

Eestis elab hinnanguliselt kuni 42 000 üksikvanemat, kes on õigustatud saama lapse ülalpidamiseks elatisraha teiselt vanemalt. Samal ajal kasvab jõudsalt paadunud elatisvõlglaste ehk nn “rongavanemate” arv, kes oma kohustust ei täida. Roald Johanson otsib üles Eesti üksikvanemad ja uurib, kuidas hakkama saada, kui teine pool ei maksa alimente. Mida arvavad aga elatisvõlglased ise – milline on õiglane panus laste kasvatamisel pärast lahkuminekut?

Maksekäsu kiirmenetlus ja vastväide sellele

03.05.2017 / foorum.perekool.ee

[Elatishagi kohtule esitamine on tasuta ehk] maksuvaba.

Elatise teema

08.05.2017 / juura.ee

See, et kohus nõuab uue naise sissetulekuid ja nelja uue lapse kulusid on tegelikult nende uute laste majandusliku olukorra kaitseks. Kohus soovib veenduda, et kui vanale naisele/lapse kasuks mõistetakse elatis välja miinimumsumas, siis uued lapsed ei jääks vähem kindlustatuteks.

Roaldi nädal elatisvõlgnikest

11.05.2017 / janeblogi.ee

Mõlemad [vanemad] peaksid panema võrdselt raha, et lapsel oleks hea ja turvaline kasvada.

Kas elatisraha nõue aegub?

12.05.2017 / vastused.ee

Lapse ülalpidamise kohustuse täitmise nõude aegumistähtaeg on kümme aastat iga üksiku kohustuse jaoks, seejuures ei hakka nõue aeguma enne lapse 18-aastaseks saamist.

Tahan lastega Soome elama

16.05.2017 / buduaar.ee

Ja, mis mõttes mees niikuinii ei maksa elatist? Loogiline, et peab, olgu ta Soomes või Eestis.

Uusi seadusi

18.05.2017 / maaleht.delfi.ee

Käesoleva aasta alguses lisandus kohtumenetlusaegse elatisabi kõrvale ka täitemenetlusaegne elatisabi, millega tagatakse üksinda last kasvatava vanema lapsele igakuine elatisraha.

Kas isal lasub kohustus edasi maksta elatisraha, kui laps saab 18a vanaks aga omandamisel on kutseharidus?

18.05.2017 / vastused.ee

Täisealisel lapsel on õigus saada oma vanematelt ülalpidamist siis, kui ta täisealisena omandab põhi-, kesk- või kõrgharidust või õpib kutseõppe tasemeõppes, kuid mitte kauem kui 21-aastaseks saamiseni.

Alimendid ja kinnisvara jagamine

18.05.2017 / juura.ee

Ühine laps ja tema ülalpidamiskohustus on täiesti teine teema, mis ei puutu kuidagi omandisuhetesse ega laenuküsimustesse. Kui üks vanem ei panusta vabatahtlikult lapse ülalpidamisse, on teisel vanemal õigus pöörduda kohtusse elatise nõudega.

Eesti elatismaksud on üks kõige ebaõnnestuim asi

19.05.2017 / foorum.perekool.ee

Ema kasvatab 24/7, isa maksab pikaajalist "laenu", vahest käiakse kohtus kaklemas, kohtul on tööd, juristil on tööd, emal, isal ärapanemisrõõm või kaotusvalu.

Elatisabist ja elatisest

31.05.2017 / digi.perejakodu.ee

Elatist tuleb lapse ülalpidamiseks tasuda vähemalt miinimummääras (pool igal aastal kehtestatud miinimum­palga määrast).

Mais maksti täitemenetlusaegset elatisabi 1 943 inimesele

31.05.2017 / sotsiaalkindlustusamet.ee

Sotsiaalkindlustusamet tegi eile täitemenetlusaegsed elatisabi väljamaksed aprillikuu eest 1943 inimesele summas 179 782 eurot.

Eelnõu seab pahatahtlikele elatisvõlgnikele uued piirangud

31.05.2017 / err.ee

Kui praegu saab elatisvõlgniku mõjutamiseks peatada näiteks võlgniku juhtimisõiguse, kalastuskaardi, jahipidamisõiguse või relvaloa kehtimise õiguse, siis eelnõu kohaselt saab kohus tunnistada vajadusel kehtetuks ka võlgniku reisidokumendid, näiteks passi, meremehe teenistusraamatu, kuid mitte ID-kaardi ja keelata ka reisidokumentide väljaandmise.

Just selle summa saab keskmine Eesti lastega pere ühe liikme kohta kuus kulutada

04.06.2017 / perejalaps.delfi.ee

Statistikaameti andmetel kulutas 2015. aastal lastega leibkond leibkonnaliikme kohta 371 eurot kuus.

Kuidas nõuda elatisraha, kui ema lastega on Soomes ja isa Eestis?

06.06.2017 / vastused.ee

[Elatishagi võib menetleda] nii Soome kohus (lapse elukohajärgne kohus) kui ka Eesti kohus (kostja elukohajärgne kohus).

ELATISVÕLGNIKE ELU LÄHEB KIBEDAMAKS: jätad lastele maksmata, võetakse auto käest ja reisima ei pääse!

06.06.2017 / ohtuleht.ee

[Justiitsministeerium] saatis kooskõlastusringile eelnõu, mille järgi plaanitakse kehtetuks tunnistada näiteks [elatis]võlgniku reisidokumendid. Lisaks luuakse liiklusregistrisse uus keelumärke liik, mille järgi politsei hakkab jooksvalt kontrollima, kas kinni peetud või mööda sõitev sõiduk on kohtutäituri poolt keelumärgistatud. Kui politsei tuvastab sellise sõiduki, siis on korravalvureil õigus sõiduk valdajalt ära võtta ja täiturile üle anda.

Alimentide suurus

07.06.2017 / rmp.ee

Küsimus: Hetkel käsil lahkuminek abikaasast kellega on 3 last. Minu igakuine sissetulek on umbes 1 000 eurot neto. Kui suured tuleksid umbes alimendid?
Vastus: Miinimumelatis on 1/2 miinimumpalka kuus ühe lapse kohta, s.t 3 last kokku 705 eurot.

Kuidas lubab seadus ühelt lapselt teise kasuks raha ära võtta?

08.06.2017 / foorum.perekool.ee

Seadus ütleb, et vanemad hoolitsevad oma laste eest võrdselt ja seega on ühe vanema makstav elatis vaid pool sellest rahast, mida lapse kasvatamiseks on vaja.

Elatis ja elatisabi lapsele

12.06.2017 / eesti.ee

Justiitsministeeriumi ülevaade lapse ülalpidamist puudutavast regulatsioonist Eestis.

Elatis, isa Eestis, laps Soome

15.06.2017 / juura.ee

Küsimus: Kas ma saan Eesti kohtult nõuda elatise väljamõistmist, kui laps elab Soomes ja isa Eestis?
Vastus: Jah.

Lapse ja peretoetused vanemapõhiseks?

16.06.2017 / foorum.perekool.ee

Kui eksidega kokku leppida, siis saab ju praegugi määrata lastetoetuste saajaks selle, mis pidi oleks kasulikum. Aga probleem ongi ju selles, et kokkulepetele ei jõuta ja usaldust pole. Kui suur on protsent mehi, kes maksavad elatist ilma kohtuotsuseta? See määrabki selle miks seda ühte last ei anta isale, kellel on näiteks 2 last lisaks tema hingekirja lapsetoetuste saajaks. Suuremjagu ei mõtle nii, et kui kokku liidaks ja saaks näiteks tulumaksutagastuse, siis selle eest midagi lapsele lisaks osta, vaid soovivad lihtsalt endale raha saada.

Kas isa peab maksma elatisraha edasi peale vanemlike õiguste äravõtmist?

19.06.2017 / vastused.ee

Vanemlike õiguste äravõtmine ei lõpeta vanema ülalpidamiskohustust oma lapse suhtes. Lapse isal tuleb lapsele elatisraha edasi maksta, samuti tasuda elatisvõlgnevus.

Vanemlikud õigused – elatis

21.06.2017 / juura.ee

Elatise võlg kasvab edasi ja lapse emal on elatist õigus nõuda ka lapse isa vanematelt, kuna poeg seda ise ei suuda tasuda. Vanemlike õigusi enam ära ei võeta, tõenäoliselt võeti ära otsustusõigus lapse üle, et ema saaks üksinda teha otsuseid kus lapsega elab või millises koolis/lasteaias laps käib.

Elatisabi arvutamine

23.06.2017 / juura.ee

Elatisraha tuleb maksta ette, ehk et juuli raha tuleb maksta hiljemalt 30. juunil.

Õigusteadmatus kasvatab võlad mitmekordseks

25.06.2017 / pealinn.ee

Paljudele teeb muret veel elatis, näiteks alimendid ning lapse hoolduse ja vara jagamise küsimused.

Tööandjad: elatisvõlgnike seadus on liiga karm

26.06.2017 / aripaev.ee

Leiame, et töötaja peaks ise oma kohustuste eest vastutama. Kui kohtutäituril tekib kahtlus, et töötaja tegelik sissetulek on suurem kui ametlik sissetulek, tuleks nõue esitada töötaja, mitte tööandja vastu" seisab [Eesti Kaubandus- Tööstuskoja poolt Justiitsministeeriumile edastatud kirjas.

Kolme ja enama lapsega perede kõrge toetus hakkas kehtima

03.07.2017 / emmedeklubi.ee

1. juulist hakkas Eestis kehtima oodatud lasterikka pere toetus. Perele, kus kasvab kolm kuni kuus last, maksab riik senisele lapsetoetusele lisaks 300 eurot kuus. Perele, kus kasvab seitse ja rohkem last, makstakse lapsetoetusele lisaks 400 eurot.

Isa lapsele nime panema ei tule, kuid isa 100% teada, kas on mingeid õigusi?

04.07.2017 / foorum.perekool.ee

Saab nõuda kohtu kaudu isaduse tuvastamist. Aga palun arvesta siis, et kohustustega käivad kaasas ka õigused. Seega isal on õigus sama palju lapsega kohtuda, tema asukoha asjus kaasa rääkida, otsustada, kas võib minna reisile jne. Ja lapsel on hiljem kohustus oma isa ülal pidada.

Lasterikkad pered rõõmustavad uue toetuse üle

06.07.2017 / saartehaal.ee

Lasterikka pere toetuse esimesed väljamaksed teeb sotsiaalkindlustusamet 7. juulil.

Iga viies noor saab ümbrikupalka

06.07.2017 / arileht.delfi.ee

Peamiselt maksavad illegaalset töötasu väikesed ettevõtted, kes soovivad tööjõumaksude maksmata jätmisega oma kulusid vähendada ja ebaausat konkurentsieelist saada. Samal ajal võib ka töötaja seda ise soovida, kui mingite kohustuste täitmisel on tekkinud makseraskused või soovitakse näiteks elatisraha maksmisest kõrvale hoiduda.

Õiguskantsleri kiri Justiitsministeeriumile: Eelnõu elatise võlgnike survestamiseks

07.07.2017 / oiguskantsler.ee

Elatis on mõeldud lapse igapäevaseks toimetulekuks, mistõttu on tõesti oluline, et laps saaks vajalikku ülalpidamist koheselt. Lapse õigus saada ülalpidamist ületab oma olulisuselt suure osa vanemate heaoluõiguseid ja –vabadusi ning teatud ulatuses ka kolmandate isikute majandushuve.

Vastamine hagiavaldusele

11.07.2017 / juura.ee

Kui maksate iga kuu lapsele 290 eur, siis ei ole tõesti alust [kohtu]menetluseks /…/.

Plaan: isata lastele kuu aega vähem vanemahüvitist

11.07.2017 / postimees.ee

Sotsiaalministeerium saatis kooskõlastusringile vanemahüvitise muudatused, millega isad saavad 30 päeva pikkuse täiendava vanemahüvitise. Isata lastelt ei võeta küll midagi ära, kuid see tähendab, et neile jääb kehtima senine 18 kuu pikkune hüvitise saamise õigus, kui kahe vanemaga perekonnal on võimalus kuu kauem toetatult vanemaga kodus olla.

Lasterikka pere toetust saavad vanemad, kelle juures laps kasvab

11.07.2017 / ohtuleht.ee

Kui aga lapsed elavad võrdselt mõlema vanema juures või teise vanema peres, siis seda [lasterikka pere toetuse saamise] õigust ei ole.

Ümbrikupalk kui keelatud vili

11.07.2017 / koda.ee

Töötaja "motivatsiooniks" saada palka ümbrikus võib olla näiteks soov hiilida kõrvale lastele ettenähtud elatisraha maksmisest või saadavate sotsiaaltoetuste kaotamine.

Tulevane elatissüsteem

15.07.2017 / foorum.perekool.ee

Sel nädalal juhtisid kohtunikud justiitsministeeriumi tähelepanu tõigale, et eesti miinimumelatis on liiga kõrge ja uutest santsioonidest pole eriti kasu. Teemat käsitleti ka reedel Vikerraadios, kus Urmas Reinsalu tunnistas, et aasta tagasi kehtestatud sanktsioonid ei toimi ja elatissüsteem vajab uuendamist.

Üliõpilased jagavad augustikuus soovijatele tasuta õigusabi

24.07.2017 / uudised.tv3.ee

Eesti inimeste suurimad mured on seotud laste elatisraha ning pärimisküsimustega. Tulevased juristid on aga taas Tallinna teenindussaalis kuni 25. augustini kõikidele abivajajatele tasuta nõu jagamas.

Lahutus on kallis asi: loe, mis kulutused ootavad Korobeinikut kohtusse minnes ees!

25.07.2017 / elu24.postimees.ee

Elatisraha suuruse määramisel arvestatakse tavapäraseid kulutusi, mis lapse kasvatamisel tekivad ning võetakse arvesse, et raha kataks täielikult lapse vajadused. Igal juhul, ei tohi olla aga elatis ühe lapse kohta väiksem kui pool kuupalga alammäärast (ehk mitte vähem kui 235 eurot).

Elatisabi taotlemine

25.07.2017 / eesti.ee

Sotsiaalkindlustusameti selgitused elatisabi taotlemise kohta.

Nii üritavad soomlased petta Kelat – keskmine pettus 4 200 eurot

28.07.2017 / soome24.fi

Näiteks üks naine elas välismaal, aga oli registreeritud Soome aadressile. Samal ajal taotles ta Soomes eluasemetoetust, töötutoetust, lapsetoetust ja elatisabi. Välismaal elavale inimesele polnud neid toetusi ette nähtud. Pooleteise aastaga õnnestus nii välja petta ligi 64 000 eurot. Kohus mõistis naisele nelja kuu pikkuse tingimisi vanglakaristuse.

Seaduslikud viisid oma laps nälga jätta: kui elatisvõlgnik välismaale pageb, ei maksa ka riik

30.07.2017 / nelli.ee

Täitemenetlust ei saa algatada maksmisest hoiduva vanema kohta välisriigis, kui puuduvad seaduslikud elukoha- ja töökohaandmed inimese kohta. Täitemenetlust ei saa algatada Eestis, kui puudub vara. Kohtutäiturid lihtsalt ei võta menetlusse asju, millel puudub rahaline sisu, isegi vaatamata jõustunud kohtuotsusele.

Alimentidest ja muust

31.07.2017 / kadiliisblog.wordpress.com

Laps ei ole ainult ühe vanema oma vaid ikkagi mõlema. Mõlemad peaksid panustama ühtemoodi enda lapsesse.

Info laste- ja peretoetustest

31.07.2017 / kodu.kliinikum.ee

Tartu Ülikooli Kliinikumi infoleht laste- ja peretoetuste kohta.

2017. aasta muudatused Sotsiaalministeeriumi haldusalas

31.07.2017 / sm.ee

Vastavalt uuele riiklikule elatisabiskeemile makstakse 100 euro ulatuses toetust lapsele, kelle lahuselavalt vanemalt on kohtuotsusega välja mõistetud elatis, kuid kes ei täida maksmise kohustust. Riik tagab lapsele igakuiselt 100-eurose elatisabi laekumise, mis nõutakse sisse elatisabi võlglaselt.

Nõustamised peredele

01.08.2017 / osale.ee

Minu idee seisneb selles, et päris paljud naised/mehed, kasvatavad lapsi üksinda ja ei saa teiselt poolelt alimente kuidagi kätte (alimendid kohtu poolt välja mõistetud juba). Korralda nõustamised mõlemale poolele, et jõuaks kiiremini lahendusteni, et ei peaks lisakulusid maksma hakkama, kui pöörduda kohtutäiturite poole.

Lasteasutustega seotud sotsiaaltoetused Kuressaare linnas

03.08.2017 / saartehaal.ee

Toetust makstakse neile, kelle perekonna sissetulek (töötasu, elatisraha, lapsetoetus ja muud sissetulekud) ühe pereliikme kohta on pärast eluasemekulude mahaarvamist väiksem kui pool kehtivast palga alammäärast (235 eurot). Taotlemiseks tuleb esitada nõuetekohane taotlus koos jooksva kuu sissetulekuid ja eluasemele tehtavaid kulutusi tõendavate dokumentidega Kuressaare linnavalitsuse sotsiaalosakonda.

Elatisega seotud murekohad elatise maksja seisukohalt

04.08.2017 / foorum.perekool.ee

Miinimumelatis moodustab 24,7% prognoositavast tänavuse aasta keskmisest palgast. Keskmist palka teenivad aga napilt kolmandik Eesti palgatöölistest. Ka Riigikohus on leidnud, et miinimumelatis on liiga suureks kasvanud, ületab kaugelt poolt laste tegelikest kuludest (Rakendusuuringute keskuse 2014a uuringu järgi keskmiselt, mitte minimaalselt, 280€/kuus) ja tuleks alampalgast lahti siduda.

Ikka need alimendid

05.08.2017 / foorum.perekool.ee

Kui täna lahuselav vanem maksab lapsele elatist vähem, kui seadusega ette nähtud miinimum, siis loetakse, et ta jääb lapsele võlgu.

Sotsiaalkindlustusameti uue infosüsteemi arendamine jätkub uute partneritega

07.08.2017 / sotsiaalkindlustusamet.ee

Maksame kõiki sotsiaaltoetusi ja uut elatisabi läbi uue infosüsteemi. Kõik meie enam kui 700 000 klienti võivad olla kindlad, et toetused ja teenused makstakse õigeaegselt välja.

Kui laps sai 18-aastaseks, kas võin siis elatisraha ja taskuraha otse lapsele maksta?

14.08.2017 / vastused.ee

Kui täisealiseks saanud laps jätkab keskhariduse omandamist, on tal õigus ülalpidamisele, kuid mitte kauem kui 21-aastaseks saamiseni. Kui kohustusite omavahelise lepinguga tasuma elatist kuni lapse täisealiseks saamiseni, on Teil nüüd, kui laps on saanud 18-aastaseks, õigus maksta elatisraha otse lapse pangakontole.

Elatise miinimum (alimendid)?

21.08.2017 / foorum.perekool.ee

Elatise maksjal tuleb kõik 235€ elatise saajale välja maksta, kinni sellest midagi pidada ei tohi, tulumaksu sellelt tagasi ei saa. Elatise saaja saadud elatiselt mingeid makse maksma ei pea, kõik 235€ on temale kasutamiseks.

Mis samme tuleb astuda ja milliseid pabereid on vaja, et nõuda kohtu kaudu isalt lastele elatist?

21.08.2017 / vastused.ee

Kui laste isa on märgitud laste sünnitunnistusele, tuleb elatise väljamõistmiseks hagiavaldusega kohtu poole pöörduda. Samuti on võimalik elatise väljamõistmine läbi maksekäsu kiirmenetluse, kuid sellisel juhul ei ole võimalik nõuda elatist tagasiulatavalt ega suuremas summas kui 1,5-kordne kehtiv elatismiinimum.

Kas isal on tõesti õigus tasaarveldada miinimumelatisest kuus 5 päeva jooksul lapsele tehtud kulutusi?

21.08.2017 / vastused.ee

Laste isal ei ole õigus omavoliliselt teha elatisrahast mahaarvamisi. Elatist tuleb tasuda vastavalt kohtulahendile, vastasel juhul on elatist saaval vanemal õigus pöörduda elatisraha kättesaamiseks kohtutäituri poole.

Kas saan ülikooli ajaks vanematelt suuremat elatist nõuda?

21.08.2017 / vastused.ee

Kui kokkuleppele jõuda ei õnnestu, on põhjendatud hagiga kohtusse pöördumine. Selleks tuleb koostada hagiavaldus, millega taotlete elatise suuruse muutmist. Teil tuleb tõendada enda vajaduste suurenemist, esitades seejuures vastavaid tõendeid. Riigilõivu elatise suurendamise hagilt tasuma ei pea.

Kui lapsel ei ole bioloogilise isa nime, kas siis on võimalik lapse bioloogilist isa elatist maksma panna?

22.08.2017 / vastused.ee

Lapse isalt on võimalik kohtulikult elatist nõuda vaid siis, kui lapse isa on kantud lapse sünnitunnistusele. Kui lapse sünnitunnistusele isa märgitud ei ole, tuleb kõigepealt kindlaks teha isadus (kas lapse isaga kokkuleppel või kohtu kaudu) ja seejärel on võimalus nõuda kohtu kaudu elatise väljamõistmist.

Kui palju on võimalik küsida lapse jaoks elatisraha, kui lapse isa on sügava puudega ja kuu sissetulek on 371 eurot?

23.08.2017 / vastused.ee

Üldjuhul oleneb lapse elatisraha suurus lapse vajadustest, kuid samas mõjutab elatisraha suurust ka vanema majanduslik seisund.

Vanemad, kes lahus. kuidas teil rahaasjad?

28.08.2017 / foorum.perekool.ee

Meil kokkuleppeline summa välja mõeldud, mida isa igakuiselt maksab, 8 aasta jooksul pole kordagi mingeid probleeme tekkinud. Hetkel on see 500.- kuus. Lisaks ostab isa ka enamuse riidekraamist. Laps veedab umbes 1 öö nädalas isa juures, lisaks umbes 1 nädalavahetuse kuu jooksul samuti. Rangelt asjad reglementeeritud pole, suhted kõigi osapoolte vahel sõbralikud. Isal on ka uus pere ja 2 väikest last, keda aitan vahel heameelega hoida jne.

Kuidas oleks võimalik teha nii, et ainult emal oleks lapsehooldusõigus?

28.08.2017 / vastused.ee

Kui vanematel ei õnnestu ühist hooldusõigust üksmeeles teostada, on võimalik kohtult taotleda, et kohus annaks ühele vanemale lapse hooldusõiguse osaliselt/täielikult üle. Selleks tuleb kohtule esitada vastav avaldus ja põhjendada oma väiteid.

Kas omal ajal määratud elatismiinimum tõuseb automaatselt või peaksin uuesti kohtusse pöörduma, et tänast miinimumi saada?

28.08.2017 / vastused.ee

Kui kohtulahendiga on elatis välja mõistetud konkreetse summana, tuleb elatise suurendamiseks uuesti hagiga kohtu poole pöörduda. Kui aga kohtulahendi kohaselt on elatise suurus seotud alampalgaga, suureneb makstav elatis automaatselt alampalga muutumisel.

Kuidas saaksin vabaneda elatise maksmiset, kui ma pole lapse lihane isa, kuid nimi on sünnitunnistusel?

28.08.2017 / vastused.ee

Kui olete kantud lapse sünnitunnistusele, on Teil lapse suhtes ülalpidamiskohustus. Isadust on võimalik kohtu kaudu vaidlustada, kuid vaidlustamise tähtaeg on 1 aasta alates vaidlustamise aluseks olevatest asjaoludest teadasaamisest. Näiteks kui Te olite juba lapse sündimise hetkel teadlik, et tegemist ei ole Teie bioloogilise lapsega, lõppes isaduse vaidlustamise tähtaeg lapse 1-aastaseks saamisel.

Kalvi Kõva: julgust eksida on poliitikas enam

05.09.2017 / riigikogukroonikad.ee

Meie suurimad suunitlused on olnud perede toimetulek, eriti lastega perede ja üksikvanemate toimetulek, sealhulgas elatisraha väljanõudmised.

Üks hääl massis on teistmoodi

09.09.2017 / riisitera.wordpress.com

Paraku on seoses elatisega väga palju probleeme, mis panevad teise vanema väga kehva olukorda. Sageli mõistame aga ainult vanemaid, kes lapsega koos elavad aga mitte neid, kes eraldi elavad.

Hooldusõigus ja alimendid

18.09.2017 / foorum.perekool.ee

Alimente, kui need on juba peale pandud, saab minu teada vähendada ainult kohtu kaudu. Ehk siis pead pöörduma kohtu poole ning seal ära tõendama, et kannad ise suures mahus kulusif ning lapsed on poole ajast sinuga. Lihtsalt maksmata sa ei saa kätta senikaua kui vana kohtuotsus on jõus, sest siis saab naine iga kell kohtutäituri poole pöörduda ning siis lisanduvad ka kohtutäituri tasud, mis on üsna kopsakad ning nõutakse võlg sisse.

Lasterikka pere toetus ja elatis

18.09.2017 / rmp.ee

Seega [alates 01.07.2017] saab vähemalt 3 last kasvatav pere riigi käest igakuist toetust 500 eurot kuus.

Eesti Kaubandus-Tööstuskoja teataja august 2017

20.09.2017 / issuu.com

2016. aasta lõpus uuris kaubanduskoda ettevõtjatelt nende arvamusi ümbrikupalkade maksmise kohta. Töötaja algatusel ümbrikupalga maksmise põhilise põhjusena nähti soovi varjata sissetulekut (38%), selle taga võib olla näiteks soov hiilida kõrvale lastele elatisraha maksmisest.

Kas kohtutäitur teeb võlgniku taskud tühjaks?

21.09.2017 / maaleht.delfi.ee

Me ei tohi arestida riiklikke toetusi, hüvitisi (ka vanemahüvitist), elatist ega pensione. .

Alimentide maksmisest kohtuväliselt või mitte

22.09.2017 / foorum.perekool.ee

Sõbraliku lahkumineku korral saavad kokkulepped sõlmitud ilma kohtu ja notarita. Samas tasub meeles pidada, et kui ema soovib võtta näiteks kodulaenu, siis peab elatis olema kohtus välja nõutud või notaris kokku lepitud. Igakuine elatise laekumine ema pangakontole panka ei rahulda.

Meestest, naistest ja võrdõiguslikkusest

23.09.2017 / muleioleblogi.ee

Minu meelest üheks tähtsamaks argumendiks on lapse elatisraha ehk alimendid, nagu paljud armastavad öelda. Eestis ja arvatavasti mujalgi maailmas on naistel väga palju õigusi alaealise lapse hooldusküsimustes – praktiliselt alati võidavad kohtus naised. Seetõttu praktiliselt enamus lapsi pere lagunemisel lähevad elama ema juurde ning isa hakkab igakuiselt maksab elatist.

Lastele parim kasvukeskkond on pere

25.09.2017 / riisitera.wordpress.com

Tegime hiljuti Facebooki lehe MTÜ Lapsele Vanemad organisatsioonile. Kui tõesti hindate pereväärtusi ja mõlema vanema olulisust lastele siis tulge ühinege meiega.

Õnneli Matt: elatisrahast ja lastetoetustest ilma radikaalfeministliku agendata

25.09.2017 / uueduudised.ee

Kui tuua olukord, kus ema elab kolme lapsega ja saab palka 500 eurot, toetust riigilt 500 eurot ja isalt alimente summas 705 eurot ehk miinimumi (ma nimetaks „normi“) iga lapse kohta, siis teeb see tema kuu sissetulekuks 1 910 eurot.

Postimehe ristsõna: 27.september 2017

27.09.2017 / postimees.ee

Alimendid ehk elatis.

Filmiarvustus: Minu näoga onu» on piisav, et mõjuda naistele, kuid mõeldud siiski meestele

29.09.2017 / pluss.postimees.ee

Tervisega kimpus isa (Roman Baskin) ilmub oma äsja mittevabatahtlikult vallaliseks muutunud poja ukse taha ning nõuab hoolt ja hellust, mida ta ise kunagi ei pakkunud. Mida sellises olukorras teha? Leppida olukorraga ja rõõmustada end teadmisega, et alimendid läksid ju igati ausalt isa palgast maha?

Elatisest/alimentidest – head ja vead

29.09.2017 / foorum.perekool.ee

Kui isa ei maksa üldse elatist, siis riik maksab 100 eurot kuus ning nõuab selle mehelt välja. Kui mees maksab 50 eurot, siis maksab riik 50 eurot lisaks. Kui mees maksab 80 eurot, siis riik maksab 20 eurot. Kui mees maksab 100 eurot või rohkem, siis riik ei maksa midagi. Lapsel on abivajava isa toetamise kohustus tulevikus niikuinii.

Õiguskantsleri aastaülevaade 2016/2017

29.09.2017 / oiguskantsler.ee

Kui näiteks vanem maksab lapsele elatist vaid siis, kui tal on selleks tuju, siis on peamine probleem ikkagi selles vanemas, mitte seadustes, kohtutäituris või riigis. Mõistlikkust ja heatahtlikkust seaduse, kohtuotsuse ega riigi sunniga tekitada ei saa.

Asenduskodu ja lapsevanema versus riigi ülalpidamiskohustusest

02.10.2017 / uueduudised.ee

Omavalitsus peaks nõudma asenduskodudes viibivate laste eest elatised välja ning seda raha ei tohiks kasutada asenduskodu ühisteks kuludeks, vaid konkreetselt antud lapse lisahüvedeks või panna raha hoopis tuleviku tarvis kogunema. Asenduskodust välja astuva „laps-täiskasvanu“ jaoks oleks selline hoius oluline abi.

Oma inimeste heaks

02.10.2017 / kokk.info

Lapsi, kes elavad ainult ühe vanemaga, on Eestis 56 000. Neist iga neljas perekond on selline, kus üks vanematest ei maksa lapsele elatisraha.

Riigikohus: mootorsõiduki juhtimisõiguse kehtivuse peatemisest

04.10.2017 / riigikohus.ee

Isegi juhul, kui võlgnik oli töövõimetu ka elatise väljamõistmise kohtumenetluse ajal, tuleb õiguste piiramise menetluses võlgniku töövõimetuse korral asjaolude kohaselt kontrollida tema võimet elatist tasuda. Üldsõnaline tõdemus võlgniku kohustusest leida tasuvam töö, mis ei põhine asjas tuvastatud faktiliste asjaolude hindamisel, ei ole asjakohane. Kaaluda tuleb ka seda, kas taotletav meede on kohane, sundimaks võlgnikku igakuist elatist korrapäraselt tasuma ja aidates seega väljamõistetud elatise maksmisele kaasa.

Invaliidist elatisvõlgnik sai riigikohtus võidu

06.10.2017 / pr.pohjarannik.ee

Mees, kelle juhiloa kehtivus peatati, kuna ta on elatisrahana võlgu tuhandeid eurosid, läks Riigikohtusse, kes tühistas juhiloa kehtivuse peatanud varasemad kohtumäärused.

Elatisraha täisealisele

08.10.2017 / juura.ee

Elatise maksja on kohustatud elatist maksma kuni lapse täisealiseks saamiseni ning peale täisealiseks saamist kuni põhi- või keskhariduse omandamiseni põhikoolis, gümnaasiumis või kutseõppeasutuses, kuid mitte kauem kui 21-aastaseks saamiseni.

Elatisabi, millal laekub

15.10.2017 / foorum.perekool.ee

Minul oli 4 kuud ooteaeg, mil kohtutäitur püüdis saada lapse isalt rahasid kätte. Ja kui 4 kuu jooksul ei saanud siis 5 kuul 8 kuupäev tuli koos lasterahadega riigipoolt elatisabi 100 eurot.

Alimendid – lastetoetus

15.10.2017 / juura.ee

Lapse elatis on pool miinimumpalka ühelelapsele, kahe lapse korral jah tõesti terve miinimumpalk. Lisaks! Kui teine vanem ei ole tasunud elatist ega ka muud moodi panustanud, siis saab ka nõuda elatist veel aasta tagasiulatuvalt. Lastetoetust maksab riik ja see on 50 eurot ühele lapsele.

Elatisraha

16.10.2017 / juristaitab.ee

Hooldusõiguse üleandmine ei vabasta vanemat kohustustest, mis tal on oma lapse ees, sealhulgas ka elatise maksmise kohustusest. Teisisõnu, vaatamata ühise hooldusõiguse lõpetamisele on isa kohustatud maksma elatist lapsele tema täisealiseks saamiseni.

Isa kaebas elatisest pääsemiseks pisikesed lapsed kohtusse

18.10.2017 / naistekas.delfi.ee

Naisteleht kirjutab lahkuläinud perest, kus isa on kaevanud kohtusse oma alaealised lapsed, et neile elatise maksmisest pääseda.

Üüritulu ja elatis

19.10.2017 / juura.ee

Lapse vara olemasolu ning sellelt saadav võimalik tulu ei tähenda kohe kindlasti seda, et lapse vanemal puuduks seetõttu kohustus elatist maksta. Pole sellist “seaduse punkti” ja pole ka kunagi olnud. Su tuttav peab maksma temast eraldi elava lapse (või laste) kasvatamiseks elatist, nii lihtne asi ongi.

Hooldusõigus ja elatis

23.10.2017 / juristaitab.ee

Hooldusõiguse puudumine ei vabasta vanemat tema kohustustest, sealhulgas ülalpidamiskohustusest. Elatise suurus määratakse kindlaks lähtudes lapse vajadustest ning võttes seadusest tulenevatel asjaoludel arvesse ka vanema võimalusi. Elatishagi esitamine kohtule on riigilõivuvaba.

Katrin Orav: elatise tasumise süsteem tuleb muuta mõistlikumaks

23.10.2017 / arvamus.postimees.ee

Elatise miinimummäär peab võtma arvesse rohkemat kui ainult peaaegu suvalist riiklikku standardit – iga üksikut juhtumit tuleb vaadata eraldi ja seada elatiseks õiglane määr, mis kaitseb lapsi, aga ei lõhu perekonnasuhteid.

Elatis ainult lapsele

24.10.2017 / foorum.perekool.ee

Elamispinnakulud loetakse elatise hulka, seda mis suurusjärgus, arvestab kohus ise täpselt välja võttes arvesse hetkeseisu üüriturul ja esitatud arveid.

Kui elasime seni koos, kas siis naine saab tõesti kogu eelmise aasta ulatuses elatisraha tagantjärgi nõuda?

25.10.2017 / vastused.ee

Elatise väljamõistmiseks on alust siis, kui vanem ei ole oma ülalpidamiskohustust vabatahtlikult täitnud. Kui olete lapse ülalpidamises piisaval määras osalenud, ei ole alust elatise tagasiulatuvaks väljamõistmiseks.

Kui suur on elatise miinimum 2018. aastal?

25.10.2017 / alimendid.ee

2018. aastal on elatise miinimum 250 eurot kuus.

Mis edasi?

25.10.2017 / foorum.perekool.ee

Kui mees laste ülalpidamises ei osale, siis elatise saab välja nõuda ka abielus olles.

Kas mul on õigus saada riigilt elatisabi 95 euro ulatuses, kui isa maksab 235 asemel 140 eurot?

26.10.2017 / vastused.ee

Elatisabi makstakse siis, kui igakuiselt laekub väiksem summa kui 100 eurot. Kui igakuiselt laekub 140 eurot, siis elatisabi ei maksta.

Alimendid ja sellega seonduvad probleemid: "Vahel kantakse mulle midagi, aga siis on mitu kuud vaikus."

28.10.2017 / perejakodu.ohtuleht.ee

Alimendid on ikkagi lapse jaoks. Selle raha eest saab katta lapsega seonduvaid kulutusi.

Liisa Oviiri vastus Katrin Oravale: elatise tasumise süsteem tuleb muuta lastekeskseks

30.10.2017 / arvamus.postimees.ee

Jah, meie elatise süsteem vajab ülevaatamist ja kaasajastamist. Aga iga muudatuse keskmes peavad olema lapsed. Lapsed, kelle puhul kannavad ema ja isa ühist vastutust.

Kui palju peaks elatise maksjale endale pärast elatise maksmist raha alles jääma?

31.10.2017 / vastused.ee

Elatise vähendamine alla kehtiva miinimummäära nõuab väga kaalukaid asjaolusid. Kohtud on avaldanud seisukohta, et vanemal on kohustus hankida vahendid nii enda kui ka oma laste ülalpidamiseks. Ühe ülalpeetava puhul on elatise vähendamine üsnagi ebatõenäoline, kui vanemal ei ole tuvastatud töövõimetust.

36-aastane ema lahkus pere juurest: maksan mehele alimente, laenud on tasutud, kuid oma kodu ei saa ma soetada

31.10.2017 / epl.delfi.ee

Lastega sain kokku lepitud, et lähen. Ja läksingi. Iga naine teab, et kui sul on 700 eurtsi palk ning sellest maksta alimente kahele lapsele, laenusid ja omada mingisugustki elamispinda, ajab ikka naerma küll. Enamusi vist nutma.

Elatisest elatisabini

02.11.2017 / saartehaal.ee

Sotsiaalhoolekande spetsialist selgitab, mida teha, kui lapse isa ei maksa elatist, kuidas ja millal pöörduda elatise saamiseks kohtusse, kellele makstakse elatisabi.

64.40.-

03.11.2017 / legaalneblond.blogspot.fi

On üks teema, mis mind täiesti närvi ajab – elatisraha. See raha, mida peaks ja võiks mees/isa maksma oma lapsele siis, kui ta pere juurest lahkub. Oma lapsele….

Alimendid täisealisele lapsele

05.11.2017 / juristaitab.ee

Kui [täisealise] lapse kulud on kuus 550 eurot, tema enda sissetulek on 317,02 eurot, siis on tema vajadustest katmata veel 232,98 eurot.

Maksuvaba tulu 2018

06.11.2017 / emta.ee

Tulumaksuvabasid tulusid arvesse ei võeta: pere- ja toimetulekutoetused (nt lapsetoetus, lapsehooldustoetus, sünnitoetus), elatis.

Miks lahutatud isad oma laste juurest tõrjutakse?

06.11.2017 / ohtuleht.ee

Keegi ei hakka koos elama ega abiellu selleks, et lahku minna. Ammugi ei hakata lapsi eostama mõttega, et ma ei ela nendega koos ega ole nende kõrval. Ometigi ei püsi kõik perekonnad koos. Kuid ka siis on vaja edasi elada ja hoida laste huvid esikohal.

Elatis ja lapsega kohtumine

08.11.2017 / juristaitab.ee

Lapsega suhtlemise kord määratakse kindlaks lapse parimatest huvidest lähtuvalt. Lapsel on õigus suhelda mõlema vanemaga. Seejuures peab olema tagatud tema eale ja arengule vastav rutiin ja režiim. Suhtluskorra eesmärk on säilitada lapse ja vanema vahelist sidet. Kui suhtluskorda lapsevanematel omavahel kokku leppida ei õnnestu, määrab selle vanema avalduse alusel kohus.

Elu pärast elu: 1. Trevori juhtum

09.11.2017 / margitpeterson.blogspot.fi

Mees rügab ihu ja hinge eest, et pere toidetud saaks, aga naine jätab ta lihtsalt maha, jättes mehe ilma ka ta kallitest lastest ning pannes kohtukaudu peale alimendid, mis meie riigi palkade juures on lausa inimsuse vastased, karmid ja mõeldamatud.

Alimendid

13.11.2017 / juura.ee

Eesti kohtus lahendatavas põlvnemisasjas esitatakse hagi lapse elukoha järgi. Kui lapse elukoht ei ole Eestis, esitatakse hagi kostja elukoha järgi. Kui kostja elukoht ei ole Eestis, esitatakse hagi hageja elukoha järgi.

Kuidas toimida nii, et laste ema ei saaks alimente kätte?

20.11.2017 / yanatoom.ee

Seaduse järgi tuleb alimendid kulutada laste vajadusteks, kuid selle kontrollimine on problemaatiline.

Riigikontroll: KOV-id aitavad üha enam rongavanematelt elatisraha välja nõuda

22.11.2017 / pealinn.ee

Riigikontrolli auditist selgub, et kohalike omavalitsuste panus nende eestkostel olevate laste elatisraha küsimustes abistamisse on märgatavalt kasvanud – 13%-lt 59%-le on kasvanud nende laste osakaal, kelle elatisraha asjus saab KOVi tegevust pidada piisavaks.

Kas elatis 2018. aastal suureneb või mitte?

28.11.2017 / foorum.perekool.ee

Alampalk 2018. aastal on 500 eurot [ja elatise miinimummäär saab olema pool sellest ehk 500 : 2 = 250 eurot kuus lapse kohta.].

Täitemenetluse algatamine Soomes elava isku suhtes

28.11.2017 / juristaitab.ee

Selleks, et Soomes täitemenetlust alustada, tuleb Eestis jõustunud kohtuotsusega minna samasse kohtumajja, kus otsus tehti ja taotleda kohtulahendi täidetavuse tunnistust ehk Euroopa Liidu täitekorraldust.

Elatisraha

28.11.2017 / foorum.perekool.ee

Ülalpidamist on õigustatud saama laps, kes täisealisena omandab põhi-, kesk- või kõrgharidust või õpib kutseõppe tasemeõppes, kuid mitte kauem kui 21-aastaseks saamiseni.

Mis on tulemus kui nõuaksin laste isalt elatisraha, samas olen tema majalaenu käendaja, see pöörduks lõpuks nagu minu vastu?

28.11.2017 / vastused.ee

Kui kohus nõuab elatise laste isalt kohtuotsusega välja, kuid ta ei hakka seda vabatahtlikult maksma, on Teie otsustada, kas algatate elatisraha kättesaamiseks laste isa suhtes täitemenetluse. Täitemenetluse algatamisel üritab kohtutäitur esmalt ikkagi laste elatise isa sissetulekust kätte saada, kinnisvara müümine elatisvõla kättesaamiseks saab toimuda vaid Teie nõusolekul.

Kas alimendid lähevad ka tulumaksustamisele ja lapse osaline töövõimetoetus, mis Töötukassa maksab ema arvele?

29.11.2017 / majandus24.postimees.ee

Elatise (nn alimentide) maksustamine ei muutu, see on maksuvaba ja aasta sissetuleku hulka ei loeta. Lapse Töötukassast saadav osaline töövõimetoetus on maksuvaba toetus ja see aastatuluna arvesse ei lähe. Seda ei deklareerita ka tuludeklaratsioonis.

Edukas koolitaja on oma lapsele võlgu üle 12 000 euro

30.11.2017 / epl.delfi.ee

Edukas koolitaja on oma lapsele võlgu üle 12 000 euro Ennast tippläbirääkijana esitlev Georg Merilo saadab samal ajal temalt elatisvõlga välja nõudva kohtutäituri pikalt. Võla maksmata jätmine ei ole talle suuri probleeme kaasa toonud.

Lapse isa on võlgu üle 13 000 euro: nüüd teab tütar ise ka, et isa lubadused on tühi jutt

30.11.2017 / rahvahaal.delfi.ee

Tänasel päeval on võlgnevus lapse isal võlgnevust üle 13 000 euro, see kasvab iga kuu. Ta käib Soomes tööl ja teenib raha, kuid kätte ei saa seda keegi. Ametlikult ta tööl ei ole, vara ei oma ja oma sissetulekuid skeemitab elukaaslase kaudu. Lapsega suhtlemise vastu tunneb ta huvi ainult juhul, kui see peaks talle soodne olema, mida on siiani juhtunud korra.

Mis kuupäeval maksab Sotsiaalkindlustusamet elatisabi?

01.12.2017 / juristaitab.ee

Sotsiaalkindlustusamet teeb elatisabi taotlejale eelmise kuu eest elatisabi väljamakse vähemalt järgmise kuu 10. kuupäevaks. Näiteks teostab Sotsiaalkindlustusamet septembrikuu elatisabi väljamakse hiljemalt 10. oktoobril.

Kui oled elatisvõlgnik, hakkad elama lindpriina

01.12.2017 / epl.delfi.ee

Tulevaks aastaks kavandab justiitsministeerium seadusemuudatust, mis võimaldaks tühistada elatisvõlgniku passi (s.t reisidokumendi). Schengeni piires saaks võlgnik sel juhul edasi reisida, väljapoole mitte.

Mida rääkis Merilo võlgadest kinnisvara­konverentsil?

01.12.2017 / kinnisvarauudised.ee

[Eestis on] võlgu iga seitsmes elanik. Suur osa võlglastest on elatisvõlglased, kes on kokku elatisrahana võlgu 40 miljonit eurot.

Märka Last detsember 2017

01.12.2017 / issuu.com

Jätkuvalt on suureks probleemiks elatisvõlgnike suur arv (ligikaudu 8 900 võlgnikku), kes ei maksa oma lapsele (üle 11 000 lapse) elatisraha.

Mis uuest aastast tulumaksuvaba miinimumi arvestuses muutub ja mida ma tegema pean?

01.12.2017 / arileht.delfi.ee

Kas lastetoetus on ka sissetulek? Lastetoetus on maksuvaba, seda tuludeklaratsioonis ei deklareerita ja aastasissetulekuna ei arvestata.
Kas alimendid on ka tulu, mis läheb tulu arvestusse? Alimendid ei lähe aastatuluna arvesse. Elatis ei ole maksustatav tulu. Aga aastaid sissenõutud elatisvõlg mis nüüd kaootiliselt laekub, kas see on? Elatisvõlg ei ole ka maksustatav tulu.

Kas emal on õigus küsida elatisraha kui lapsed elavad pool aega isa juures?

04.12.2017 / vastused.ee

Kui lastel on vahelduv elukoht ja nad veedavad mõlema vanema juures võrdse osa ajast, sõltub elatise maksmise kohustus sellest, millises mahus teevad mõlemad vanemad laste ülalpidamiseks kulutusi. Kui mõlema vanema panus laste ülalpidamiseks on võrdne, ei ole alust elatise maksmiseks. Kui aga ühe vanema panus on märkimisväärselt suurem, tuleks teisel vanemal hüvitada osa, mille võrra teeb tema vähem kulutusi laste ülalpidamiseks.

Elatisraha tuludeklaratsioonis

04.12.2017 / foorum.perekool.ee

Elatis ei ole saaja tulu, seega saaja seda ei deklareeri ja aastatulu hulka seda ka ei arvata. Sama loogika kui siis, kui lapse vanemad koos elavad: isa palgast lastele tehtavad kulutused ei muutu isa tuludest ema tuludeks.

Elatise tasumise lõppemine ja kohustused peale seda?

07.12.2017 / juura.ee

2018. aastal on elatise miinimum 250 eurot kuus ühele lapsele, 500 eurot kuus kahele lapsele. See on miiinimummäär ja sellest astub kohus kõrvale vaid äärmuslikel juhtudel.

Lahutatud vanemate võrdne aeg lastega ja liisingu korter

07.12.2017 / juristaitab.ee

Vastab tõele, et vanematel on oma laste suhtes võrdsed õigused ja kohustused. Seda nii laste ülalpidamisel kui nende eest hoolitsemisel (hooldusõigus), kui seda ei ole piiratud ja teisele vanemale mingites küsimustes üle antud. Siiski ei ole olemas kahjuks seadust, mis saaks sundida vanemat lastest hoolima või neid armastama. Võimalik on kokku leppida lastest lahus elava vanema ja laste vaheline suhtluskord, ent ka see ei saa tagada, et lastest lahus elav vanem laste eest otseselt hoolitseks kui tal selleks huvi puudub.

Kuidas tegutseda, kui sooviks taotleda isalt miinimumilt suuremat elatisraha?

18.12.2017 / vastused.ee

Riigilõivu elatise hagilt tasuda ei tule, hagi tuleb esitada lapse elukohajärgsesse kohtusse.

Jüri Ratas: Ühte hoidev ühiskond on tugevam

18.12.2017 / pealinn.ee

Kui teha pere loomise samm, tuleb endalt küsida, kas ma olen valmis kandma seda vastutust lõpuni. Kui on astutud samm pere loomiseks, uue ilmakodaniku tulekuks, siis see ei lõpe seal, vaid kõik alles algab. Laste kasvatamisse peavad panustama mõlemad, seda nii ajaliselt kui ka rahaliselt. Olenemata sellest, kas ollakse koos.

Täitemenetluse aegne elatisabi

18.12.2017 / rtk.ee

Täitemenetlusaegse elatisabi saaja kohtulahendist tulenev elatisnõue läheb riigile üle täitemenetlusaegse elatisabi määramisest väljamakstud täitemenetlusaegse elatisabi ulatuses. Elatisabi maksmine ei vabasta elatisvõlglast tema kohustusest, vaid riik nõuab vanemalt, kes oma lapsele elatise maksmata jätnud, võlgnevuse välja.

Kas pean uuesti kohtusse pöörduma, et praegune miinimumelatise kätte saada, kuna kunagi on välja mõistetud 205 eurot?

21.12.2017 / vastused.ee

Kui lapse isa ei ole nõus vabatahtlikult elatist kehtivas miinimumsummas tasuma, tuleb elatise suurendamise nõudega kohtu poole pöörduda.

Elatisraha

31.12.2017 / juristaitab.ee

Elatisraha suuruse määramisel lastele võetakse esmalt arvesse kõiki nande vajadusi eeldades, et kumbki vanem katab vajadustest poole. Seadusjärgne miinimum on küll kehtestatud pool miinimumpalka, ent käesoleva aasta suvel on ka Riigikohus seda tugevalt kritiseerinud ning leidnud, et selle kohaldamine ei ole paljudel juhtudel õige. Samuti tuleks laste vajadused lugeda kaetuks summa ulatuses, milles riik maksab neile toetusi (lastetoetus).

Maksuvaba tulu alates 1. jaanuarist 2018

01.01.2018 / sotsiaalkindlustusamet.ee

Mõtle juba täna oma järgmise aasta tulu läbi, et ei peaks tulumaksu juurde maksma. Tulu hulka arvesta maksustatav brutotulu nagu palk, preemia, pension, üüritulu. Maksuvaba tulu, nagu näiteks pere- või toimetulekutoetust, ära siia arvesta.

Pensionide ja hüvitiste 2018 tulumaksumuudatuste korduma kippuvad küsimused

01.01.2018 / sotsiaalkindlustusamet.ee

Kas alimendid, mida isa maksab emale arvestatakse tulude hulka? Ei. Aasta tuludeklaratsiooni seda ei kanta ja seega ei lähe need ka arvesse, kui räägime inimese kogutulust, mis on tulumaksuga maksustatav. Ka elatisabi, mida sotsiaalkindlustusamet maksab, ei ole tulumaksuga maksustatav.

Kas alimendid lähevad ka tulumaksustamisele ja lapse osaline töövõimetoetus, mis töötukassa maksab ema arvele? Elatise (nn alimentide) maksustamine ei muutu, see on maksuvaba ja aasta sissetuleku hulka ei loeta. Lapse Töötukassast saadav osaline töövõimetoetus on maksuvaba toetus ja see aastatuluna arvesse ei lähe. Seda ei deklareerita ka tuludeklaratsioonis.

Toimetulekutoetuse KKK

03.01.2018 / sm.ee

Kuidas toimida sissetulekute puhul, mida ei ole võimalik dokumentaalselt tõendada (näiteks sularahas saadud elatis)? Kui mõne sissetuleku liiki või suurust ei ole võimalik dokumentaalselt tõendada, kinnitab toimetulekutoetuse taotleja seda oma allkirjaga. Kui hiljem selgub, et toetuse taotlemisel ei ole esitatud tõeseid ja täielikke andmeid, nõuab kohaliku omavalitsuse üksus makstud toetuse täielikult või osaliselt tagasi.

Alimendid 2018

04.01.2018 / foorum.perekool.ee

Elatis ongi neto, elatiselt ei maksa saaja mingeid makse. Kui elatiseks on määratud kohtus (või kokku lepitud) pool miinimumpalka, mitte konkreetne rahasumma, siis 2018. aastal on elatis 250 eurot kuus (2017. aastal oli 235 eurot kuus). Kui on määratud kindel summa, siis automaatselt ei suurene.

Elatisraha vähendamine

05.01.2018 / juura.ee

Kas elatise maksmine on kohtu poolt paika pandud? Kui jah, siis tuleb isal seda elatise vähendamist kohtus taotleda. Kui ei, siis tuleks elatise maksmine paika panna ja siis saab ka sõnastada konkreetselt millisel kuupäeval ja kuidas kui palju tasuda.

Miinimumist suurem elatis

06.01.2018 / foorum.perekool.ee

Kui sul on raske või sügava puudega laps, kes vajab kalleid erihooldusvahendeid, siis on lootust miinimumist suuremale elatisele.

Elatis ja olukorra muutmine

09.01.2018 / juristaitab.ee

Elatist makstakse lapsele, seega on ka kostjaks (või hagejaks) elatisasjades laps. Teine vanem on sel juhul kostja/hageja seadusjärgne esindaja. Sama kehtib ka siis, kui soovitakse muutunud asjaolude tõttu elatis kohtus ümber määrata. Hageja (hagi esitaja) on vanem, kellelt on elatis varem välja mõistetud, kostjaks on laps, kelle kasuks on elatis välja mõistetud ning teine vanem on kostja seadusjärgne esindaja.

Advokaat selgitab: millal võib lahus elav vanem maksta miinimumist väiksemat elatist?

09.01.2018 / sobranna.postimees.ee

Elatist puudutavad vaidlused on läinud aasta-aastalt aina keerulisemaks. Kui varasemalt sai lahenduste leidmisel aluseks võtta vaid seaduses sätestatud miinimumelatise, siis tänaseks päevaks on see asendunud mitmete erinevate asjaolude analüüsi ja võrdlemisega, mille tulemusel kujuneb välja otsustus elatise suuruse kohta.

Riigi toetatud juristinõu aitab hädast välja

11.01.2018 / lounaleht.ee

Meie juurde tullakse sooviga lahendada töövaidlusi, nõuda välja perekonnaseadusest tulenevat elatist või jagada ühisvara.

Kas tasub pöörduda kohtusse, kui makstav elatis ei jõua ema võlgnevuse tõttu kohtutäiturilt lapsele?

15.01.2018 / vastused.ee

Täitemenetluse seadustiku alusel võib kohtutäitur arestida osaliselt ka seadusel põhineva elatise, nimetatud asjaolu kuidagi muuta ei saa. Kui sissenõudja nõuab, et sissenõue pööratakse ka lapse elatisele, ei saa kohus seda tühistada.

Elatis lastele

15.01.2018 / juura.ee

Koos elamine ei välista elatise küsimist isegi juhul, kui ollakse omavahel abielus.

Kui palju üldse saab maksimaalselt kohus elatisraha välja nõuda abirahast elavalt isikult?

18.01.2018 / vastused.ee

Elatise suurus oleneb lapse vajadustest, seega elatise ülempiiri kui sellist määratud ei ole, kuid elatise suuruse kindlaksmääramisel mängib siiski rolli ka vanemate majanduslik olukord.

Vallaslaps ja teiste õigused

26.01.2018 / juristaitab.ee

Loetletud juhtudel tehakse kanne isa kohta ka lapse dokumentidesse ning peale vastava kande tegemist tekivad isal ka õigused (hooldusõigus, suhtlusõigus jne) ja kohustused (ülalpidamiskohustus).

Kullaotsijast rongaisa mõisteti kohtus süüdi: hakkad oma pojale maksma või lähed kinni!

28.01.2018 / ohtuleht.ee

Kuuekümnele lähenev mees sunniti kohtuotsusega oma paariaastasele pojale elatusraha maksma. Pensionieelik on lapsele võlgu juba üle 14 000 euro. Kui ei hakka maksma, pannakse mees vangi.

Kas lapse isa peab maksma elatisraha kui ei saa lapsega piisavalt kohtuda?

08.02.2018 / vastused.ee

Elatisraha tuleb maksta ka olukorras, kus vanemad ei jõua lapsega suhtlemise korras kokkuleppele. Kui vanemad ei ole selles küsimuses ühel meelel, tuleks alustuseks pöörduda lapse elukohajärgse lastekaitsetöötaja poole, kes aitab vanematel suhtlemiskorra osas kõikidele osapooltele sobivat kokkulepet saavutada. Kui lastekaitsetöötaja vahendusel kokkulepet saavutada ei õnnestu, on võimalik suhtlemiskorra kindlaksmääramise avaldusega kohtu poole pöörduda.

Elatise maksjad soovivad seaduse muutmist

12.02.2018 / ohtuleht.ee

Eri andmetel on Eestis ligikaudu 42 000 lapsevanemat, kes on õigustatud saama teiselt vanemalt elatusraha. Võlgnike arv küündib 12 000ni. Ligikaudu kolmandik võlglasi ei maksa elatist olude sunnil: peamisteks põhjusteks on töötus või piisava sissetuleku puudumine.

Kuidas on lood elatisraha, kui laps elab vähemalt 1/3 kuni 1/2 ajast ka teise vanema juures?

13.02.2018 / vastused.ee

Kui laps veedab lahus elava vanemaga märkimisväärse osa ajast, peaks seda elatise suuruse määramisel arvesse võtma. Selleks tuleks välja arvutada kummagi vanema poolt kantavad ülalpidamiskulud, võrrelda nende suurust ja seejärel määrata (võimalik) elatise summa.

Ministeerium kavandab elatise miinimummäära vähendamist

14.02.2018 / err.ee

Ministeeriumi esialgsete plaanide kohaselt peaks alaealisele lapsele makstava elatise summa kindlaksmääramise mudel arvesse võtma kohustatud vanema sissetulekut, ülalpidamist saavate laste arvu ja vanust ning lapsetoetust.

Kolme lapse isa: katan üksi kõik laste kulud, ema kasutab toetusi aga iluasjadele

14.02.2018 / ohtuleht.ee

Kolme lapse isa räägib aga oma kurva loo, kus lahutuse järel tuleb sisuliselt ülal pidada nii lapsi kui ka eksnaist.

Riigi sünnitoetuse ja lastetoetuse laekumine

15.02.2018 / foorum.perekool.ee

/… /tegelikult seaduse kohaselt on toetusi alus oodata siiski maksepäeval, mis on 8. kuupäev.

Elatisraha võlgnik võib ilma jääda reisidokumendi kehtivusest või autost

16.02.2018 / err.ee

Valitsuskabinet arutas justiitsministeeriumi koostatud elatise sissenõudmise tõhustamise eelnõu, millega peatatakse elatisvõlgniku reisidokumentide kehtivus ja tõhustatakse koostööd kohtutäiturite ja politsei vahel võlgniku sõiduki kättesaamiseks.

Kohtutäituriga seisab silmitsi üle 22 500 elatisraha võlglase

16.02.2018 / err.ee

2017. aastal lisandus 2 668 elatisasja summas 7,7 miljonit eurot, aasta varem oli lisandunud 1 812 elatisaja kogusummas 6,1 miljonit eurot.

Pärast elatise maksmist jääb kätte 100-150 eurot kuus, mille eest pean süüa saama, sõitma last teise linna vaatama ja talle meelelahutust pakkuma

19.02.2018 / naistekas.delfi.ee

Tänasel päeval on minu palk 800 eurot ja sealt maksan ära 250 lapse emale ning 400-450 läheb mul elamispinna peale. Alles jääb mulle 100-150 eurot. Selle rahaga pean ära toitma end, sõitma korduvalt kuu jooksul Eesti teise otsa ning pakkuma ka lapsele mingisugust meelelahustust kui ta on minu juures.

Kolme lapse isa kurdab: lastetoetusi ja tulumaksutagastust saab ema, mina aga kandku kõik laste kulud.

19.02.2018 / naistekas.delfi.ee

Seega kannan mina iga kuu ca 700-800 € laste kulusid, laste ema aga ei kanna midagi aga saab riigilt 500 €.

Üksikema selgitab: mille peale elatisraha tegelikult kulub?

19.02.2018 / naistekas.delfi.ee

Minu palk on veidi üle 700€ + elatisraha sellest aastast 250€ ja toetus 55€.

Elatisvõlglasel pole mingit võimalust oma rahaasju korda saada, sest kätte jääb 50% miinumumpalgast ja sellega pead hakkama saama

19.02.2018 / naistekas.delfi.ee

Naisteka lugeja, kes soovib anonüümseks jääda, jagab ka enda kogemust elatisrahadega.

Ema teenib vähe ja nõuab elatist, aga laps peab käima ülikallis ratsutamistrennis ja ühtegi kasutatud rõivast selga ei pane?

20.02.2018 / naistekas.delfi.ee

Ehk siis, mis ma tahan öelda, on see, et kindlasti on võimalik lapsed üles kasvatada ka palju väiksemate summade eest, kui siin mõningad arvamused on läbi käinud.

Eestlaste sissetulek võiks olla piisav, et lapsi ja ennast virisemata üleval pidada

20.02.2018 / ohtuleht.ee

Riigikogu sotsiaalkomisjon ootab pikisilmi, et justiitsminister esitaks eelnõu muuta ära alampalga ja elatise seos.

Omavalitsuse eestkostel oleva lapse elatisraha. Nõuda seda või mitte?

01.03.2018 / tai.ee

Kui laps elab vanemast eraldi, tuleb ülalpidamist anda rahas ehk elatisena (2016. aastal 250 eurot lapse kohta kuus). See on kestev kohustus, mida ei mõjuta muudatused lapse hooldusõiguses, k. a vanemaõiguste täielik äravõtmine. Kui vanemad elatist ei maksa, tuleb seda küsida vanavanematelt. Lapsel on õigus elatisele isegi siis, kui ta on asenduskodus ja tema elamise kulud katab enamjaolt riik.

Üksikema: "Arvestades, et minu aeg ka midagi maksab, on elatis naeruväärselt väike!"

02.03.2018 / ohtuleht.ee

Kas 250 eurot on siis tõesti liialt ränk koorem kanda? Õhtulehele rääkisid oma loo ja andsid umbkaudse ülevaate lapse kasvatamiseks kuluvast rahast kaks üksikema. Nende sõnul on meelevaldne väita, et ühele lapsevanemale on palju iga kuu 250 eurot panustada.

ALIMENDID ASTMELISEKS: Kas firmaomanik peaks maksma suuremat elatist kui tööline?

05.03.2018 / pealinn.ee

Kui praegu peab miinimumpalgaga vanem andma elatisrahaks poole oma sissetulekust ja kõrgepalgaline suhteliselt kordi vähem, siis tulevikus võib lapsele elatisesumma kindlaksmääramise süsteem paindlikumaks muutuda. Valitsus tegeleb küsimusega, kas muuta süsteem astmeliseks.

Paljud inimesed maksavad oma lastele praegu liiga palju elatisraha. Justiitsministeerium otsib võimalusi olukorra leevendamiseks

06.03.2018 / delfi.ee

Kuna Eestis on erinevate perede elustandard, vajadused ja võimalused äärmiselt erinevad, siis võiks olla süsteemi maksimaalse paindlikkuse huvides meie jaoks sobivaks lahenduseks kõiki olulisi asjaolusid arvesse võtva elatiskalkulaatori (või tabeli) välja töötamine. Selle lahenduse põhimõtete väljatöötamisel saaks võtta eeskujuks Saksamaal juba aastaid kasutusel olnud nn Düsseldorfi tabeli, mida seal regulaarselt uuendatakse ning kus on omavahel seotud vanema sissetulek, lapse vanus ja vanema poolt ülalpeetavate laste arv.

Alimente maksvad Eesti mehed: last võin ju toetada, aga eksi isiklikke rõõme küll kinni ei maksta!

10.03.2018 / sobranna.postimees.ee

Paljud mehed on erinevates väljaannetes kisa teinud ning väitnud, et 250 eurot lapse pealt on liig mis liig ja seetõttu ei ela nad ise kuidagi ära. Sedapuhku uurisime ka meie alimente maksvate Eesti meeste käest, mida nemad sellest asjast arvavad.

Eestkostel olevate laste elatisraha sissenõudmisest valmis järelaudit

12.03.2018 / riigikogu.ee

12. märtsil aset leidnud komisjoni istungil arutati Riigikontrolli poolt valminud järelauditit omavalitsuse eeskostel olevate laste elatisraha sissenõudmise kohta. Positiivsena tõdeti, et omavalitsuste tegevus elatisraha sissenõudmisel on paranenud.

Alimendid – halb tava, millest lahtisaamiseks annaks lootust kodanikupalk

14.03.2018 / jaanus.nurmoja.net.ee

Eesti riigil oleks ilmselt targematki teha kui kiusata oma abielu lahutanud kodanikke pealesunnitud rahakotisidemega, kulutada oma ressursse elatisvõlgnike jahtimisele ning üha uute meetmete väljamõtlemisele selle mõttetu alimendisüsteemi tõhustamiseks ja halva tava elushoidmiseks, millest peale võlgnike tekkimise õieti mingit tolku pole.

"Hea Eesti isa?": hooletust lähiminevikust 21. sajandi hoolitseva ideaalini

19.03.2018 / feministeerium.ee

Lisaks universaalsele lastehoiulahendusele ja sööklate võrgule “aitas” sotsialistlik lapsevanemriik (emasid) sellega, et kehtestas lastetusmaksu ning kohustas tööandjaid pidama pere maha jätnud vanemate (valdavalt ikkagi isade) alimendid nende palgast otse maha.

Alimendid, üksikemadus, lasteaiakohad

20.03.2018 / foorum.perekool.ee

Igal lapsel on õigus mõlema vanema toetusele, st loomulikult on lastel jätkuvalt õigus saada isalt elatist (Eestis on nn alimendid elatis). Selleks esitad Eestis kohtusse hagi. Kui kohus teeb otsuse, saab selle täitmist nõuda isalt ka siis kui ta elab Soomes.

SUURES MURES EMA: kui alimendid saavad makstud, on pojal näpud põhjas!

21.03.2018 / ohtuleht.ee

Igakuine üle jõu käiv kohustus, mille seadus on ette kirjutanud, ei puuduta meie peres ainult minu poega ja tema lapsi, vaid ka mind ja minu abikaasat. See on kohutavalt väsitav.

Vastus kommentaarile – alimendid

22.03.2018 / naistekas.delfi.ee

Mõiste alimendid (elatis) on raha lapse ülalpidamiseks. Perekonnaseadus ütleb, et ülalpidamise ulatus määratakse kindlaks ülalpidamist saama õigustatud isiku vajadustest ja tema tavalisest elulaadist lähtudes. Ülalpidamise kindlaksmääramisel arvestatakse õigustatud isiku kõiki eluvajadusi, sealhulgas tema võimete ja kalduvuste kohase hariduse ja kutsealase ettevalmistusega seotud kulutusi, alaealise ülalpeetava puhul ka tema kasvatamise kulutusi.

Elatise vähendamise poodajad unustavad ühe tõsiasja: lapsi ei kasvata ainult raha! Alimendid maksavad kinni ka ema aja ja vaeva!

23.03.2018 / naistekas.delfi.ee

Loen ja imestan, kuidas alimentide teemal ainult üks argument pidevalt teemaks on. Ainus, millest räägitakse, on see, et vanemad peaksid RAHALISELT panustama võrdselt ning see ajab elatist maksvatel isadel närvi mustaks. Aga see, kui palju aega, vaeva, emotsiooni ja närvirakke kulub emal laste peale, unustatakse sujuvalt ära.

Kui lapse saatusse "põimub" välismaa

26.03.2018 / yanatoom.ee

On vaja pöörduda kohtu poole. Isa aadressiks märkige see viimane aadress, kuhu ta oli Eestis sisse registreeritud. Te saate tagaselja kohtuotsuse, mille saadate Justiitsministeeriumi kaudu Poolasse. Edasine sõltub sellest, kuidas alimentide väljanõudmise protsess kulgeb seal.

Kui suure tõenäosusega arvestab kohus isa huvi puudust lapse vastu ja annab minule ainuhooldusõiguse?

27.03.2018 / vastused.ee

Hooldusõigusliku vaidluse lahendamisel arvestab kohus kindlasti isa huvipuudust lapse vastu. Pelgalt elatise maksmine ei anna alust öelda, et isa osaleb lapse elus piisaval määral.

Üksikema: mu eksmees nuttis ja halas nagu memmepoeg, kui elatusrahast juttu tuli!

28.03.2018 / ohtuleht.ee

Kui lapse isale elatise maksmise kohustusest rääkisin, oli tulemuseks nutt ja enesehaletsus. Mul hakkas temast hale ja ma ei nõudnudki midagi. Töötasin hoopis ise kahel kohal, kuni lõpuks mõistsin, et minu asi pole kaitsta mitte tema, vaid ikka lapse huve.

Kuidas käsitleb kohus hagi, kui sooviksin taotleda laste isalt elatisraha alla seaduses ettenähtud miinimummäära?

02.04.2018 / vastused.ee

Kohtult võib nõuda elatise väljamõistmist ka väiksemas suuruses kui kehtiv miinimummäär. Esitatud hagi alusel mõistab kohus elatise välja Teie lapsele, lapse isalt teistele tema lastele väljamõistetud elatise otsused siia ei puutu.

Kas mul on 4 lapse emana õigus nõuda elatisraha, kuigi 2 last on juba 17- ja 19-aastased?

02.04.2018 / vastused.ee

Lastest lahus elav vanem võib täita oma ülalpidamiskohustust nii elatise maksmise teel kui ka vahetult kulutusi kandes. Iseenesest võib laste isa täita laste ees lasuvat ülalpidamiskohustust ka laste elamiskulusid kandes, elatise maksmise kohustus oleneb sellest, kui suuri kulutusi laste isa eluasemekulusid kandes teeb ja kui suured on laste ülalpidamiskulud tervikuna.

Kui elatise süsteem oleks…

02.04.2018 / riisitera.ee

Oleks on tore poiss aga vaadake kui palju artikleid elatise teemal!.

Kas sellest alates kui teade on soomes kätte toimetatud, hakkas jooksma vaide esitamise aeg?

03.04.2018 / vastused.ee

Kui laste isa on menetlusdokumendid 28.02 kätte saanud, hakkab sellest ajast alates jooksma vastuväite esitamise tähtaeg. Kui laste isa jätab avaldusele tähtaegselt vastamata, teeb kohus kohtumääruse ja mõistab laste isalt elatise välja.

Üksikema: “Mida te vingute, et elatis on väike? Mina saan iga kuu toetuseks 19 eurot!”

04.04.2018 / ohtuleht.ee

Enne lapseootele jäämist oli kõik hästi. Pärast seda muutus mees täielikuks mölakaks, kellesarnast ei ole ma kunagi enne ega hiljem kohanud.

Lapse elatisraha

04.04.2018 / juristaitab.ee

[Isik peab] taluma põlvnemise tuvastamiseks tehtavat ekspertiisi ning võib keelduda ekspertiisil osalemast ja proovi andmast üksnes juhul, kui see oleks talle meditsiiniliselt vastunäidustatud ja tekitaks tervisekahjustuse.Välisriigis elavat isikut saab kohus kohustada proovi andma isiku elukohariigi kohtu abiga. Kui proovi ei õnnestu saada välisriigis elavalt menetlusosaliselt ka välisriigi kohtu abiga erinõude korras, tuleb seda asjaolu arvestada tõendite hindamisel.

Mida ette võtta, kui minu vaimupuudega eestkostetav laps sünnitas lapse, kas pean isa otsima hakkama?

04.04.2018 / juristaitab.ee

Lapse isa mittetuvastamine ei mõjuta Teie õigusi eestkostjana ega anna alust eestkoste lõpetamiseks.

Kas makstavast elatisest mingi osa on mõeldud ka harjumuspäraste lapse ja nende isa ühisteks tegevusteks?

05.04.2018 / vastused.ee

Perekonnaseaduse § 101 lõike 1 kohaselt ei tohiks elatis ühele lapsele olla väiksem kui pool alampalka. Selle summa eest, koos omapoolse (ja samaväärse) panusega, peaks lapsi kasvatav vanem katma kõik laste ülalpidamiskulud, sealhulgas katma kulutused meelelahutusele.

Riigikohtu lahend tsiviilasjas nr 2-17-42

10.04.2018 / riigikohus.ee

Kolleegium nõustub halduskohtuga, et kooseluseadus on jõustunud [1. jaanuaril 2016].

Kas on alust elatisraha vähendamiseks, kui laps on üle nädala isa juures?

10.04.2018 / vastused.ee

Elatise vähendamiseks võib olla alust olukorras, kus lahus elav vanem teeb lapse ülalpidamiseks kulutusi ajal, mil laps viibib temaga. Kui kohtu poolt on elatis välja mõistetud, tuleb elatisraha vähendamiseks kohtu poole pöörduda, seejuures tuleb kohtule ära tõendada, millises suuruses on lahus elava vanema poolt vahetult tehtavad kulutused. Kulutuste suurust tõendamata ei ole võimalik kohtul lahus elava vanema poolt esitatud väidet arvesse võtta.

Elatise raha ja mõistlik elamispind

10.04.2018 / juura.ee

Kui laste ema soovib miinimumist suuremat elatist, siis peab ta kohtus oma nõuet ja kulutusi tõestama.

Täitemenetluse aegne elatisabi ajatamine

11.04.2018 / rtk.ee

Täitemenetluse aegne elatisabi võlgnikega ei sõlmita maksegraafikud perioodil, mil võlgnikul on tasumata elatise võlgnevusi. Elatisabi nõude täitmine käib ainult läbi kohtutäituri arvelduskonto. Küsimustes, mis puudutavad elatise maksmist, väljamakstud elatisabi suurust, võlgnevusi ja täitemenetlust, pöördu täitemenetlust läbiviiva kohtutäituri poole.

Komisjon toetas ajateenistusest hoidujate õiguste ja lubade kehtivuse piiramist

12.04.2018 / err.ee

Eelnõu kohaselt saavad kaitsevägi ja kaitseressursside amet lisaks sunniraha ning väärteokaristuste määramisele hakata halduskohtult taotlema mootorsõiduki juhtimise õiguse, väikelaeva ja jeti juhtimise õiguse, relvaloa, relva soetamisloa, kalastuskaardi ning jahipidamisõiguse kehtivuse või väljastamise peatamist. Kavandatavad meetmed on sarnased elatisabi võlglastele juba kehtivate meetmetega.

Jõuetu riik tahab inimesi juhilubade äravõtmisega seaduskuulelikuks muuta — kas lubada?

12.04.2018 / uueduudised.ee

Juhiloa äravõtmist on karistusena pakutud ka näiteks meestele, kes perest eraldi elades ei maksa lastele elatisraha. Selles kontekstis on säärane ettepanek eriti absurdne, sest see võib mehelt võtta võimaluse üldse teenida, et kohtulikult väljamõistetud raha ära maksta — liiga palju ameteid on seotud juhilubade olemasoluga.

Kohus karistas elatusraha pärast ähvardavaid sõnumeid saatnud meest tingimisi vangistusega

12.04.2018 / ohtuleht.ee

Pärnu maakohus mõistis viieks kuuks tingimisi vangi mehe, kes ähvardas elatisraha nõudnud naist vägivallaga ja lubas tema vara hävitada.

Kas see on mõistlik, et isa ei taha nüüd last tagasi anda, viivitab sellega?

12.04.2018 / vastused.ee

Reeglina leiavad nii kohtud kui ka lastekaitsespetsialistid, et selline nö 50/50 jaotus ei vasta lapse huvidele ja lapsel peaks olema üks kindel kodu ning võimalus lahus elava vanemaga piisavas mahus suhelda. Kui lastekaitsespetsialisti vahendusel ei õnnestu suhtlemiskorra osas kõiki osapooli rahuldavale kokkuleppele jõuda, tuleb suhtlemiskorra kindlaksmääramise nõudega kohtu poole pöörduda. Selleks tuleb kohtule esitada vastav avaldus ja tasuda riigilõivu 10 eurot.

Kas seadus kohustab lahus elavat ja elatist maksvat vanemat last enda juurde võtma 2 nädala tagant?

12.04.2018 / vastused.ee

Kui vanemad omavahel suhtlemiskorra osas kokkuleppele ei saa, peaks esimeses järjekorras oma murega pöörduma elukohajärgse lastekaitsespetsialisti poole ja kui ka lastekaitsespetsialisti vahendusel ei õnnestu kokkuleppele saada, siis vastava nõudega kohtu poole.

Kas laps on kohustatud isa tulevikus aitama ja hooldekodumakse maksma kui ta ei täitnud oma kohustust täisulatuses?

12.04.2018 / vastused.ee

Perekonnaseadus annab kohtule õiguse piirata või vabastada täisealine laps oma abivajava vanema ülalpidamiskohustuse täitmisest, kui selleks esineb mõjuv põhjus. Kui lapse isalt on elatis välja mõistetud kohtu kaudu ja ta on maksnud kohtu poolt väljamõistetud summas elatist, ei ole isa kindlasti jämedalt rikkunud lapse ees lasuvat ülalpidamiskohustuse täitmist ja puudub mõjuv põhjus lapse vabastamiseks isa (võimalikust) ülalpidamise kohustusest.

Kas oleks hea mõte, et kui mees annab maja mulle, siis edaspidi ei pea ta last rahaliselt toetama?

12.04.2018 / vastused.ee

Kui soovite kindlasti säilitada maja enda ja lapse elamispinnana, kuid samas puuduvad Teil rahalised vahendid lapse isa osa väljaostmiseks, võiksite sõlmida lapse isaga [Teie poolt kirjeldatud] kokkuleppe.

Mehel tööõnnetus ja elatis

12.04.2018 / foorum.perekool.ee

Kui töövõime jääbki püsivalt alanenuks võib kaaluda elatise vähendamise nõuet kui endises suuruses maksmine on välistatud ja seda ikka tõeliselt mõjuval põhjusel nagu seda on invaliidistumine. Kui teie 3 last on samuti sama isa lapsed siis on oluline ka, kas nemad jäävad isa poolt ebavõrdsesse olukorda ehk siis isa sissetulekust peaks ju jätkuma võrdselt kõigile 5 tema lapsele.

Kuidas vormistada pärast lahutust kulude jagamine ja lapsele makstav summa?

18.04.2018 / vastused.ee

Kokkulepped, mis puudutavad lapse elatisraha ja suhtlemiskorda, võib sõlmida lihtkirjalikult, see ei vaja notariaalset vormi. Kohtusse pöördumiseks osiis, kui vanemad omavahel kokkuleppele ei saa.

Kas isal on õigus vähendada laste elatist põhjendusega, et teeb lastega reisil olles kulutusi?

18.04.2018 / vastused.ee

Üldise põhimõtte järgi on elatise vähendamiseks alust siis, kui elatist saava vanema kulutused vähenevad selle arvelt, et lapsed viibivad lahus elava vanemaga.

Isa: „Peaksin ma lastele ütlema, et ema armastab neid 140 euro eest?“

19.04.2018 / ohtuleht.ee

Sel ajal, kui ema pidutses, veetsid tema poeg ja tütar tihti tunde ja isegi päevi omapäi. Lõpuks jõudsid lapsed turvakodusse. Alles siis õnnestus isalapsed enda juurde elama.

Mehed selgitavad: miks mees hülgab pere, kui asjad keeruliseks lähevad? Kelle eest ta tegelikult põgeneb?

20.04.2018 / naistekas.delfi.ee

Pigem ta läheb naise juurest ära. Lapsed on energeetiliselt meiega hästi seotud ja ma arvan, et on vähe isasid, kes oma lapsi ei armasta, seal peab kimingi muu põhjus olema. Sageli elatakse laste pärast ka sellistes suhetes, mis üldse ei toimi aga haiget teeb lastele rohkem ikka katkine suhe —tunnetavad seda.

Vanemahüvitise suuruse arvutamise reeglid

20.04.2018 / oiguskantsler.ee

Riigikogu on valinud [vanemahüvitise suuruse arvutamisel] lahenduse, mille järgi lähevad arvesse lapse sünnile eelnenud kalendriaasta 12 kuu sissetSelle alusel arvutatakse inimese ühe kuu keskmine sissetulek, millest lähtutakse vanemahüvitise maksmisel.

Varalahusus, elatisraha, perelepitus – praktilised k juristile

23.04.2018 / digi.eestinaine.ee

Perekonnaõigus katab abielu sõlmimise ja lahutamise, varasuhete, aga ka elatise, lapsendamise ja hoolduse küsimusi.

Kahele lapsele sularahas elatist maksnud isa sai valusalt vas

24.04.2018 / ohtuleht.ee

Vanemaid on erinevaid – ühed soovivad oma lastele parimat ja võitlevad selle nimel, et lahus elav vanem järeltulija eest hoolt kannaks. Teised te kõik selleks, et kindlustada enda tulevik ja mugav elu. Kas või pettuse hinnaga.

Elatisega kohtus käimine on täiskohaga töö

24.04.2018 / riisitera.ee

Ma olen nagu täiskohaga kontoritöötaja. Hommikul kell 9 istusin laua taha, koos arvuti ja hunniku kaustade ning paberitega. Mul on juba 5 tundi tööd tasu selle eest… hetkel veel mitte midagi.

Riigikohtu otsus tsiviilasjas nr 2-16-100215

25.04.2018 / riigikohus.ee

Riigil on kohustus hoolitseda puudustkannatava lapse eest, kuid selline kohustus on riigil üksnes siis, kui vanemad ei suuda lapse vajadusi määral rahuldada. Asenduskodus osutatava teenuse riikliku rahastamise eesmärk on kaitsta asenduskodus viibiva lapse huve ning tagada tema v rahuldamine ka olukorras, kus vanemad ei täida lapse ülalpidamise kohustust.

Mehe ekskaasa on nagu paha vaim oma telefoniterroriga, milles aina suuremat elatist nõuab!

02.05.2018 / ohtuleht.ee

Ostsime perele suurema auto ja kui mehe eks meid sellega sõitmas nägi, tuli kohe kõne küsimusega, miks tema peab lapsega virelema, kon raha jalaga segada.

Kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu esimene lugemine

02.05.2018 / riigikogu.ee

Kaitseminister Jüri Luik: “Maanteeametilt saadud statistika kohaselt on juhtimisõiguse peatamise otsuseid juba tehtud seoses elaküsimustega 131 korral.“

Minu kogemus – elu üksikemana

03.05.2018 / kristinblogib.com

Kuna olen näinud ja kogenud nii palju erinevaid emotsioone seoses faktiga, et olen üksikema, siis otsustasin asja võlust ja ka pisvalust teile veidikene kirjutada ja jagada oma mõtteid ka selles osas.

Miinimumelatis 3 lapsele ei saa olla vähemalt 750 eurot

03.05.2018 / osalusveeb.ee

Tuleb kaotada ilmne absurd ja elatise suurus miinimumpalgast lahti siduda.

Dokumentide kättetoimetamine

04.05.2018 / oiguskantsler.ee

Mistahes viisil dokumenti kätte toimetades tuleb veenduda, et see jõuaks saajani selliselt, et tal oleks võimalik dokumendiga omateostamiseks ja kaitsmiseks õigeaegselt tutvuda.

Lahus elavate õigused ning suhtlemine lapsega

07.05.2018 / oiguskantsler.ee

Justiitsministeerium on õiguskantslerile selgitanud, et 2018. a jooksul koostab ministeerium lapse ja vanema suhtlemise korrapseaduseelnõuväljatöötamiskavatsuse. Lisaks analüüsib Justiitsministeerium PKS §-s 101 lõikes 1 sätestatud elatise regulamuutmise vajadust.“

Kui meil sünnib nüüd ka laps, kas siis elukaaslane peab endiselt maksma täissumma elatist?

08.05.2018 / vastused.ee

Kui Teie elukaaslasel on laps, kes ei ela temaga koos ja kellele ta maksab elatst, ei vähenda teise lapse sündimine automaatselt temoma esimesele lapselemakstava elatise suurust. Elatise vähendamiseks peab esinema mõjuv põhjus /…/.

Küsimus elatisabikohta

09.05.2018 / foorum.perekool.ee

“Kui võlgnik maksab lapsele elatist rohkem kui kohtuotsusega määratud, hakatakse ületava osaga kustutama varasemat võlgnevust. Allekui kogu võlgnevus lapseees on kustutatud, hakkab riik oma osa võlgnikult tagasi nõudma. Seega eelisjärjekorras hakatakse kustutamees tekkinud võlgnevust ja seejärel riigiletekkinud võlgnevust.“

Tasuta tugiteenuste infopäev lapsevanematele Pärnus

09.05.2018 / sotsiaalkindlustusamet.ee

“Sotsiaalkindlustusamet korraldab 23. mail kell 17 Pärnu Sotsiaalkeskuses (Metsa 10) tasuta infopäeva Euroopa Liidu Sotsiaalfondi pakutavatest tugiteenustest lapsevanematele ja nende lastele. Infopäevale on oodatud kõik lapsevanemad, kes on eeskhooldusperevanemad, lapsendajad, või kes kasvatavad raske- või sügavapuudega last. Infopäev on tasuta.“

Mida teha, kui lapse isa ei maksa elatist, mis on kohtu poolt välja nõutud?

10.05.2018 / vastused.ee

“Kui isa ei nõustu vabatahtlikult elatist vastavalt kohtuotsusele tasuma, tuleks algatada elatisraha kättesaamiseks täitemenetlus. lapse isa elukoht onSoomes, ei saa täitemenetlust algatada Eesti kohtutäitur ja asjaga peaks tegelema Soome kohtutäitur.“

Reinsalu: laste esindamine menetluses on vastutusrikas töö

11.05.2018 / just.ee

Justiitsminister Urmas Reinsalu advokatuuri üldkogul: " Laste esindamine või kaitsmine menetluses on vastutusrikas ja eriteadmisi nõudev töö ".

Seadusemuudatus laiendas ishelisalvestamist ja täpsustas kohtutäiturite põhitasu määrasid ning alampalga arestimist

14.05.2018 / just.ee

Seadusesse luuakse ka selgem valem mittearestitava miinimumi arvestamiseks siis, kui võlgnikul on ka ülalpeetavad.

Ennetähtaegse vanaduspensioni ümberarvutamine

16.05.2018 / oiguskantsler.ee

Nelja ja enamat last kasvatanud inimesed on tõepoolest seatud pensioni saamisel soodsamasse olukorda kui kolme last kasvatanud inKolme last kasvatanud inimestele kehtivad omakorda soodsamad tingimused kui neile, kes on kasvatanud ühte või kahte last. /…/ Põhisetuginedes selle seadusesätte muutmist nõuda ei saa.

Õuele kappas printshobusel ja nüüd ongi häda käes

16.05.2018 / perejalaps.delfi.ee

Kaasomandi lõpetamise vaidlus ja elatise vaidlus on kaks täiesti eraldi kohtumenetlust. Kaasomandi lõpetamiseks esitab hagi kohtukaasomanik. Elatise väljamõistmise nõudes on hagejateks lapsed, keda esindab nende seaduslik esindaja — ema või isa.

Kas meie laps siis ei saagi isa tuge, kuna miinimumpalgast ei jää ju suurt järgi, kui esimesaab täissummas elatise?

16.05.2018 / vastused.ee

Kui elatis esimesele lapsele on välja mõistetud kohtu poolt, tuleb peale teise lapse sündi elatise vähendamiseks kohtu poole pöautomaatselt elatis teise lapse sünniga ei vähene.

Tants raha ümber

17.05.2018 / riisitera.ee

Kui räägime seadusest ja elatisest, siis võib kogu vanematevahelisel suhtlemisele lihtsalt vee peale kallata. Samas toimivad kõik muuikka samamoodi edasi nagu pole midagi üldse toimumas. Pole viha, ega sõimu ega üldse vaidlemist. Seega juba selle järgi saab öeelatisesüsteem on valesti üles ehitatud, sest see toodab ainult kaklevaid inimesi, kes igas muus olukorras võiksid täiesti normaalsesaada.

“Ringvaade”: mees peab maksma alimente lkelle isa ta tegelikult pole

17.05.2018 / err.ee

Sellest hetkest, kui isik saab teada, et ta ei ole lapse isa, ei tohi jääda lootma, et sellega on kõik lahendatud. Tuleb astuda aktsamme selleks, et rahvastikuregistrisse tehtud (isaduse)kanne saaks muudetud.

Kas lapse jalgratta ost kuulub elatise alla?

19.05.2018 / foorum.perekool.ee

Eks kõik oleneb sellest, kui rikas on lapse ema ja kui rikas oled sina. Kui elatis suuremaltjaolt elamiskulude katteks, riieteks, kulub, siis on loogiline, et mingid ekstra kulutused mõnikord kokkuleppel tulevad juurde.

Kust interneti keskkonnast saan esitada elatisraha nõude avalduse?

22.05.2018 / vastused.ee

Maksekäsu kiirmenetluse avaldus on võimalik täita E-toimikus (www.e-toimik.ee), hagiavaldus elatise nõudes tuleb kas ise koostada võinternetist leitav hagiavalduse blankett ja seejärel esitada kohtule kas paberkandjal, kohtu e-posti aadressile või läbi E-toimiku.

Kas lapse teise vanema juurde ja tagasi sõidu kulud kannavad vanemad võrdselt?

22.05.2018 / vastused.ee

Vanemad peaksid jagama lapse suhtluskorra täitmisega seotud transpordikulud võrdselt, sest lapse suhtlemine lahus elava vanemagamitte ainult lahus elava vanema õigus, vaid eeskätt ikkagi lapse õigus, mille eest peaksid hea seisma lapse mõlemad vanemad.

Kui lapse isa ei ela igapäevaselt Eestis, siis kuidas saab öelda, et laps kolib nüüüd isa juurde?

23.05.2018 / vastused.ee

Kui täisealisele lapsele võib vanem otse ülalpidamist anda, siis alaealise lapse puhul võib elatise lapse kontole kanda vaid veelneva kokkuleppe alusel. Alaealise lapse puhul peaks elatise kandma reeglina selle vanema pangakontole, kelle juures on lapse elukes kannab lapsega seotud kulutusi.“

Reedel jõustub isikuandmete kaitse üldmäärus

23.05.2018 / just.ee

Andmekaitse üldmääruse järgi peab laps olema vähemalt 13-aastane, et tema isikuandmeid saaks töödelda infoühiskonna teenuse pakkEriline kaitse rakendub laste isikuandmete kasutamisel turunduse eesmärgil või sotsiaalmeediakonto loomisel, samuti laste isikukogumisel otse lastele pakutavate teenuste kasutamise puhul.

Kas mulle jääb mingi vastutus, kui tüdruk lapse sünnitab?

24.05.2018 / vastused.ee

Olenemata sellest, kas laps oli planeeritud või mitte, on Teil sündinud lapse suhtes vanemlikud õigused ja ka kohustused. Kui Te lapsabielus ei ole, tuleb Teil lapse sündides tema isadus omaks võtta, sealjuures on võimalik lapse emaga kokku leppida, kas lapse hooldkuulub Teile ja lapse emale ühiselt või ainult lapse emale. Olenemata hooldusõiguse kuuluvusest tuleb lapse suhtes täita ülalpidamisko”

Kas mul on õigus jätta laps koju kuniks kohtuni nii, et ema näeb last nii tihti kui soovib?

24.05.2018 / vastused.ee

Kohtud ega ka lastekaitseametnikud ei poolda reeglina varianti, et laps veedab vaheldumisi nädala ühe vanemaga ja seejärel teise vantavalise praktika kohaselt peaks lapsel olema üks kindel elukoht ja võimalus teise vanemaga piisavas mahus suhelda. Seejuureüldreeglina olema vanemal võimalus lapsega suhelda isiklikult, st teise vanema juuresolekuta.

Kas tulumaksuga maksustatava tularvatakse ka lastetoetused ja elatis?

25.05.2018 / rup.ee

/…/ teiselt vanemalt saadud elatis ega ka riigi poolt makstav lapsetoetus [ei kuulu] isiku maksustatava tulu hulka ning neid earvesse ka tulumaksuvaba miinimumi arvutamisel.

Ülalpidamiskohustus eaka pereliikme seisukohast

25.05.2018 / tai.ee

Olukorras, kus ülalpidamist on õigustatud saama ühel ajal mitu isikut ja ülalpidamiskohustuslane ei ole võimeline neile kõigile ülalpandma, eelistatakse alaealist last ja abikaasat teistele ülalpidamist saama õigustatud isikutele. Näiteks juhul, kui täisealisel isendal alaealise lapse ülalpidamiskohustus ja samal ajal oma ema ülalpidamiskohustus, kuid mõlema ülalpidamiseks raha ei jätku, vabanebema ülalpidamiskohustusest.

Lapse õigusest vanematele

28.05.2018 / mihkelkunnus.blogspot.com

“Üsna kõnekalt peegeldub praegu põlistatav struktuur ja hoiak ka meedias.

Lapse ja vanema suhtluskorra kohtutäitemenetlus

28.05.2018 / oiguskantsler.ee

Lapsi puudutavate vaidluste lahendamisel on eriti oluline teha asjakohased nõustamisteenused vanematele kättesaadavaks, sest vpikaajalised konfliktsed suhted kahjustavad lapsi. Vanemad tuleks suunata perelepitaja juurde enne kohtusse pöördumist. Kui suunata õigel ajal perelepitaja juurde, on võimalik vähendada kohtuvaidluste arvu. Kohtuvaidluste vähenemise abil säästetud raha saab lepituse kättesaadavaks tegemisse.

Kas läbi kohtu määratud elatist arvestakse sissetulekuks kui eluaseme laenu taodelda soovid?

29.05.2018 / foorum.perekool.ee

Minu kogemuse põhjal arvestatakse küll sissetulekuna, kui on kohtu kaudu määratud.

Kooliskäimine teises vahetuses

05.06.2018 / oiguskantsler.ee

Kui koolis ei jätku ühes vahetuses piisaval arvul õpilaskohti, võib kooli õppetegevust korraldada kahes vahetuses. Samamoodi kuulub poliitiliste valikute hulka moodulklasside soetamine, mida pole vanematel õigus otseselt nõuda.

Mida teha, kui pärast lahutust naine ei saa linnalt toetust enne kui nõuab kohtu kaudu minult elatist?

06.06.2018 / vastused.ee

Elatise väljamõistmiseks on alust olukorras, kus vanemad ei saa lapse ülalpidamiskohustuse täitmise osas kokkuleppele.

Kas laste elatisraha on kindlaks määratud summa või sõltub see mehe sissetulekust?

06.06.2018 / vastused.ee

Lapse elatisraha suurus oleneb lapse vajaduste suurusest, kui ei tohiks reeglina olla väiksem kui pool kehtivat alampalka. Üldjuhul tuleb vanematel täita lapse ülalpidamiskohustust võrdsetes osades ehk poole lapse igakuistest ülalpidamiskuludest tasub lapsest lahus elav vanem elatisena ja teise poole panustab last kasvatav vanem vahetult.

Kas ema tohib piirata lapsel isaga aega veeta ja et laps ka isa juures ööbida tohiks?

06.06.2018 / vastused.ee

Perekonnaseadus sätestab, et mõlemal vanemal on nii õigus kui ka kohustus lapsega isiklikult suhelda – isiklik suhtlemine tähendab seda, et mõlemal vanemal peab olema võimalik lapsega aega veeta kahekesi, teise vanema juuresolekuta. Reeglina hõlmab lahus elava vanemaga ajaveetmine ka selle vanema juures ööbimist ja kui lahus elava vanemaga suhtlemine kuidagi last ei kahjusta, ei näe ma mingisugust põhjendust, miks ei võiks laps aeg-ajalt lahus elava vanema juures ööbida.

Rasedus- ja sünnituspuhkusest saab tulevikus emapuhkus ning lapsendajapuhkus laieneb ka hoolduspere vanematele

06.05.2018 / sm.ee

Valitsus kiitis heaks vanemapuhkuste ja vanemahüvitiste süsteemi muudatuste teise etapi, millega lapsevanemad saavad võimaluse vanemahüvitist senisest oluliselt paindlikumalt kasutada ja mõlema vanema vahel jagada. Erinevate vanemapuhkuste tasustamise põhimõtted ühtlustatakse ja edaspidi maksab kõiki vanemapuhkustega seotud hüvitisi Sotsiaalkindlustusamet.

Kas minu tulevane abikaasa saaks lapsed lapsendada, kuna isa ei hooli nendest?

07.06.2018 / vastused.ee

Kui Teie tulevane abikaasa Teie lapsed lapsendab, omandab ta laste suhtes kõik vanemlikud õigused ja kohustused, sealhulgas kohustuse laste ülalpidamiseks. Laste bioloogiline isa kaotab lapsendamisega laste suhtes kõik õigused ja kohustused, sealhulgas laste ülalpidamiskohustuse.

Kas mul on lootust saada lapse ainuhooldusõigust, arvestades isa rasket vaimset puuet ja eluliste asjadega mittetoimetulemist?

07.06.2018 / vastused.ee

Kui Teie olete lapse igapäevane kasvataja ja isa ei ole võimeline iseseisvalt lapse eest hoolitsema, on ilmselt põhjendatud lapse ühise hooldusõiguse osaline või täielik lõpetamine. Selleks tuleb lapse elukohajärgsele maakohtule esitada vastav avaldus ja tasuda avalduselt riigilõivu 10 eurot.

Peretoetus ja alimendid maksuvaba tulu arvestuse osana

08.06.2018 / rmp.ee

"Alimendid on alimentide maksja tulu osa ehk tema tasu maksustatakse tulumaksuga ja siis juba kätte saadud rahast maksab ta alimente ning alimentide saaja jaoks ei ole see enam tulumaksuga maksustatav tulu (TuMS § 19 lg 3 punkt 11).

Kohtute aastaraamat 2017

11.06.2018 / riigikohus.ee

2017. aastal lahendati maakohtutes kõige rohkem võlaõiguse asju (32,2% lahendatud asjadest) ja perekonnaõiguse asju (23,6% lahendatud asjadest) ning TsÜS asju (14,4% lahendatud asjadest).

Kuidas teha omavaheline kokkulepe, kui ei soovi kohtu kaudu kokkulepet muutma minna?

11.06.2018 / vastused.ee

Vanemad võivad sõlmida omavahel lihtkirjaliku kokkuleppe elatise maksmise osas, kuid see siiski ei tühista kehtivat kohtulahendit. Kui mõlemad vanemad järgivad omavahelist kokkulepet, ei tekita eelnimetatud asjaolu komplikatsioone. Küll aga on kohtulahend jätkuvalt kehtiv täitedokument, mille alusel on võimalik alustada täitemenetlust.

Veelgi paindlikum vanemapuhkus läbis täna Riigikogus esimese lugemise

13.06.2018 / sm.ee

Riigikogus läbisid täna esimese lugemise vanemapuhkuste ja -hüvitiste süsteemi teise etapi muudatused, millega lapsevanemad saavad võimaluse vanemahüvitist senisest oluliselt paindlikumalt kasutada ja mõlema vanema vahel jagada. Erinevate vanemapuhkuste tasustamise põhimõtted ühtlustatakse ja edaspidi maksab kõiki vanemapuhkustega seotud hüvitisi Sotsiaalkindlustusamet.

Kas naine saab nõuda elatist kuigi elab juba aastaid uue mehega?

15.06.2018 / vastused.ee

Praegusel hetkel ei ole laste emal võimalik kohtu kaudu pojale elatist nõuda, sest Te ei ole kantud isana lapse sünnitunnistusele. Kui Teie isadus tuvastatakse ja Teid kantakse lapse sünnitunnistusele (kas kohtuotsuse alusel või vabatahtliku isaduse omaksvõtu teel), on Teil lapse suhtes ülalpidamiskohustus ja kui Te seda vabatahtlikult ei täida, võib ema seda nõuda kohtu kaudu. “

Kas lastele makstav elatisraha kuulub ka kulude alla?

15.06.2018 / vastused.ee

Kui lapsed veedavad mõlema vanemaga võrdse osa ajast, tuleks üle vaadata kulutused, mida kumbki vanem lapse ülalpidamiseks teeb. Kui soovite elatise vähendamiseks kohtusse pöörduda, peaksite kohtule tõendama kui suuri kulutusi teete laste ülalpidamiseks ajal, kui nad viibivad Teiega ja seejärel saab kohus otsustada, kas ja millises ulatuses on elatise vähendamine põhjendatud.

Kas on mingi võimalus ametlikult alandada elatist kuna lapsed on kolmandiku ajast minu juures?

15.06.2018 / vastused.ee

Kui Teil tuleb teha laste ülalpidamiseks lisaks elatise maksmisele lisakulutusi, võib elatise vähendamine olla põhjendatud. Elatise vähendamise hagiga kohtu poole pöördudes tuleb Teil tõendada, milliseid kulutusi teete laste ülalpidamiseks ajal, kui nad viibivad Teie juures.

Perehüvitisi saab taotlust esitamata

16.06.2018 / raamatupidaja.ee

Sotsiaalkindlustusamet määrab alates aprilli algusest lapsevanematele, kellele eelmise lapse eest on perehüvitisi makstud, uue lapse sünni korral toetused ilma taotlust esitamata.

Kas vanemlikest õigustest loobumiseks peaks vanem ise kohtusse pöörduma?

18.06.2018 / vastused.ee

Kuivõrd vanematel on perekonnaseadusest tulenevalt nii õigus kui ka kohustus oma lapse eest hoolitseda, ei näe seadus ette võimalust vanemlikest õigustest loobumiseks. Last kasvataval vanemal on küll õigus nõuda lapse ühise hooldusõiguse täielikku lõpetamist, kuid isegi kui kohus sellise nõude rahuldab, jääb hooldusõiguseta lapsevanemale ikkagi kohustus oma last ülal pidada. “

Kas vanemlikest õigustest loobumiseks peaks vanem ise kohtusse pöörduma?

18.06.2018 / vastused.ee

Kuivõrd vanematel on perekonnaseadusest tulenevalt nii õigus kui ka kohustus oma lapse eest hoolitseda, ei näe seadus ette võimalust vanemlikest õigustest loobumiseks. Last kasvataval vanemal on küll õigus nõuda lapse ühise hooldusõiguse täielikku lõpetamist, kuid isegi kui kohus sellise nõude rahuldab, jääb hooldusõiguseta lapsevanemale ikkagi kohustus oma last ülal pidada.

Elatise muutmine

18.06.2018 / foorum.perekool.ee

Soovitakse muuta elatist 250 eurot 84 eurole. Lihtsalt teema arutlemiseks, ei ole üksi last kasvatav vanem.

Uus elatise määramise kord

19.06.2018 / just.ee

Justiitsminister Urmas Reinsalu esitas kooskõlastamiseks ja arvamuse avaldamiseks perekonnaseaduse muutmise eelnõu väljatöötamiskavatsuse. Elatise määramine soovitakse muuta paindlikumaks ning panna sõltuma maksja sissetulekust, laste arvust ja laste vajadustest. Abivahendina loodaks infotehnoloogiline lahendus ehk nn elatiskalkulaator, mis oleks avalikult veebis kättesaadav.

Uus elatise määramise süsteem

19.06.2018 / foorum.perekool.ee

Kui inimene tõepoolest saab miinimumpalka, on 84 eurot ehk normaalne summa. Samas on selliseid mehi ju väga vähe, kes TÕEPOOLEST sellist palka saavad.

Kirjastajast nelja lapse ema: Reinsalu plaan on üksikvanema suhtes selgelt pahatahtlik ja küüniline

20.06.2018 / vabauudised.ee

Vabaerakonna Pärnumaa piirkonna juhi, kirjastajast nelja lapse ema Heli Künnapase hinnangul on Urmas Reinsalu juhitava Justiitsministeeriumi plaan muuta elatisraha maksmise süsteemi eluvõõras, kitsarinnaline ja üksikvanema suhtes selgelt pahatahtlik.

Kas vanematel on seadusest tulenev kohustus toetada 29-aastast üliõpilast, kes elab üliõpilaselamus?

20.06.2018 / vastused.ee

Kõrghariduse omandamise ajal on lapsel õigus vanemate ülalpidamisele kuni 21-aastaseks saamiseni. Kui laps on saanud 21-aastaseks ja tal on olemas võimekus endale sissetuleku teenimiseks, ei ole vanemad enam kohustatud last ülal pidama.

Kas elatisraha hulka arvestatakse ka tasulise kooli õppemaks?

21.06.2018 / vastused.ee

Kui laps käib erakoolis ja vanematel on võimekus seda lapsele võimaldada, on põhjendatud arvestada kooli õppemaks lapse ülalpidamiskulude sisse. Kui lastel on üks kindel elukoht ja lapsi kasvatav vanem katab kõik lastega seotud kulutused, tuleks elatisraha suuruse leidmiseks kokku arvutada iga lapse igakuised ülalpidamiskulud ja jagada need pooleks – poole maksab lapsest lahus elav vanem elatisena ja teise poole panustab last kasvatav vanem vahetult kulutusi tehes.

Üksikema: elatisraha alumine piir on liiga väike, kas tahetakse, et paljud lapsed jääksid sündimata?

21.06.2018 / pealinn.ee

Eesti Emade Liidu juht Ebba Rääts oli väga ehmatanud, kui sai teada, et kavandamisel on seadusmuudatus, mille kohaselt tahetakse perekonnaseadust muuta nii, et minimaalseks lapsetoetuse summaks jääb ainult 84 eurot kuus.

250 eurot kuus üle lapse kohta elatist on liiga palju

22.06.2018 / siberirahaboss.wordpress.com

“Kõiki lahus elavaid vanemaid ei saa ühe stambiga sundida maksma vähemalt 250€ kuus ühe lapse kohta. Arvesse tuleb võtta lahus elava vanema tegelikku varalist seisundit.

Üksikema: ma ei saanud lapsi mõttega, et ah, küll ma panen mehe pärast vastutama

24.06.2018 / perejakodu.delfi.ee

Praeguste seaduste valguses saab naine panna mehe julmalt vastutama: läheb DNA tõestamiseks kasvõi kohtusse. Olgugi et tegu oli üheöö- või salasuhtega ning mõlemad teadsid, et mehel pole plaaniski armukesega peret luua, sest mees on teisega abielus ja tal on juba lapsed. Riik tuleb appi ja nii mõnigi pere võib saada ootamatult mõne liikme võrra suuremaks, keda tuleb hakata toetama.

Keskerakondlane: elatisrahareform on edukate, aga lastest ja pereväärtustest mittehoolivate meeste suunas kaldu

24.06.2018 / epl.delfi.ee

Jagan seisukohta, et Justiitsministeeriumi plaan muuta elatisraha maksmise süsteemi on eluvõõras, kitsarinnaline ja üksikema suhtes selgelt pahatahtlik.“

SISEINFO: Riigikogu liige Anneli Ott kirjutas mehe allkirja võltsides iseenda ja lapsed sisse Võrus elava tuttava juurde

24.06.2018 / lounaeestlane.ee

Andres jäi nõusse tingimusel, et Anneli pärast lahutust elatise nõuet ei esita. Suur oli aga mehe üllatus, kui pärast lahutust tuli kohtutäituri kaudu elatise nõue, kahe lapse pealt 500 eurot kuus, ja seda veel terve aasta kohta takkajärgi. Andrese pangaarved ja osa varast on arestitud.

Elatisvõlgnevuse puhul ülalpeetavatega ei arvestata

24.06.2018 / riisitera.ee

Kui sa pole elatise saaja, siis sa püüadki tulla vähesema rahaga toime aga maksjal seda võimalust ei ole, et saab vähesemaga toime tulla.

Igasse peresse kolm last aga kust see raha võtta?

24.06.2018 / merje.ee

Seega minu arvates tundub see üsna mõistlik, et elatise puhul hakatakse arvestama sellega, et elatisemaksja saaks ise ka elada ja miinimumpalgast ei võetaks ära enam pool, vaid 84 eurot.

Kes ütleks, milline on õiglane elatis?

26.06.2018 / ohtuleht.ee

Kuid paremat aega selleks, et erinevaid reformikavandeid välja käia, õieti polegi. Valimised on varsti ukse ees ning erakondade panus elatisdebatti palavalt oodatud.

Elatisraha peab tagama laste heaolu

26.06.2018 / kesknadal.ee

Tänavu märtsi seisuga on Eestis 9220 elatise võlgnikku.

Täitesüsteemi ümberkorraldamiseks ei ole veel eelnõud koostatud ja huvirühmade kaasamine on kavandatud lähikuudel

27.06.2018 / just.ee

Justiitsministeerium esitas valitsusele omapoolsed ettepanekud minna üle duaalse täitesüsteemi mudelile, kus riiginõuete sundtäitmine oleks antud maksu- ja tolliameti pädevusse, sest neil on olemas kompetents erinevate nõuete haldamisel ja sissenõudmisel, sularaha kogumise võrgustik jm makselahendused, automaatsed protsessid jne. See tähendab, et kohtutäituritele saadetaks sundtäitmiseks kõik eranõuded, sh elatise jm sotsiaalseid nõudeid, ning nad korraldaksid vara müüki. “

Lastekaitse Liit on vastu elatisabi maksmise korra muudatustele

27.06.2018 / tv3.ee

Lastekaitse Liit on seisukohal, et kõiki lapse ülalpidamiskohustusega seotud probleeme tuleb vaadelda ja seadusloomes arvestada koosmõjus ja seda eesmärgiga kohtulikke elatisevaidlusi võimalikult ennetada, nende tekkimise korral aga juhinduda prioriteetselt lapse huvidest. Sealhulgas ja eeskätt tuleb lastega peredele tagada erinevate nõustamis-, lepitus- ja teraapiateenuste parem kättesaadavus ja vastavus pere vajadustele, samuti tõhustada senist elatise sissenõudmist. Ära tuleb hoida mistahes kavandatud meetmete võimalik otsene või kaudne negatiivne mõju lapsele.

Uus elatise määramise kord

01.07.2018 / riisitera.ee

Ka praeguse seaduse järgi saaks arvestada lapse vajadusi kui need on nt puude tõttu tavapärasemast suuremad. Ka praegu saaks arvestada vanema töövõimet ja sissetulekut. Ka praegu saaks arvestada külastukordi. Ka praegu saaks arvestatada toetusi elatise arvestamisel.

Rongavanemad ei vaja leevenduspaketti

01.07.2018 / ohtuleht.ee

Uus eelnõu vähendab kindlasti laste toimetulekut, kuid on küsitav, kas ka kohtute koormust. Praegune elatisraha ei ole suur ning selle alandamine ei vähenda elatisraha võlgnike arvu.

Justiitsministeerium hakkab elatisvõlgnikke jõulisemalt survestama

02.07.2018 / just.ee

Kui vabatahtlikkult elatist maksma ei asuta, siis on võimalalik täitemenetlusest kõrvale hoidva võlgniku suhtes kohtutäituril kohtult taotleda reisidokumentide kehtetuks tunnistamist ja keelata nende väljastamine. Teiseks muudatuseks on võlgniku sõiduki kohtutäiturile üleandmine politsei abil. Ühtlasi peavad kolmandad isikud, kellel on kohustus isikut tuvastada (nt kasiinod ja krediidiasutused) keelduma elatise võlgnikule üle 5000 euro suurusest rahalise kohustuse täitmisest sularahas. Kui inimest tuvastades selgub, et tegemist on elatisvõlgnikuga, peab kolmas isik sularahatehingute puhul kohtutäiturit teavitama.

Reporter: Alimentidest kõrvalehiilijaid hakatakse pitsitama

02.07.2018 / reporter.postimees.ee

Justiitsministeerium saatis valitsusse eelnõu, et senisest veelgi jõulisemalt survestada laste elatisraha maksmisest kõrvalehoidjaid. Eelnõu peamiseks eesmärgiks on avaldada tõhusate ja heidutavate meetmete loomisega ennetavat mõju, et elatist maksma kohustatud lapsevanem täidaks elatise maksmise kohustuse vabatahtlikult.

Heljo Pikhof: teeme elluastuja tee tasasemaks!

02.07.2018 / sotsid.ee

Laste heaolu on lisaks suurendanud võimalus käia riigi toetatud huviringis, tasuta koolilõuna ka keskkooliastmele, igakuine kuni 100-eurone elatisraha lapsele, kelle vanem oma kohustustest kõrvale hoiab, lapse elatisnõude aegumisaja pikendamine kolmelt aastalt kümnele – neid meetmeid, mida oleme rakendanud laste heaks, on teisigi.

Kas ma suudan 4,5 lapse kasvatamisele kulutada 2000 eurot kuus?

03.07.2018 / minuiluselumaal.blogspot.com

“Nii et enne kui hakkame rääkima sellest, mida kohustustest ja vastutusest loobuda soovivad lapsevanemad suudavad maksta, peaksime arutlema, millised on lastekasvatuses vajalikud kulutused ja määrad ning millega peaks juba last saades arvestama. Lapsele tehtavad kulud ei saa üllatusena tulla alles siis, kui lahutatakse.

Perekonnaseaduse elatise sätete muutmine

03.07.2018 / oiguskantsler.ee

Elatise küsimuste reguleerimisel on üks tuumküsimus tõendamiskoormus – milline peaks olema see summa või elatise määr, mille ulatuses lapse nimel elatist nõudev vanem ei pea lapse kulusid/vajadusi tõendama. Elatise fikseeritud miinimummäära puudus on küll liigne jäikus, kuid teisest küljest lihtsustab see lapse nimel elatise nõudmist, kuna elatist nõudev vanem ei pea kuni selle määrani lapse kulusid tõendama. “

Ülle Madise: elatisraha suurus peab lähtuma lapse vajadusest, mitte vanema sissetulekust

09.07.2018 / delfi.ee

Otstarbekam ja õiglasem võib Madise sõnul olla elatise arvutamine Eesti lapse keskmiste tarbimiskulude põhjal, võttes arvesse ka muid näitajaid nagu vanema sissetulek, laste arv, lapse jagatud elukoht jms. Sarnaselt toimitakse Soomes, kus lapse ülalpidamise üldkulud põhinevad Soome Statistikaameti uuringutel Soome lapse elulaadi ja tarbimise kohta.

Lugeja küsib: “Mis delikatesse te lapsele toidate, et nädalas kulub 84 eurot?”

09.07.2018 / ohtuleht.ee

84 eurot elatiseks? See on nädala söögiraha, aga ühes kuus on neli nädalat.

Kadunud eesmärk

09.07.2018 / riisitera.ee

Meie ühiskond on juba selline, et inimestel, kes soovivad oma asju korda saada ei anta selleks tegelikult mingi võimalust. Ja mina tahaks teada, et miks? Elatisvõlglased laotakse lihtsalt häbiposti, häbistatakse, põlatakse, loobitakse kividega…”

Mul on kahju maksta alimente blondile, kes kulutab selle geelküüntele ja juuksepikendustele

10.07.2018 / ohtuleht.ee

Pahatihti näen lapsi mitu kuud samade riietega, aga naist järjest uhkema brändi käekottide ja ehetega.

Võrdõiguslane: vaesus on üksikema nägu, mehed ei pea nägema endise kaasa rahakoti sisu

10.07.2018 / delfi.ee

Kahtlus, kas elatis reaalselt ka lapsele kulub, on marginaalse ning pigem pahatahtlikult meelestatud inimeste tõstatatud teema ning kindlasti on mitteotstarbeliselt kasutatav elatis marginaalne vähemus elatisejuhtude seas”

Kuidas ikkagi arvestada enda laenuvõimekust (lapsed ka)

10.07.2018 / foorum.perekool.ee

Sõltub ikka sinu palgast. Kui isa endiselt sinu kontole elatist ei kanna, siis arvutataksegi maksimaalne võimalik laenusumma, mille osas saad hakata kortereid vaatama.

Ärge riputage oma lastele hinnasilte kaela, armastage neid tasuta!

10.07.2018 / ohtuleht.ee

Naised, panustage ise ka rahaga. Ärge nõudke isadelt viimast. Mehed, ärge virisege naiste kallal, nad teevad rasket tööd.

Laste elatisraha peaks sõltuma reaalsest lapse vajadusest

11.07.2018 / pealinn.ee

Ma arvan, et laste elatisraha peaks sõltuma reaalsest lapse vajadusest.

Toetus peab olema piisav, et last üleval pidada

11.07.2018 / pealinn.ee

Minu arvates elatisraha peaks sõltuma pigem lapse vajadustest.

Paljusid isasid pahandab teadmatus sellest, kuhu kulub laste elatisraha

11.07.2018 / epl.delfi.ee

Suur elatisraha sünnitab kahtlust, kas endine kaasa kulutab selle lapsele või oma elustiilile.

Lubja kohtuhoones alustatakse tööd uuel nädalal

13.07.2018 / just.ee

[Alates 16.07.2018] alustavad Harju maakohus, Põhja ringkonnaprokuratuur ning registrite ja infosüsteemide keskus tööd Lubja tänava uues kohtuhoones, mis on kaasaegne ning arvestab inimeste vajadustega.

Üksikema ju peabki olema vaene! Üksikema laps aga nartsudes ja kurvameelne

15.07.2018 / epl.delfi.ee

Mis seals ikka, teeme puust ja punaseks, millele last kasvatades raha kulub.

Nördinud naine: Eksmees tegeleb vaid lapse lõbustamise, mitte kasvatamisega

16.07.2018 / perejakodu.delfi.ee

Nädalalõppudel koos isaga võetakse ette aga palju põnevat: käiakse kinos ja poodlemas, süüakse restoranis ja kohvikus. Isa juures õppimist ei toimu ja puudub ka täpne päevaplaan. Nii jääbki lapsele mulje, et kõik tore toimub isaga ja kodus pole midagi lõbusat.

Isa lahutuse järel hääbunud suhetest lastega: mu lapsi valdab ükskõiksus minu suhtes ja mind valdab ükskõiksus nende suhtes

16.07.2018 / naistekas.delfi.ee

Ma maksan oma alimendid lõpuni ning siis lasen suhetel lõplikult hääbuda. Ma poleks kunagi osanud mõelda, et ma astuksin sellise sammu, aga täna on seis selline. Mu lapsi valdab ükskõiksus minu suhtes ning mind valdab ükskõiksus nende suhtes.

7 asja, millele mõelda enne eluasemelaenu võtmist

19.07.2018 / seb.ee

Ennetades panga küsimusi, arvutage täpselt kokku kõik praegused võlad ja väljaminekud: krediitkaardid, autoliising, õppelaen, alimendid jms. Kas teil on eluasemelaenu sissemakseks vajalik summa olemas või peaksite enne seda mõnda aega koguma?”

Kohtunik: inimesed väidavad tihti, et ei suuda miinimumelatist maksta, kuid kulutavad suuri summasid õigusabile

19.07.2018 / epl.delfi.ee

Pika staažiga kohtunik kinnitab intervjuus, et praegune elatissüsteem ei taga alati laste vajaduste täitmist. Osal vanematel ongi raske oma lapsi rahaliselt toetada, kuid osa üritab oma sissetulekut varjata.

Mehed, pingutage voorusevööd

19.07.2018 / epl.delfi.ee

Elatisvaidlustes tundub arutelude põhjal olevat ainult ühte tüüpi isasid – selliseid, kes saavad ümbrikupalka, sõidavad ringi udupeene mersuga ja viivad uue pruudi Bahamale puhkama ning ainult ühte tüüpi emasid – selliseid, kes lasevad endale elatisraha eest juuksepikendusi ja kunstküüsi panna.

Rangemate meetmetega elatisvõlgnike survestamine tasub Justiitsministeeriumi hinnangul ära, kohtutäiturid nii ei arva

23.07.2018 / err.ee

Elatisvõlgnike survestamine, mille kohaselt on võimalik peatada võlgniku teatud õigused on Justiitsministeeriumi sõnul pannud vanemad elatist maksma. Kohtutäiturite sõnul aga ei ole süsteemist kasu.

Reporter: Mida teha rongaisadega?

23.07.2018 / reporter.postimees.ee

Eestis on üks suur häda, nimelt paljud lahkuläinud lapsevanemad ei maksa oma lapsele elatisraha. Loomulikult on üle 90 protsendi alimentide mittemaksjatest mehed. Mida siis teha selliste isadega?”

Kohtutäiturite sõnul pole senised meetodid elatisvõlglaste vastu tõhusad

24.07.2018 / postimees.ee

See süsteem võiks paremini töötada sellisel juhul, kui kohtutäitur saadab avalduse ära ja kohus peatab avalduse alusel isiku lubade kasutamise õiguse ja see on peatatud staadiumis seni, kuni rahad on ära makstud, aga täna me oleme loonud võimaluse, et see peab olema justkui põhjendatud avaldus, kohtutäitur peab seda kõike põhjendama.

Kohtutäiturite sõnul pole senised meetodid elatisvõlglaste vastu tõhusad

24.07.2018 / err.ee

Viimased paar aastat on riik elatisvõlgnikke survestanud neile väljastatud lubade piiramisega, kuid justiitsministeeriumi hinnangul on selle aja jooksul hakanud ligi 9000 võlgnikust oma lastele raha maksma veidi üle 400. Kohtutäiturid leiavad, et sellisel kujul süsteem ei tööta.

Enne, kui vana ust pole korralikult kinni pandud, ei saa uut avada

24.07.2018 / peregasoome.blogspot.com

"Kui eelmisest mehest lahku läksin, siis ei küsinud ma temalt isegi konkreetset elatist. Ütlesingi, et maksku täpselt nii palju, kui südametunnistus maksta käsib. Juba kaksteist aastat on summa olnud täpsel sama suur ja see pole pooltki Eesti miinimum elatisest. Teise naisega tal nii hästi läinud ei ole, sest see pressib temalt iga võimaliku sendi välja ja kui maksepäev natuke üle läheb, siis saadetakse juba sõnumeid. Ma ei ole tegelikult suuremast elatisest puudust tundnud ka, sest minu jaoks on tähtsam olnud head suhted. Raha on teadu pärast see, mis inimesi riidu ajab ja mina valisin selle tee, et lapsel oleks vanemad, kes omavahel hästi läbi saavad. Nii ongi olnud.

Mees õpetab: ainult neid lihtsalt põhitõdesid järgides suudab mees elada stressivabalt

25.07.2018 / naistekas.delfi.ee

Kui mehel ei õnnestu saavutada laste hooldajaõigust, siis mees maksab lastele alimente ja üritab olla laste jaoks nii palju isa kui võimalik. Kui peaks juhtuma, et naine teeb kõik, et takistada isal lapsega suhtlemist, siis mees maksab ikkagi alimente, kuid eemaldub laste ning naise elust.

Elatisraha ja uus elukaaslane

26.07.2018 / foorum.perekool.ee

Vastavalt perekonnaseadusele on vanem kohustatud oma last üleval pidama (elatist maksma) tingimusteta st ei ole oluline, kellega koos elab lapse II vanem, kas tal on elukaaslane või on ta abiellunud vms.

Alimendid ja tsekkide nõudmine

27.07.2018 / foorum.perekool.ee

Mingeid makse ei lähe maha. 250 ongi ametlik miinimum ja mingeid tsekke vaja ei ole.

Elatisnõue – kuhu märkida aeg, mille eest elatist nõutakse

30.07.2018 / foorum.perekool.ee

"[Maksekäsu] kiirmenetlusega saab elatist nõuda ainult selle esitamise päevast alates, seega mingit eraldi kohta [tagasiulatuva elatise nõudmiseks] seal polegi. Vastuväite puhul läheb asi lihtsalt üle tavamenetlusse. Kui võlgnik esindajat ei palka, siis mingeid kulusid sellega ei kaasne.

Erkki Laaneoks: ekslapsed – kas kaasaja paratamatus?

02.08.2018 / arvamus.postimees.ee

"MTÜ Lapsele Vanemad töötab välja terviklikumat kava lahku läinud vanemate laste üleskasvatamise korraldamiseks. Selle kohaselt suunatakse kohtusse pöörduv vanem võimalusel lastekaitsesse või muu neutraalse spetsialisti poole vanemluskava koostama, selle käigus töötavad mõlemad vanemad kirjalikult läbi eri teemad koos juhendmaterjali ja näidistega. Protsess toimuks peamiselt kirjalikult ning selle käigus võetaks arvesse vanemate koostöötahet ja soovi venitamist vältida.

Miks mina elatist ei nõua?

04.08.2018 / foorum.perekool.ee

"Kuigi meie omavahelised suhted on hapud, on minus piisavalt palju inimlikkust, et ma ei kraabi oma eksilt viimast. Tal on endal nüüdseks uus pere ja laps. Olen piisavalt näinud võlgades siplevaid inimesi oma perekonnas ainuüksi ja see on masendav. Tõesti isa kohustus on last üleval pidada kuid seni kuni ma saan ise sellega väga hästi hakkama, leian ma, et mul pole vaja seda ülalpidamiskohustust nui pooleks nõuda. Eriti kui ta tänu sellele võlgadesse satub..

Elatis täiskasvanud lapsele

05.08.2018 / juristaitab.ee

"Elatise maksmine täisealisele lapsele erineb põhimõtteliselt elatise maksmisest alaealisele lapsele. Kui alaealise lapse puhul eeldatakse, et laps saab kogu ülalpidamise oma vanematelt siis täisealine laps peaks eelkõige ennast ise üleval pidama ja saab elatist vanematelt nõuda vaid määras, milles ta ei ole ise ennast üleval pidama suuteline. Täiskasvanute gümnaasium on eelduslikult kool töötavatele inimestele. Seega, kui ei esine muid takistusi, mille tõttu täisealine laps ei saa ise endale ülslpidamist hankida, ei ole õppimine täiskasvanute gümnaasiumis iseenesest piisavaks aluseks elatise maksmisele.

Elatis raha lapsele – kui ruttu ja kas tõesti lapse isa võib maksta alla miinimumi

09.08.2018 / foorum.perekool.ee

No mõne nädalaga ei juhtu midagi, ikka mitu kuud läheb, enne kui otsuse kohtust saad.

Elatisraha eraisiku pankroti korral

12.08.2018 / jurisaitab.ee

Elatisevõlgniku pankroti korral on õigus teisel vanemal lapse esindajana taotleda pankrotiseaduse § 147 lg 2 alusel pankroti välja kuulutanud kohtult hädavajaliku elatise maksmist pankrotivara arvelt reeglina kuni kaheks kuuks. Kohus võib määrata mõjuval põhjusel ka teise tähtaja. Elatis makstakse välja alati enne võlausaldajatele tasumist.

Kas elatisraha peab maksma ka selle aja eest, mil laps on sõjaväes?

21.08.2018 / vastused.ee

/.../ kaitseväes viibimise ajal ei ole vanemad kohustatud täisealise lapse ülalpidamiseks, kuivõrd sellel perioodil laps faktiliselt haridust ei omanda, samuti ei ole selleks tõenäoliselt vajadust, sest lapse vajadused on sõjaväes oleku ajal kaetud (toit, eluase).

Kuidas peaks tõendama makstud elatisraha?

21.08.2018 / vastused.ee

Kui [elatise maksmine on toimunud] ülekandega, on lihtne tõendada, et elatist on tasutud. Kui sularahas, võib tõepoolest olla keeruline tõendada elatise maksmist.

Elatisraha suurendamine kohtu kaudu. kellel kogemusi?

foorum.perekool.ee

Miinimumist suuremat elatist ei mõisteta mitte maksja sissetuleku vaid lapse vajaduste põhiselt.

Elatisraha sissenõudmist karmistatakse

23.08.2018 / maaleht.delfi.ee

Justiitsminister on saatnud valitsusse eelnõu, et veelgi jõulisemalt survestada laste elatisraha maksmisest kõrvalehoidjaid. Muuta kavatsetakse täitemenetluse seadustikku ja sellega seonduvalt ka teisi seadusi.

Kas 18-aastane gümnaasiumi viimasesse klassi minev noor peab elatisraha välja nõudmiseks ise kohtusse pöörduma?
05.09.2018 / vastused.ee

Täisealiseks saanud lapsel tuleb elatise väljamõistmiseks ise kohtusse pöörduda, teda ei saa enam seadusliku esindajana kohtumenetluses esindada vanem, kuid tal on võimalik võtta endale lepinguline esindaja (jurist/advokaat)."

Kas mul on õigus ja võimalus kuidagi hooldusõigust poolitada ja alimentidest loobuda, et laps oleks isaga pool aeaga?

18.09.2018 / vastused.ee

Reeglina ei poolda kohtud ega lastekaitsespetsialistid lapsele vahelduvat elukohta. Üldlevinud seisukoht on see, et lapsel peaks olema üks kindel elukoht ja võimalus lahus elava vanemaga regulaarselt piisavas mahus suhelda.

Lugeja: miks on elatiste süsteem selline, et last kasvatav vanem on justkui süüdi ja peab hakkama oma süütust tõestama?

19.09.2018 / naistekas.delfi.ee

Olen olukorras, kus lapse isa on jätnud maksmata lapse elatisraha teatud aja jooksul. Olgu, saame hakkama ja saimegi. Mõnda aega ei tundunud see ka väga oluline, kuni ühel hetkel hakkasid mõtted ja küsimused jooksma. Ja kui tuli teade, et isa ei kavatsegi maksta, sest tal on tekkinud nii- ja naasugused põhjused ja tagantjärele etteheited, siis ma mõtlesin ja leidsin, et pean enda eest seisma.

Elatise vähendamise pooldajad unustavad ühe tõsiasja: lapsi ei kasvata ainult raha! Alimendid maksavad kinni ka ema aja ja vaeva!

26.09.2018 / naistekas.delfi.ee

Loen ja imestan, kuidas alimentide teemal ainult üks argument pidevalt teemaks on. Ainus, millest räägitakse, on see, et vanemad peaksid RAHALISELT panustama võrdselt ning see ajab elatist maksvatel isadel närvi mustaks. Aga see, kui palju aega, vaeva, emotsiooni ja närvirakke kulub emal laste peale, unustatakse sujuvalt ära.

Riigikogu 26.09.2018 istung

26.09.2018 / riigikogu.ee

Jevgeni Ossinovski: "Lisaks oleme ka üksi last kasvatavate vanemate olukorra parandamiseks seadnud sisse mitmeid lahendusi, sh elatisabifondi. Kui 2014. aastal eraldas riik peretoetusteks 100 miljonit eurot aastas, siis järgmisel aastal on see summa kolmekordne ehk tervelt 300 miljonit eurot aastas ja Eesti kulutab Euroopa Liidu liikmesriikidest peretoetustele protsendina SKT-st rohkem kui ükskõik milline teine liikmesriik peale Luksemburgi. Arvestades meie väga väikeseid sotsiaalkulutusi muu Euroopa võrdluses, ei ole see mitte väike saavutus.

Liisa Oviir: perekonnaseadust tuleb muuta nii, et kasu oleks kogu perel

27.09.2018 / sotsid.ee

Sotsiaaldemokraatide korraldatud mõttehommikul lahati veel justiitsministeeriumi ettepanekut muuta elatise maksmise korda paindlikumaks ja alandada lapsele ette nähtud miinimumelatis 84 euroni kuus. "Elatise vähendamine tänaselt 250 eurolt 84 eurole ei lahenda mitte ühtegi probleemi, vaid tekitab neid juurde" märkis Liisa Oviir.

Kui suur võib olla maksimaalne kahe lapse elatisraha nõue, kui lapsevanem saab miinimumpalka aastal 2018?

28.09.2018 / vastused.ee

Lapse elatisraha suurus sõltub lapse vajaduste suurusest, kuid otseloomulikult seab vajaduste suurusele piirid vanemate majanduslik olukord. Kui elatisraha maksmiseks kohustatud vanema igakuiseks sissetulekuks on alampalk, ei ole väga tõenäoline, et kohus mõistab mõlemale lapsele elatisraha välja miinimumsuuruses ehk poole alampalga ulatuses. Sellisel juhul tuleks ju vanemal kogu oma sissetulek maksta elatisrahaks ja tema enda vajadused jääksid täielikult katmata.

Justiitsminister: elatise alampiiriks jääb 250 eurot
04.10.2018 / ohtuleht.ee

Tuleb arvestada et nullpunkt oleks 250€. Loomulikult tuleb tegelikkuses kindlasti silmas pidada, et need vajadused võivad olla kõrgemad.

Kas 18a lapsel on õigus saada vanematelt elatisraha, kui ta jätkab õppimist täiskasvanute gümnaasiumis õhtuses vahetuses?

04.10.2018 / vastused.ee

Kui laps omandab täisealiseks saanuna keskharidust, on tal õigus saada oma vanematelt vajaduspõhiselt ülalpidamist.

Riigikogu 08.10.2018 istung

08.10.2017 / riigikogu.ee

Täpselt samamoodi on elatisvõlglastele täiendavate piirangute seadmisega. Eelnõu on valmis, kõik on selle kooskõlastanud, mingisuguseid ideoloogilisi probleeme ei ole, aga praegu käib debatt ministeeriumide vahel, sest andmebaaside ümberehitamine võtab olulisel hulgal raha ning tähendab eraldi töid ja tegevusi.

ELU ELATISVÕLGLASE KÕRVAL: "On olnud hetki, kus mul tuleb abikaasat paluda, et ta edasi elaks..."

08.10.2018 / ohtuleht.ee

Kas elatise nullpunktiks jääb oodatud 84 euro asemel 250 eurot?

Riigikogu 09.10.2018 istung

09.10.2018 / riigikogu.ee

Kui me räägime 2018. aasta eelarvest, siis jutt käib Sotsiaalministeeriumi eelarve elatisabi tegevuselt 2,7 miljoni euro suunamisest Vabariigi Valitsuse reservi. Elatisabi eelarve pandi paika 2017. aastast ja see on 9 miljonit eurot. Kuna tegemist on uue algatusega, siis oli keeruline seda prognoosida. Elatisabi fondi käivitamise raames tekkis teadmine tegelikest kuludest ja täitemenetlusaegsetest esitatud taotlustest, nende menetluse kiirusest ja toetuste väljamaksetest. Nende andmete põhjal sai 2018. aastal prognoosida võimalikku tekkivat jääki, mis käivitamisaastatel on olnud väiksem. Ehk siis kasutus on olnud väiksem, kui algselt arvati ja ette nähti.

Kuidas kaitsta last kes tahab elada minu juures, kuid ema püüab vahendeid valimata saada elatisraha?

10.10.2018 / vastused.ee

Kui olete faktiliselt lapse alaline kasvataja, kuid lapse ema sellega ei nõustu, oleks komplikatsioonide vältimiseks vajalik, et ka juriidiliselt kuuluks Teile õigus otsustada lapse viibimiskoha üle (kui vaidlus esineb ka näiteks lapse huvialade osas, on selles osas samuti võimalik taotleda hooldusõiguse üleandmist).

Väikese lapse ema: mees võetakse ikka aega teenima, laps nälgigu või surnuks

10.10.2018 / epl.delfi.ee

Palju on meedias näha diskussiooni teemal, kui palju pere hüljanud isad peaksid elatisraha maksma ja kas peaks selle miinimummäära langetama. Sõnagi ei räägita nendest lastest, kelle isad lähevad aega teenima ja kelle emad samal ajal virelevad.

Elatisraha

19.10.2018 / juristaitab.ee

Täiealise lapse elatisele ei rakendata miinimumelatise regulatsiooni, vaid lähtutakse tema tegelikest eluvajadustest. Arvesse tuleb võtta kõiki eluvajadusi nagu alaealise lapse puhulgi. Eluasemekulud leitakse praktikas, kui jagatakse igakuised eluasemega seotud kulutused seda kasutavate isikute vahel.

Valitsus arutab ettepanekuid elatisraha võlglaste survestamiseks

31.10.2018 / postimees.ee

Eelnõu kohaselt võimaldatakse täiendavalt kehtetuks tunnistada elatise võlgniku reisidokumendid nagu näiteks Eesti kodaniku pass, ajutine reisidokument, meremehe teenistusraamat, meresõidutunnistus ning keelata ka nende väljaandmine.

Elatisvõlgnike mõjutamise plaan lahjenes pitsitamisest nügimiseks

01.11.2018, err.ee

Selle arutelu pinnalt jäi kõlama hoiak, et säilima peab üks eelduslik summa, mis oleks tõendamiskoormuse vaba. See ei saa kindlasti olema pool lapse toimetuleku piirist ehk 84 eurot, vaid me viime läbi uuringu, kui palju see tulevikus võiks olla. Näidata võiks see just keskmisele lapsele igakuiselt kuluva raha määra. Teisalt me jätkame tööd ka kalkulaatoriga, mis arvestaks kõiki neid erinevaid asjaolusid.

Loe, milliste meetmetega riik mõne aasta pärast elatisvõlgnikke survestama hakkab

01.11.2018 / ohtuleht.ee

Ühe muudatusena hakkab politsei tulevikus kontrollima, kas liiklusregistrisse kantud sõidukile on kohtutäituri poolt seatud märge, mille kohaselt tuleb sõiduk kohtutäiturile üle anda.

Kärt Mere: lastest eemale kolinud vanemad näevad elatist kui raha vanemale, mitte lapsele

03.11.2018 / pealinn.ee

Suurim takistus, miks vanemad ei taha oma lastele elatisraha maksta, ei ole mitte selles, et nad lastest ei hooli, vaid selles kujutelmast, et lahku kolimise tagajärjel ei lähe raha niivõrd lapsele kui endisele elukaaslasele, kellega ollakse niigi halbades suhete.

Vandeadvokaadi soovitus lahutajatele: vältige igal võimalusel kohut

03.11.2018 / naistekas.delfi.ee

Nõukaajal oli alimentide mitte maksja võrdeline paadialusega. Sellel oli ka oma kasvatuslik tähendus. Kui tahtsid olla korralik ühiskonna liige, siis sa ei tahtnud olla seostatud asotsiaalsusega. 90ndatel elatise mitte maksmisega pigem uhkustati. Nüüd hakkab olukord normaliseeruma, suhtumises ühiskonnas aktsepteeritud tavadesse.

Kuidas on õige ja õiglane elatisraha maksta, kui mehe juures on 20-aastane täisealine meie laps ja minu juures 12-aastane?

05.11.2018 / vastused.ee

Kui lastele tehtavad kulutused on võrdsed, ei ole tõepoolest alust kummaltki vanemalt elatise nõudmiseks. Kui aga ühe vanema kulutused on suuremad, tuleks teisel vanemal siiski elatist maksta, vastavalt siis poole ulatuses, milles tema ülalpidamiskulud on väiksemad.

Elatisraha vähenemine

05.11.2018 / juristaitab.ee

Kui asjaoludest tulenevalt ei ole vanemal võimalik suuremat sissetulekut teenida ning elatise suuruse määramisel kohtuotsuse aluseks olnud asjaolud on lapse sünniga muutunud, võib see olla aluseks hagiavalduse esitamiseks elatise vähendamiseks.

Elatisvõlgnike survestamise eelnõu saadeti esimesele lugemisele

12.11.2018 / rmp.ee

Riigikogu õiguskomisjon otsustas saata 12. novembri 2018. a istungil esimesele lugemisele eelnõu, mis annab riigile jõulisemad võimalused laste elatisraha maksmisest kõrvalehoidjatelt võlgu sisse nõuda.

Viie lapse ema: "rahakoti"-efekti vähendamiseks peab elatisraha arvestama lapse vajadusi

21.11.2018 / vabauudised.ee

Mõne lapse puhul on kulud suuremad ja teise puhul väiksemad kui riiklik elatisraha miinimum. Tänasel päeval on see viinud olukorrani, et lahus elav vanem peab sama elatusraha maksma lapsele, kes tegeleb nii kalleid kulutusi nõudva tippspordiga kui lapsele, kellega koos elav vanem saadud raha kõrist alla kallab või kunstküüntele kulutab. Süsteemi tuleks parandada nii, et see arvestaks rohkem lapse vajadustega ja hindaks mõlema lapsevanema osalust.

Lugejakiri | Säilitage inimlikkus, ka elatise maksja on elusolend!

26.11.2018 / ohtuleht.ee

Elatise maksjaid laastab vaimne terror, kohtud-advokaadid, väikesed palgad ja ületöötamine, halvemal juhul alkohol. Säilitagem inimlikkus! Ka elatise maksja on elusolend!.

Isa pihib: kuidas mu kallist tütrest ema rahamasin sai

27.11.2018 / naistekas.delfi.ee

Eelmine nädal siis peale 9 kuud kestnud uurimist siis kohus tegi otsuse, et pean maksma 250eurot elatusraha. Poleks kahju maksta, kui mul oleks võimalusi. Sealjuures kui lapse emal oli raha, et maksta juristile, siis mul oli vaid Eesti riigi poolt kasutada tasuta õigusabi tunnid.

Andres Aru: elatise miinimummäär ei tohiks olla kõrgem enamiku laste tegelikest vajadustest

28.11.2018 / ohtuleht.ee

Alampalga tõus kergitab igakuise makstava elatise summa seniselt 250 eurolt 270 euroni ühe lapse pealt.

Kas meil on midagi teha, et saaksin oma pangakontolt vastavalt enda ja oma lapse elamiseks miinimumi?

29.11.2018 / vastused.ee

Täitemenetluse seadustiku § 132 lõige 2 sätestab, et kui võlgnik peab seadusest tulenevalt ülal teist isikut või maksab talle elatist, suureneb mittearestitav summa iga ülalpeetava kohta ühe kolmandiku võrra palga alammäärast kuus - välja arvatud juhul, kui sundtäidetakse lapse elatisnõuet.

Ajateenija lapse toetus tõuseb

07.12.2018 / tre.ee

Eile otsustas valitsus kaitseministri ettepanekul, et ajateenija lapse toetus tõuseb uuest aastast [50 eurolt] 300 euroni kuus. .

Kas ja millistel tingimustel on mul võimalik osalise töövõime tõttu taotleda elatisraha summa vähendamist?

11.12.2018 / vastused.ee

Kui Teil on osaline töövõimetus ja seetõttu ei õnnestu Teil endale sissetulekut teenida, samuti puudub Teil muu vara, mille arvelt oma ülalpidamiskohustust täita, võib olla põhjendaud elatisraha vähendamine alla kehtiva miinimummäära.

Kuidas toimida, kui teine laps ei taha osaleda hooldusarvete maksmises?

12.12.2018 / vastused.ee

Kui alus ülalpidamiskohustuse täitmisest vabastamiseks puudub, tuleb isa ülalpidamisse panustada mõlemal tütrel. Kui üks tütardest seda tegema ei nõustu, tuleb isal esitada tütre vastu vastav hagi.

Kas juhul kui määratakse kohtu poolt alimendid, siis ei pea ma maksma seda lapse emale vaid ostan lapsele asju?

20.12.2018 / vastused.ee

Kui kohtu poolt mõistetakse lapsele välja elatis konkreetse rahasummana, tuleb elatis vastavalt kohtuotsusele tasuda lapse ema kontole.

Kuhu ma taotluse pean tegema, et kohus võtaks arvesse, et lapse ema saab lapse pealt peretoetust?

20.12.2018 / vastused.ee

Te peate menetlusosalisena selle asjaolu kirjalikult kohtule esitama ja paluma selle arvestamist elatise suuruse määramisel.

Kui suur on elatisraha miinimum 2019. aastal?

21.12.2018 / Alimendid.ee

2019. aastal on elatise miinimummäär 270 eurot kuus.

Mida mina kui lapse ema saan teha, et lapsed oleksid võrdselt koheldud või kas annab üldse midagi teha?

28.12.2018 / vastused.ee

Lapse isal on igal juhul kohustus alaealise lapse ülalpidamiseks, kuid muus osas on lastega seotud rahaküsimused ainuisikuliselt tema otsustada.

Lapsetoetus esimesele lapsele tõuseb 60 euroni kuus

28.12.2018 / sm.ee

2019. aastast on lapsetoetus pere esimese ja teise lapse kohta 60 eurot. Kui laps jätkab õpinguid, makstakse toetust selle jooksva õppeaasta lõpuni, millal laps saab 19-aastaseks. Alates kolmandast lapsest on lapsetoetus iga lapse eest 100 eurot kuus. Lisaks saab kolme või enamat last kasvatav pere 2017. aasta 1. juulist kehtima hakanud lasterikka pere toetust 300 eurot kuus.

Muutub vanemahüvitise arvestusperiood

28.12.2018 / sm.ee

1. septembrist 2019 arvestatakse vanemahüvitist rasedusele (9-le kuule) eelnenud 12 kalendrikuu alusel.

Elatis kolmele lapsele

09.01.2019 / perekool.ee

300 eurot on kindlasti vähe. Samas 3×270 eurot oleks palju. 500-600 eurot tundub õiglane summa.

Mu tüdruksõber jäi meelega rasedaks ja nõuab minult nüüd raha

20.01.2019 / buduaar.tv3.ee

Pruut sai aga vihaseks ning ütles, et kui ma pole nõus talle vabatahtlikult raha andma, siis paneb ta mulle alimendid peale.

Alimente maksvad Eesti mehed: last võin ju toetada, aga eksi isiklikke rõõme küll kinni ei maksa!

20.01.2019 / sobranna.postimees.ee

Paljud mehed on erinevates väljaannetes kisa teinud ning väitnud, et 250 eurot lapse pealt on liig mis liig ja seetõttu ei ela nad ise kuidagi ära. Sedapuhku uurisime ka meie alimente maksvate Eesti meeste käest, mida nemad sellest asjast arvavad.

Kui tööealine isa satub hooldekodusse

21.01.2019 / perekool.ee

Isadust tühistada st isa “sünnitunnistuselt eemaldada” ei ole võimalik, täiskasvanud laps ei saa tühistada seda, et ta on kellegi seaduslik järeltulija.

Kolme lapse ema Mai-Liis Raidaru: Kuidas ma eksmehega rahalisi kohustusi jagan

22.01.2019 / raha.geenius.ee

Mul on kolm last, nende isast olen nüüdseks seitse aastat lahus olnud. Meie puhul toimib väga hästi tabelisüsteem. Nimelt jagame temaga Google Docsi vahendusel üht arvutustabelit, mida saame kahelt poolt jooksvalt täiendada. Mina kirjutan omalt poolt, mille peale kulunud on, laste isa omalt poolt. Esimesel korral sisestad paar valemit, ning hiljem ilmub see summa tabelisse maagiliselt.

Üksikema: "Lapse isa andis mõista, et tema minu iluprotseduure kinni plekkida ei kavatse!"

23.01.2019 / ohtuleht.ee

Ma tahaksin teada, mida sa lapsele 400 euro eest kuus ostad? Kas sul häbi ei ole minult endale elamiseks raha nõuda?“ pahandas lapsest lahus elav isa last kasvatava emaga, kes püüdis jõuda temaga kokkuleppele elatise maksmises. Emal ei jäänud solvangute valguses üle muud, kui otsida pädev jurist, kes julgustas teda pöörduma kohtusse ning nõudma isalt välja see, millele lapsele seaduse järgi on täielik õigus.

Züleyxa Izmailova: elatisabi fondi makse on liiga väike

23.01.2019 / pealinn.ee

Erakonna Rohelised liidri Züleyxa Izmailova hinnangul on 2017. aastal käivitunud elatisabi fond valmistanud suure pettumuse ning sealt tehtavad väljamaksed üksikvanematele on liialt väikesed.

Aitab elatisvõlgnike poputamisest

24.01.2019 / aripaev.ee

Kuid mida teha nende elatisvõlglastega, kes ükskõik mis põhjusel oma lapse hoolitsemise eest vastutust võtta ei suvatse? Miks mitte rakendada nad tööle ühiskonna heaks: näiteks eakatele appi nende igapäevastes toimetustes nagu poes käimine või lumerookimine, abi läheb tarvis erivajadustega inimestel, loomakaitseorganisatsioonidel, päästetöötajatel ja teistel.

Elatis täiselaisele lapsele

28.01.2019 / juura.ee

Peale lapse 18-aastaseks saamist saab laps ise nõuda tingimusel, et ta jätkab hariduse omandamist, maksimaalselt saab elatist nõuda kuni 21-aastaseks saamiseni, selleks tuleb siis lapsel endal kohtusse pöörduda. Juba väljamõistetud elatis jääb siis võlana üles kuni aegumiseni ning ka elatise võla tasumist saab laps peale täisealiseks saamist ise nõuda.

Lapse hooldusõigus

28.01.2019 / juristaitab.ee

Hooldusõiguse küsimuse otsustab kohus rangelt lapse huvidest lähtuvalt. Lapsele antakse riigi kulul advokaat ja manetlusse kaasatakse kohaliku omavalitsuse lastekaitsetöötaja. Nimetatud meetmed peavad tagama, et otsus oleks eranditult lapse huvides. Üldiselt on kohtud seisukohal, et lapse huvides on omada kahte hooldusõiguslikku vanemat. Hooldusõiguse piiramise võib kohus positiivselt lahendada vaid erandkorras näiteks juhtudel, kui lapsest eraldi elav vanem oma käitumisega teeb ühise hooldusõiguse teostamise võimatuks (ei anna pahatahtlikult ja põhjuseta nõusolekut lapse jaoks oluliste asjade otsustamiseks) või kahjustab mingil moel lapse huve.

Elatisvaidlus tegi lastest võlgnikud

06.02.2019 / postimees.ee

Kohtusaalist võitjana väljunud isa pöördus oma lastelt kohtukulude kättesaamiseks täituri poole.

Pangad pääsesid võitlusest elatisvõlgnikega

20.02.2019 / ekspress.delfi.ee

Täitemenetluse seadustiku muudatusettepanek seadis pankadele kohustuse kontrollida 5 000 eurost suuremate sularahaväljamaksete puhul, kas makse tegija pole elatisvõlgnik. Selleks pidanuks panga klienditeenindaja tegema päringu elatisvõlgnike registrisse. Jaatava vastuse korral tulnuks tal raha väljamaksmisest keelduda ja teatada sellest kohtutäiturile.

Terik: seadusega survestatakse laste elatisraha maksmisest kõrvalehoidjaid

20.02.2019 / kesknadal.ee

Politseile [nähakse ette] kohustus kontrollida muude tööülesannete käigus, kas asjale on liiklusregistris kohtutäituri poolt seatud käsutamise keelumärge, mille kohaselt asi tuleb kohtutäiturile üle anda. Kui politsei tuvastab asja [ehk sõiduki], millel on kohtutäiturile üleandmise märge, on tal õigus asi omanikult ära võtta ning lasta see puksiirteenuse osutajal parklasse viia, kust kohtutäitur saab asja kätte.

Elatisabi nõudmine lapsele

21.02.2019 / perekool.ee

Kohtumenetlusaegset elatisabi makstakse lapse vanemale või lapse seaduslikule esindajale, kes pöördub kohtusse, et nõuda lapsele elatist. Täitemenetlusaegset elatisabi makstakse lapsele elatist väljamõistva kohtulahendi alusel.

Isa pärandas elatisvõla lapsele

18.02.2019 / postimees.ee

Isa pärandas elatisvõla lapsele Tütrele 14 aastaga 10 000 eurot elatist võlgu jäänud isa pärandas lapsele nii oma võla kui ka seda sisse nõudnud kohtutäituri arve kulude ja töö eest.

Üksikvanemat tabas tuludeklaratsiooni esitamisel ebameeldiv üllatus

24.02.2019 / kasulik.delfi.ee

Lapsevanemal või eestkostjal, kes peab ülal kahte või enamat alaealist last, on alates teisest lapsest õigus saada täiendavat maksuvaba tulu 1848 eurot aastas iga kuni 17-aastase lapse kohta.

Alimendid, kui vanale lapsele?

24.02.2019 / foorum.perekool.ee

Elatist alaealisele lapsele nõuab teda kasvatav vanem. Alaealine = kuni 18-aastaseks saamiseni. Täisealiseks saanud laps nõuab ise elatist kui see on vajalik. Õigus elatisele on tal kuni 21-aastaseks saamiseni, kui ta õpib.

Elatisraha kahele lapsele

25.02.2019 / perekool.ee

[Seadusjärgse miinimumelatise suurus on] 50% miinimum palgast lapse kohta ehk siis 270 + 270 = 540 eurot kahe lapse peale.

Elatisraha lapsele 270 eur, miks?

05.03.2019 / foorum.perekool.ee

Peretoetused ei ole mitte last kasvatava vanema poolne panus, vaid riigi toetus perele lapsele tehtavate kulutuste korvamiseks. Riigi toetus mõlemale lapsele kulustusi tegevale vanemale. Et lahkukolinud vanem nendest toetustest ilma jääb, on seaduse praak, mida kohtud täna juba üsna kergel käel korrigeerivad.

Kui kaua ja kui palju peab maksma elatist 18+ gümnaasiumis õppivale lapsele?

13.03.2019 / vastused.ee

Täisealise lapse elatisele ei ole kehtestatud alampiiri, elatise suurus oleneb lapse vajaduste suurusest ja ülalpidamiskohustus jaguneb vanemate vahel (reeglina) pooleks. Kohtu kaudu elatist nõudes tuleb lapsel tõendada oma vajaduste suurust.
Kui täisealine kuni 21-aastane haridust omandav laps elab ühe vanemaga koos ja lahus elav vanem teda vabatahtlikult ei toeta (või ei jõuta elatise summas kokkuleppele), on lapsel õigus kohtu kaudu lahus elavalt vanemalt elatist nõuda. Kui lapsega kooselav vanem täidab oma ülalpidamiskohustust vahetult (katab eluasemekulusid, ostab süüa jms), ei ole lapsel alust ega vajadust nõuda sellelt vanemalt elatist kohtu kaudu.

Küsimus [täisealise lapse] elatise kohta

00.03.2019 / foorum.perekool.ee.ee

Elatis täisealisele lapsele erineb mõningal määral elatisest alaealisele lapsele. Kui alaealise lapse puhul eeldatakse, et tal puuduvad võimalused ise end üleval pidada, siis täisealise lapse puhul tuleb arvestada ka tema enda võimalusi elatist teenida.
1. Perioodil, mil laps ei õpi, on tal tõenäoliselt võimalik ise enda elatusvahendite hankimise eest hoolitseda. Seega, kui puuduvad asjaolud, mis tal seda teha ei võimaldanud, selle aja eest (st kui ta ei õpi) elatist anda ei tule.
2. Perioodi kui kaua ta elatist vajab peate täpsustama hageja endaga. Kui lõpevad õpingud või ta katkestab õpingud siis ta saab eeldatavasti asuda tööle ning ise endale ülalpidamist hankida, kui see juhtub enne 21-aastaseks saamist, lõpeb ka vajadus ja õigus elatisele. Seadus sätestab ülemiseks vanusepiiriks 21 eluaastat, mil on õppimise tõttu võimalik elatist nõuda. Kui õpingud lõppevad varem, lõppeb ka kohustus varem.
3. Täiealise lapse puhul seadusjärgset miinimummäära ei ole. See kehtib alaealise lapse puhul. Täisealise ülalpidamisvajaduse kindlaks määramisel lähtutakse tema vajadustest ning võetakse arvesse Teie võimalusi. Kui Teie ülalpidamisel on teisi isikuid, võetakse ka seda arvesse, kui te ise sellele tuginete. Seejuures eelistatakse alaealisi lapse täisealistele. On äärmiselt tõenäoline, et kohus Teie osa täisealise lapse ülalpidamisel eeltoodu alusel nõutust tublisti vähendab, st ei määra kaugeltki miinimumi kuna teie ülalpidamisel on veel alaealisi lapsi.

Nipitajad teesklevad võlgadest pääsemiseks elatise maksmist

19.03.2019 / Õhtuleht.ee

Skeemitajatest lapsevanemad lähevad kokkuleppeliselt teineteise vastu kohtusse, et elatise nõude abil vältida teiste võlgade tasumist.

Vabariigi Valitsuse 21.03.2019 pressikonverents

21.03.2019 / valitsus.ee

Nüüd, pikas plaanis peaks me mitte rääkima ainult sellest, mis juhtub naise tervisega, vaid rääkima ka sellest, et ühiskond üldiselt ei tohiks aktsepteerida seda, kui mõni auväärne ühiskonnakodanik võidab oma makse selle jaoks või sissetulekuid selle jaoks, et mitte oma lastele elatisraha maksta. Nii et see on ka üks osa, milles kindlasti me saame aidata seda, et tulevased emad ja nende lapsed tunneksid ennast turvalisemalt.

Jurist räägib lahti: mida tuleb lahutajatel enne laste jagamist läbi mõelda ning kuidas täpselt käib elatise nõudmise protsess

22.03.2019 / naistekas.delfi.ee

Lapsele tuleks elatisraha küsida kõigepealt teise vanema käest otse. Kui omavahel ei suhelda, siis võib saata vastava sisuga sms-i või kirjutada elektronkirja. Teine vanem võib maksmisega nõus olla ja tarbetut kohtumenetlust on mõistlik vältida. Juhul kui elatise maksed muutuvad aga ülalpidamist mittevõimaldavaks või on ebaregulaarsed ning lahus elavaga vanemaga ei saavutata lahendust kokkuleppel, on mõistlik pöörduda kohtu poole. Elatist saab nõuda üks aasta tagasiulatuvalt ning selle tagamiseks peaks last kasvataval vanemal olema vajadusel ette näidata teise lapsevanema poole pöördumised näiteks sms-de või e-kirjaga elatise maksmise nõuete või küsimustega.

Täiendav maksuvaba tulu ja toitjakaotuspension

22.03.2019 / Õiguskantsler.ee

Maksustamise korda saab muuta üksnes Riigikogu. Seetõttu pöördun Riigikogu poole ja juhin tähelepanu sellele, et vanema kaotanud pered on pandud täiendava maksuvaba tulu mahaarvamise õiguse rakendamisel võrreldes teiste peredega alvemasse olukorda.

Isamaa fraktsioon

31.03.2019 / Riigikogu.ee

Isamaa oli riikliku elatisabi fondi eelnõu algataja, mille kohaselt hakkas riik tagama elatisraha väljamaksmist üksinda last kasvatavatele vanematele. Varem on Isamaa ellu rakendanud vanemapensioni, tänu millele arvutatakse alates 2013. aastast vanaduspensionile, töövõimetuspensionile ja toitjakaotuspensionile juurde pensionilisa lapse kasvatamise eest.

Laste hooldusõigus ja lasterikka pere toetus

08.04.2019 / oiguskantsler.ee

Lasterikka pere toetuse saamisel ei ole määrav, mitmele lapsele elatist makstakse, vaid see, millises peres lapsed tegelikult vanemate kokkuleppe kohaselt kasvavad. Kui üks vanem soovib senist peretoetuste maksmise korraldust muuta, kuid teine seda ei soovi, saab erimeelsused lahendada ikkagi perelepituse teel või kohtus"

Laste emaga kohut käiv mees: kui ema teeb avalduse, lahendatakse elatisküsimused täiesti pimesi

00.04.2019 / elu.ohtuleht.ee

Õiguskantsleri kantseleisse pöördub igal aastal paarkümmend inimest, kes tunnevad, et kohtuvaidluses tehakse neile liiga. „Paarkümmend aastat tagasi ei peetud sobilikuks pereasju kohtusse arutama minna. See hoiak on muutunud ja tänapäeval soovitakse oma õigus maksma panna ning vanem läheb kohtusse pigem oma õigusi realiseerima kui lapse huvide eest seisma,” sõnab Õiguskantsleri nõunik Kristi Paron.

Elatis täisealisele lapsele

11.04.2019 / juristaitab.ee

Täisealiseks saanud lapse elatisnõue ei erine vormiliselt eriti alaealise lapse omast, küll aga on sisuliselt erinev, paneb lapsele suurema tõendamiskoormuse ja annab kohustatud vanemale rohkem võimalusi elatise andmisest osaliselt või täielikult vabaneda.

Kui kaua saab tagantjärgi elatist nõuda ja kas isa peab oma uue pere kõrvalt meie lapsele maksma?

15.04.2019 / vastused.ee

Kui lapse isalt on elatis välja mõistetud konkreetse summana (100 eurot) ja summat pole seotud alampalga muutumisega, ongi lapse isa elatise summaks 100 eurot ja kohtutäitur temalt rohkem sisse nõuda ei saa. Elatise suurendamiseks kehtiva miinimummäärani tuleb uuesti kohtusse pöörduda ja kohus suurendab elatist alates kohtusse pöördumisest, mitte tagasiulatuvalt.

Toitjakaotuspension ja laste eest ettenähtud täiendava maksuvaba tulu vähendamine

18.04.2019 / oiguskantsler.ee

Riik maksab vanema kaotanud lastele toitjakaotuspensioni selleks, et aidata katta laste ülalpidamiseks vajalikke kulusid. Olemuslikult sarnaneb toitjakaotuspension lastest eraldi elav vanema makstava elatisega. Toitjakaotuspensioni maksab riik, sest laste ülalpidaja on surnud.

Otsime miinimumelatise analüüsi läbiviijat

18.04.2019 / just.ee

Justiitsministeerium kuulutas välja riigihanke lapse vajadustele vastava miinimumelatise analüüsi läbiviimiseks. Pakkujalt oodatakse soovitusi elatise miinimumi arvutamise valemite osas ning selgitusi selle osas, mis on iga mudeli tugevused ja nõrkused"

Kui suure summa tohib kohtutäitur võlgniku kontolt arestida?

25.04.2019 / tarbija24.postimees.ee

Juhul, kui inimese pangakontolt on arestiga maha läinud liialt suur summa, tuleks võlgnikul koheselt kohtutäituriga ühendust võtta. Kohtutäiturile tuleb sellest kolme tööpäeva jooksul alates raha kinnipidamisest vastava avaldusega teada anda, sest kohtutäitur hoiab raha kuni kolm tööpäeva ja seejärel kantakse raha võla sissenõudjale edasi. Kui raha on juba sissenõudjatele edasi kantud, siis seda enam tagasi ei saa.

Kohtutäitur: lapsega suhtlemine on suurimaks kaebamise allikaks

25.04.2019 / pealinn.ee

62% elatise võlgnikel ei ole töökohta. Pahupool on ka see, et vaid 20% neist teenivad sellist töötasu, mis võimaldab teha kinnipidamisi.

Kas ja kuidas saab elatisraha võla kustutada või tühistada kui oleme omavahel kokkuleppele saanud?

29.04.2019 / väljaanne.ee

Täitemenetluse saab lõpetada - selleks tuleb esitada kohtutäiturile vastav avaldus. Enne avalduse esitamist arutage kohtutäituriga läbi ka kohtutäituri tasu küsimus, see peaks siiski jääma võlgniku kanda.

Lasterikaste Isade MTÜ hakkab elatisvõlgnikke pitsitama, aga seadusi osta ei kavatse

29.04.2019 / arileht.delfi.ee.ee

Aasta tagasi loodud MTÜ Lasterikkad Isad ümber on tekkinud juba 500 liikmeline kogukond, kelle eesmärk on elatisvõlgnikke karmimalt pitsitada. Nüüd palkas MTÜ endale ka advokaadibüroo, kelle esmaseks ülesandeks saab olukorra analüüsimine ja probleemkohtade kaardistamine.

Lastega perede toetused [Soomes] 2019

29.04.2019 / kela.fi

Kui vanemad lähevad lahku, jäävad lapsed elama tavaliselt ühe vanema juurde. Sellisel juhul maksab vanem, kelle juures laps ei ela, elatist vanemale, kelle juures laps elab. Teda nimetatakse ülalpidamiskohustuslaseks. Vahel jätab ülalpidamiskohustuslane elatisraha maksmata või ülalpidamiskohustuslasest vanemat ei ole. Sel juhul võib Kela maksta elatistoetust vanemale, kes last hooldab. Elatistoetus on 158,74 eurot kuus ühe lapse eest ja see on maksuvaba.

Kohtutäitur: sissenõudjale

29.04.2019 / parnutaitur.eu

Kohtutäitur teeb võlgnikule ettepaneku nõude vabatahtlikuks täitmiseks elatise nõude puhul 10 päeva jooksul. Vaid sissenõudja nõusolekul võib kohtutäitur määrata täitedokumendi vabatahtliku täitmise tähtaja pikema kui 30 päeva. Kui võlgnik 10 päeva jooksul nõuet vabatahtlikult ei täida, alustab kohtutäitur täitetoimingutega (pöörab sissenõude võlgniku varale).

Eesti Keskerakonna, Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna ning Isamaa Erakonna valitsusliidu aluspõhimõtted 2019-2023

29.04.2019 / isamaa.ee

Tagame riigipoolse elatisabi süsteemi efektiivse toimise, mis tagaks elatisraha mittesaavate üksikvanematele laste elatisraha kindlustamise.

Üksikisa lugu: elatisvõlgnikud ei ole ainult mehed, ka emadelt tuleb kohtu kaudu alimente välja nõuda!

01.05.2019 / arileht.delfi.ee

Pole vaja ekstra õhutada meeste ja naiste vahelist konflikti ja teha justkui kõikidest meestest ette pahategijad. Elatisvõlgnikest võiks rääkida unisex vormis, sest nende seas on ka siiski naisi.

Advokaadid manitsevad: annad vägivallatsejast teada – kaotad laste söögiraha

07.05.2019 / epl.delfi.ee

Ühtlasi on ka teada, et elatisvõlgnikke on Eestis palju ning kohtutäiturite võimalused elatisvõlgnikelt raha kätte saada on praktikas piiratud. Nõnda olenebki elatise maksmine suures osas selleks kohustatud vanema motivatsioonist elatist tasuda. Kui vanemal motivatsioon puudub, on enda sissetulekuid ja vara varjata suhteliselt lihtne ning sellisel juhul pole ka kohtutäituril võimalusi võlgnikult raha kätte saada.

Lasterikkad isad hakkavad elatisvõlglastega tegelema. Usute?

10.05.2019 / foorum.perekool.ee

Kahjuks on sellise mentaliteediga meestel, kes elatist ei maksa, kombeks ka lastega üldsegi mitte tegeleda. Enamus naisi oleks nõus väiksema elatisega, kui mees lastega võrdselt tegeleks. Aga need elatise mittemaksjad tahaks eelmised lapsed üleüldse ära unustada ja edasi liikuda.

Elatisabi Eestist kui elatisvõlglane Soomes – kas keegi saanud?

10.05.2019 / foorum.perekool.ee

Elatisabi maksab sulle ikka Eesti riik, kuna Eesti riik on elatise välja mõistnud. See ei ole täidetavaks tunnistamise menetlusega kuidagi seotud. Need dokumendid mis sa soome peaksid saatma on selleks, et soome kohtutäitur saaks elatisvõlglase vastu täitemenetlust alustada – selleks on vaja Eesti kohtuotsust Soomes tunnustada läbi kohtumenetluse. Need on kaks erinevat asja.

Riigi õigusabi: milleks, kellele ja kuidas?

13.05.2019 / ajakiri.lastekaitseliit.ee

Riigi õigusabi taotluse esitamisel tasub tähele panna, et teatud juhtudel on vanema asemel menetlusosaliseks ja riigi õigusabi saajaks laps. Laps on seaduse ja kohtupraktika kohaselt hagejaks elatise nõudmise menetluses või varasema väljamõistetud elatise suurendamise taotlemise menetluses. Lisaks võib laps olla menetlusosaliseks kostjana, kui elatist tasuma kohustatud isik taotleb väljamõistetud elatise muutmist. Sellisel juhul on riigi õigusabi taotlejaks ja saajaks laps oma vanema kui seadusliku esindaja kaudu.

Lasteema abiellus (alimendid)

26.05.2019 / juristaitab.ee

Ülalpidamise suuruse kindlaksmääramisel lähtutakse lapse tegelikest vajadustest. Kui vanemal napib vahendeid lapsele ülalpidamise andmiseks, peab ta kasutama tema käsutada olevaid vahendeid enda ja lapse ülalpidamiseks ühetaoliselt. Ka siis ei tohi kahjustada saada elatise eesmärk tagada lapsele kohane toimetulek. Kohus võib mõjuval põhjusel siiski vähendada elatist. Mõjuvaks põhjuseks võib olla muu hulgas vanema töövõimetus või olukord, kus vanemal on teine laps, kes elatise väljamõistmisel osutuks varaliselt vähem kindlustatuks kui elatist saav laps.

Elatisraha

29.05.2019 / juristaitab.ee

Kui kumbki vanem osaleb ka lapse ülalpidamises võrdselt, näiteks ostab lastele vajalikke esemeid, rahastab nende hobi- ja huvitegevusi, võib olla olukord, kus ka kohtus jääks elatis välja mõistmata kuna vanemad täidavad ülalidamiskohustust vabatahtlikult võrdselt ja vahetult.

Kohtutäitur Elin Vilippus: tüüpiline elatisvõlglane on 30-40aastane mees, kes elab ema kapi taga ja kellelt polegi midagi võtta

02.06.2019 / naistekas.delfi.ee

Paarikümneaastase praktikaga Tallinna ja Harjumaa kohtutäitur Elin Vilippus tunnistab, et tal tuleb üpris tihti selgitada võlgnikele, kellelt ta raha sisse nõuab, et elatis ei kulu ema kunstküüntele, vaid võlgniku enda lapse toidule ning on psühholoogi rollis võlgnikele, kes kurdavad oma rasket saatust, kiruvad eksabikaasat ja ohkavad raskelt, et raha üldse ei ole.

Kohtutäitur ihkab kogu elatisvõlglase pärandust endale

11.06.2019 / postimees.ee

Isast maha jäänud elatisvõla peab pärijast laps kirjutama korstnasse. Kohtutäituri tööraha elatise nõudmise eest peab laps aga täiturile välja maksma. Päranduse inventuuril läheb täituri nõue kirja selle sisu vaatamata.

Kes kaitseb pere lagunemisel isa?

14.06.2019 / ohtuleht.ee

Paratamatult jäävad suhte purunemisel lapsed pahatihti elama emaga, mis on igati mõistetav, sest ema on ema. Ometi väärib isa täpselt samapalju aega ja võimalusi lapsega koos olla.

Elatis täiskasvanud lapsele, kool, dokumendid

15.06.2019 / foorum.perekool.ee

Õppivat last tuleb seaduse järgi toetada reeglina kuni 21-aastaseks saamiseni. Kui sul on tõesti kahtlus, kas laps on kooli õpilane või mitte, siis kõige kergem viis selle väljaselgitamiseks on kõne kooli. Kui teil omavahel usalduslik suhe puudub vms. Ise ei tuleks selle pealegi, et peaks saama tõendi lapse õpilasestaatuse kohta aga eks inimesed ja suhted ongi erinevad.

Täitesüsteemi ümberkorraldamine

17.06.2019 / just.ee

Justiitsministeerium saatis kooskõlastusele täitesüsteemi ümberkorraldamise kontseptsiooni mille eesmärgiks on ka parandada elatiste sissenõudmist.
"Eestis on 8000 elatisvõlgnikku. Elatisvõla menetlus nõuab kohtutäiturilt rohkem vaeva kui muude võlgade sissenõudmine ja väiksema tuluga täiturid ei suuda ega soovi sellega piisavalt tegeleda. Probleemi lahendamiseks pakutakse välja kolm võimalust.
1. Riigi õigusabi andmisega sarnane süsteem, kus riik toetab pärast reformi kõiki alles jäänud kohtutäitureid elatisnõuete täitmisel mingi kindla summaga aastas võlgniku või toimiku kohta.
2. Kohtutäituri büroode kõrvale luuakse mõned kohtutäiturite peetavad elatisasjade bürood näiteks neljas linnas, mis menetleks üksnes elatisnõudeid, vahendaks riigi elatisabi saamist ning oleks vahendaja-abistaja rollis piiriülestes elatisasjades. Riik toetaks bürood igal aastal kindla summaga.
3. Riiklikud elatistäituri bürood, mida rahastatakse täielikult riigieelarvest.

Maksuamet hakkab riigi eest trahve sisse nõudma

20.06.2019 / pealinn.ee

Teatud funktsioonides võtab riik kohtutäiturite töö enda kanda. Kuid elatisraha võlglastega jääb endiselt tegelema kohtutäiturid"

Raivo Aeg: on lubamatu, et 50-eurone trahv läheb võlgnikule maksma üle saja

20.06.2019 / pealinn.ee

Eraldi kaalutakse, kuidas tõhustada elatisraha võlgade sissenõudmist. Viljar Peebu sõnul tegutseb Soomes selleks eraldi amet, kuid see kujuneb kalliks. Otsust veel ei ole, aga kaalutakse elatisvõlgade sissenõudmise kompenseerimist täiturile, sest see on vahel kümneid aastaid kestev töö, aga tasu on praegu vaid ühekordne. Võimalik on luua ka eraldi täiteüksus ministeeriumi juurde. Elatisvõlgnikke on praegu ümmarguselt 8000.

Elatise maksmise iga kuu ette

27.06.2019 / foorum.perekool.ee

Seadus näeb ette, et elatist makstakse iga kalendrikuu eest ette.

Vabariigi Valitsuse tegevusprogramm 2019–2023

30.06.2019 / riigiteataja.ee

.Tagame riigipoolse elatisabi süsteemi efektiivse toimise, mis tagaks elatisraha mittesaavate üksikvanematele laste elatisraha kindlustamise.

Magistritöö: Lahutatud abikaasa ülalpidamisega kaasnevad õigused ja kohustused

30.06.2019 / digikogu.taltech.ee

Magistritöö eesmärgiks on analüüsida, kas Eestis kehtiv perekonnaseaduse regulatsioon piirab ebamõistlikult abikaasade omavahelisi õigusi ja kohustusi ülalpidamiskohustuse väljamõistmisel.

Lõputöö: Riiginõuete sissenõudmine täitemenetlusaegse elatisabinõude näitel

30.06.2019 / sisekaitse.ee

Lõputöö eesmärgiks on välja selgitada täitemenetlusaegsete elatisabinõuete menetlemise protsessi peamised probleemid ja välja tuua võimalikud lahendused.

Üksikvanema lapse toetus vs elatisabi – mis on mis?

04.07.2019 / sotsiaalkindlustusamet.ee

Kui lapse teine vanem on teada ja olemas, kuid ülalpidamiskohustust ei täida, tuleb talt esmalt nõuda välja elatis, teise sõnaga alimendid. Sageli kipuvad lapsevanemad elatisabi ja üksikvanema lapse toetust omavahel segi ajama. Sisult on aga tegemist kahe täiesti erineva toetusega, mis tegelikult välistavad teineteist. Saades ühte toetust, ei ole võimalik saada teist.

Kui tuleb tasuda vanadekodus oleva vanema eest

09.07.2019 / foorum.perekool.ee

On kohtulahendeid, kus laps ei pidanud vanema hooldusarveid maksma, kui suutis tõestada, et vanem ei täitnud oma hoolduskohustust, see tähendab, ei maksnud ka alimente. Aga selleks peab minu teada vanem üldse olema alimente nõudnud ja peab olema kohutu dokumentidest näha, et isa oli elatisvõlglane (sama variant kehtiks ka ema puhul), sest kui pole, siis eeldatakse, et vanem maksis. Kui vanem lihtsalt elas mujal, siis see hoolduskohustusest ei vabasta (juhul kui ta materiaalselt ikkagi toetas).

Notariaalselt kinnitatud kokkuleppe mõjuvõim

10.07.2019 / foorum.perekool.ee

Kas te panite sinna sisse sundtäitmisele allutamise kokkuleppe? Kui jah ja mees ei maksa – vii täiturile. Kui seda ei ole ja mees ei maksa – pead ise mine kohtusse elatist nõudma.

Justiitsministeerium kinnitas miinimumelatise analüüsi läbiviija

10.07.2019 / ohtuleht.ee

Hetkel kehtiva korra järgi peab ühe lapse igakuine elatis olema vähemalt pool Vabariigi Valitsuse kehtestatud kuupalga alammäärast. Elatise maksjad on seisukohal, et säärane süsteem ei toimi ning on ülekohtune. Probleemile lahenduste leidmiseks kuulutas Justiitsministeerium aprillikuus välja riigihanke lapse vajadustele vastava analüüsi läbiviimiseks. Hanke võitsid Tartu Ülikool RAKE ja PriceWaterhouse Coopers ühispakkujatena.

Mure elatisega? Saa teada, 5 ekslikku arvamust elatise maksmise kohta, mis tegelikult paika ei pea

15.07.2019 / kasulik.delfi.ee

1. Elatist peab kindlasti nõudma kohtus
2. Mõlemad vanemad peavad lapsele kulutama ühepalju
3. Kui elatist mitte nõuda, ei pea laps hiljem lahus elanud vanemat üleval pidama (näiteks hooldekodu arveid maksma)
4. Elatist nõudev vanem peab igal juhul esiteks tõestama, et raha lapse peale (ära) kulub
5. Elatise maksmise asemel võib lapsele ise asju osta

7 asja, millele mõelda enne eluasemelaenu võtmist

19.07.2019 / seb.ee

Ennetades panga küsimusi, arvutage täpselt kokku kõik praegused võlad ja väljaminekud: krediitkaardid, autoliising, õppelaen, alimendid jms. Kas teil on eluasemelaenu sissemakseks vajalik summa olemas või peaksite enne seda mõnda aega koguma?"

Elatise sissenõudmise erimeetmete rakendamise menetluslikud kitsaskohad

31.07.2019 / just.ee

Aanalüüsi eesmärgiks on elatise täitemenetluses erimeetmete rakendamise menetluslikele kitsaskohtadele osutamine ning lahenduste pakkumine. Analüüs on koostatud, lähtudes arusaamast, et elatise ja elatisvõlgnevuse puhul on tegemist erinevate nõuetega. Seda vaatamata asjaolule, et reeglina mõistetakse võlgnevus võlgnikult välja sama kohtulahendiga kui edasiulatuv elatise tasumise kohustus.

Miinimumelatis alaealise lapse elatise arvutamise vahendina – abinõude kriitika ja lahendused

31.07.2019 / dspace.ut.ee

Käesoleva töö eesmärk on pakkuda välja mudel, mille alusel alaealisele lapsele elatise suurust arvestada selliselt, et saadud tulemus oleks võimalikult lähedane lapse tegelikele vajadustele.

Elatis ja ühine aeg lastega

15.08.2019 / foorum.perekool.ee

Ütled otse välja, et kui senised kokkulepped mehe jaoks enam ei kehti, siis sinul on ka õigus omapoolsest lepingu osast taganeda. Ka suuline leping on leping. Ja et ta kas hakkab lapsi sama tihedasti hoidma, kui kokkulepe ette näeb või maksab elatist senisest oluliselt rohkem. Muide, ei pea täit kehtivat miinimumi välja nõuda, aga 100 eurot lapse kohta on ikka julmalt vähe, sellest rohkem saab küll tahta.
Kui ta sellele ei reageeri, annad elatise nõude kohtusse. Võid ka lastega kohtumise korra paikapanemiseks pöörduda lastekaitseametniku poole, kes kutsub teid mõlemaid siis kohtumisele ja arutate selle korra ametniku juures läbi. Mõni mees ametniku kutse peale tuleb kohale ja võtab aru pähe. Mõni ei võta. Eks sa seda saad näha. Järeldused teed vastavalt tulemusele.

Notariaalselt kinnitatud elatise kokkuleppe sisuline pool + riskid kohustatud isikule

16.08.2019 / juristaitab.ee

Kui isik ei täida leppest tulenevat kohustust, saab täitemenetluse algatada lepingu teine pool. Asutused võivad täitemenetluse algatamise seada teatud juhtudel tingimuseks, nii nagu pank on praegu seadnud tingimuseks sellise leppe olemasolu.Kui kokkulepe on koostatud notariaalselt, tuleks see ka lõpetada või muuta notariaalselt. Või vaidluse korral kohtus.

Suur ülevaade: kellele, milleks ja mis tingimustel pangad kodulaenu annavad

23.08.2019 / err.ee

Alimente võtab SEB arvesse üksnes juhul, kui need on näiteks kohtulikult ametlikult määratud. Kui aga abikaasad on sõbralikult lahku läinud ja elatisrahas on kokku lepitud omavahel, pole see panga silmis piisav garantii, et need ka edaspidi laekumist jätkavad ning sel juhul regulaarselt laekuv elatisraha ei loe.
Swedbank nõuab üksiktaotlejalt vähemalt 700-eurost netosissetulekut ja kahekesi taotlejatelt kokku minimaalselt 950-eurost sissetulekut. Elatisi võtab pank sissetulekutena arvesse osaliselt, kuid ka nemad eeldavad selleks konkreetseid kokkuleppeid ja regulaarset laekumist.

Rahvastikuminister Riina Solman Lätis: Eesti plaanib luua tagasirändeagentuuri

23.08.2019 / eestiuudised.ee

Kohtumisel arutati ka perepoliitika küsimusi – lapsetoetuste- ja maksusoodustuste süsteemi, samuti lastega peredele suunatud eluasemepoliitikat, lasterikkuse väärtustamist aga ka üksikvanematele suunatud elatisabi süsteemi korraldust. „Lätlastele avaldas muljet Eesti edulugu seoses lasterikka pere toetusega, mis suurendas kolmandate laste sünde ligi veerandi võrra. Samuti on Läti kolleegide sõnul on Eesti neile eeskujuks perepoliitika valdkonnas ning varasemat koostööd soovitakse jätkata.

Lapse isa esitas vastuväite elatisraha makseettepaneku summale

25.08.2019 / juristaitab.ee

Kui esitasite avalduse maksekäsu kiirmenetlusse ja võlgnik esitas vastuväite sõltub teie soovist kuidas asi edasi läheb. Kui avaldasite maksekäsuavaldust tehes soovi, et vastuväite korral läheb asi edasi hagimenetlusse, nii ka läheb. Vastasel korral asi lõpetatakse ja Teil on võimalik pöörduda hagiavaldusega lapse elukohajärgsesse maakohtusse. Maksekäsu menetluses ei hinnata Teie avalduse põhjendusi ega vastuväiteid sisuliselt vaid seda tehakse hagimenetluses maakohtus. Kui asja arutamine jätkub hagimenetluses, teeb kohus Teile ettepaneku puuduste kõrvaldamiseks ja hagiavalduse esitamiseks. Seejärel tuleb Teil esitada korralikult läbimõeldud ja hagiavaldusele nii sisult kui vormilt vastav hagiavaldus.

Probleem lapse emaga – nõuab elatusraha kohtus!

01.09.2019 / foorum.perekool.ee

Maksad nagu siin soovitati iga kuu lapse ema arvele pool miinimumpalka, siis ei saa naine kohtusse pöörduda, kuna oled last ülalpidanud. See, et sa naisele 9 kuud tagasi kandsid ca 1000 eurot ei oma tähendust lapse elatisrahana, kuna sa ise ütlesid, et see oli kodu ostmiseks ja selline oli ka selgitus. Elatisnõudeid ei saa tasaarveldada.

Matuse korraldamine

03.09.2019 / juristaitab.ee

Pärija kannab pärandaja matuse kulud, arvestades tavasid ning pärandi suurust. Kui pärandvarast ei piisa pärandaja matuse kuludeks, kannab pärija need kulud oma arvel. Seega katab Teie isa matusekulud isik, kes pärib tema vara testamendi või seaduse järgi. Iga pärija kannab pärandaja matuse kulud võrdeliselt oma pärandiosa suurusega, kui testamendist või pärimislepingust ei tulene teisiti. Kui testamenti ei ole tehtud, toimub pärimine seaduse järgi ja esimese ringi pärijateks on lapsed. Kui Keegi lastest pärida ei soovi, on pärijaks teise või kolmanda ringi pärijad ja nende puudumisel või äralangemisel kohalik omavalitsus. Vastavalt sellele tulebki kanda matusekulud. Kui pärijate ring ei ole veel selge, saab matusekulud kandnud isik need hiljem pärijatelt välja nõuda.

Välisministeerium: Koostöö tsiviilasjades

03.09.2019 / vm.ee

Elatiste sissenõudmise protsess võib muutuda aeglasemaks ning üleminekuperioodil võib kaasneda viivitusi. Piiriüleseid elatise sissenõudmise taotlusi on võimalik esitada Haagi 2007. aasta konventsiooni alusel. Erinevus praegu kehtiva olukorraga seisneb selles, et elatise piiriülese sissenõudmise protsess võib muutuda aeganõudvamaks, mistõttu võib osutuda keerulisemaks ka elatisabi taotlemine Eestis. Elatisabi maksmise tingimuste osas tuleks pöörduda sotsiaalkindlustusameti poole.

Mul on terve elu ees, et eksnaisele kätte maksta!

06.09.2019 / naine.ohtuleht.ee

Igatahes olin ma sunnitud lõppkokkuvõttes ennast ohverdama ja meie uue kodu naisele jätma ning ise üürikorterisse kolima. Elu oli raske. Läksin küll tööle tagasi, aga alimendid ning üür ja maksud söövad põhimõtteliselt kõik mu palga. Õhtuti, kui üksi telekat vaatan ja õlut joon, siis lihtsalt ei suuda mõista, kuidas üks inimene minuga nii julmalt ja ebaõiglaselt käituda võis.

Pisarad ja kohtutee ehk kui lapse hüljanud vanur vajab hooldust

10.09.2019 / epl.delfi.ee

Pärast lahutust ei käinud isa tütart kordagi vaatamas. Kuigi kohtuotsusega oli temalt nõukogude ajal alimendid välja mõistetud, ei maksnud ta midagi. Ta ei käinud kunagi oma lapse sünnipäevadel ega koolilõpetamistel, teda ei huvitanud tema laps. Kui mees vahel töötas, vallandati ta varsti jälle joomise tõttu või lahkus ta ise. Ta keelas isegi oma emal, Helena vanaemal, lapsele raha anda.

Kuidas vältida võlalõksu?

11.09.2019 / sakala.postimees.ee

Natukese veenmise järel võib hakata igaühele tunduma, et mis seal siis on, oma raha ju andma ei pea ja sõber maksab kõik tasud ise ära – on ju näha, et tal raha on. Või siis on inimesest lihtsalt kahju: ametlik palk on väike, alimendid laekuvad sularahas ja remonti oleks hädasti vaja teha.

Lahku läinud isa sai emaga võrdse hooldusõiguse

19.09.2019 / lounaeestlane.ee

Isa kirjutab, et ühel päeval hakkas naine temalt elatist nõudma. Kuigi laps peaks elama peaaegu pool aega isaga, ja elabki. Ema valetas kohtule, et laps elab tema juures, lisas isa firma käibed – ja kohus kinnitas selle! Ilma igasuguste tõenditeta! Lastekaitseametnik ütles ka, et isa on kohustatud last ülal pidama mõlemas kodus. Isa vaidlustas selle ning riigikohus tühistas kaheksa kuud hiljem selle otsuse. "

Elatis kahele lapsele

19.09.2019 / foorum.perekool.ee

Seda, kas isa ongi ametlikult töötu või oma sõnul töötu jne, seda kohus ei arvesta. Küll aga vaadatakse elustiili st tasulist õpet ja maja ehitamist saad endale lubada-seega suudad ka korralikku elatist maksta. Kui kokkuleppega pole nõus, jääbki üle kohtusse hagi esitada.

Alaealised lapsed elavad isa juures, aga elatisraha tuleb isal ikka laste ema kontole kanda

24.09.2019 / lood.delfi.ee

Tanel on kahe alaealise lapse isa. 2015. aastal sõlmis ta kohtus elatise kokkuleppe, mille kohaselt pidi ta kandma laste ema kontole laste ülalpidamiseks elatise perekonnaseaduses ette nähtud miinimummääras, milleks on pool Vabariigi Valitsuse kehtestatud kuupalga alammäära. 2018. aastal kolisid mõlemad alaealised lapsed tema juurde elama. Jõustunud kohtulahendi tõttu, oli ta aga endiselt kohustatud kandma laste ülalpidamiseks mõeldud elatise laste ema kontole, vaatamata sellele, et lapsed enam temaga koos ei ela.

Statistikaamet püüab lahus pered ühe katuse alla kokku viia

26.09.2019 / city24.ee

Lisaks kooselule viitavatele märkidele leidub registrites teavet, mis osutab, et paar siiski ei ela koos. Näiteks saab registrist kätte info, kui abielupaar on lahutanud või üks vanematest maksab elatisraha.

Kuidas ma kasvatan lapse üles, kui ma ei saa endale isegi nuga lubada?

27.09.2019 / raamatud.elu24.ee

Katkend Dagmar Lambi romaanist "Ü nagu üksikema":
"Liigun kassade poole, nädala söök korvis. Arvutan igaks juhuks veel üle, kas tuleb kenasti välja. Võtan telefoni, et kontrollida – äkki on siiski Joonas saatnud Kristjanile elatisraha? Alles eelmisel nädalal vaidlesime selle üle, alles eelmisel nädalal pidin talle taas selgitama, et see raha pole mulle, ma ei kasuta seda mingiteks oma meelelahutusteks või kunstripsmeteks, meil on reaalselt elamiseks seda raha vaja.

Kohaliku omavalitsuse tegevused eestkoste teostamisel

30.09.2019 / sotsiaalkindlustusamet.ee

Eestkostja ei ole kohustatud eestkostetavat ülal pidama. Ülalpidamiseks kohustatud isikutelt tuleb nõuda välja elatis.

Perepoliitika tulemusvaldkonna laste ja perede programm

30.09.2019 / sm.ee

Elatisabile on õigus alaealisel lapsel, kelle vanem ei täida ülalpidamiskohustust või ei tee seda nõutavas ulatuses. Elatisabi makstakse vanemale, kes taotleb kohtult elatise väljamõistmist. Kohtumenetlusaegse elatisabi suurus ühele lapsele on 100 eurot kalendrikuus. Kohtumenetlusaegset elatisabi makstakse 150 päeva eest lapse elatisnõude maksekäsu kiirmenetluse korral kohtu makseettepaneku määruse või hagi tagamise määruse tegemisest arvates. 2019. aastal on planeeritud 313 toetuse saajat. Täitemenetlusaegset elatisabi makstakse elatist väljamõistva kohtulahendi või kohtulahendiga võrdsustatud haldusorgani otsuse alusel. Täitemenetlusaegse elatisabi suurus ühele lapsele on kuni 100 eurot kalendrikuus ja selle maksmise aluseks on võlgniku makstud elatise summa. 2019. aasta kulude planeerimisel on arvestatud 4292 lapsega.

Mis on majanduslik vägivald?

12.10.2019 / nartsissism.ee

Majanduslikuks vägivallaks võib pidada järgmisi tegevusi: Elatisraha maksmata jätmine"

Mees väidab, et kuna tema arvelt lähevad laenumaksed, siis on temal meie ühisele kodule suurem õigus

13.10.2019 / lood.delfi.ee

Kaasomand ja laste ülalpidamiseks mõeldud elatis ei ole omavahel seotud. Elatise nõue on lastel olemas sõltumata sellest, kuidas vanemad oma varalised suhted korraldavad ja kas vanemad on omavahel abielus või mitte. Kui laste isa ei ela lastega igapäevaselt koos või ei osale laste kasvatamises, on ta kohustatud täitma laste ülalpidamise kohustust elatise maksmise teel. Sellisel juhul tuleb esitada elatise nõudes hagi kohtusse. Kaasomandi lõpetamise vaidlus ja elatise vaidlus on kaks täiesti eraldi kohtumenetlust. Kaasomandi lõpetamiseks esitab hagi kohtusse üks kaasomanik. Elatise väljamõistmise nõudes on hagejateks lapsed, keda esindab nende seaduslik esindaja — ema või isa.

Kuuuurija: Kas emad on tähtsamad kui isad?

14.10.2019 / kuuuurija.elu24.ee

Saates räägivad isad sellest, kuidas nad on lastega seotud vaidlustes ametnike jaoks justkui nähtamatud. Meeste sõnul ei peeta isasid laste elus just kuigi oluliseks ja neid nähakse eelkõige elatisrahade maksjana"

Lugejakiri: Meid isasid on tuhandeid, kes hoolivad oma lastest

15.10.2019 / kuuuurija.elu24.ee

Pöördusin siis Eestis väga tuntud juristi poole kuna ma ei soovi laste hooldusõigust vaid ma ei ole nõus maksma 15 aastat laste kulusid emale kes seda ei kasuta laste heaoluks. Väga tore jurist vastas, et me ju võime proovida, et saame elatisraha nulli aga ta ka ise tõdes, et see on pigem ema poole kaldu?"

Kuidas toimida, kui isa elatist ei maksa, maksab ühist pangalaenu, aga ähvardab laenumaksed peatada?

16.10.2019 / vastused.ee

Lastest lahus elav vanem võib oma ülalpidamiskohustust täita ka muul viisil kui elatist makstes - kui lahus elav vanem katab laste eluasemekulusid, makstes laste elukohaks oleva korteri pangalaenu, on ka see vähemalt osaliselt käsitletav ülalpidamiskohustuse täitmisena. Kui laste isa edaspidi laste eluasemekulusid ei kata või ei osale muul viisil vahetult laste ülalpidamises, tuleb tal igakuiselt elatist tasuda.

Alimentide maksmine kas Eesti või Soome kohtuotsuse järgi?

21.10.2019 / foorum.perekool.ee

Soome kohus ei muuda ühtegi Eesti kohtuotsust, sest tal puudub selleks õigus. Kui oleks olukord, et need otsused on ristivastukäivad, tuleb küsimus, milline otsus kohaldub, lahendada rahvusvahelise eraõigus epinnalt, et millise riigi õigus konkreetsel juhul kohaldub.

Kas teadsid? Alampalk mõjutab sind tublisti ka siis, kui teenid palju rohkem

23.10.2019 / raha.geenius.ee

Seadus näeb ette, et igakuine elatis ehk tavakeeles alimendid ühele lapsele ei või olla väiksem kui pool alampalka. Kuna praegu on alampalk 540 eurot, tähendab see, et elatist tuleb maksta minimaalselt 270 eurot kuus. Kui miinimumpalk tõuseb, suurendab see ka minimaalset elatist. Elatise maksmisega täidab alaealise lapse vanem ülalpidamise kohustust eeskätt siis, kui ta ei ela lapsega koos või kui ta ei osale lapse kasvatamises. Lapsega koos elav vanem peab elatist kasutama lapse huvides. Elatis tuleb maksta iga kuu eest ette.

Numbrite mäng

27.10.2019 / vorumaateataja.ee

Järgmisest aastast kavandatav alampalk avaldab aga hoobilt mõju neile, kes alampalka teenivad. Peale selle peavad ettevõtted automaatselt arvestama ka suuremate kuludega. Üsna mitu olulist ja igapäevast asja on kaudselt seotud selle maagilise numbriga. Nii võib alampalga tõus mõjutada näiteks lasteaia kohatasusid ja elatisraha maksmist.

Elatis lapse ülalpidamiseks juhul, kui lahus elav vanem osaleb lapse kasvatamises

31.10.2019 / superlapsehoidja.ee

Mõjuv põhjus elatise vähendamiseks alla miinimummäära võib olla muu hulgas see, et laps elab mingi osa ajast lahuselava vanema juures.

RIA: digiallkirjade kuupäevade võltsimine ei ole võrreldav ID-kaardi kriisiga

05.11.2019 / digi.geenius.ee

Võttes näiteks laste eest makstavad elatisrahad, mille osas on Eestis suur probleem, leiab Arm taaskord, et kas sellistel lepingutel on mitu osapoolt, olgu selleks kohus või siis lapse ema või isa, kes saab tõendada, millal leping allkirjastati.

Pidin tegema kohtu kaudu DNA-analüüsi, et laps saaks oma isa nime kanda ja elatist

09.11.2019 / lood.delfi.ee

Kui poeg oli kahekuune, lasi Jaana kohtu kaudu teha DNA-analüüsi ja määrata pojale isa nime, sest vabatahtlikult mees sellega nõus polnud. Nüüd määras kohus lapse isale ka kohustuse elatist maksta.

Elatisraha teistkordne nõue

10.11.2019 / juristaitab.ee

Kui kokkuleppe aluseks olnud asjaolud on muutunud, sealhulgas lapse vajadused suurenenud, saab elatise suurendamiseks pöörduda hagiavaldusega kohtusse. Elatise nõude esitamine on riigilõivuvaba. Elatise suurus määratakse kindlaks laste vajadustest lähtuvalt.

Elatisnõude tühistamine

15.11.2019 / juristaitab.ee

Kui elatis on kohtus välja mõistetud saab seda muuta vaid kohus. Selleks tuleks lapse isal esitada hagiavaldus elatise vähendamiseks või otsuse tühistamiseks kohtule, tuues esile et asjaolud on muutunud, laps elab olulise osa ajast temaga, ta annab lapsele sel ajal elatist vahetult ning see katab lapse kulutused ulatuses, mille eest tema on vastutav.

Suur mõju lastevanematele: miinimumpalk tõstab tasusid ja hüvitisi

20.11.2019 / tarbija24.postimees.ee

Samamoodi mõjutab see elatisraha, sest seaduse järgi ei või igakuine elatis ehk tavakeeles alimendid ühele lapsele jääda alla poole alampalgast. Kui seni oli see 270 eurot, siis tulevast aastast on minimaalne elatis 292 eurot.

Vabariigi Valitsuse pressikonverents

21.11.2019 / valitsus.ee

See teema, küsimus oli seotud tegelikult elatisraha maksmisega, mis on seotud nagu eelduslikult miinimumpalga osakaaluga. Ja tuleb tunnistada, et tegelikult siin – kui kõneleme inimeste sissetulekutasemest või kasvõi näiteks kärgperedest, kus on lapsed – minu hinnangul küll see süsteem vajab muutmist põhimõtteliselt. Mehaaniliselt seda miinimumpalgaga seotult me näeme, et siin on nendes kombinatsioonides tekkinud ebaõiglus.

Plaan siduda elatisraha ja lasteaiatasu alampalgast lahti pole tulemusteni jõudnud

21.11.2019 / err.ee

Perekonnaseaduses on paika pandud, et igakuine elatis ühele lapsele ei või olla väiksem kui pool alampalgast ehk 2019. aastal on see 270 eurot kuus. Alampalk on aga keskmisest palgast märksa kiiremini kasvanud ja justiitsministeerium on saanud nii asutustelt kui inimestelt tagasisidet, et miinimumelatise määr on Eesti elatustaset arvestades elatise maksjale sageli liiga suur.

Alampalga tõus kergitab lapsele makstava elatise 292 eurole kuus

22.11.2019 / err.ee

Perekonnaseadus ütleb, et igakuine elatis ühele lapsele ei või olla väiksem kui pool alampalgast. Sel aastal on miinimumelatise suurus 270 eurot. Tuleval aastal tõuseb summa 292 eurole.

Lapse elatis 2020 – suurendamine

25.11.2019 / foorum.perekool.ee

Oleneb, kuidas on sul kohtuotsusega elatis määratud. Kui on, et "mitte vähem kui pool alampalka" või "pool alampalgast" siis ei pea uuesti pöörduma. Kui on aga konkreetne number st 270/kuus siis tuleb suurendamiseks uuesti kohtusse pöörduda.

Lahutatud vanemate laps: ma pean emale teesklema, et ei armasta isa

25.11.2019 / lood.delfi.ee

2017. aasta algusest otsustas riik elatisraha sissenõudmist intensiivistada. Täitur saab piirata võlgniku juhtimisõigust, jahipidamisõigust, kalapüügiõigust, väikelaeva juhtimisõigust.

Eesti isa: minu raha läks kõik alimentideks. Lapse ema reisis ringi ja last kasvatas vanaema, mina ei näinud teda 10 aastat

27.11.2019 / lood.delfi.ee

Kui laps 18aastaseks sai, siis paar kuud hiljem sain kurja kõne eksilt, et kus rahad on? Läbi sai see pidu, kuna otsuses oli kirjas, et elatist tuleb maksta kuni 18 saamiseni.

Notariaalselt kokkulepitud elatise vähendamine

03.12.2019 / juristaitab.ee

Vanematevahelise ülalpidamiskokkuleppe ülesütlemiseks ei pea ülalpidamist andma kohustatud vanem pöörduma kohtu poole, vaid saab seda VÕS § 195 lõike 1 järgi teha ülesütlemisavalduse esitamisega teisele vanemale. Kui leping on lepingupoolte kokkuleppel sõlmitud teatud vormis, ei pea seda vormi lepingu muutmisel või lõpetamisel järgima, kui lepingust ei tulene teisiti. Seega peate vaatama, mida on lepingus märgitud selle muutmise või lõpetamise kohta. Peale lepingu ülesütlemist loetakse see lõppenuks.

Riigikohus: juba ühe kuu pikkune kõrvalehoidumine lapsele väljamõistetud elatise maksmisest võib olla karistatav

06.12.2019 / riigikohus.ee

Elatise maksmisest kõrvalehoidumisega on tegemist juba siis, kui vanem teadlikult viivitab elatise maksmisega vähemalt ühe kuu. Vanem hoiab elatusraha maksmisest kõrvale, kui ta rikub lapse ülalpidamiskohustust olukorras, kui tal on võimalik raha maksta või teha seda suuremas ulatuses, kuid ta jätab selle kohustuse teadlikult vähemalt ühe kuu jooksul täitmata.

Kohtutäitur jätab viit last kasvatavale isale pangaarvele 270 eurot kuus

10.12.2019 / uueduudised.ee

Elatisvõlgnevust eristatakse sissenõudmise mõttes teistest võlgnevustest, kus iga lapse eest peab kohtutäitur võlgniku arveldusarvele jätma 180€ lisaraha. Ehk siis, näiteks kui mees oleks võlgu pangale, siis kohtutäitur peab viie ülalpeetava pealt mehe arvele jätma vähemalt 1115€ kuus, kuid elatisvõlglaselt võib kohtutäitur kinni pidada maksimaalse lubatud summa, ehk arvele peab jääma üksnes pool alampalgast summas 270€.

Soomes kerkib elatisetoetus 8,27 eurot lapse kohta

12.12.2019 / eestinen.ee

Soomes kerkib uuest, 2020. aastast elatisetoetus lapse kohta 8,27 euro võrra. Praegu on elatisetoetus 158,74 eurot lapse kohta, uuest aastast kerkib see 167,01 euroni lapse kohta kuus.

Kui on tahe, siis oleme me kõik võimelised maailma muutma!

13.12.2019 / lastekaitseliit.fi

Üks peamine küsimus on elatis ja elatise täitmine, see tähendab, et elatis on välja mõistetud, aga teine pool seda ei täida. See on suur lapse õiguste rikkumine. Lapsel on õigus saada ülalpidamist ja kui üks vanem seda ei tee, siis see võib kujutada suurt ohtu lapse hakkamasaamisele. Meil on Eestis selliseid vanemaid, kes elatise maksmise nõuet ei täida, paraku üle kümne tuhande.

Laste elatisraha tõuseb taas, aga kas emad kulutavad raha ikka lastele?

14.12.2019 / elu24.ee

Tuleval aastal tõuseb laste elatisraha. Kui lõppeval aastal oli see 270 eurot kuus, siis tuleval aastal 292 eurot ühe lapse kohta. Kolm Eesti isa avaldavad kui ühest suust, et elatise miinimummäär on ebanormaalselt kõrge ning pealegi ei ole teada, millele lapsele kantav raha kulub.

Mehed on sead. Punkt.

17.12.2019 / marimell.eu

Lugesin Postimehest hommikul uudist, kus isad jälle kurdavad, et elatisraha miinimummäär tõuseb uuel aastal 292 euroni ja naised kulutavad kõik selle raha ära ja nemad peavad skeemitama.

Alimendid

18.12.2019 / juristaitab.ee

Elatise suurus määratakse kindlaks eelkõige õigustatud isiku vajadusteest lähtuvalt, seejuures võetakse arvesse ka kohustatud isiku võimalusi. Elatis võib olla miinimummäärast väiksem eelkõige seaduses sätestatud juhtudel. Muuhulgas, kui kohustatud isikul on ka teisi ülalpeetavaid. Elatise suurust saab muuta asjaolude muutudes. Kui peale elatise väljamõistmist on asjaolud muutunud (töötasu vähenenud, ülalpeetavaid lisandunud vms) võite esitada kohtusse hagi laste vastu elatise vähendamiseks.

Uuest aastast suureneb elatisraha alammäär

24.12.2019 / kasulik.delfi.ee

Neli nõuannet last kasvatavale vanemale, kes soovib lahus elavalt vanemalt elatist saada:
1. Arvutage kokku lapse kasvatamisele kuluv summa, mis sisaldab kõiki võimalikke lapsega seonduvaid kulusid alates eluaseme kuludest, söögist ning riietest kuni treeningute, huviringide ning transpordini.
2. Püüdke leida lahus elava vanemaga mõistlik kohtuväline kokkulepe lapse kasvatamiseks kuluvate rahaliste vahendite katmiseks arvestusega, et kumbki vanem kannab pool vajaminevast summast.
3. Kui kokkuleppele ei õnnestu jõuda, tasub nõu pidada juristiga, kes aitab selliseid olukordi lahendada. Lahus elava vanema huvi on kohtuvälisele kokkuleppele jõuda, kuna kohtu poolt välja nõutav elatis on nähtav ka finantsasutustele ning võib raskendada näiteks laenude-liisingute saamist.
4. Viimase variandina tuleb elatise väljamõistmiseks pöörduda hagiga kohtusse, kus vajadusel tõendatakse lapse kasvatamise kulusid ning vanemate sissetulekuid ja varalist seisu.

Seadusmuudatused, mis lastega peresid 2020. aastal ees ootavad

27.12.2019 / emmedeklubi.ee

Alampalgaga on seotud ka elatis ehk n-ö alimendid. Kui vanemad lähevad lahku või vanem lapse kasvatamises ei osale ega last rahaliselt ei toeta, on lapsel õigus saada vanemalt kohtu otsusel igakuiselt elatist, mis on vähemalt pool valitsuse kehtestatud kuupalga alammäärast. Seega suureneb ka miinimumelatise summa.

Uued seadusemuudatused 2020: rohkem raha lastega perele ja näpuotsaga pensionitõusu

01.01.2020 / maaleht.delfi.ee

Need, kes maksavad oma lapse eest elatist, ärgu imestagu, kui uuest aastast tuleb 22 eurot rohkem välja käia, sest tänavu on elatise alammäär 292 eurot kuus ühe lapse kohta.

Kärjetajad, raiuge endale pähe!

06.01.2020 / foorum.perekool.ee

Miinimumelatis ei ole juba ammu vaid poolte minimaalsete kulude tasu, nagu see algselt mõeldud oli, vaid katab pea kõik elementaarsed kulud. Emapoolne osa lisaks ning laps elab rõõmsalt sellest ära. Kallid trennid ja reisid ei ole elementaarne kulu ja inimõigus.

Sotsiaalministeerium: Toimetulekutoetuse KKK

08.01.2020 / sm.ee

Toimetulekutoetuse taotlejal või temaga koos elaval ülalpidamist saama õigustatud lapsel või muul abi vajaval alanejal või ülenejal sugulasel, kes ei ole võimeline ennast ise ülal pidama, on õigus elatist saada, kuid taotleja keeldub elatise saamise kohta dokumenti esitamast või elatist sisse nõudmast.

Kas detsembris peab elatist maksma juba uue aasta miinimumpalga järgi?

14.01.2020 / vastused.ee

Kui kokku ei ole lepitud teisiti, tuleb elatisraha tõepoolest iga kuu eest ette maksta. Kuivõrd uus alampalga suurus hakkas kehtima alates 01.01.2020, olen tõepoolest seisukohal, et detsembris makstava elatise puhul võib lähtuda eelmise aasta alampalga suurusest.

Elatise nõudest loobumine

15.01.2020 / juristaitab.ee

Kohtutäituri seaduses on sätestatud, et kui sissenõudja taotleb täitemenetluse lõpetamist enne nõude täielikku sissenõudmist kohtutäituri poolt ning kohtutäitur on nõude sissenõudmiseks teinud täitetoiminguid, maksab sissenõudja menetluse alustamise tasu ja pool menetluse põhitasust, arvestatuna sissenõudmata jäänud summalt.

Kui rase naine peab üksi jätkama..

17.01.2020 / perekool.ee

Mõnikord tasub läbi mõelda plussid ja miinused ja ehk ongi parem sellise mehega mitte tegemist teha. St laps registreeridagi vallaslapsena, isa ei tee isaduse omaksvõtu avaldust. Nii ei saa sa küll elatist nõuda, aga samas oled 100% üksi lapse eest vastutaja ja ei pea vägikaigast vedama mehega, kes ehk hoopis kiusu pärast hakkaks nõudma lapse nägemist vms. Jah, isal on alati õigus nõuda isaduse tuvastamist, aga kui ta on praegu teist nö lahti öelnud, siis ehk ongi nii parem. Ei ole lapsel hiljem ka selle mehe ees kohustusi.

Seadusega paika pandust väiksem või kõrgem elatis – kuidas?

20.01.2020 / ohtuleht.ee

Kohtunik Margit Jõgeva on veendumusel, et elatis tuleb alampalgast lahti siduda ja teha vajaduspõhiseks, sest seadusega ette nähtud summa maksmine pole paljudele lapsevanematele pikemas perspektiivis jätkusuutlik.

Kui mõistlik lahendus on kiirlaenudega hätta jäädes eraisiku pankroti taotlemine?

24.01.2020 / arileht.delfi.ee

Kohustustest vabastamise menetluse tulemusena ei ole võimalik vabaneda elatisevõlgnevusest ja õigusvastaselt tahtlikult tekitatud kahju hüvitamise kohustusest.

Ühe juhtumi lugu: isa kaebus paljastas, kui kergekäeliselt lastekaitsjad emasid eelistavad

28.01.2020 / ekspress.delfi.ee

Võrdse kohtlemise volinik Liisa Pakosta analüüsis kahe omavalitsuse lastekaitsespetsialistide tööd ja avastas, kui kergekäeliselt eelistavad omavalitsused lastega suhtlemiskorda määrates emasid isadele.

Sotsiaalkindlustusamet tutvustas Võrus oma uusi ruume

29.01.2020 / lounapostimees.postimees.ee

Sotsiaalkindlustusamet määrab ja maksab riiklikke pensione, toetusi, hüvitisi ja elatisabi, samuti tuvastab puude raskusastet ja puudest tulenevaid lisakulusid ning püsivat töövõimetust.

Mis vanuseni peab maksma elatist üle 21-aastasele ülikoolis õppivale lapsele?

30.01.2020 / vastused.ee

Kui laps on saanud 21-aastaseks (õppiv või mitteõppiv), tuleb teda vanematel ülal pidada vaid juhul, kui tema näol on tegemist abivajava perekonnaliikmega. Abivajavaks perekonnaliikmeks on eelkõige isik, kes ei ole võimeline endale ise sissetulekut teenima, praktikas on selline võimetus tingitud terviserikkest, puudest jms. Kui 21-aastaseks saanud isik lihtsalt ei soovi tööle minna, ei ole vanematel tema suhtes ülalpidamiskohustust, muidugi ei välista see vanemate vabatahtlikku toetust.

Hooldusõiguse üle vaidlevad vanemad unustavad pahatihti, mida laps tunneb

31.01.2020 / lood.delfi.ee

Millal ja mis tingimustel vaieldakse kohtus hooldusõiguse või varahoolduse üle või millal kerkivad üles elatisraha suurusega seotud küsimused ja kuidas on elatisraha suurus lahendatud riiklikul tasandil, on kuulatav tasuhäälingus LUUP värskes pereõiguse teemalises saates, milles räägivad advokaadid Karin Ploom ja Gregori Palm advokaadibüroost Lindeberg.

Isadus, elatis, hooldusõigus

05.02.2020 / foorum.perekool.ee

Kui isadus on tuvastamata siis ei ole lapsel seaduslikult teist vanemat st puuduvad selle vanema õigused ja kohustused. Seaduse silmis on ta lapsele täiesti võõras, mitte lapse vanem. Sellel lapsel on ainult ema, temal on õigused ja kohustused.

Elatis, alimendid, lastetoetused

05.02.2020 / juristaitab.ee

Elatise väljamõistmisel on oluline arvestada, kumma vanema juures laps elab ning kas ja kui palju suhtleb laps lahus elava vanemaga või kas lapsel on vahelduv elukoht mõlema vanema juures. Kui lapsel on vahelduv elukoht ja laps viibib mõlema vanema juures sama suure osa ajast, võib tekkida ka olukord, kus mõlemad vanemad täidavad ülalpidamiskohustust vahetult ning elatist ei tulegi välja mõista. Elatise suuruse määramisel peab kohus tegema kindlaks, kui suured on mõlema vanema igakuised kulutused lapse vajaduste rahuldamiseks ning millised lapse vajaduste rahuldamiseks tehtavad kulutused kannab lapsest lahus elav vanem ise sel ajal, mil laps tema juures viibib. Riigi poolt peretoetusena makstavat lastetoetust arvestab kohus vaid koosmõjus muude asjaoludega ja juhul kui kohustatud vanem sellele viitab.

Kes teeb oma rasedale naisele ja väikesele lapsele midagi sellist?!

11.02.2020 / lood.delfi.ee

Too hetk ma otsustasin, et minust ei saa seda uksematti, enesehaletsusse uppunud inimest, kes oma laste isa vihaselt siunab, lapsi temast eemale hoiab ja kohtu kaudu alimente nõuab. Otsustasin hoopis, et keskendun iseendale ja oma lastele ning lükkan selja sirgu ja tulen sellest välja. Beebi pole süüdi selles, et sellisel mentaalselt ebanormaalselt ajal minuga keha jagama peab ning seetõttu sundisin end rahulikuks.

Kohtutäiturid maksavad üle piirmäära sisse nõutud raha vähenenud töövõimega inimestele tagasi

13.02.2020 / epikoda.ee

EPIKoja esindajad kohtusid justiitsminister Raivo Aegi ning Eesti Töötukassa, Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja esindajatega. Kohtumisel lepiti kokku, et samalaadse olukorra vältimiseks täidab Töötukassa edaspidi arestimisakte jälle põhimõttel "üks akt korraga", mis tähendab, et järgmist akti ei täideta enne, kui eelmine arestiakt on täidetud. Arestimisakti sisu eest vastutab kohtutäitur ja seadusega lubatud piiridest kinnipidamist peab jälgima samuti kohtutäitur. Eelisjärjekorras täidetakse ainult elatise nõudeid.

Õigus- ja kohtusüsteemi areng

14.02.2020 / riigikohus.ee

Tsiviilasjadest pöördutakse kohtusse ennekõike elatisvaidlustega, lapse hooldus- ja suhtlusõiguse vaidlustega, juurdepääsuvaidlustega ning võlanõuetega.

Täitemenetluse võlgniku pangakonto arestimine

14.02.2020 / oiguskantsler.ee

Kui võlgnikul on ülalpeetav või maksab ta elatist, suureneb mittearestitav summa iga ülalpeetava kohta ühe kolmandiku võrra töötasu alammäärast kuus (2020. aastal 194,67 eurot), välja arvatud juhul, kui sundtäidetakse lapse elatisnõuet. Riigikohus on korduvalt selgitanud, et TMS § 131 eesmärk on tagada võlgnikule ja tema ülalpeetavatele täitemenetluse käigus toimetulekuks minimaalselt vajalikud vahendid.

Kolme lapsega üksikemad, kas on selliseid siin?

25.02.2020 / foorum.perekool.ee

Lapsed- elatise välja mõsitmine on vajalik, kui mees ebapiisavalt toetab. Näiteks on see ka abiks kodulaenu saamisel. Midagi karta pole tarvis. Hiljem mõtled, et miks üldse kartsid"

Kas kompromissleping kohustab elatise makseid jätkama ka pärast lapse 18 aastaseks saamist?

27.02.2020 / vastused.ee

Kui kokkuleppe kohaselt tuleb elatist tasuda ka kuni 21-aastase täisealise lapse õpingute ajal, siis tuleb lapse õpingute korral elatist edasi maksta. Kui lepingu kohaselt tuleb maksta elatist kuni lapse täisealiseks saamiseni, siis ei tulene lepingust kohustust tasuda elatist täisealisele õppivale lapsele. Küll aga kohustab selleks seadus ja täisealisel lapsel isiklikult on õigus esitada Teie vastu hagi elatise väljamõistmiseks.

Lõpparuanne: Lapse vajaduspõhine miinimumelatis

28.02.2020 / just.ee

Praegu on miinimumelatis seotud alampalgamääraga. Alampalgamäär ei võta aga mingil moel arvesse lapsele tehtavaid kulusid. Seega soovitame miinimumelatise määramise korda muuta selliselt, et selle aluseks oleks lapse ülalpidamiskulude hinnang. Tegemist on kulutustega, mis on vajalikud lapse mitmekülgse arengu tagamiseks. Lapse ülalpidamiskulu hinnanguna soovitame kasutada standardeelarvete keskmist maksumust. Alternatiivseks lahenduseks oleks kasutada võrdlevanalüüsis saadud keskmist lapse ülalpidamiskulude hinnangut. Mõlema lahenduse puhul oleks miinimumelatise summa arvestamisel kesksel kohal lapse vajadused.

Kes peab katma transpordikulud, tagama teise vanema juures veedetud ajal vajalikud riided vastavalt söögi, mööbli?

02.03.2020 / vastused.ee

Kui vanem maksab elatist lapse vajadustest poole ulatuses, ei peaks tal olema kohustust teha lapse ülalpidamiseks lisakulutusi (osta lapsele riideid, tasuda trennide eest jms). Elatis peaks katma lapse põhivajadused, reisimine selle alla kindlasti ei kuulu - reisib lapsega ikkagi see vanem, kellel on selleks võimalus.

Valmis lapse ülalpidamiskulude uuring

09.03.2020 / just.ee

Uuringu tulemuste kohaselt oleks lapse minimaalne ülalpidamiskulu ühe vanema kohta 2019. aasta lõpus kas 172 eurot kuus (standardeelarvete keskmine) või 194 eurot kuus (võrdlevanalüüsi meetod).

Uuring: laste miinimumelatise määr on liiga kõrge

09.03.2020 / err.ee

Justiitsministeerium on saanud seoses elatise määramisega palju kaebuseid ja püüab leida õiglast lahendust. "Vaatame nüüd otsa nendele andmetele ja peame arutama täpsemalt, mida see poliitiliste valikute osas võiks ja peaks kaasa tooma," ütles Justiitsministeeriumi eraõiguse talituse nõunik Andra Olm.

Elatise uuring

09.03.2020 / foorum.perekool.ee

Ma ei ole küll üksikema, kuid 172 eurot on absurdne, enamus laste trennid maksavad iga kuu vähemalt 50 eurot, huviring, riided, toit ja muud tarbed, mitte kuidagi ei saa pidevalt tõusvate hindadega last sellega üleval pidada. See on nälgimise piiril summa, aga laps vajab mitmekülgset toitu, ta soovib klassikaaslastega ekskursioonile minna, vaheajal kinos käia ja ta kasvab kiiresti, tal on jalanõusid ja riideid üsna tihti vaja, eriti kui Eestis on neli aastaaega.

Värskest uuringust selgub, et lapse minimaalne ülalpidamiskulu ühe vanema kohta on 172 eurot kuus

09.03.2020 / naistekas.delfi.ee

Vanusegruppe omavahel võrreldes tuli välja, et rohkem kulub raha lapse kohta imiku- ja väikelapseeas ning teismeliste puhul. Juhul, kui peres kasvab rohkem kui üks laps, on keskmine kulu ühe lapse kohta väiksem kui vaid ühe lapsega peredes.

VIDEO! Uuring: Tallinnas lapse ülalpidamiskulud ühed suurimad

09.03.2020 / pealinn.ee

Uuringust selgus, et võrdlevanalüüsi põhjal on lapse ülalpidamiskulud kõige suuremad Tallinnas ja Harjumaal, Tartumaal ning Pärnumaal, kõige väiksemad aga Ida-Virumaal.

Elatis hetkel liiga kõrge

10.03.2020 / foorum.perekool.ee

UUDISETSITAAT"

Naine on ahastuses: Elatis sööb mu lapse leiva laualt

11.03.2020 / lounaeestlane.ee

Võlglaste hulk üha suureneb. Eesti Riigikohus leidis kolm aastat tagasi, 2017 aasta märtsis, et miinimumelatis on enamikule maksjaist ülejõukäivalt suur.

Züleyxa Izmailova: Äkki pakuks rongaisadele elatise vähendamise asemel riiklikku vasektoomiat?

28.03.2020 / epl.delfi.ee

Uuendatud andmete kohaselt ulatus elatisvõlglaste koguvõlg oma lastele 2016. aasta seisuga 14,5 miljoni euro asemel hoopis 52 miljonit euroni.

KRIISIST RÄSITUD ELATISE MAKSJAD: "Oleme sunnitult olukorras, kus istume lõpuks rahata ja kaelani võlgades tänaval."

29.03.2020 / ohtuleht.ee

Eriolukorrast tingitud koondamised ja palgakärped on pannud elatist maksma kohustatud lapsevanemad keerulisse olukorda, sest ajal, kui sissetulekud vähenevad, püsib seaduses paika pandud elatise alammäär kõikumatult 292 euro peal.

Kirjad lapsevanemale

31.03.2020 / volinik.ee

Ülalpidamiskohustus on sätestatud omakorda perekonnaseaduses, mille kohaselt ülalpidamise ulatus määratakse kindlaks ülalpeetava vajadustest ja tema tavalisest elulaadist lähtudes, kuid igakuine elatis ühele lapsele ei või olla väiksem kui pool Vabariigi Valitsuse kehtestatud kuupalga alammäärast.

Pensionide ja hüvitiste tulumaksustamise korduma kippuvad küsimused

31.03.2020 / sotsiaalkindlustusamet.ee

Kas alimendid, mida isa maksab emale, arvestatakse tulude hulka?
Ei, elatist aasta tuludeklaratsiooni ei kanta ja seda ei tulumaksustata. Ka elatisabi, mida sotsiaalkindlustusamet maksab, ei ole tulumaksuga maksustatav.

Elatise maksmine ja lapsega suhtlemine eriolukorras

31.03.2020 / just.ee

Laste ja nende vanemate suhtlus ei pruugi eriolukorra ajal enam tavapärasel viisil võimalik olla. Lisaks on paljud inimesed kaotanud töö ja sattunud majandusraskustesse. Püüame seetõttu abiks olla ja selgitada, kuidas eriolukorra tingimustes elatise maksmist ja lapsega suhtlemist korraldada. "

Lapse elatis koroona ajal

01.04.2020 / foorum.perekool.ee

Seadus on üsna jäik. Notariaalse kokkuleppega või kohtu poolt kinnitatud elatist peab maksma igal juhul. Omaalgatuslikult sealt mahaarvamisi teha ei tohi.

COVID-19 viirusest tingitud eriolukord

03.04.2020 / just.ee

Eriolukord ei pruugi tähendada, et lapsega seotud kulud oleks vähenenud. Pigem võib see olla vastupidi – lapsed on rohkem kodus ja võrreldes senisega võivad toidukulud olla suuremad. Tuleb arvestada sellega, et kriisi ajal võib olla vähenenud ka last peamiselt kasvatava vanema sissetulek. Probleemide või sissetuleku vähenemise korral peaksid vanemad proovima omavahel kokku leppida. Kui see ei ole võimalik, tuleb käituda vastavalt sellele, kuidas on elatis välja mõistetud.

Maria Mägi-Rohtmets vastab: Kuidas on kriisiajal lood elatisraha maksmisega?

03.04.2020 / saartehaal.postimees.ee

Kuna elatis mõistetakse välja lähtudes elatise maksmiseks kohustatud isiku sissetulekust ja varalisest seisust, siis võib sissetuleku vähendamine anda aluse taotleda elatise vähendamist. Loodame, et siiski muutus sissetulekus on ajutine, siis sellises olukorras on mõistlik püüda leida lapsevanemate vahel kokkulepe selleks perioodiks. Teisele vanemale tuleks igatahes aegsasti kirjalikult anda teada, et mul praegu raske maksta seda summat, sellepärast, et mul on majanduslik olukord oluliselt muutunud. Juhul, kui muutus ei ole ajutine, siis kohtus kindlaksmääratud elatise suurust saab muuta esitades haginõude kohtule.

Jurist elatisest: argument, et "mina kasvatan last igapäevaselt ja sina maksa sellevõrra rohkem", ei ole õiguslikult pädev

08.04.2020 / lood.delfi.ee

Seega kallid lapsevanemad, kes te elate lapsega koos ning olete lapse esindajaks lapse elatise nõudes - ärge kiirustage esimeste raskuste tekkimisel kohtumenetluse või täitemenetluse algatamisega olukorras, kus suuremal osal elanikkonnast on majanduslikult äärmiselt raske. Seda on mõistlik alles siis teha, kui elatist tasuma kohustatud vanem käitub pahauskselt ning kasutab näiteks eriolukorda ettekäändena elatise mitte maksmiseks, kuigi vahendid selleks on olemas.

Kui palju peab maksma elatisraha kolmele lapsele, kui laste ema saab riigilt lastetoetust?

09.04.2020 / vastused.ee

Kui peres on 3 last ja igakuised riiklikud peretoetused on summas 520 eurot (lasterikka pere toetus + lapsetoetus kolmele lapsele), on iga lapse vajadused toetuste arvelt kaetud ca 173 euroga. Sellest lähtuvalt on üldjuhul põhjendatud arvestada ühe lapse kohta makstavast elatisest maha 86,5 eurot, nö elatist tasuva vanema eest makstav osa toetusest.

Lapse õigused peavad olema kaitstud ka eriolukorras

09.04.2020 / lastekaitseliit.ee

Vanema ja lapse kohtumised peavad loomulikult toimuma viisil, mis ei kahjusta teiste inimeste elu ja tervist. Seetõttu võib olla vajalik ajutiselt ümber korraldada näiteks laste üle andmine, et lapsed ei peaks veetma aega ühistranspordis või teistes avalikes kohtades.

Eriolukorra meelespea lapsevanematele: kuidas toimida, kui ei suudeta endises mahus elatist maksta?

13.04.2020 / tarbija24.postimees.ee

Kokkuvõttes tasub kõigil meeles pidada, et praeguses keerulises olukorras ei ole mõistlik algatada esimese elatise makse viibimisel täitemenetlust või nõuda kohtu kaudu elatise väljamõistmist summas, mis käib teisele vanemale selgelt üle jõu. Tavaliselt ei ole tegemist vanema pahatahtlikkusega oma lapsele elatist mitte maksta, vaid vanem ongi väljapääsmatus olukorras, kus tal ei jagu enam vähenenud sissetuleku tõttu vahendeid enda ja oma laste piisavaks ülalpidamiseks.

Kui küla pole abiks. Elatisabisüsteemist

14.04.2020 / feministeerium.ee

Ehkki mulle tundub, et põlvkondade vahetusega on ka väärtushinnangud hakanud muutuma, näitab elatisvõlglaste suur hulk (ligikaudu 9000) seda, et Eesti meeste vastutustundega on endiselt midagi väga valesti. Senised sanktsioonid, näiteks elatisvõlglaste juhi-, relva-, jahipidamislubade jms piiramine, ei ole toonud vajalikke tulemusi. Samal ajal, kui kohtutäiturite menetlused elatisraha võlglaste vastu võivad vinduda aastaid, on lapsed endiselt abita. Riigi makstav üksikvanema lapse toetus on 19,18 eurot ja seda saab taotleda, kui sünnitunnistusel puuduvad andmed isa kohta või vanem on tagaotsitav – nuta või naera. 2017. aastast alates tegutseb siiski elatisabifond, ent selle igakuine maksimaalne elatisabi määr on 100 eurot ja seda juhul, kui kohus on elatise välja nõudnud.

Täitemenetluse süsteemi muudetakse efektiivsemaks

16.04.2020 / lounaeestlane.ee

Riik hakkab toetama täitureid elatise sissenõudmisel, kui selleks leitakse järgnevateks aastateks eelarvelised vahendid, mille orienteeruv kulu aastas oleks pool miljonit eurot. Jooksva elatise sissenõudmine on selgelt kahjumlik tegevus, kuna 18 või enam aastat kestva sissenõudmise menetluse eest saab kohtutäitur küsida tasu ühe korra täiteasja algatamisel summas 292 eurot. Analüüs näitab, et sellest summast piisab ainult esimese aasta kulude finantseerimiseks. Elatisasju on aga menetluses ligikaudu 13 000.

Riik asub kohtutäiturite Metsikut Läänt reguleerima

16.04.2020 / err.ee

Sissenõudja võimalused kohtutäituri vahetamisel ehk täiteasja üleandmisel muutuvad lihtsamaks ja odavamaks. Kui täiteasja on menetletud vähemalt kolm aastat, siis võib sissenõudja anda täiteasja üle teisele kohtutäiturile tasuta. Üle andval kohtutäituril on õigus nõuda täitemenetluse alustamise tasu ja sissenõutavaks muutunud täitekulud sisse võlgnikult. Üle võtval kohtutäituril on õigus küsida sissenõudjalt kohtutäituri tasu ettemaksu. Muudatus motiveerib kohtutäitureid enam pingutama.

Mida teha, kui täitur ei edasta Sotsiaalkindlustusametisse infot elatise mitte laekumise kohta, nii ei maksta välja ka elatisabi?

16.04.2020 / vastused.ee

Võlgniku pankroti väljakuulutamisele eelneva aja elatisenõuded, mis on pankrotimenetluses tunnustatud, tuleb üldjuhul rahuldada võlgniku pankrotivara arvel (Riigikohtu lahend nr 3-2-1-26-12)"

Kärgperede võitlus laste ajajaotusega eriolukorras

08.05.2020 / viimsiteataja.ee

Meeles tuleb pidada, et elatis on ette nähtud laste ülalpidamiseks ja seetõttu peab ka vähendatud elatis siiski katma laste esmavajadused.

Kasvav trend – maksta keelduvalt vanemalt elatise kättesaamiseks pöördutakse vanavanemate poole

10.05.2020 / kasulik.delfi.ee

Viimasel ajal on mitmeid näiteid, kus vanem on pagenud Eestist ära või ei laeku arvelduskontole raha ning sellises olukorras hakkabki lõpuks lapsele elatist maksma vanavanem, kellel on hiljem omakorda õigus tasutud elatis enda lapselt tagasi nõuda.

Kasvav trend: elatist minnakse sisse nõudma vanavanematelt

10.05.2020 / majandus24.postimees.ee

Vanavanematele elatise nõude esitamine on viimasel ajal kasvav trend ning praktikas ka hästi toimiv, sest vanavanemad hakkavad omakorda survestama enda last elatise maksmise nõuet täitma – vanavanem võtab tavaliselt kohe pärast hagiavalduse saamist maksmise kohustust eirava lapsega ühendust ja probleemile leitakse sageli peresiseselt kiire lahendus.

Mida peaks tegema ja mis dokumendid täitma, kui soovin vähendada elatist?

13.05.2020 / vastused.ee

Kohtule tuleb hagiavalduses selgelt kirjeldada, milliste muutunud asjaolude alusel on põhjendatud elatise vähendamine, samuti lisada vastavad tõendid oma väidete tõendamiseks (kui nt on muutunud suhtlemiskord, tuleb esitada tõend(id) vastava suhtlemiskorra olemasolu ja ülalpidamiskulude vahetu täitmise kohta). Kasuks tuleb ka asjakohasele kohtupraktikale viitamine.

Elatise asemel laps isa juurde elama

20.05.2020 / väljaanne.ee

Kohus päris kindlasti ei kohusta isa lapse tasulist kooli kinni maksma. Eestis on tavakoolid piisavalt hea kvaliteediga. Mitte midagi ei juhtu ja kui lapsed erinevates koolides käivad.

Rahvastikuminister: lastega perede vaimse tervise küsimused peavad suuremat tähelepanu saama

20.05.2020 / lpunaeestlane.ee

Minister vastas ka elatisabi ja elatist puudutavatele küsimustele, kus tõdes teema olulisust nii kriisis kui ka enne ja pärast seda. Infotunnil öeldut kommenteerides lisas Solman, et näeb elatisabi ja elatist puudutava süsteemi parandamise vajadust. Töötame koos justiits- ja sotsiaalministriga, et leida kõiki kolme valdkonda puudutavaid lahendusi. Peame esmakohale seadma inimese ja tema vajadused. Riik peab oma süsteemiga neid toetama.

Kas isa saab keelduda, kui ema tahab lapsega kolida teise linna, seni on laps elanud võrdse aja mõlema juures?

20.05.2020 / vastused.ee

Elatisraha suurus oleneb nii lapse vajadustest kui ka vanemate varanduslikust olukorrast. Perekonnaseadus annab vastavate asjaolude olemasolul kohtule võimaluse määrata elatis ka alla kehtiva miinimummäära (kui vanemad omavahel kokkuleppele ei saanud ja last kasvatav vanem otsustas elatise väljamõistmiseks kohtu poole pöörduda).

Riik hakkab varasemast oluliselt kiiremini elatisabi välja maksma

28.05.2020 / raha.geenius.ee.ee

Lisaks pikendatakse laste järjestikuste sündide korral eelnevaga vähemalt samas suuruses vanemahüvitise määramise tähtaega kahelt aastalt ja kuuelt kuult kolme aastani.

Valitsus kiitis heaks peredele kasulikud seadusmuudatused

28.05.2020 / emmedeklubi.ee

Täna Vabariigi Valitsuse poolt heaks kiidetud muudatusettepanekud esitab rahvastikuminister Riigikogu sotsiaalkomisjonile ja palub need liita juba Riigikogu menetluses oleva perehüvitiste seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõuga 185 SE, tagamaks muudatuse võimalikult kiire rakendumise.

Elatisabi ooteperiood lüheneb kolme kuu võrra

28.05.2020 / pealinn.ee

Rahvastikuminister Riina Solman lisas, et riigi poolt makstav elatisabi ei vabasta elatisvõlglast tema kohustustest ja riik nõuab makstud elatisabi summa võlglasest vanemalt välja. "

Vanemahüvitise järjestikuste sündide kaitsega perioodi pikendatakse 2,5-aastalt 3-aastani

28.05.2020 / lood.delfi.ee

Kui praegu kulub esimese täitemenetlusaegse elatisabi makse kättesaamiseks kuni pool aastat, siis oleme leidnud võimaluse, kuidas menetluskorra muutmisega on võimalik ooteaega kolme kuu võrra lühendada. Usun, et muudatusest on palju abi elatist saama õigustatud lapsele ja tema vanemale, eriti praegusel raskel ajal.

Võrdsed võimalused ja karantiin

29.05.2020 / harjuelu.ee

Analoogiline olukord esineb elatise tasumise ehk ülalpidamiskohustuse täitmise osas. Eriolukorra tõttu vähenes paljudel vanematel töökoormus või jäädi koguni tööst ilma, mis tõi kaasa sissetuleku vähenemise või puudumise ja raskendas vanema ülalpidamiskohustuse täitmist. Õiguslikult ei ole selles olukorras selgesõnalist vastust, kuna vanem peab tegema endast kõik, et ühetaoliselt pidada ülal ennast ja last.

Vabariigi Valitsuse pressikonverentsi stenogramm

29.05.2020 / valitsus.ee

Lühendatakse elatisabi ooteperioodi seniselt neljalt kuult ühele. Elatisabi eesmärk on tagada üksinda last kasvatava vanema lapsele igakuine elatisraha ning vähendada sellega üksikvanemate ja nende laste vaesusriski. Ja praegu kulub täitemenetluseks, kui on avaldus esitatud, keskmiselt viis kuni kuus kuud. Kuid selle muudatusega me lühendame ooteperioodi kolme kuu võrra. 2019. aastal maksis riik elatisabi aastas ligikaudu 3100 lapsele ja elatisabi suurus on 100 eurot kuus, mille riik last kasvatavale vanemale välja maksab ja nõuab selle hiljem mitte last kasvatavalt vanemalt välja.

2 olulist küsimust lahutajale

30.05.2020 / siinjapraegu.ee

On võimalik, et ühe lahutuse raames mentleb kohus korraga nelja erinevat hagi: lahutust, elatisrahanõuet, hooldusõiguseküsimust ja varajagamisega seonduvat.

Vallasemade sünged saladused

29.05.2020 / tlu.ee

Holstres küsis vallakohtu kaudu bioloogiliselt isalt elatist ainult umbes iga viies üksikema ja neist taotlustest saatis tunnistajate puudusel edu vähem kui pooli.

Villu Kõve Riigikogule: eriolukord tõi esile probleemid seadustes

03.06.2020 / riigikohus.ee

Riigikohtu esimees tegi Riigikogule mitmeid ettepanekuid, kuidas seadusandja saaks panustada tõenäoliselt kuhjuvate kohtuasjade ennetusse ja kiiremasse lahendamisse. Eesseisva makseraskuste perioodi künnisel tuleks tema sõnul tõhustada ja lihtsustada maksejõuetusmenetlust, eelkõige lühendada oluliselt võlgadest vabastamise eeldusaega. Samuti tuleks kaaluda miinimumelatise regulatsiooni muutmist – töötada välja paindlikum elatise arvestamise metoodika, lihtsustada elatisabi süsteemi ja võimaldada selle andmist juba enne kohtusse pöördumist.

Rahvastikuminister: Perede turvatunnet suurendavad seadusemuudatused plaanitakse vastu võtta juba juunis

03.06.2020 / siseministeerium.ee

Elatisabi eesmärk on tagada üksinda last kasvatava vanema lapsele igakuine elatisraha ning vähendada sellega üksikvanemate ja nende laste vaesusriski. Eelnõuga lühendame elatisabi ooteaega kolme kuu võrra. Praegusel majanduslikult ebakindlal ajal on elatist saama õigustatud lapsele ja tema vanemale sellest palju abi, kui elatisabi on võimalik saada juba kolm kuud varem.

Kas ema peab ka maksma isaga võrdselt elatist, kui laps elab vanavanemate juures?

09.06.2020 / vastused.ee

Kui laps on saanud 18-aastaseks ja jätkab õpinguid gümnaasiumis, on vanematel lapse suhtes jätkuvalt ülalpidamiskohustus. Reeglina jaguneb ülapidamiskohustus vanemate vahel võrdselt. Täisealise lapse elatisele ei ole määratud miinimummäära, elatise suurus oleneb lapse vajadustest - pool nendest peaks jääma ühe vanema kanda, pool teise kanda.

Kui kohtusse minna, kas siis 14-aastase lapse arvamusega arvestatakse või oleneb kõik lastekaitse seisukohast?

09.06.2020 / vastused.ee

Kui laps veedab mõlema vanemaga võrdse osa ajast ja mõlemad vanemad teevad lapse ülalpidamiseks samaväärses ulatuses vahetult kulutusi, siis ei ole elatise maksmine põhjendatud, kuid kui ühe vanema kanda on siiski suurem osa kulutustest, peaks teine vanem elatist maksma - siiski tuleb elatise suuruse leidmiseks mõlema vanema poolt tehtavad kulutused kokku arvutada, ilmselt katamata osa poole alampalga ulatuses ei ole. Kui elatis on kohtu kaudu välja mõistetud, tuleb elatise suuruse muutmiseks kohtusse pöörduda.

Korrakaitsjad on relvalubade saamise karmistamise osas eriarvamusel

10.06.2020 / pealinn.ee

Turvaettevõtja Jaanus Rahumägi sõnul on Eestis palju erinevaid registreid, andmebaase ja informatsiooni kogusid, mis on riigi ja omavalitsuste poolt kogutud. "Kui riik leiaks võimaluse ühendada politsei jaoks need vastavad andmebaasid, ükskõik millised, kas alimentidest kõrvalehoidmised, erinevad väärteod, siis nendest andmebaasidest tuleb iga inimese personaalne profiil täiesti selgelt välja.""

Riigikogus läbis teise lugemise perehüvitiste seaduse muutmine

16.06.2020 / delfi.ee

Lisaks muudetakse täitemenetlusaegse elatisabi maksmise regulatsiooni. Eelnõuga luuakse võimalus maksta elatisabi kolm kuud kiiremini. Seeläbi parandatakse üksi last kasvatava vanema toimetulekut lapsele vajaliku kasvukeskkonna tagamisel.

EESTI MEHE LUGU: olen elatisvõlglane ja ei tunne selle pärast mitte mingit häbi

17.06.2020 / buduaar.tv3.ee

Meil oli naisega ühine korter. Kui ta selle ära müüs, siis leppisime kokku, et pool korteri rahast läheb lastele minu elatisvõla katteks, aga sellest kokkuleppest ei peetud kinni, tunnistab mees, et on olnud ka ise pisut sinisilmne. Kuna kirjalikku kokkulepet ei tehtud, siis polnud enam teha midagi.

Järjejutt: Soosauniku tütar

30.06.2020 / raadioteater.err.ee

Nooruke Helga on saanud jõuka abielumehega lapse, kuid mees ei kavatse seda tunnistada. Helga otsustab kohtu kaudu lapsele elatisraha nõuda, aga kohtus ootamatult loobub sellest, sest ei taha, et mees valet vannuks. Selline põhimõttekindel otsus avaldab nii mõnelegi ümbruskonnas muljet.

Laura: olime valiku ees — kas saame hakkama vanemahüvitise miinimumiga või jääb meie suurema pere plaan katki

01.07.2020 / lood.delfi.ee

Et rahaliselt mitte kaotada, oli kolmandat last soovival Laural vaid üks kuu rasedaks jäämiseks, see oli aga tema tervise tõttu võimatu. Merje ei oleks ilma abikaasa sissetulekuta kuidagi beebi ja kahe väikese lapsega kodus olles miinimumpalgaga toime tulnud. Laura õlekõrreks oli 1. juulist kehtima hakanud seadusemuudatus, Merjele jääb rõõm sellest, et praeguste noorte perede elu läheb lõpuks rahaliselt kergemaks.

Hooldusõiguse piiramine või peatamine

05.07.2020 / foorum.pperekool.ee

Kindlasti aga pöördu kohtusse, sest lapsel on õigus elatisrahale ja siin pole tähtis, mis tema arvab, vaid mis seadus ütleb. Kui on dokumenteeritud, et ta isegi ülalpidamiskohustust lapse suhtes ei täida, siis on tal veel raskem hakata kuidagi argumenteerima, et hoopis tema peaks lapse ainuhooldaja olema, samuti on lapse huvides, et oleks dokumenteeritud, et isa pole last majanduslikult toetanud.

Täitemenetluse aegne elatisabi

15.07.2020 / rtk.ee

Täitemenetlusaegse elatisabi saaja kohtulahendist tulenev elatisnõue läheb riigile üle täitemenetlusaegse elatisabi määramisest väljamakstud täitemenetlusaegse elatisabi ulatuses. Elatisabi maksmine ei vabasta elatisvõlglast tema kohustusest, vaid riik nõuab vanemalt, kes oma lapsele elatise maksmata jätnud, võlgnevuse välja.

Kas emad tõesti poputavad iseennast lastele mõeldud elatisraha eest?

21.07.2020 / naistekas.delfi.ee

Inimestest, kes armastasid ja lõid pere, on saanud vihavaenlased. Ei ole asju, mille pärast ei vaielda, aastatega kogunenud ütlemata jätmisi, mida nüüd kõik välja öeldakse ja rohkemgi veel. Kes jagelevad hooldusõiguse teemal, kes vara jagamise üle ja kes elatise pärast. Ja hakkabki pihta jutt, et elatis on liiga suur ja kõik on pahasti.

Üle 1000 tasuta õigusabi saanud inimeste andmed rippusid avalikus dokumendis

28.07.2020 / pealinn.ee

Teiste seas rullus dokumendis lahti ka Tallinna algklassitüdruku Liina* lugu. Justiitsministeeriumi dokumendiregistrist võis huviline näiteks teada saada, miks ei leia internetist pilte Liina isast. Tüdruku nime taha on kirjutatud sõnapaar "põlvnemine ja elatis".

Pikhof nõuab Aegilt andmelekke kohta aru

31.07.2020 / postimees.ee

Justiitsministeeriumi dokumendiregistrist said avalikuks enam kui 1 000 tasuta õigusabi saanud inimese andmed. Koos nimega võis dokumentidest näha, kes pöördus juristi poole rahahädas, kes seoses hooldusvaidlusega. Dokument, kus oli kirjas, kes sai õigusnõu seoses alimentidega, kes eraisiku pankroti pärast, rippus internetis ligi kuu aega.

Kas isa saab emalt lapsed ära võtta ja muud põletavad mured

31.07.2020 / buduaar.tv3.ee

Rahapuudus või töö kaotus ei ole argumendiks, et laps peaks jääma ilma ülalpidamisest. Elatist mõistetakse välja ka vanemalt, kellel puudub töö. Kohtud on toonitanud, et sellises olukorras tuleb vanemal töö leida ning lapse elatisnõue rahuldatakse kohtuotsusega sellest hoolimata. Laps ei pea jääma ülalpidamisest ilma.

Lõputöö: Makseraskustesse sattumine ja võlgnevusest vabanemine kohtutäitur Rocki Alberti büroo näitel

31.07.2020 / parnutaitur.eu

Toimetulek elatusmiinimumi kasutamisega ei ole lihtne, kuna summa on piisavalt väike ega kata igakuiseid väljaminekuid. Olukord on seda raskem, kui peres on ülalpeetavaid. Inimene on seatud valikute ette, mille eest ja millest loobuda. See omakorda võib tekitada lõputu ahela, kus kannatab terve leibkond üsna kaua. Lahendusi pole kerge leida ja isegi kui inimesed on valmis rohkem töötama, võivad nad hakata ka sissetulekuid peitma. Majanduslik toimetulek täitemenetluse ajal on keeruline nagu kinnitasid ka paljud vastanud.

Kellele kuulub võlg ja kes vajab võlanõustamist?

31.07.2020 / ensib.ee

Kui sissenõude pööramine võlgniku muule varale ei ole viinud või eeldatavalt ei vii lapse elatisnõude täielikule rahuldamisele, võib arestida kuni pool töötasu alammääras sissetulekust. Kui lapse elatisnõude täitmiseks võlgniku sissetulekust arestitav summa jääb alla poole töötasu alammäärast, võib arestida kuni ühe kolmandiku võlgniku sissetulekust.

Isamaa aasta valitsuses

31.07.2020 / isamaa.ee

Lühendasime elatisabi sissenõudmise ooteaega neljalt kuult ühele kuule. 2017. aastal loodud riiklik elatisabifond aitab tagada üksinda last kasvatava vanema lapsele riigi poolt igakuise elatisraha juhul kui üks vanematest enda kohustusi ei täida.

Lahkumineku varjupool: ligi 13 000 Eesti lapse isa või ema on neile võlgu kokku 33 miljonit eurot

06.08.2020 / maaleht.delfi.ee

Väikeettevõtjad, keda registrite kohaselt pole justkui olemaski, ei saa palka ega oma vara, elavad siiski mugavalt, aga oma lastele elatist ei maksa. Sama lugu võib olla peenemate tulu peitjatega, kelle raha laekub välismaisesse virtuaalpanka, mille olemasolust või kontoseisust pole Eesti kohtutäituritel mingit ülevaadet.

Kohtutäiturid hädas elatisraha võlgnikega: juhilubade äravõtmine võib nüüd endale ringiga tagasi tulla

08.08.2020 / maaleht.delfi.ee

Elatisrahavõlgniku juhiloata jätmine on seni olnud tõhus mõjutusmeetod. Kuid sellega kaasneb ootamatu kõrvalmõju, mis on hakanud segama nii kohtutäiturite tööd kui võlanõudja võimalust raha kätte saada.

ALIMENTIDE KAHANEMIST LÄHIAJAL EI TULE: kui alampalk järgmisel aastal tõuseb, kerkib ka elatis

14.08.2020 / ohtuleht.ee

Seda, et elatisesüsteem tuleks lahti siduda alampalgast, on räägitud aastaid. Maksma kohustatud vanemate hinges oli lootus, et tänavu muudatus jõustub, kuid eelnõu on alles koostamisel ning tuleval aastal suureneb elatis veel kehtiva seaduse järgi.

Info vanematele, kelle lapsed jätkavad pärast põhikooli lõppu õpinguid

28.08.2020 / sotsiaalkindlustusamet.ee

Maksame peretoetused välja kohe pärast seda, kui oleme EHIS`est lapse õppimise kohta info saanud. Harjumuspärase 8. kuupäeva asemel võivad peretoetused saajateni jõuda 11.09 või hiljemalt 18.09.

Riina Solman: olen tänulik, et saime koos vanemahüvitise regulatsiooni paremaks muuta

03.09.2020 / eestiuudised.ee

Väga olulise muudatusena, mida pered pikalt ootasid, muutsime järjestiku sündide puhul reeglit, mille kohaselt samas suuruses vanemahüvitis säilib nüüd senise 2 ja poole aasta asemel 3 aastat ning lühendasime elatisabi ooteaega 3 kuu võrra. Eelnõu menetlemise pingelisel perioodil andsid mulle jõudu emad, kes oma muredega minu poole pöördusid ja laste järjestikuse sünni perioodi pikendamist pingsalt ootasid. Tundsin, et teeme õiget asja!"

Hagihind

08.09.2020 / juristaitab.ee

Hagil võib ka siis hind olla, kui raha ei nõutagi, näiteks mittevaralise nõude puhul on tsiviilasja hind 3500 eurot, kuigi nõude sisuks on hoopis abielulahutus või elatise puhul on tsiviilasja hinnaks elatise suurus kuus x 9 (näiteks soovitakse elatist 100 eurot kuus - on hagihind 900 eurot).

Kas vanema surma puhul laps pärib ka elatisvõla, mis on talle maksmata jäänud?

10.09.2020 / vastused.ee

Elatisvõlgnevus, mille suhtes on algatatud täitemenetlus, on samuti osa pärandvarast - pärandvarasse kuuluvad nii õigused kui ka kohustused. Pärandi vastuvõtmisel läheb pärand üle tervikuna ehk pärandi vastuvõtjale lähevad üle nii õigused kui ka kohustused.

Kes vajab elatisabi?

11.09.2020 / rup.ee

Elatisabi on mõeldud kõige haavatavamale sihtgrupile ehk nendele lastele, kelle eraldielav vanem välja mõistetud elatist ei maksa. Elatisabi eesmärk on tagada üksinda last kasvatava vanema lapsele igakuine elatisraha ning vähendada sellega üksi last kasvatavate vanemate ja nende laste vaesusriski. Teisalt ei vabasta see elatisvõlglast tema kohustustest ning riik nõuab selle summa kohustusi rikkunud vanemalt hiljem välja.

Liisa Oviir elatisraha võlgnikest: mõlema vanema kohustus on tagada oma lapsele maksimaalne start elus

17.09.2020 / uudised.tv3.ee

Kõige suurem mure on tegelikult see, et praegu minnakse suhteliselt kergekäeliselt lahku. Selle tulemus on, et paljudel puhkudel üks vanem, enamasti isa, kaob selle lapse elust täiesti.

Naisega võrdselt lapsi kasvatav mees: ema saab lastetoetused, kulud jäävad minu kanda

18.09.2020 / maaleht.delfi.ee

Seadus ootab emalt ja isalt laste kasvatamisse võrdselt panustamist, aga kui mees ja naine lahku lähevad, eelistab seadusandja üht poolt.

Lahus lapsevanemad kasutavad kohtutäiturit üksteise suhtes repressiivorganina

22.09.2020 / maaleht.delfi.ee

Elatis kui selline peaks jääma ainult neile, kes endast olenevalt ei taha või ei saa osaleda vahetult võrdväärse vanemana laste üleskasvatamisel. Loomulikult peaks elatise summa olema õiglane kõigi osapoolte suhtes, ent ainuüksi selle arvutusvalemi paikapanemine ei ole kaugeltki piisav, et probleeme lahendada.

Elatisraha suurus pole ühtviisi mõõdetav

22.09.2020 / rup.ee

Siinkohal oleks mõistlik jätk, et elatisraha suuruse ja tasuintervalli kohta sõlmitakse teineteise ja lapse huvisid arvestav kokkulepe. Paraku kipub selleks ajaks muidu toredate vanemate suhe olema sedavõrd keerdus, et lapsele tehtavad kulutused ei tekita mitte ainult vaidlussädemeid, vaid ka kirgliku kohtumenetluse.

Lahutatud mees: riik võiks lastele elatisraha maksmiseks pakkuda isale käendusega laenu, millest võidaks kõik

23.09.2020 / maaleht.delfi.ee

Maksan ise 3 x 292 eurot (kuus ühe lapse kohta, kokku 876 eurot), saan netos palka 1087 eurot. Kohus ütleb, et mul on vara, korter, et suudan maksta küll. Riik ei arvesta elatusraha maksja palka, vaid vara. Praeguses seisus peaksin riigi seisukohast müüma oma kodu, et saaks ise ka elada ja siis üürima elamispinna.

Elatist maksev naine: „Mul jääb ootamatult palju raha kätte!”

27.09.2020 / nelli.ee

Liisi ja Ivar on lahutatud lapsevanemad. Algul elas nende tütar Triinu ema juures, siis aga tahtis isa juurde kolida. Nüüd ei saa Liisi aru, miks mehed virisevad, et elatise maksmine on koormav.

Üldhooldusteenus ja ülalpidamiskohustuse arvestamine

30.09.2020 / sotsiaalkindlustusamet.ee

Kui vanem on aga nõuetekohaselt andnud ülalpidamist (maksnud elatist) lapsele alaealisena, siis ei pruugi olla täisealisel lapsel õigust vastupidise ülalpidamiskohustuse korral nõuda ülalpidamiskohustuse puudumise tuvastamist põhjusel, et vanem ei ole teda tegelikkuses kasvatanud.

Rahvastikuminister Riina Solman: lasterikka pere toetus peab tõusma. Vaesus pole auasi!

04.10.2020 / lood.delfi.ee

Selleks, et mõlemad vanemad täidaksid oma osa lapse ülalpidamises, on riiklikult kehtestatud miinimumelatise määr. Paraku on kehtiv määr Eesti elatustaset arvestades elatise maksjale sageli üle jõu käiv, mis on pool kehtivast alampalgast. 2020. aastal tuleb elatise maksjal igakuiselt välja käia 292 eurot. Seetõttu on kavas miinimumelatise metoodika uuendamine. Miinimumelatise määr peab olema õiglane nii lapse kui ka elatist maksma kohustatud vanema jaoks. See peaks tagama lapsele hea ülalpidamise ilma lahus elavat vanemat pankrotistumata.

Elatisraha sissetulekuna ja kodulaenu võtmine

05.10.2020 / foorum.perekool.ee

Soovitan, uuri pankadest, mida nad sissetulekuna arvestavad jne. Ma ei tea, mida need pangad lõpuks sissetulekuna arvestasid, kuid algselt uurides, küll pani nõustaja kõik sissetulekud kirja – elatis, lapse toetused ja ühe lapse puudtoetus jne.

Alimendid vabatahtlikult

05.10.2020 / foorum.perekool.ee

Kui tegemist on vabatahtliku omavahelise kokkuleppega, siis maksab täpselt nii palju kui omavahel kokku lepite. Võite kokku leppida, et elatis sõltub miinimumpalgast. Võite kokku leppida ka suurema või väiksema summa. Igakuise kindla summa või kuu kaupa erinev vastavalt lapse tegelikele kulutustele. Inimeste omavahelisi kokkuleppeid seadus ei reguleeri.

Kas laps saab nõuda isalt varalise kahju hüvitamist, kui isa kasutas lapse kontot?

08.10.2020 / vastused.ee

Elatise vähendamine on eraldiseisev kohtumenetlus ja selleks peavad esinema üsnagi kaalukad alused. Kehtiva elatislahendi muutmine eeldab, et kohtulahendi tegemise ajaga võrreldes on asjaolud oluliselt muutunud - nt on muutunud lapse vajadused, vanemate varanduslik olukord jms. Perekonnaseadus küll kohustab vanemat kasutama elatist lapse huvides, kuid paraku ei näe regulatsioon ette, et elatis saav vanem peaks esitama kuludokumente elatise kasutamise osas elatist maksvale vanemale.

Kuidas selgust saada, et ma ei maksaks ühe kuu eest mitu korda elatist?

29.10.2020 / vastused.ee

Kui laps saab 01.06.2022 18-aastaseks, tuleb viimane elatis kehtiva kohtulahendi alusel tasuda 2022. aasta mais, maikuu eest. Märgin ära, et kohtulahendi alusel elatise maksmise kohustus lõppeb, kuid lapsel võib olla õigus saada oma vanematel ülalpidamist ka täisealisena, kui ta jätkab õpinguid (kuid mitte kauem, kui 21-aastaseks saamiseni).

Kas tuleks esitada hagiavaldus elatise kokkuleppe muutmiseks kui nüüd hakkaksid lapsed elama hoopis isa juures?

04.11.2020 / vastused.ee

Kui elatist on seni makstud kohtulahendi alusel, tuleks tõepoolest asjaolude muutumisel pöörduda kohtusse elatislahendi muutmiseks. Hagiavaldusse tuleb märkida kõik asjas tähtsust omavad asjaolud, eelkõige põhjused, mille alusel senise elatislahendi muutmist taotlete. Samuti laste vajadusi ja vanemate varanduslikku seisu tõendavad dokumendid.

Kes rõõmustab, kes kurvastab: alimentide arvutamise süsteemi ootavad ees põhjalikud muudatused

09.11.2020 / arileht.delfi.ee

Seega ei saa enam rääkida ühest kindlast miinimumelatise summast, vaid igale lapsele väljamõistetav elatis sõltub eelnimetatud asjaoludest. Näiteks kui elatist makstakse ühele lapsele, kohustatud vanemal on Eesti keskmine sissetulek ja ta veedab lapsega vähem kui 7 päeva kuus ning teise vanema arvele laekub lapsetoetus, on elatise summa 181 (2020. baassuma) + 42 (3% 2019. keskmisest sissetulekust) – 30 (50% nõudja arvele laekuvast lapsetoetusest) = 193 eurot kuus.

Uus elatis

09.11.2020 / foorum.perekool.ee

Selle võib olla ka see tagasilöök, et kui ema varem meelsasti last isa juurde lubas ja nüüd saab aru, et selle arvelt saab elatist vähem – siis ei pruugi enam lubada. Teiseks, et maha arvestada isa juures oldud päevad – siis peab olem kindel suhtlemiskord, mida saab kohus aluseks võtta. Kui praegu on suhtlemiskord hagita menetlus, aga elatis hagimenetluses – siis ei saa neid koos ka kohus arutada, aga peaks olema võimalik.

Miks te seda ei kommenteeri?

09.11.2020 / foorum.perekool.ee

Jälle üks selline inimene, kes arvab, et lapse kulud on ainult toit ja paar hilpu. Iial ei osta lapsele mööblit, jalgratast, arvutit, telefoni, vaipa toapõrandale, ei remondi tema tuba, ei osta uusi tekke ja patju jne? Jah, neid kulutusi sa ei tee igal kuul, aga mõnel kuul võib nende kulutuste tõttu kuukulu hüppelselt lakke tõusta ja selleks, et neid kulutusi üldse teha saaks, tulebki veidi raha kõrvale panna, mitte arvestada üksnes absoluutse hädavajalikuga, mille peale kulub iga kuu. Kui elatis nuditakse nii väikeseks, et katab napilt vaid hädavajaliku, siis selleks, et lapsele ikkagi mingi elamisväärne elu pakkuda, peab too last kasvatav vanem mitmekordselt rohkem panustama.

Lapse elatise süsteem muutub täielikult. Vaata näiteid, kuidas see edaspidi käima hakkab

10.11.2020 / raha.geenius.ee

Riik plaanib lastele elatise maksmise süsteemis täielikku muutust – miinimumelatis, mis praegu on riigi arvates liiga kõrge, kaob. Asemel tuleb uus süsteem, mis on küll keerukam, aga vähemalt paberil õiglasem ja paindlikum.

Elatisraha seaduse muudatus võib viia olukorra ühest äärmusest teise

10.11.2020 / err.ee

Uue plaani kohaselt seotaks igakuiselt makstav elatise baassummaga, mida korrigeeritaks vastavalt tarbijahinnaindeksi muutustele. Summa on välja arvutatud justiitsministeeriumi tellitud uuringu tulemuste põhjal ja näiteks tänavu oleks see 181 eurot. Baassummale lisataks reeglina kolm protsenti eelmise kalendriaasta keskmisest brutokuupalgast. Kui esimene laps saaks plaani kohaselt elatise täissumma, siis alates teisest lapsest oleks elatise summa juba 30 protsenti väiksem. Samuti saaks elatist vähendada lastetoetuste arvelt.

Seadusemuudatus kärbiks alimente ligi kolmandiku võrra

10.11.2020 / err.ee

Kuna kohus on igal üksikul juhul need asjad läbi vaadanud ja me ei saa seadusega muuta kohtulahendeid, see oleks põhiseadusega vastuolus. Seega need, kellelt on elatis välja mõistetud summas, mis neile tundub ebaõiglane, nemad peaksid minema elatise vähendamiseks kohtusse. Ja seal siis kohus vaatab need asjaolud uuesti üle ja saab mõista välja uue summa.

Vandeadvokaat: Elatise süsteem olgu lihtsam

12.11.2020 / saartehaal.postimees.ee

Positiivne on, et nn uus elatise baassumma toetub uuringule laste vajadustest, sh võtab arvesse saadavaid peretoetusi. Elatis on ju mõeldud lapse ülalpidamiseks. Samas peab elatis arvesse võtma ka lapse senist elulaadi ja sellega on keerulisem. Väljapakutud süsteem võtab eraldi elava vanema sissetulekut arvesse vaid väga väikeses osas. Näiteks vanem, kelle töötasu on 5 000 eurot kuus, peab lapsele maksma elatist 301 eurot ja see ei tundu õiglane.

Elatise maksjad: "Muutus on positiivne! Loodetavasti hakkame nüüd ka rohkem lapsi nägema!"

13.11.2020 / ohtuleht.ee

Üldine arvamus on, et muutus on positiivne ja õiglane, kuid leidub neidki, kelle meelest on vale hakata laste arvelt kokku hoidma selleks, et lahus elaval vanemal oleks lihtsam eluga toime tulla: „Kuidas summa vähendamine laste elukvaliteeti parandab?“"

Uus seaduseelnõu: nii võiksid võlglaste lapsed päriselt hakata neile vajalikku elatist saama

19.11.2020 / maaleht.delfi.ee

Põhiline muutus on see, et kaob ära miinimumelatis, kuna justiitsministeeriumi hinnangul on see seni olnud liiga kõrge ega ole paljudele maksma kohustatud vanematele jõukohane.

Sissenõude pööramine elatisrahale ja töövõimetustoetusele

25.11.2020 / väljaanne.ee

Esmalt soovitan Teil anda kohtutäiturile teada, et Teil on alaealine ülalpeetav, esitada lapse sünnitunnistus ja paluda vabastada ka ülalpeetavale ette nähtud arestimisele mittekuuluv sissetuleku osa. Samuti soovitan teada anda mis liiki sissetulekud Teie kontole laekuvad. Näiteks lapse elatisraha ei maksta Teile vaid lapsele ja kuna laps ei ole võlgnik, seda arestida ei saa.

Kui lapsele elatist ei maksa, saab uuest aastast passi tühistada ja auto politseiga ära võtta

07.12.2020 / geenius.ee

Aastatega on abinõud elatisvõlgnike vastu üha karmimaks läinud: juba praegu saab peatada näiteks võlgnike relvaloa, mitte anda neile ettevõtlustoetusi, nimed avalikustada ning arestida ka raha, mida võlgniku eest maksab keegi kolmas. Uuest aastast lähevad meetmed aga veelgi karmimaks. Näiteks võib edaspidi kehtetuks tunnistada elatisvõlgniku passi — sealhulgas ka diplomaatilise passi ning meremehe teenistusraamatu.

"Suud puhtaks": kuidas käib üksikvanemate käsi?

08.12.2020 / err.ee

Sotsiaalministeeriumi laste heaolu osakonna juht Hanna Vseviov selgitas, et umbes 10 000 last saavad Eestis 19.18 eurot üksikvanema lapse toetust. Ta tõi välja, et riik maksab teatud juhtudel ka elatisabi 100 eurot kuus
"Selle mitte suurendamise taustal on olnud ka see loogika, et ei taheta motiveerida seda, et ema jätab lapse sünnitunnistusele isa kande tegemata, vaid et igal lapsel oleks juriidiliselt isa olemas, sest isadel on ühelt poolt õigus, teisalt ka kohustus oma last ülal pidada. Kui teine vanem seda ei tee, siis siin on riik tulnud appi sellise toetusega nagu elatisabi ja suund ongi see, et tegelikult lapsel võiks olla mõlemad vanemad olemas sünnitunnistusel. Ja kui seal tekivad mingisugused takistused lapse ülalpidamisel, siis elatisabiga, mis on 100 eurot lapse kohta kuus, tuleb riik toeks. Lisaks on viimastel aastatel ka teisi muudatusi, mis puudutavad peretoetusi," selgitas Vseviov.

Lasterikkad pered: elatise suurus peaks sõltuma piirkonnast ja vanusest

11.12.2020 / err.ee

Lasterikaste perede liit soovitab korrigeerida elatise baassummat vastavalt vanema tegelikule sissetulekule, et tagada lastele vanemate lahkumineku korral nende senine elustandard. Samuti on liidu hinnangul põhjendatud võtta elatise arvutamisel arvesse seda, kui laps viibib lahuselava vanema juures vähemalt seitse päeva kuus, mille käigus vanem teeb lapsele kulutusi.

Uuest aastast võib politsei elatisvõlglase sõiduki konfiskeerida

15.12.2020 / aripaev.ee

Kui ühelt poolt on uue aasta kevadest planeeritud jõustuma seadusemuudatus, millega muutuksid elatise maksmise tingimused paindlikumaks ning kaoks elatise miinimum, siis teisalt muutuvad juba 1. jaanuarist abinõud elatisvõlglaste osas karmimaks. Näiteks tuleb elatisvõlglasel arvestada võimalusega, et politsei võib temalt sõiduki ära võtta ja selle kohtutäiturile anda.

Perekonnaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu

16.12.2020 / oiguskantsler.ee

On positiivne, et elatise suuruse määramisel on eelnõus püütud arvesse võtta lapse ülalpidamisega seotud tegelikke kulusid, vanemate sissetulekuid, lapsega koos veedetud aega, peretoetusi, mastaabisäästu ja elukallidust. Samas on oluline, et elatise suuruse arvutamise uus mudel oleks põhjalikult läbi kaalutud ning elatist saama õigustatud laste huvid ei saaks ühelgi juhul kannatada. Paraku puuduvad seletuskirjas ammendavad põhjendused mõne elatise arvutamise aluseks valitud summa, protsendi ja koefitsiendi suuruse kohta ja uuringute kohta, millele on tuginetud. Mõnel juhul tekib küsimus, kas valitud lahendus on kooskõlas seletuskirjas ja väljatöötamiskavatsuses märgitud eesmärkidega.

Kas isa võib omaalgatuslikult maksta vähem elatisraha kuna laps viibis temaga mõne päeva kuus?

17.12.2020 / vastused.ee

Kui tegemist on omavahelise lihtkirjaliku või suulise kokkuleppega, ei ole võimalik algatada täitemenetlust, kuid mahaarvamine oleks pidanud siiski toimuma vanemate kokkuleppel. Elatisest mahaarvestuse tegemiseks annab alust see, kui lahus elav vanem teeb lapse ülalpidamiseks vahetult kulutusi sellel ajal, kui laps parasjagu tema juures viibib.

Rahvastikuminister Riina Solman: elatis ei tohi kaasa tuua vanemate pankrotistumist

17.12.2020 / lounaeestlane.ee

Rahvastikuminister ei toeta iga järgneva lapse elatise vähendamist 30 protsendi võrra võrreldes esimese lapsega. Sääst ei teki peredes, kus kasvavad mitmikud või kui lastel on väga väike või väga suur vanusevahe. Samuti siis, kui lapsed on erinevast soost.

Justiitsminister kutsus kokku elatiste teemalise ümarlaua

28.12.2020 / just.ee

Eelnõule laekunud tagasiside arutamiseks kutsus ministeerium 13. jaanuariks kokku ümarlaua, kuhu on kaasatud huvirühmade, teiste ministeeriumite ja kohtute esindajad.

Uuest aastast võivad elatisvõlglased jääda ilma reisidokumendist

29.12.2020 / pealinn.ee

Elatise mõjuva põhjuseta tasumata jätmine võib tulevikus kaasa tuua reisidokumentide (Eesti kodaniku passi, välismaalase passi, pagulase reisidokumendi, ajutise reisidokumendi, meremehe teenistusraamatu ja meremehesõidutunnistuse) kehtetuks tunnistamise kohtus ning keelata nende välja andmise. ID kaarti kehtetuks tunnistada ei saa. Samuti hakkab politsei tulevikus kontrollima, kas liiklusregistrisse kantud sõidukile on kohtutäitur seadnud märke, et sõiduk tuleb kohtutäiturile üle anda. Ühtlasi kohustatakse tulevikus elatisvõlgniku lepingupartnereid ja näiteks kasiinosid teavitama kohtutäiturit, kui võlgnikuga tehakse üle 5000-euroseid sularahatehinguid. Kohustatud kolmas isik peab avalikust registrist kontrollima, kas tegemist on elatisvõlgnikuga ning kui on, siis teavitama sellest võimalikult kiiresti kohtutäiturit. Täituril on võimalik see summa arestida elatise katteks viie tööpäeva jooksul teavituse saamisest.

Täitemenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

01.01.2021 / riigiteataja.ee

Seaduse eesmärk on tõhustada lapse elatise sissenõudmist ning avaldada preventiivset mõju, et lapse elatist maksma kohustatud isikud täidaks elatise maksmise kohustust vabatahtlikult.

Kas alimendid, mida isa maksab emale arvestatakse tulude hulka?

03.01.2021 / rmp.ee

Ei. Aasta tuludeklaratsiooni seda ei kanta ja seega ei lähe need ka arvesse, kui räägime inimese kogutulust, mis on tulumaksuga maksustatav. Ka elatisabi, mida sotsiaalkindlustusamet maksab, ei ole tulumaksuga maksustatav.

Numbriline 2021. aasta

04.01.2021 / rmp.ee

Igakuine elatis ühele lapsele minimaalselt 292 eurot kuus (PKS § 101 lg 1).

Emad on mures 2021. aastal ees ootava muutuse pärast, mis vähendab elatisraha

05.01.2021 / emmedeklubi.ee

Murelike emade seisukoha võib kokku võtta nii: uus süsteem teeb lapse kasvatamisele kuluva raha vanemate vahel näiliselt väga võrdselt pooleks, kuid ei arvesta lapsega koos elava vanema märkimisväärselt suuremat ajalist ja moraalset panust.

Oluline muudatus perehüvitiste maksmise korras

05.01.2021 / rmp.ee

Murrangu probleemile tõi Riigikohtu 19.10.2020 lahend (3-18-1672), millega Riigikohus tunnistas põhiseadusvastaseks ja kehtetuks perehüvitiste seaduse § 6 lg 1 teise lause osas, milles see säte ei võimaldanud Sotsiaalkindlustusametil ilma seni toetust saava vanema nõusolekuta määrata, et lahus elavad vanemad saavad ühise lapse eest lapsetoetust ja lasterikka pere toetust kordamööda, kui see laps kasvab kordamööda ligikaudu võrdse aja kestel mõlema vanema peres.

Elatisrahast

07.01.2021 / foorum.perekool.ee

Omaalgatuslikult ehk ilma kohtuotsuseta või notariaalse kokkuleppeta makstavat elatist ei mõjuta ükski seadus ega seaduse muudatus. Tahab maksab, tahab ei maksa. Tahab rohkem või vähem maksta, tema otsus. Ja kahjuks pole see, kas suhtleb lapsega või ei, see pole olnud ega ole elatisse puutuv fakt.

Elatusmiinimum 2021. aastal

08.01.2021 / rmp.ee

Seadusjärgne elatismiinimum on kuni 01.05.2021 292 eurot kuus. Mis alates 01.05.2021 edasi saab ei tea veel keegi.

Merlin Murumets: elatise süsteem vajab muutmist

08.01.2021 / epl.delfi.ee

Uus kord peab olema õiglane nii lapse kui ka seda maksma kohustatud vanema jaoks. Elatis peaks tagama lapsele hea ülalpidamise, ilma seejuures lahus elavat vanemat pankrotistumata. Samas ei tohiks see ellujäämise eesmärgil suunata lapsevanemat enda tulusid varjama.

Laps kui valuuta - naine saatis mehe lahutuseks aresti alla

11.01.2021 / kuuuurija.elu24.ee

„Kuuuurija“ poole pöördus 42-aastane eraettevõtjast kolme lapse isa, kes on väidetavalt sattunud oma eksnaise terrori alla ja oma lapsi polevat ta juba poolteist aastat näinud.

Elatis 2021. aastal

20.01.2021 / juristaitab.ee

Üldjuhul ei tohi elatis alaealisele lapsele olla väiksem kui pool miinimumpalka, s.o käesoleval aastal 292 eurot (sama, mis aastal 2020 kuna miinimumpalk jäi samaks). Siiski on Riigikohus sellises määras elatismiinimumi korduvalt kritiseerinud ja kohtus aktiivselt osalenud vanematel on asjaolusid välja tuues õnnestunud sageli elatise summaks saavutada laste tegelikest vajadustest lähtuv summa.

Silmapaistvaim digiriigi eestvedaja Kristina Pähkel: “Inimesed harjuvad heaga ruttu ja hakkavad seda tavapäraseks pidama”

04.02.2021 / medium.com

Täna liigume edasi abivahendite e-teenuse järgmise etapi arendustega. /.../ Ühtlasi on uuenduskuuri läbimas elatisabi teenus ja puude raskusastme tuvastamise ning sotsiaaltoetuste teenus. Need teenused saavad olema ka meie iseteeninduses.

Elatis, kohtutäitur, elatise vähendamine? – mehe seisukohalt!

07.02.2021 / foorum.perekool.ee

Mina soovitan praegu rahulikult edasi maksta. Edasi soovitan sul enam mitte osta neid makseteväliseid asju – talveriided, spordivahendid, nutiseadmed ja reisid. Kohtusse minna ja elatist vähendada paluda soovitan sul ka. Kui oled käitunud tõesti nii ja asjaolud on sellised, nagu kirjeldad, siis halvemal juhul jäetakse su hagi rahuldamata, aga kaotada ei ole midagi, juurde igal juhul ei panda, kui sul nüüd invaliidsus ja veel üks laps.

Kunasest elatise seadus muutub?

07.02.2021 / foorum.perekool.ee

Eelnõu toppab ikka Justiitsministeeriumis. Novembris oli kooskõlastusringil, aga nagu arvata võis tekitas eelnõu vastakaid seisukohti. 13. jaanuaril oli ministeeriumis ümarlaud, kus osalesid erinevad huvigrupid ja eks nüüd tehakse muudatusi. Lisaks vahetus veel minister, mis võib ka protsessi aeglustada. Ei usu, et 1. mail midagi muutub. Eelnõu peab saama veel valitsuse heakskiidu, siis liigub riigikogu komisjoni, seejärel suurde saali ja ka sealt tulevad muudatusettepanekud teiseks lugemiseks.

Elatis

14.02.2021 / juura.ee

Ülalpidamist on õigustatud saama laps, kes täisealisena omandab põhi-, kesk- või kõrgharidust või õpib kutseõppe tasemeõppes, kuid mitte kauem kui 21-aastaseks saamiseni. Sel juhul tuleks seda teha juba lapsele endale, mitte lapse vanemale. Kui laps enam ei õpi - siis on sinu ülalpidamiskohustus täidetud.

Kes peab katma transpordikulud, tagama teise vanema juures veedetud ajal vajalikud riided vastavalt söögi, mööbli?

02.03.2020 / vastused.ee

Kui vanem maksab elatist lapse vajadustest poole ulatuses, ei peaks tal olema kohustust teha lapse ülalpidamiseks lisakulutusi (osta lapsele riideid, tasuda trennide eest jms). Elatis peaks katma lapse põhivajadused, reisimine selle alla kindlasti ei kuulu - reisib lapsega ikkagi see vanem, kellel on selleks võimalus.

Valmis lapse ülalpidamiskulude uuring

09.03.2020 / just.ee

Uuringu tulemuste kohaselt oleks lapse minimaalne ülalpidamiskulu ühe vanema kohta 2019. aasta lõpus kas 172 eurot kuus (standardeelarvete keskmine) või 194 eurot kuus (võrdlevanalüüsi meetod).

Uuring: laste miinimumelatise määr on liiga kõrge

09.03.2020 / err.ee

Justiitsministeerium on saanud seoses elatise määramisega palju kaebuseid ja püüab leida õiglast lahendust. "Vaatame nüüd otsa nendele andmetele ja peame arutama täpsemalt, mida see poliitiliste valikute osas võiks ja peaks kaasa tooma," ütles Justiitsministeeriumi eraõiguse talituse nõunik Andra Olm.

Elatise uuring

09.03.2020 / foorum.perekool.ee

Ma ei ole küll üksikema, kuid 172 eurot on absurdne, enamus laste trennid maksavad iga kuu vähemalt 50 eurot, huviring, riided, toit ja muud tarbed, mitte kuidagi ei saa pidevalt tõusvate hindadega last sellega üleval pidada. See on nälgimise piiril summa, aga laps vajab mitmekülgset toitu, ta soovib klassikaaslastega ekskursioonile minna, vaheajal kinos käia ja ta kasvab kiiresti, tal on jalanõusid ja riideid üsna tihti vaja, eriti kui Eestis on neli aastaaega.

Värskest uuringust selgub, et lapse minimaalne ülalpidamiskulu ühe vanema kohta on 172 eurot kuus

09.03.2020 / naistekas.delfi.ee

Vanusegruppe omavahel võrreldes tuli välja, et rohkem kulub raha lapse kohta imiku- ja väikelapseeas ning teismeliste puhul. Juhul, kui peres kasvab rohkem kui üks laps, on keskmine kulu ühe lapse kohta väiksem kui vaid ühe lapsega peredes.

VIDEO! Uuring: Tallinnas lapse ülalpidamiskulud ühed suurimad

09.03.2020 / pealinn.ee

Uuringust selgus, et võrdlevanalüüsi põhjal on lapse ülalpidamiskulud kõige suuremad Tallinnas ja Harjumaal, Tartumaal ning Pärnumaal, kõige väiksemad aga Ida-Virumaal.

Elatis hetkel liiga kõrge

10.03.2020 / foorum.perekool.ee

UUDISETSITAAT"

Naine on ahastuses: Elatis sööb mu lapse leiva laualt

11.03.2020 / lounaeestlane.ee

Võlglaste hulk üha suureneb. Eesti Riigikohus leidis kolm aastat tagasi, 2017 aasta märtsis, et miinimumelatis on enamikule maksjaist ülejõukäivalt suur.

Züleyxa Izmailova: Äkki pakuks rongaisadele elatise vähendamise asemel riiklikku vasektoomiat?

28.03.2020 / epl.delfi.ee

Uuendatud andmete kohaselt ulatus elatisvõlglaste koguvõlg oma lastele 2016. aasta seisuga 14,5 miljoni euro asemel hoopis 52 miljonit euroni.

KRIISIST RÄSITUD ELATISE MAKSJAD: "Oleme sunnitult olukorras, kus istume lõpuks rahata ja kaelani võlgades tänaval."

29.03.2020 / ohtuleht.ee

Eriolukorrast tingitud koondamised ja palgakärped on pannud elatist maksma kohustatud lapsevanemad keerulisse olukorda, sest ajal, kui sissetulekud vähenevad, püsib seaduses paika pandud elatise alammäär kõikumatult 292 euro peal.

Kirjad lapsevanemale

31.03.2020 / volinik.ee

Ülalpidamiskohustus on sätestatud omakorda perekonnaseaduses, mille kohaselt ülalpidamise ulatus määratakse kindlaks ülalpeetava vajadustest ja tema tavalisest elulaadist lähtudes, kuid igakuine elatis ühele lapsele ei või olla väiksem kui pool Vabariigi Valitsuse kehtestatud kuupalga alammäärast.

Pensionide ja hüvitiste tulumaksustamise korduma kippuvad küsimused

31.03.2020 / sotsiaalkindlustusamet.ee

Kas alimendid, mida isa maksab emale, arvestatakse tulude hulka?
Ei, elatist aasta tuludeklaratsiooni ei kanta ja seda ei tulumaksustata. Ka elatisabi, mida sotsiaalkindlustusamet maksab, ei ole tulumaksuga maksustatav.

Elatise maksmine ja lapsega suhtlemine eriolukorras

31.03.2020 / just.ee

Laste ja nende vanemate suhtlus ei pruugi eriolukorra ajal enam tavapärasel viisil võimalik olla. Lisaks on paljud inimesed kaotanud töö ja sattunud majandusraskustesse. Püüame seetõttu abiks olla ja selgitada, kuidas eriolukorra tingimustes elatise maksmist ja lapsega suhtlemist korraldada. "

Elatise maksmise kohustus

19.04.2021 / oiguskantsler.ee

Leian, et põhiseadusega on kooskõlas vanema kohustus oma lapsele elatist maksta ka olukorras, kui vanem ei saa last vahetult ülal pidada, aga sooviks seda teha.

Elatis ametlikult peale?

22.04.2021 / foorum.perekool.ee

Keegi ei saa keelata sul ametlikku elatise hagi esitamast, ehkki mees maksab niigi. Kohus võtab vastu ja teeb otsuse. Vaja on sul seda aga alles siis, kui mees mingil põhjusel äkki enam ei maksa.

Elatise arvutamise süsteemi ootavad ees muudatused

22.04.2021 / laanlane.ee

Seega ei saa enam rääkida ühest kindlast miinimumelatise summast, vaid igale lapsele väljamõistetav elatis sõltub eelnimetatud asjaoludest. Näiteks kui elatist makstakse ühele lapsele, kohustatud vanemal on Eesti keskmine sissetulek ja ta veedab lapsega vähem kui 7 päeva kuus ning teise vanema arvele laekub lapsetoetus, on elatise summa 181 (2020. baassuma) + 42 (3% 2019. keskmisest sissetulekust) – 30 (50% nõudja arvele laekuvast lapsetoetusest) = 193 eurot kuus. "

Justiitsministeeriumi plaanid elatise teemal

26.04.2021 / just.ee

Uue süsteemi jõustumisel rakendub ka nendes asjades automaatselt uus baasmäär. Seega kui enne 1. jaanuari 2022 tehtud kohtulahendi kohaselt on vanem kohustatud tasuma alaealisele lapsele elatist 193 kuni 292 eurot kuus (k.a), loetakse, et alates 1. jaanuarist 2022 on vanem kohtulahendi kohaselt kohustatud tasuma elatist 193 eurot kuus.

Arutelu elatise kindlaksmääramise korra üle jätkub

26.04.2021 / just.ee

Vabariigi valitsuse tegevusprogrammi kohaselt peab miinimumelatist puudutav eelnõu valitsusse jõudma septembris.

Miinimumelatis väheneb 193 euroni

26.04.2021 / emmedeklubi.ee

Internetis ja foorumites, ka Emmede Klubis on paljud lapsevanemad väljendanud oma muret uue süsteemi suhtes. Praegu on Eestis elatise saajateks enamasti lastega koos elavad emad, elatise maksjateks on täna enamasti lastest lahus elavad isad. Murelike emade seisukoha võib kokku võtta nii: uus süsteem teeb lapse kasvatamisele kuluva raha vanemate vahel näiliselt väga võrdselt pooleks, kuid ei arvesta lapsega koos elava vanema märkimisväärselt suuremat ajalist ja moraalset panust.

Miinumumelatis langeb eelnõu järgi umbes saja euro võrra

26.04.2021 / err.ee

Võrreldes sarnase, sügisel tutvustatud eelnõuga, on järeleandmisi tehtud nii last kasvatavale kui lahuselavale vanemale, kuid põhiline jääb samaks – miinumumelatis langeb umbes saja euro võrra.

Uus kord vähendab miinimumelatist 193 euroni kuus

26.04.2021 / delfi.ee

Summa 193 eurot tuleneb uue süsteemiga lisatavatest arvutustest: baasmäär, mis leiti lapse vajaduspõhise miinimumelatise uuringu lõpparuandes pakutud keskmisest standardeelarvest, millele on lisatud 3% keskmisest brutotöötasust ning millest omakorda lahutatud pool lapsetoetust. Eraldi avaldust ei ole rakendussättest tuleneva uue summa arvestamiseks täitemenetluses vaja teha.

Lapsele Vanemad MTÜ: uus kord võtab rohkem arvesse elatise maksja sissetulekuid

26.04.2021 / pealinn.ee

Lapsele Vanemad MTÜ juhatuse liige Erkki Laaneoksa sõnul praegune kord lihtsalt ütleb, et miinimumelatis on selline ja kõik. "Praktikas on miinimumelatisest paradoksaalselt saanud maksimumelatis. Samas reaalne elu on väga mitmekesine, mistõttu võiks mitte jäigalt fikseerida miinimumi, vaid kehtestada üldjuhu määrana ja lõplikku tulemust saaks kohus vajadusel muuta nii üles kui allapoole,” märkis Laaneoks.

Sotsiaalministeerium soovib riikliku perelepitussüsteemi loomisega ennetada perekondlike konfliktide süvenemist ja kurnavaid kohtuvaidlusi

28.04.2021 / sm.ee

Sotsiaalministeerium saatis kooskõlastusringile eelnõu, millega plaanib luua riikliku perelepitussüsteemi, et aidata lapsevanematel lahkumineku korral teha lapse elukorralduses lapse heaolust lähtuvaid kokkuleppeid. Oluline on vanemaid toetada selliselt, et nad suudaksid erimeelsuste korral omavahel koostööd teha. Kohtuväliste kokkulepete sõlmimine ennetab probleemide eskaleerumist ja kurnavaid kohtuvaidlusi.

Solman: elatisraha määramisel peab arvesse võtma ka lapse vanust

28.04.2021 / postimees.ee

Senine süsteem määras miinimumelatise suuruseks pool alampalka. Endine rahvastikuminister Riina Solman saatis möödunud aasta detsembris oma ettepanekud eelnõu täiendamiseks. «Üheks soovituseks oli vajadus arvestada elatise määramisel ka laste vanusega,» selgitas Solman. Tema sõnul on lapse vanus uuringute järgi üks olulisemaid ülalpidamiskulu mõjutavaid tegureid.

Helmen Kütt: uus elatise määramise eelnõu ei arvesta lapse tegelike vajadustega

28.04.2021 / postimees.ee

Küti sõnul on tegu keerulise ja detailiderohke eelnõuga, kus põrkuvad erinevad huvid, ning nende osas sotsiaaldemokraadid alles kujundavad oma seisukohta. Järgmise nädala kolmapäeval seisab fraktsioonil ees kohtumine justiitsministeeriumi ja sotsiaalministeeriumi ametnikega, et saada suuremat selgust kavandatava elatise määramise uue korra kohta. .

Lumehelbekesed nõuavad isadelt kohtus raha: täiskasvanuna tahavad nad endi takso- ja restoraniarvete kinnitagumist!

02.05.2021 / ohtuleht.ee

Eelmisel aastal hagesid täiskasvanud lapsed oma vanemaid elatisraha nõuetega rohkem kui sajal korral. Lahendeid lugedes paljastub vanemate ja täisikka jõudnud võsude suhete kohutav olukord ning üksiti saab teada, kui palju raha vajavad keskkoolis, kutsehariduskeskustes või ülikoolis õppivad täiskasvanud noored igakuiseks toimetulekuks. Kohtuotsuste valguses jääb see summa laias laastus 300 ja 700 euro vahemikku.

Riigipoolne elatisabi

07.05.2021 / juristaitab.ee

Elatisabi on riigi ajutine abi alaealisele lapsele, kelle vanem või vanemad ei täida ülalpidamiskohustust või ei tee seda seaduses sätestatud ulatuses. Täitemenetlusaegset elatisabi makstakse siis, kui lapsele elatist maksma kohustatud isik ei maksa elatist, kuigi see on temalt kohtuotsusega välja mõistetud. Sellisel juhul tagatakse lapsele igakuine ülalpidamine kuni 100 euro ulatuses.

Elatis üle 18-aastasele lapsele

10.05.2021 / juristaitab.ee

Kui laps on saanud täisealiseks, ent õpib ja ei saa sellest tulenevalt endale ise ülalpidamist hankida, saab ta pöörduda kohtusse ühe või mõlema vanema vastu elatise saamiseks vajalikus ja põhjendatud ulatuses. Oluline on, et avalduse peab esitama laps ise kuna vanemate seadusest tulenev oma lapse esindamise õigus lõppes lapse täisealiseks saades.

Naistekaitsjad: riigi eelistused on selged - kõigepealt elatisvõlglased, siis lapsed

11.05.2021 / epl.delfi.ee

Eestis on 9 220 elatisvõlglast ja see ei näita eestlasi just parimast küljest. Ühiskonnas kehtib müüt, et lapsele praegu arvestatava elatisraha summa on liiga suur ja läheb pigem last kasvatava vanema heaoluks.

Elatisraha, kui vanale lapsele?

11.05.2021 / foorum.perekool.ee

Ülalpidamist saama õigustatud isikud Ülalpidamist on õigustatud saama laps, kes täisealisena omandab põhi-, kesk- või kõrgharidust või õpib kutseõppe tasemeõppes, kuid mitte kauem kui 21-aastaseks saamiseni.

Riigikohus: kui laps elab vaheldumisi mõlema vanemaga, ei pea talle üldjuhul elatist maksma

12.05.2021 / raha.geenius.ee

Kui lapsel on vahelduv elukoht ja ta viibib kummagi vanema juures olulise osa ajast (eelduslikult vähemalt 40 protsenti), siis peavad mõlemad vanemad last eelduslikult vahetult ülal.
Samas pole vahelduva elukoha kindlakstegemisel ainsaks mõõdupuuks täpne aeg, mille vältel laps kummagi vanema juures elab. Lisaks sellele, et laps viibib kummagi vanema juures 40–50 protsenti ajast, tuleb ka muude asjaolude põhjal hinnata, kas lapse vahetu ülalpidamine ja tema eest hoolitsemine jaguneb vanemate vahel enam-vähem võrdselt või on põhiraskus siiski ühel vanemal.

Elatis lapsele võib väheneda 100 euro võrra

20.05.2021 / maaleht.delfi.ee

Praegu on kehtiv miinimum­elatis ühele lapsele 292 eurot kuus. Kui seadus jõustub, on see uuest aastast vaid 193 eurot kuus.

Perekonnaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu

26.05.2021 / oiguskantsler.ee

Elatisvaidlustes on täitedokumendiks kohtulahend, millega elatis välja mõisteti. Seadusemuudatus ei mõjuta täitedokumendi kehtivust. Kohtutäitur peab lähtuma sellest, mis on kohtulahendi resolutsioonis kirjas, mitte tõlgendama kohtulahendit perekonnaseaduse rakendussättest lähtudes. "

Alimentide vähendamine põrkus vastu keerulist õigusküsimust

31.05.2021 / err.ee

Õiguskantsleri kantselei laste ja noorte õiguste osakonna juhataja Andres Aru on aga sama meelt, mis justiitsministeerium läinud sügisel. Ehk elatiste automaatne vähenemine võib minna vastuollu põhiseadusega, täpsemalt kohtulahendi seadusjõu põhimõttega.

Pahased lapsevanemad: kergendada elatise maksjate elu laste arvelt on ebaõiglane

04.06.2021 / ohtuleht.ee

Last kasvatavaid vanemaid pahandab, et riik plaanib kohtu välja mõistetud elatise summat uue eelnõu jõustudes automaatselt kahandada.

Laste elatisraha seotus miinimumpalgaga tekitab probleeme

04.06.2021 / raha.geenius.ee

Justiitsminister Maris Lauri sõnul on kerkinud küsimus, kas enne planeeritud seadusemuudatuse jõustumist kohtulahendiga välja mõistetud elatise automaatne vähenemine on põhiseadusega vastuolus või mitte. Ta kinnitas, et otsitakse kompromissi võimaliku üleminekusätte loomiseks ning lahenduse leidmiseks, mida õigusspetsialistid tunnistaksid põhiseadusele vastavaks.

Arvo Kiuru: kas tõesti on 100 eurot lapsele parem kui 193 eurot?!

06.06.2021 / aripaev.ee

Praeguse elatise aruteludest kumab välja argument, et lapselt võetakse midagi ära. Sageli ei vasta see tõele, kirjutab MTÜ Ühendus Isade Eest juhatuse liige Arvo Kiuru.

Liisa Pakosta: elatisraha pole kaugeltki kogu elu, ehkki abiks ikka. Voliniku lauale jõudnud lood

09.06.2021 / aripaev.ee

Elatisrahaga seonduv on seest palju suurem mure kui väljast, sest siia on kokku langenud kogu perekondade lagunemise traagika. Lapse saamisega seonduvad riskid on nii suured, et võib tekkida lausa küsimus, miks meil on kohustuslik liikluskindlustus, aga mitte analoogset lapsekindlustust.

Lembit Auväärt: täiskasvanud laps väärib elatist alaealistega samadel tingimustel

11.06.2021 / postimees.ee

Praegu pole seadus ei ole ette näinud seda, kuidas arvestada elatist õpinguid jätkavale täisealisele lapsele, kirjutab jurist Lembit Auväärt.

Isa on neli korda oma lastelt kohtu kaudu ülalpidamist nõudnud

UUDIS15E_PÄEV.06.2021 / epl.delfi.ee

Nüüdseks täiskasvanud lapsed, keda isa kasvatamisel ei toetanud, pidid kohtus käimisele kulutama mitusada eurot.

Laste elatisraha pärast jätkuvad tulised vaidlused

18.06.2021 / aripaev.ee

Justiitsministeerium kutsub kokku täiendava ümarlaua, sest osa huvigruppidest pole rahul elatisraha eelnõuga. Nende meelest päästab praegune eelnõu võlgnikke, aga teeb lapsed vaesemaks.

Eelnõu võimaldaks tagantjärele juba välja mõistetud elatisi vähendada

25.06.2021 / pealinn.ee

Justiitsministeeriumis ettevalmistatud laste elatisraha eelnõu kohaselt kuuluksid teatud vahemikku jäävad kohtuotsusega välja mõistetud summad automaatselt vähendamisele. Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammi kohaselt peaks miinimumelatist puudutav eelnõu valitsusse jõudma septembris.

Elatis ja lapse suhtlusõigus lahuselava vanemaga

06.07.2021 / oiguskantsler.ee

Ka siis, kui vanemhoidub teadlikult kõrvale elatise maksmisest ning raha puudus võib last mõjutada, ei pruugi lahus elava vanema ja lapse suhtlemise keelamine olla igal juhul lapse parimates huvides. Laps ei pruugi tajuda elatist mittemaksva vanema tegevuse tähendust, kuidvanemaga suhtluse puudumine on lapsele raske taluda.Elatise maksmisest kõrvale hoidva vanema mõjutamiseks on ette nähtud muud meetmed, kui lapse ja vanema suhtluse takistamine.

Riik vaatab pealt, kuidas üksikema oma elatist ootab. Septembris võib välismaale liikuda ligi 9,5 miljonit võlgnike pensioniraha

09.07.2021 / arileht.delfi.ee

Hetkeseisuga liigub välismaa pangakontodele ligi 9,5 miljonit võlgnike raha.Nende hulgas on ka arvestatav hulk elatisvõlgnikke, kelle lapsed "vaatavad seda pealt"

Miks peab pere juurest lahkunud vanemalt elatist nõudma?

22.07.2021 / maaleht.delfi.ee

Põhjus, miks elatise nõuet lapse nimel vahel ei esitata, on eksiarvamus, et kui laps ei nõua endale lahus elavalt vanemalt elatist, siis ei pea laps tulevikus sellist vanemat ka näiteks hooldekodu eest tasumisel abistama. Tegelikkus on aga vastupidine.

Eelnõu kergitab lapse miinimumelatise üle 200 euro

24.08.2021 / postimees.ee

Seaduseelnõu elatise väljamõistmise tingimuste muutmiseks on saamas justiitsministeeriumis viimast lihvi ning kui see leiab toetust, siis kerkib miinimumelatise summa ühe lapse puhul üle 200 euro.

Seaduseelnõu kergitaks lapse miinimumelatise üle 200 euro

25.08.2021 / raha.geenius.ee

Kokkuvõtlikult oleks ühe lapse puhul elatise summa üldjuhul 213 eurot kuus (200+43-30) varasema 193 euro asemel.

Ministeeriumi uus plaan: külmutame lastele määratud elatisraha

26.08.2021 / aripaev.ee

Justiitsminister Maris Lauri kavatseb jätkuvalt vähendada laste elatisraha alammäära, kuid loobus palju kriitikat pälvinud plaanist, millega taheti elatisraha vähendada kõigil lastel takkajärgi. Uue plaani järgi seniseid kohtuotsuseid ei muudeta.

Elatise maksmine täisealisele lapsele

23.09.2021 / juristaitab.ee

Lapse täisealiseks saades lõpeb vanema seadusest tulenev esindusõigus lapse suhtes ja kõik kokkulepped peaks sõlmima lapse endaga. Elatisraha suuruse määramisel võetakse nüüd arvesse kas ja miks täisealine isik ise endale ülalpidamist teenida ei saa, millised on tema vajadused ja sissetulekud. Kui sissetulekutest ei piisa kõigi eluvajaduste katmiseks ja esinevad mõjuvad põhjused miks isik suuremat sissetulekut teenida ei saa (näiteks õppimine täiskoormusega päevaõppes), tuleks kummalgi vanemal kanda puudujäävast summast pool. Arvesse saab võtta ka ülalpidamise vahetut andmist näiteks eluaseme andmise või vajalike esemete ostmise näol.

Valitsus kiitis heaks riikliku perelepitussüsteemi loomise

23.09.2021 / lounaeestlane.ee

Igal aastal pöördub erinevate last puudutavate küsimuste lahendamiseks kohtusse ligi 4000 inimest. Perelepitusteenuse senisest suurem kasutamine suurendab kohtuväliste kokkulepete arvu ning vähendab seeläbi kohtute koormust.

Perelepitusteenuse loomine on Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammi üks eesmärke. Seaduse planeeritav jõustumistähtaeg 2022. aasta 1. september.

Elatis ja lapsendamine

27.09.2021 / foorum.perekool.ee

Kui [uus] abikaasa lapsendab, siis ei pea lapse bioloogiline isa enam elatist maksma. Kõik vanemlikud õigused kaovad ning kohustused kanduvad üle uuele vanemale. Seega, tulevikus maksab elatist uus abikaasa. Lapsendamiseks peab olema aga lapse bioloogilise vanema nõusolek.

2022. aasta riigieelarve seaduse eelnõu seletuskiri

29.09.2021 / rahandusministeerium.ee

Elatisabikulu suurenemine [5% võrra] on seotud saajate arv kasvuga (teadlikkus kasvab) ning elatisnõude sissenõudmise üleminekuga riigile.

Laste elatisraha sõltuvus alampalgast kaob

06.10.2021 / err.ee

Minimaalne elatisraha on praegu pool miinimumpalgast ehk 292 eurot. Nii on see olnud aastaid, kasvades koos miinimumpalga kasvuga. Vastvalminud eelnõus vabastatakse elatis miinimumpalgast, võttes aluseks laste vajadused.
See võiks olla umbes 200 eurot lapse kohta. Siis sinna juurde arvestada ka üldist palgataset ehk eelmise aasta kesmisest palgast kolm protsenti ehk kui palk tõuseb kiiremini, siis elatis tõuseb ka kiiremini. Kindlasti seda baasosa tuleb indekseerida igal aastal eelmise aasta inflatsiooniga," justiitsminister Maris Lauri.

Miks Maris Lauri elatisreform diskrimineerib vanemaid?

08.10.2021 / ohtuleht.ee

Pikemas perspektiivis võiks uue, läbipaistva ja õiglase valemi alusel seadusse kirjutatud miinimumelatis ja selle arvutamiseks loodav elatiskalkulaatori kasutuselevõtt kohtusse pöördumiste hulka vähendada. Vanemad saavad kalkulaatori abil ise välja arvutada, millises summas kohus tõenäoliselt nende juhtumi puhul elatise välja mõistaks. Loodetavasti aitab see neil lihtsamini lapsele makstavates summades omavahel kohtuväliselt kokkuleppele jõuda.

Lapse elatusraha on kavas vähendada keerulise valemiga

20.10.2021 / ohtuleht.ee

Uue perekonnaseaduse alusel arvestatakse elatise arvutamisel baassummat, mida korrigeeritakse vastavalt tarbijahinnaindeksi muutusele. Praegu on see 200 eurot kuus. Sellele lisatakse kolm protsenti Eesti keskmisest brutopalgast. Summast lahutatakse omakorda peretoetus 30 eurot. Veel saab elatise maksumust korrigeerida elatist saavate laste arvu ja lapsega koos veedetava aja võrra.
Kui peres on rohkem kui üks laps ja nende vanusevahe on alla kolme aasta, siis reeglid muutuvad. Sellisel juhul on teise ja järgnevate laste elatise summa 15% väiksem kui esimesel lapsel.
Kohus võib summat suurendada lähtuvalt lapse tegelikest vajadustest. Kui kohustatud vanema sissetulek on keskmisest suurem, siis võib lisada elatise baassummale näiteks kolm protsenti tema tegelikust sissetulekust keskmise brutokuupalga asemel.
Mängu tuleb ka lapse viibimine teise vanema juures. Juhul, kui võsuke viibib kohustatud vanema juures rohkem kui seitse päeva kuus, saab elatise summas teha korrigeerimisi.

Riina Solman: elatisraha seaduseelnõul on ükskõik laste huvidest

10.10.2021 / epl.delfi.ee

Eelnõu vaatab täiesti mööda sellest, et omavahelisi tülisid tuleb lahendada kohtu kaudu, mis nõuab eelkõige last kasvatavalt üksikvanemalt võlgu jäetud elatisraha kättesaamiseks palju vaeva ja ressurssi. Kehtiva süsteemi järgi on üksikvanemal vaid lootus, et elatisraha tulevikus kätte saada. Selle lootusega on igapäevases elus vähe teha, sest lapsel pidevalt vaja süüa, riideid ning võimalust tegeleda oma huvialadega.

Erkki Laaneoks: mõlema vanema osalust lapse kasvatamises ei asenda mingi rahaga

12.10.2021 / sotsid.ee

Ei ole kindlasti laste huvides see, kui ministeerium hakkab ühelt vanemalt elatist sisse nõudma. Laste parimates huvides on see, kui suudaksime lähtuda sellest, kuidas lahku läinud vanemad saaksid laste üleskasvatamise vastutust omavahel jagada kõige paremini – nõnda, et see toetaks nii lapsi kui ka mõlemat vanemat.

Menetlusse võeti eelnõu alaealisele lapsele elatise kindlaksmääramise korra kohta

21.10.2021 / riigikogu.ee

Eelnõuga luuakse alaealisele lapsele elatise kindlaksmääramise kord, mis vastab Eesti elustandardile ja on paindlik. Eelnõus määratakse uued kriteeriumid, mida tuleb elatise summa kindlaksmääramisel arvesse võtta. Eelnõu kohaselt kujuneb elatise summa lapse reaalseid vajadusi, kohustatud isiku võimalusi ja tema poolt lapsega koos veedetava aja hulka, ülalpidamist saama õigustatud laste arvu ning perele makstavat lapsetoetust ja lasterikka pere toetust arvesse võttes. Eelnõuga asendatakse senine miinimumelatise summa, milleks on pool valitsuse kehtestatud kuupalga alammäära, õiglasemate ja paindlikumate elatise arvutamise alustega.

Miinimumelatis seotakse alampalgast lahti ja elatise maksmine muutub paindlikumaks

21.10.2021 / raha.geenius.ee

Näiteks kui elatist makstakse ühele lapsele, laps veedab teise vanemaga koos vähem kui 7 ööpäeva kuus ja kohustatud vanemal on Eesti keskmine sissetulek, on elatise summa 213 eurot kuus ühe lapse kohta.

Kas pean elatist edasi maksma, kui kohtumäärusega on kompromiss määratud lapse täisealiseks saamiseni?

26.10.2021 / vastused.ee

Kui kohtulahendiga on elatis väljamõistetud kuni lapse täisealiseks saamiseni, lõppeb kohtulahendi alusel elatise maksmine lapse täisealiseks saamisel ja edaspidi kohalduvad ülalpidamiskohustuse täitmisele perekonnaseaduse vastavad sätted.

Riina Solman: elatusraha seaduseelnõu eirab lapsi

26.10.2021 / arvamus.postimees.ee

Eesti elatusraha määramise kord vajab süsteemiuuendust ja rohkem paindlikkust. Valitsus hakkas süsteemi muutma, kuid täiesti valest otsast. Esiplaanile seati elatusraha võlgnike huvid, kuid tähelepanuta jäid lapsed ja neid kasvatavad üksikvanemad. Sellisel kujul on seadusemuudatus üksikvanemale tarbetu ning lastele isegi kahjulik – vaja on palju suuremat reformi.

Pikalt lihvitud elatisereform ei ole lastekaitse liidu hinnangul õiglane

27.10.2021 / epl.delfi.ee

2018. aastal alanud vaidlused, kui palju peaks lahku läinud lapsevanemad lastele elatist maksma, on jõudnud järjekordsesse vaheetappi – valitsus kiitis heaks justiitsministeeriumis ette valmistatud eelnõu. Kuid eelnõu riigikokku liikumise ajal poliitilise tasandi vaidlused alles algavad.

Alimendid: mis on, mis tuleb, millega süda rahule jääb

03.11.2021 / yanatoom.ee

Vastused küsimustele laste elatusraha kohta, mida inimesed on esitanud tasuta juriidilistel konsultatsioonidel Euroopa Parlamendi liikme Yana Toomi Eesti büroos.

Elatisabi

03.11.2021 / emta.ee

Kui elatise saajale elatist ei maksta, siis suureneb võlg riigi ees iga Sotsiaalkindlustusameti poolt tehtud väljamaksega. Kõik sõltub sellest, kui palju elatist maksma kohustatud isik elatist maksab. Edasiste väljamaksete tegemisest elatise võlgnikku täiendavalt ei teavitata.

Kas isale peab enda eluks jääma ka mingi miinimum kui maksab 4 lapsele elatist?

09.11.2021 / vastused.ee

Konkreetset summat, milline peaks olema elatis kahele lapsele, on keeruline öelda - see oleneb paljudest asjaoludest, nagu laste vajaduste suurus, mõlema vanema varanduslik olukord jms.

Mis muutub perekonnaseaduses alaealisele lapsele elatise maksmisel?

13.11.2021 / pealinn.ee

Uue eelnõuga muudetakse perekonnaseaduses alaealisele lapsele elatise kindlaksmääramise korda. Kõige märkimisväärsema muudatusena reguleeritakse seaduse tasandil, et elatise summa kujunemisel tuleb arvestada lapse vahetu ülalpidamisega ja peretoetustega.

Erisoodustused

13.11.2021 / emta.ee

Kui ettevõte maksab alaealisele lapsele elatisraha, siis käsitletakse seda isiku tuluna, mis kuulub kinnipidamisele toetuse väljamaksja juures. Isikutele makstavaid toetusi sotsiaalmaksuga ei maksustata, sest saajal puudub töösuhe.

Elatisraha määramise plussid ja miinused

28.11.2021 / foorum.perekool.ee

Seoses hetkel käimasoleva elatise suurust muutva seadusemuudatusega oleks just paras teema üles võtta. Ise küll ei kaebaks kohe kohtusse, vaid teeks ettepaneku notariaalne lepe teha, et kannab sulle lapse kulude katteks raha vastavalt kehtivale seadusele. Just ennekõike vastavalt kehtivale seadusele, mitte konkreetne summa.

2023. aasta alguses jõustub rida olulisi muudatusi

01.01.2023 / just.ee

Kui on algatatud täitemenetlus lapse perioodilise elatise sissenõudmiseks ning kohtutäituril ei õnnestu selle menetluse finantseerimiseks saada raha võlgnikult, hakkab riik alates 2023. aastast selliseid menetlusi osaliselt finantseerima. Eesmärgiks on tagada, et lapse elatise nõuete täitmine toimiks korrapäraselt ja efektiivselt.

Elatisvõlglaste arv kahaneb tulevikus märkimisväärselt

01.01.2023 / postimees.ee

Ühendus Isade Eest MTÜ juhatuse liige Marko Mõttus jätkab arutelu Postimehes avaldatud artikli "Esimene aasta väiksema elatisega: võlgnike arv kasvab" üle ning toob esile mõned mainimata jäänud kitsaskohad.

Muutus lapse elatisraha sissenõudmise kord

02.01.2023 / rup.ee

Uus kord loob senisest suuremad eeldused selleks, et laps saab äraelamiseks vajalikud vahendid kätte igal kuul ja korrapäraselt. Samuti välistatakse edaspidi olukord, kus võlgnik küll täidab elatise perioodilise tasumise kohustust täitemenetluse väliselt, kuid vaatamata sellele rakendab kohtutäitur rangeid meetmeid, näiteks arestib varasema võlgnevuse katteks eluasemelaenu makseid. Kehtestatakse põhimõte, et elatisnõude sundtäitmise tõhustamiseks mõeldud erimeetmete rakendamine on lubatud üksnes siis, kui sundtäitmisele on esitatud perioodilise elatise nõue.

Vaata, millised toetused ja hüvitised hakkavad uuest aastast kehtima ning milliseid teenuseid on võimalik riigilt saada

06.01.2023 / pealinn.ee

Aasta alguses tõusevad perehüvitised ning jõustuvad toetuste maksmise muudatused. Esimese ja teise lapse toetus ning üksikvanema lapse toetus tõusevad 80 euroni kuus. Lasterikka pere toetus tõuseb 3–6 lapse puhul 650 euroni kuus ning seitsme ja enama lapse puhul 850 euroni kuus.

Kolme lapse ema: Isamaa peretoetusest võidab vaid mu eksmees

29.01.2023 / epl.delfi.ee

1. veebruarist jõustuvad ka muudatused perekonnaseaduses sätestatud elatise arvutamise regulatsioonis, mille kohaselt võetakse miinimumelatise arvutamisel lasterikka pere toetus arvesse 50 protsendi ulatuses.

Elatise määramisel lähtutakse eeldusest, et lapse vajadused saab rahuldada kogu lapsetoetuse arvel ja poole lasterikka pere toetuse arvel, mis on jagatud võrdselt toetust saava pere kõigi laste vahel. Samuti nähakse seadusemuudatustega ette, et enne 2023. aasta 1. veebruari tehtud elatise kohtulahendite puhul, milles on elatise suurus seotud lasterikka pere toetusega, võetakse lasterikka pere toetust alates 1. veebruarist arvesse pooles ulatuses.

Ehk siis ka juhul, kui varasemates kokkulepetes pole elatise sisse toetust arvestatud, on elatise maksjal edaspidi õigus sellist tasaarveldust nõuda.

Elatisraha hooldekodus viibijale

19.02.2023 / juura.ee

Olenemata sellest, kas tegemist on hooldekodu arvega või kohtu poolt abivajavale vanemale välja mõistetud elatisega, mõlemal juhul pole tulumaksuga midagi teha.

Ülalpidamiskohustused perekonnas

20.02.2023 / eesti.ee

Alaealise lapse ülalpidamise kohustus on esmajoones lapse vanematel. Lapse vanavanematele võib ülalpidamiskohustus laieneda, kui alaealise lapse vanemad mingil põhjusel oma ülalpidamiskohustust ei täida.

Riigikohus: ühine hooldusõigus ei tähenda, et lapse huvides on veeta mõlema vanemaga võrdselt aega

28.02.2023 / emmedeklubi.ee

Riigikohus leidis, et vanemate ühine hooldusõigus ei tähenda automaatselt seda, et vanematel on lahuselu korral õigus lastega suhelda võrdse aja jooksul. Lapsel on küll õigus isiklikult suhelda mõlema vanemaga ning mõlemal vanemal on kohustus ja õigus suhelda lapsega isiklikult, kuid see ei tähenda, et laps peaks veetma mõlema vanemaga võrdselt aega. Laste elukorraldus peaks lähtuma sellest, mis on parem lapsele. Kui vanemad ei jõua selles kokkuleppele, määrab vanema ja lapse suhtlemise korra kohus.

Riigikohus: lastega suhtluskorda määrates tuleb eelistada laste huve, mitte lahus elava vanema soove

28.02.2023 / epl.delfi.ee

Pärast 2022. aastal kehtima hakanud uut elatise määramise korda, on tekkinud eriline huvi suhtluskorra ümbermääramise ja elatise vähendamise vastu. Suhtluskord on nüüd vaidlusobjektiks seetõttu, et vähendada elatist. Elatise vähendamise nõudeid on esitatud kohtule ja esitatakse järjest juurde. Vähendamise soove esitatakse eriti mitmelapseliste perede puhul, et viia see miinimum vastavusse seadusjärgse miinimumiga.

Uue peretoetuse kibedad viljad. Kärgperede lood ei ole seebiooper, vaid näited elust enesest

01.03.2023 / ekspress.delfi.ee

2022. aastal kasvas märgatavalt elatisenõuete vähendamise arv. Varem avaldati soovi vähendada kuni 253 nõuet aastas, 2022. aastal aga esitati kokku 437 elatise vähendamise nõuet.

Kuidas arvutatakse elatisraha summasid? Mil määral arvestatakse selles peretoetusi?

01.03.2023 / perejakodu.delfi.ee

Alates 01.01.2022 jõustusid miinimumelatise suurust käsitlevad muudatused perekonnaseaduses ja elatise suuruse kindlaksmääramisel lubas seadus edaspidi sõnaselgelt arvesse võtta ka riiklikult makstavaid peretoetusi ja lahus elava vanemaga veedetud päevi, mil vanem annab lapsele ülalpidamist vahetult. Samuti andis kõnealune seadusemuudatus aluse vähendada elatist juhul, kui elatist saavate laste vanusevahe on väiksem kui kolm aastat. Vanemal on võimalik nõuda elatist ka suuremas summas kui miinimummäär. Kui omavahel selles osas kokkuleppele ei saada, tuleb aga kohtusse pöördudes lapse vajaduste suurust tõendada. Sellisel juhul tuleb arvestada ka põhimõttega, et (reeglina) jaotab kohus lapse ülalpidamiskulud vanemate vahel võrdsetes osades ehk peale toetus(t)e mahaarvamist jääb mõlema vanema kanda pool lapse ülalpidamiskuludest.

Elatisabi

06.03.2023 / sotsiaalkindlustusamet.ee

Elatisabi kuni 100 eurot kuus maksab riik lastele, kelle vanem või vanemad ei täida ülalpidamiskohustust. Elatisabile on õigus Eestis elaval alaealisel lapsel või kuni 21-aastasel lapsel, kui ta õpib. Elatisabi on võimalik taotleda kohtu-, täite- ja pankrotimenetluse ajal.

Peretoetus ju tõusis. Miks ma peaksin elatist sama palju kui varem maksma?

04.03.2023 / ekspress.delfi.ee

Veebruarist jõustunud peretoetuse seadusemuudatus võimaldab maksta elatist väiksemas ulatuses. Lastele makstava elatise arvutamisel saab arvesse võtta suurenenud peretoetust pooles ulatuses. Lasterikka pere toetus on nüüd kolme kuni kuue lapsega perele 650 eurot kuus. Kui varem pidi kolme lapse juurest lahkunud vanem maksma lastele teatud summa elatist, siis nüüd saab ta nõuda, et see summa oleks väiksem.

Elatise suurus ja lasterikka pere toetus

16.03.2023 / oiguskantsler.ee

Ei saa praegu abstraktselt öelda, et olukord, kus elatise arvutamisel läheb arvesse vaid pool lasterikka pere toetusest ja teine pool jääb pere heaolu suurendamiseks, oleks põhiseadusvastane. Kui lastest lahus elav vanem siiski tunneb, et konkreetsel juhul on olukord tema suhtes ebaõiglane, võib ta pöörduda kohtusse ja paluda kohtul elatise suurus üle vaadata. Seda, kuidas kohus asja lahendaks, ei saa ette arvata.

Kui suur on miinimumelatis alates 01.04.2023?

23.03.2023 / Alimendid.ee

Alates 01.04.2023 on miinimumelatis ühele lapsele 260.33 eurot kuus.

Kas mehe uus abikaasa peab tema elatisvõlgu maksma?

05.04.2023 / maaleht.delfi.ee

Võlgniku abikaasa üldjuhul võlgniku elatise võlgnevuse eest ei vastuta. Tuleb aga siiski arvestada, et kui võlgnikul ja tema abikaasal on vararežiimiks valitud varaühisus ja neile kuulub ühisvara, on võimalik sissenõude pööramine ka ühisvarale. Sellisel juhul ühisvara kõigepealt jagatakse ja siis on võimalik seda osa, mis jagamisel jääb võlgnikule, kasutada tema elatise võlgnevuse tasumiseks.

Kohus peab lõpetama rongavanemate poputamise

08.04.2023 / kesknadal.ee

Elatisraha arvutamise viis peab tagama, et laps saaks hoolimata oma vanemate lahkuminekust kasvada mõlema vanema materiaalsel toel. Kahjuks lähtub ka uus elatisraha arvutamise kord pigem Eesti keskmisest kui sellest, milline on vanemate tegelik elatustase.
Vanemate sissetulekud peaksid lapse elatisraha arvestamisel olema üks põhiline tegur, aga praktikas kipub pigem olema vaid erandkorras käsitletav. Ja ka sissetuleku hindamine on järjest keerulisem olukorras, kus platvormitööd ja OÜ-tamine võimaldab sissetulekute suurusega mängida.

Tallinn täpsustab sissetulekust sõltuva toetuse põhimõtteid

12.04.2023 / pealinn.ee

Muudatuse kohaselt loetakse edaspidi taotleja tuluallikaks ka saadud elatist. Samas arvestatakse makstud elatis ja täitemenetluses kinnipeetud summad sissetulekutest maha, kuna seda raha ei saa inimene või pere oma vajadusteks kasutada. Sissetulekuks ei loeta ka ühekordseid toetusi – näiteks sünni- või õppeaasta alguse toetus – ega muid riigi või omavalitsuse makstavaid hüvitisi.

Elatis täiskasvanud lapsele

19.04.2023 / foorum.perekool.ee

Täisealisel ei ole mingit täissummas elatist, vaid eeldatakse, et mingi osa teenib täisealine ise juurde. Kui lisaks täisealisele on ka alaealisi ülalpeetavaid, siis nendel on eesõigus elatisele.

Valitsus sai valmis perehüvitisi muutva seaduse eelnõu

24.04.2023 / err.ee

Alates järgmise aasta 1. jaanuarist on lasterikka pere toetuse suurus kolme kuni kuue lapse puhul 450 eurot kuus ning seitsme ja enama lapse puhul 650 eurot kuus. Samal ajal suureneb elatisabi, mida riik maksab lapsele juhul, kui elatist maksma kohustatud vanem elatist ei maksa või ei tee seda vajalikus mahus, 100 eurolt 200 eurole kuus.

Kui suur on elatis, kui ema saab lasterikka pere toetust ja lapsed on vahepeal isaga?

04.05.2023 / perejakodu.delfi.ee

Lastest lahus elaval isal tuleb elatist tasuda kummalegi lapsele 206.16 eurot, kahele lapsele kokku seega 412.32 eurot. Loomulikult võivad vanemad kokku leppida ka teist­suguses elatise summas, kui näeb ette elatise seadusjärgne määr.

Kui suurt elatist küsida, kui lapsevanemate teed on läinud lahku?

05.05.2023 / blog.swedbank.ee

Esimene samm on võtta ette elatiskalkulaator, mis aitab kõiki neid tingimusi arvestades leida kiiresti minimaalse elatise suuruse. Kõik valemid on kalkulaatorisse perekonnaseaduse järgi juba lisatud ning sealt kokku arvutatav summa on aruteluks hea algus.

Sotsiaalkomisjon arutab peretoetuste muutmist avalikul istungil

09.05.2023 / riigikogu.ee

Sotsiaalkomisjon arutab avalikul istungil eelnõu, millega plaanitakse suurendada elatisabi suurust ja vähendada vähem kui aasta tagasi kokku lepitud lasterikka pere toetusi.

Kuidas teha kindlaks lapse isa elukoht, kui tegemist on Läti Vabariigi kodanikuga?

17.05.2023 / vastused.ee

Kui kohtule ei piisa lapse isa e-posti aadressi edastamisest ja kohus soovib saada ka kehtivaid elukohaandmeid, esitage päring Läti politseile. Samuti võite proovida infot saada ühistelt tuttavatelt (kui neid on).

Elatis lapse täisealiseks saades

23.05.05.2023 / juristaitab.ee

Täiealiseks saades, ei ole enam seadusega sätestatud miinimumelatist, vaid kohtus tuleb kirjeldada ja tõendada lapse vajadused, tuua esile, millisel määral saab laps katta oma vajadused oma sissetulekute arvel (töövõime- ja puudetoetus). Vanematelt saab nõuda elatise andmist kuni kooli (täiskoormusega päevaõppes) lõpetamiseni ent mitte kauem kui 21-aastaseks saamiseni ulatuses, mis jäävad lapse enda sissetulekutest katmata.

Arvamus seaduseelnõu 17 SE kohta

26.05.2023 / oiguskantsler.ee

Pole ühtki mõistlikku ja asjakohast põhjust, miks peaks lasterikka pere toetuse maksmist jätkates kohtlema peresid erinevalt, sõltuvalt sellest, kui suures ulatuses on nad seni toetust saanud. Samuti pole ühtki mõistlikku ja asjakohast põhjust, miks peaks toetuse maksmise lõpetama sisuliselt üleöö neile peredele, kelle 19-aastaseks saanud laps õpib 30. juunil 2023 põhikoolis, gümnaasiumis või kutseõppe tasemeõppes või saab sel päeval 19-aastaseks. Eelnõu soovimatu tagajärg võib olla see, et mõned põhikoolis, gümnaasiumis või kutseõppe tasemeõppes õppivad noored võivad jätta maikuus õpingud pooleli, selleks et pere saaks aasta lõpuni vähendatud mahus lasterikka pere toetust. Seega on eelnõu vastuolus põhiseadusega.

Kohtunik: lahutanud vanemad võitlevad istungitel viimse piisani, sõidavad üle laste

04.06.2023 / perejakodu.delfi.ee

Enda peas olen mõelnud välja, et alla 6aastasele enamasti 50-50 ei sobi, ta vajab üht kindlat kodu ja turvatunnet. Kui emal ja isal pole baaskokkuleppeid lapsekasvatamisel, ei saa samuti võrdset vanemlust rakendada. Ja teismeliste murdmine ei lähe kuhugi – alates vanusest 12–13 aastat on igasugune suhtluskord väga keeruline.

Elatis täisealisele lapsele

06.06.2023 / juristaitab.ee

Kuivõrd täisealise lapse elatise suurus ei ole seadusega kindlaks määratud vaid lähtuda tuleb asjaoludest (Miks täisealine ei saa ise endale ülalpidamist hankida? Kas ta ei saa sissetulekut üldse või saab nii vähe, et vajab vanemate abi? Millised on tema igakuised vajadused?), siis saab elatist nõuda vaid hagimenetluses.

Soovituse järgimine lapse elatisnõude täitmise asjas

16.06.2023 / oiguskantsler.ee

Kui täitmiseks on esitatud lapse elatise nõue, loetakse see esimesena esitatud nõudeks ja lapse elatisnõude täitmiseks arestimine loetakse esimesena toimunuks. See tähendab, et lapse elatisnõude täitmiseks tehtud arestimistoiming läheb kõikide teiste nõuete arestidest järjekohas mööda ja on alati esimesel järjekohal. Niisiis rahuldatakse lapse elatisnõue alati esimesena ja teised nõuded rahuldatakse vastavalt nende järjekohale alles pärast seda, kui lapse elatisnõue on täidetud

Elatis ja suhtluskord

19.06.2023 / juristaitab.ee

Et kohtus saaks elatise välja mõista, tuleb esitada hagiavaldus. Et suhtluskorda kindlaks määrata, tuleks esitada korralikult põhjendatud avaldus kohtule hagita menetluses. Selleks vormi ei ole ja kvaliteetse avalduse koostamiseks soovitan kasutada juristi abi.

Elatis täisealisele lapsele

21.06.2023 / juristaitab.ee

Kui aga laps on saanud täisealiseks, tuleb lapsele vajalik raha kanda lapsele endale. Seejuures on oluline, kui suured on lapse vajadused, kui palju takistavad õpingud töötamist ning millises osas saab ta vajadused katta ise töötades ja puudujääva osa peaksid andma vanemad võrdselt.

Riigikogu võttis vastu muudetud perehüvitiste seaduse

25.06.2023 / sm.ee

Alates 1. jaanuarist 2024 on lasterikka pere toetuse suurus 3–6 lapse puhul 450 eurot kuus ning 7 ja enama lapse puhul 650 eurot kuus. Alates 1. jaanuarist 2024 suureneb elatisabi, mida riik maksab lapsele juhul, kui elatist maksma kohustatud vanem elatist ei maksa või ei tee seda vajalikus mahus, 100 eurolt 200 eurole kuus.

Riik soovib toitjakaotuspensioni maksmisel keskenduda rohkem lastele

27.06.2023 / err.ee

Peamine põhimõtteline muutus oleks see, et toitja kaotuse korral hakkab pere saama edaspidi perehüvitist, mitte pensioni. See annab palju eeliseid: summa ei sõltu lahkunu sissetulekust ega erine perekonniti kümneid kordi, saadavalt summalt ei pea maksma tulumaksu, toetus hakkab laekuma automaatselt, seda ei ole vaja eraldi taotleda. Mis aga peamine – iga laps saab kindla summa, sõltumata sellest, kui palju oli lahkunud lapsevanemal lapsi ning kas need olid ühe või mitme partneriga.
Toitja kaotanud lastele määratav summa hakkaks kujunema enam-vähem samamoodi nagu praegu elatis.See baseeruks lapse keskmisel ülalpidamiskulul ja seda indekseeritakse tarbijahinnaindeksiga ning alternatiivina oleme mõelnud, et lisanduks ka kolm protsenti aasta keskmisest brutosissetulekust statistikaameti andmetel. Ehk oleks väga sarnane praeguse elatise skeemiga.
Toitjakaotuspensioni muudatuste eelnõu kooskõlastamise aeg on planeeritud saabuvasse talve ning muudatusi ei plaanita enne aastat 2026.

Elatise nõudmine tagasiulatuvalt

11.07.2023 / foorum.perekool.ee

Maksekäsuga ei saa nõuda tagasiulatuvalt elatist, ainult hagimenetluses saab esitada mõlemad nõuded.

Täitemenetlusaegne elatisabi

14.07.2023 / juristaitab.ee

Täitemenetlusaegset elatisabi makstakse lapsele, kui elatist maksma kohustatud vanem seda ei tee, ehkki elatis on temalt kohtuotsusega välja mõistetud. Elatisabile on õigus alaealisel lapsel või täisealisel lapsel kuni 21-aastaseks saamiseni, kui ta õpib. Selleks tuleb kohtuotsuse alusel algatada täitemenetlus ja esitada koos täitemenetluse avaldusega kohtutäiturile taotlus elatisabi saamiseks. Täitemenetlusaegse elatisabi saamise eelduseks on, et täitemenetlus on kestnud üks täiskuu. Kui ühekuulisele ooteperioodile järgneval kuul lapsele elatist ei laeku, hakkab Sotsiaalkindlustusamet lapsele maksma elatisabi kuni 100 eurot kalendrikuus.

Elatis täisealisele lapsele

23.07.2023 / juristaitab.ee

Täisealise lapse elatisnõude esitamise õiguse eelduseks on, et laps ei saa ise endale ülalpidamist teenida. Põhjuseks võib olla õppimine täiskoormusega päevaõppes nii, et tööl käia ei ole võimalik. Kui õppetöö toimub vaid mõnel päeval nädalas või õhtustel aegadel, saab täisealine isik kasvõi osakoormusega töötada ja vähemalt osaliselt endale ise ülalpidamist hankida. Seega sõltub elatise nõude esitamise edukus eeskätt õppevormist ja koormusest.

Elatiskalkulaator aitab vanemaid omavaheliste kokkulepete sõlmimisel

26.07.2023 / rmp.geenius.ee

Elatiskalkulaatori abil saadud summa, isegi kui arvutamisel kasutatakse kohustatud vanema tegelikku sissetulekut, ei pruugi olla see summa, mille kohus tegelikult välja mõistab. Kalkulaator on mõeldud vaid abistavaks tööriistaks summade arvutamisel. Kohus võtab konkreetsele lapsele elatise suurust kindlaks määrates esmajoones arvesse lapse tegelikke vajadusi, mida kalkulaatoris kuidagi kajastada ei saa. Kalkulaatoris on elatise arvutamisel aluseks võetud statistiline lapse keskmine ülalpidamiskulu, kuid kui konkreetse lapse tegelikud vajadused on sellest suuremad ja vanema varaline olukord võimaldab elatist suuremas summas maksta, siis mõistab kohus ka elatise välja suuremana.

Mis on elatis?

31.07.2023 / juristaitab.ee

Elatis on lapse ülalpidamiseks makstav raha. Ülalpidamist on õigustatud saama lisaks alaealisele lapsele ka täisealine laps, kes jätkab põhi- või keskhariduse omandamist põhikoolis, gümnaasiumis või kutseõppeasutuses või kõrgharidust, kuid mitte kauem kui 21-aastaseks saamiseni. Täisealine laps on õigustatud elatist saama, kui ta vajab abi, ega ole võimeline ennast ise ülal pidama.

Advokaat: piiriüleste abielude lahutamine on paras õiguslik peavalu. Millele mõelda välismaalasega abielludes?

31.07.2023 / arileht.delfi.ee

Teatud juhtudel ulatab abistava käe justiitsministeerium, kelle poole võib pöörduda avaldusega välisriigis täitemenetluse alustamiseks. See, kas justiitsiministeerium saab välisriigi võlgnikult elatise saamiseks abi pakkuda, sõltub sellest riigist, kus võlgnik elab ning sellest, kas nimetatud riik on liitunud laste ja teiste pereliikmete elatise rahvusvahelise sissenõudmise konventsiooniga. Kui võlgnik elab riigis, mis ei ole konventsiooniga liitunud, näiteks Venemaa, tuleb iseseisvalt pöörduda selle välisriigi kohtutäituri poole taotlusega alustada täitemenetlust. Samuti tuleb sellisel juhul pöörduda Eesti kohtutäituri poole ja volitada neid elatist vastu võtma.

Eesti Vabariigi õiguskantsleri raport ÜRO lapse õiguste konventsiooni täitmise kohta

01.08.2023 / oiguskantsler.ee

Olulised muudatused elatise süsteemis jõustusid 2022. aastal. Kui seni oli minimaalne elatise suurus pool Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast, siis muudatustega kehtestati miinimumelatise väljaarvutamiseks uus valem. Muudatuste üks eesmärk oli luua Eesti elustandardile vastava ning senisest õiglasemaid kriteeriume arvestav miinimumelatise valem. Õiguskantsler juhtis muudatuste tegemisel tähelepanu asjaolule, et automaatselt ei saa muuta kõiki elatissummasid, mille kohus on kindlaks määranud enne muudatuste jõustumist. Õiguskantsleri hinnangul ei arvesta selline rakendussäte kohtus kindlaks tehtud elulisi asjaolusid ega lapse tegelikke vajadusi.

Feministlik perepoliitika kui heterofatalismi leevendus

11.08.2023 / feministeerium.ee

Feministlik perepoliitika muudaks elatise nõudja elu kergemaks sellega, et riik võtab aktiivsema rolli. Ema täidaks avalduse elatise saamiseks riigilt, kes hindab tema vajadusi ja seejärel määrab isalt elatise. Kui isa sellega nõus pole, siis võib ta riigiga seda ise kohtu kaudu klaarida. Lapsele jõuab summa aga ilma viivitusteta regulaarselt iga kuu. Riigil on rohkem jõudu ja ressurssi see isalt välja nõuda kui kurnatud üksikemal. Selline lähenemine lähtub laste ja reeglina neid hooldava ema vajadustest siin ja praegu.

Kus on arutelu selle ümber, miks mehed lapse saamist edasi lükkavad?

21.08.2023 / arvamus.postimees.ee

Esimese lapse saamiseks ollakse valmis järjest hiljem. Erinevalt naistest on meeste viljakas iga palju pikem, võimaldades pere loomist palju lihtsamalt kaugemasse tulevikku edasi lükata. Oleme näinud palju suhteid, kus naine on valmis lapsi saama, aga mees ei soovi seda sammu astuda. Võrdsema ühiskonna tõttu on mehed enam kui kunagi varem mõjutatud pere loomisega seotud elu muutustest. Mehed osalevad partnerina ettevalmistavatel kursustel, võtavad vanemapuhkust ja hoolitsevad beebi eest nii päeval kui ööl. Kui vanasti oli lapsekasvatamise koorem peamiselt naise õlul, siis nüüd on mees tihtipeale võrdne partner või teeb enamgi.

Kohtumenetlusaegse elatisabi taotlemisest

22.08.2023 / juristaitab.ee

Kohtumenetluseaegset elatisabi saab taotleda, kui kohtule on esitatud taotlus elatishagi tagamiseks. Taotlusse tuleb märkida, miks on vajalik kindlaks määrata elatis juba kohtumenetluse ajaks ja kuidas hagi tagamata jätmine alaealist hagejat kahjustab. Kohus lahendab saadud taotluse määrusega. Kui kohus otsustab hagi tagada, saate määrusega pöörduda Sotsiaalkindlustusametisse elatisabi taotlemiseks.

Elatis, kui tasuma kohustatud isik on kinnipidamisasutuses

25.08.2023 / juristaitab.ee

Kui on olemas kohtulahend, on Teil võimalik alustada täitemenetlus ja taotleda täitemenetluseaegset elatisabi riigilt. Kui aga seni on tasutud kohtuväliselt, tuleks esmalt pöörduda kohtusse elatise välja mõistmiseks paludes kohtul hagi tagamise korras määrata elatis ka kohtumenetluse ajaks. Sel juhul saate taotleda Sotsiaalkindlustusametist kohtumenetluse aegset elatisabi juba menetluse ajal ja menetluse lõppedes teha täitemenetluse alustamise avaldus koos elatisabi taotlusega kohtutäiturile.

Kuidas käituda elatisvõlgnikuga?

29.08.2023 / juristaitab.ee

Vanema teadva kõrvalehoidumise eest oma nooremale kui kaheksateistaastasele lapsele või täisealiseks saanud, kuid abi vajavale töövõimetule lapsele kohtu poolt väljamõistetud igakuise elatusraha maksmisest karistatakse rahalise karistuse või kuni üheaastase vangistusega. Selleks tuleb esitada süüteoteade politseisse.

Riiklikult perelepitusteenuselt sai esimesel tegevusaastal abi üle pooletuhande perekonna

05.09.2023 / eestinaine.delfi.ee

Teenusele jõudnud perekondadest 524 pöördusid Sotsiaalkindlustusameti poole ise ning kohtu kaudu suunati teenusele 143 perekonda. Eduka tulemuse ehk vanemluskokkuleppeni on jõudnud aastaga 146 perekonda. Neist 23 perekonda suunas perelepitusse kohus ning 123 perekonda esitasid taotluse ise. Kokkuleppele jõuti keskmiselt nelja-viie kohtumisega, mis toimusid kolme kuu vältel.

Elatisnõude täitmise aegumine

15.09.2023 / juristaitab.ee

Lapse ülalpidamiskohustuse ehk elatisnõude aegumistähtaeg on kümme aastat iga üksiku kohustuse jaoks. Aegumistähtaeg algab selle kalendriaasta lõppemisest, kui kohustusele vastav nõue muutub sissenõutavaks. Aegumine on peatunud kuni lapse täisealiseks saamiseni ehk aegumist ei saa taotleda ajal, mil laps on alaealine.

Elatis ja lapse elukoha määramine

20.09.2023 / juristaitab.ee

Elatise vaidluses on poolteks laps ja eraldi elav vanem, lapsega koos elav vanem ei ole pooleks ja elatise välja mõistmine seadusjärgses miinimummääras on igati tõenäoline.

Elatis, kui tasuma kohustatud isik on kinnipidamisasutuses

25.09.2023 / juristaitab.ee

Kui on olemas kohtulahend, on Teil võimalik alustada täitemenetlus ja taotleda täitemenetluseaegset elatisabi riigilt. Kui aga seni on tasutud kohtuväliselt, tuleks esmalt pöörduda kohtusse elatise välja mõistmiseks paludes kohtul hagi tagamise korras määrata elatis ka kohtumenetluse ajaks. Sel juhul saate taotleda Sotsiaalkindlustusametist kohtumenetluse aegset elatisabi juba menetluse ajal ja menetluse lõppedes teha täitemenetluse alustamise avaldus koos elatisabi taotlusega kohtutäiturile.

Elatis, kui tasuma kohustatud isik on kinnipidamisasutuses

25.09.2023 / juristaitab.ee

Kui on olemas kohtulahend, on Teil võimalik alustada täitemenetlus ja taotleda täitemenetluseaegset elatisabi riigilt. Kui aga seni on tasutud kohtuväliselt, tuleks esmalt pöörduda kohtusse elatise välja mõistmiseks paludes kohtul hagi tagamise korras määrata elatis ka kohtumenetluse ajaks. Sel juhul saate taotleda Sotsiaalkindlustusametist kohtumenetluse aegset elatisabi juba menetluse ajal ja menetluse lõppedes teha täitemenetluse alustamise avaldus koos elatisabi taotlusega kohtutäiturile.

Elatise vaidluse võit kohtus läks isale maksma 24 000 eurot

11.10.2023 / ekspress.delfi.ee

Seadus lubab tõepoolest jätta menetluskulud selle poole kanda, kes on esitanud lapse nimel hagi, kuid kes ei kasutanud oma menetlusõigusi hagi esitamisel või hagi menetlemisel heauskselt.

Elatise suurus

18.10.2023 / juristaitab.ee

Elatise suurus ei ole seotud miinimumpalgaga vaid arvutatakse perekonnaseaduses sätestatud valemi järgi võttes arvesse ühiste laste arvu, lapsega koos elavas peres saadavaid peretoetusi ja lapse viibimist koos lahuselava vanemaga. Kui elatis on väiksem kui seadusjärgne miinimum ja sellest ei saa enam lapse vajadused kaetud, on Teil õigus esitada lapse eest ja nimel kohtusse hagiavaldus elatise suurendamise nõudes.

Kohtutäiturid on elatisvõlgnikelt kolme aasta jooksul ära võtnud kolm autot

23.10.2023 / err.ee

Riigi plaanist elatisvõlgnike sõidukid ära võtta pole asja saanud – ligi kolme aasta jooksul on kätte saadud kolm autot ning kohtutäiturid teevad ettepaneku see võimalus seadusest välja võtta.

Uuest eelarvest, ka helgemas võtmes

23.10.2023 / sonumid.ee

Näiteks tõuseb elatisabi seniselt 100 eurolt 200 euroni, mis on abiks paljudele üksikvanemaga peredele. Tegu on summaga, mida riik maksab lapsele juhul, kui üks vanematest oma lapsele elatist ei maksa.

2022. aastal elas Eestis 19 400 üksikvanemat

24.10.2023 / objektiiv.ee

Eestis elab 19 400 inimest, kes kasvatavad last või lapsi üksi. Üksikvanemaga pered moodustavad 2022. aasta andmetel kõikidest Eesti peredest 12,5 protsenti.

Millest lähtuda lapse hooldusõigust ja elatist puudutavates vaidlustes otsust tehes?

25.10.2023 / epl.delfi.ee

Elatis, mida vanem lapsele maksab, peab katma ära lapse vajadused ja elustandardi. Summa määr sõltub vanemate varalistest võimalustest ja sellest, missugustes tingimustes laps on harjunud elama. Elatissumma määratakse igale perele individuaalselt, ei ole olemas üht kindlat summat, mis lahendab kõikide osapoolte vajadused.

Kuidas on lood elatise maksmisega, kui laps elab võrdse aja mõlema vanemaga?

07.11.2023 / perejakodu.delfi.ee

Kui vanemad on ise või kohtus saavutanud selguse lapse elukorralduslikes küsimustes, tuleb paika panna lapse ülalpidamisega seotu. Kui lapsel on üks püsiv elukoht, minnakse reeglina seda teed, et lapsest lahus elav vanem maksab iga kuu elatist. Elatise suuruse kindlaksmääramisel arvestatakse lapse igakuiste vajaduste suurust, samuti seda, kui palju aega veedab ta lahus elava vanemaga. Tihti tuleb siin appi elatiskalkulaator, mis aitab eri asjaolusid arvesse võttes välja arvutada elatise suuruse.

Lasterikka pere toetus

16.11.2023 / oiguskantsler.ee

Riigikogu on otsustanud, et kõrgkoolis õppimist PHS-i alusel ei toetata. Selle asemel toetab riik kõrgkoolis õppijaid kõrgharidusseaduse alusel makstavate riiklike stipendiumidega ning õppetoetuste ja õppelaenu seaduse alusel antavate toetuste ja õppelaenuga. Kuidas toetada kõrghariduse omandamist, on poliitilise valiku küsimus, millele õiguskantsler hinnangut anda ei saa.

2024. aastal muutub perehüvitiste ja elatisabi suurus

16.11.2023 / rmp.geenius.ee

Alates 1. jaanuarist 2024 suureneb elatisabi 100 eurolt 200 eurole kuus. Elatisabi maksab riik lapsele juhul, kui elatist maksma kohustatud vanem elatist ei maksa või ei tee seda vajalikus mahus. Suuremat elatisabi suurust ei kohaldata varasemate perioodide eest makstava elatisabi puhul. Seaduseelnõu seletuskirja kohaselt on 200 euro suurune elatisabi võrreldav miinimumelatise suurusega. See vähendab üksi last kasvatavate vanemate ja laste vaesust, tagades neile elatisabi maksmisega parema majandusliku toimetuleku. Elatisabi suurendamine mõjutab ka elatisvõlgnikku, kellele see võib kaasa tuua tema võlgnevuse suurenemise riigi ees.

Lapse perekonnanime muutmine

21.11.2023 / juristaitab.ee

Kui mõlemad vanemad on hooldusõiguslikud, tuleb neil lapsesse puutuvaid küsimusi lahendada kokkuleppel ja üksmeeles. Kui lapse isal on hooldusõigus, on vaja, et lapse perekonnanime muutmisega oleks nõud ka isa ja kinnitaks oma nõusolekut. Nimevahetus ei mõjuta kuidagi vanemate õigusi ja kohustusi, sealhulgas ülalpidamiskohustust, lapse suhtes. Ülalpidamiskohustus langeb bioloogilisel isal ära vaid juhul, kui laps isa nõusolekul lapsendatakse.

Elatis

27.11.2023 / juristaitab.ee

Kui elatis lapsele on kohtus välja mõistetud ja venem kohtulahendit mingil põhjusel ei täida ning Te esitate kohtutäiturile avalduse täitemenetluse alustamiseks, asetub lapse elatisraha nõue kõigist teistest nõuetest ettepoole ja mistahes sissetuleku või vara arvelt saab esmalt laps elatisraha. Kui isal sissetulek puudub, saab kohtutäituri vahendusel taotleda riigilt täitemenetlusaegset elatisabi, mis alates 2024 aastast on 200 eurot kuus.

Täitemenetlusaegne elatisabi

07.12.2023 / juristaitab.ee

Kui on olemas kohtulahend elatise tasumise kohustuse ja elatise suuruse kohta, tuleb esitada elatisabi saamiseks kohtutäiturile täitmisavaldus ja koos sellega taotlus täitemenetlusaegse elatisabi saamiseks. Edasi suhtlevad juba kohtutäitur ja Sotsiaalkindlustusamet omavahel, et lapsele saaks tagatud vajalik ülalpidamine elatisabi näol ka juhul, kui mõnel kuul täitemenetluses sisse nõuda ei õnnestu.

Elatis alaealisele lapsele

11.12.2023 / juristaitab.ee

Eeldusel, et elatise saajaks on alaealine laps, ei pea elatise miinimummääras nõudmisel lapse vajadusi tõendama, need loetakse tõendatuks seadusega. Kui aga elatise saajaks on täisealine laps, ei ole olemas sellist elatise määra nagu miinimumelatis ja lapsel tuleb oma vajadusi tõendada.

Tuhanded lapsed on elatisraha ootel

24.12.2023 / arileht.delfi.ee

Eestis tegutseva 38 kohtutäituri töölaual on pooleliolevaid menetlusi 101 254 võlgniku suhtes. Elatisraha ootel on 15 176 last. Elatisvõlgnike arv: 9916.

Elatisabi – riigi ajutine abi alaealisele lapsele

18.12.2023 / eesti.ee

On lapse õigus ja vanema kohustus maksta lapsele elatist siis, kui vanem ei ela oma lapsega koos või kui ta ei osale lapse kasvatamises. Kui aga lapse vanem või vanemad ei täida ülalpidamiskohustust või ei tee seda seaduses sätestatud ulatuses, on võimalik lapsele taotleda riigipoolset elatisabi. Elatisabi koosneb kohtumenetlusaegsest, täitemenetlusaegsest ja pankrotimenetlusaegsest elatisabist

Elatise nõudmine lapse kasuks

20.12.2023 / juristaitab.ee

Elatise taotlemiseks tuleb kohtule esitada kas maksekäsu kiirmenetluse avaldus lapse elatisnõudes või hagiavaldus (elatishagi). Kummagi avalduse eest ei pea riigilõivu tasuma.

Palju tuleb hakata maksma mõlemal lapsevanemal täisealise lapse kontole iga kuu?

21.12.2023 / vastused.ee

Täisealise lapse elatis on vajaduspõhine ehk oleneb lapse vajaduste suurusest, miinimummäära siin kehtestatud ei ole. Lapse igakuised ülalpidamiskulud tuleb arvutada kokku ja jagada pooleks - pool jääb ühe vanema kanda, pool teise vanema kanda. Kui lahus elav vanem ei ole nõus vabatahtlikult lapsele edasi elatist maksma, tuleb lapsel pöörduda elatise väljamõistmiseks kohtu poole. Laps on kohtumenetluses hagejaks, st vanem teda enam ei esinda. Loomulikult saab vanem last abistada vajalike dokumentide koostamisel, samuti võib lapsel olla lepinguline esindaja.

Elatisabi

22.12.2023 / sotsiaalkindlustusamet.ee

Elatisabi kuni 200 eurot kuus (alates 01.01.2024) maksab riik lapsele, kelle vanem või vanemad ei täida ülalpidamiskohustust. Elatisabi on võimalik taotleda kohtu-, täite- ja pankrotimenetluse ajal. Elatisabile on õigus Eestis elaval alaealisel lapsel või kuni 21-aastasel lapsel, kui ta õpib. Elatisabi saamiseks peab kohus olema väljastanud lapse kasuks kohtumääruse.

Riigi elatisabi tõusis kaks korda

03.01.2024 / lounapostimees.postimees.ee

1. jaanuarist maksab Sotsiaalkindlustusamet Eestis elavatele lastele, kelle vanem või vanemad ei täida ülalpidamiskohustust, elatisabi senise 100 euro asemel 200 eurot.

Elatis täisealisele lapsele

08.01.2024 / juristaitab.ee

Last ei pea täisealiseks saamise järgselt ülal pidama igal juhul ja samadel alustel alaealise lapsega vaid ülalpidamise kohustus sõltub sellest, kas lapsel on võimalik, arvestades tema õpingutega, endale ise ülalpidamist hankida. Isegi juhul, kui õpingute tõttu sissetulekut teenida võimalik ei ole, sõltub ülalpidamiskohustuse suurus lapse vajadustest, mitte seadusjärgsest miinimumist, nagu alaealise lapse puhul.

Kellele on mõeldud elatisabi ja kuidas seda taotleda?

09.01.2024 / maaleht.delfi.ee

Elatisabi makstakse juhtudel, kui vanem ei maksa lapsele elatist või on vanemad sõlminud notariaalse lepingu elatise maksmiseks, ent üks vanematest ei täida seda. Toetust on võimalik taotleda nii kohtu-, täite- kui ka pankrotimenetluse ajal.

Elatisabi

12.01.2024 / sotsiaalkindlustusamet.ee

Elatisabi on hüvitis, mille riik sisse nõuab. Seetõttu tuleb välja makstud elatisabi riigile tagasi maksta. Olenevalt olukorrast peab seda tegema elatisabi saaja või see vanem, kes on kohustatud last ülal pidama. Elatisabile on õigus Eestis elaval alaealisel lapsel või kuni 21-aastasel lapsel, kui ta õpib.

Elatis: teekond kokkuleppest riigi abini

16.01.2024 / rup.ee

Kui lapsevanem aga ei täida ülalpidamiskohustust või ei ole kättesaadav mainitud küsimuse lahendamiseks, tuleb lapse esindajal pöörduda kohtu poole. Kuna lapsed on kuni 18-aastaseks saamiseni alaealised, lasuvad lapsega koos elaval lapsevanemal või eestkostjal elatisega seotud toimingud: läbirääkimiste pidamine ja kokkulepete sõlmimine; kohtult elatise väljamõistmise taotlemine; elatise kohtulahendiga kohtutäituri poole pöördumine ja elatisabi taotlemine.

Kuidas saada kätte kohtu poolt välja mõistetud elatis, kui vanem seda maksmast keeldub?

20.01.2024 / perejakodu.delfi.ee

Täitemenetluse algatamiseks tuleb pöörduda avaldusega kohtutäituri poole. Kohtutäiturid on jaotatud tööpiirkondade järgi, seega tuleks sobiv täitur valida võlgniku elukoha järgi. Kui täitmisele esitatakse elatusraha nõue, kannab menetlusega seotud kulud võlgnik. Mõnikord võib juhtuda, et elatist ei ole võimalik kätte saada ka täitemenetluses ja elatist ei maksta üldse. Selliseks olukorraks, toetamaks üksinda last ülal pidavat vanemat, on riik loonud elatisabifondi. Täitemenetlusaegset elatisabi makstakse vanemale täitedokumendi alusel täitemenetluse ajal.

Elatis kui laps ei ela kummagi vanemaga

22.01.2024 / juristaitab.ee

Perekonnaseaduses on kirjas: Alaealise lapse vanem täidab lapse ülalpidamise kohustust elatise maksmise teel eeskätt juhul, kui ta ei ela lapsega koos või kui ta ei osale lapse kasvatamises. Kui laps ei ela kummagi vanemaga, on kohustus elatist tasuda mõlemal vanemal.

Elatisabi taotlemine kohtumenetluse ajal

24.01.2024 / juristaitab.ee

Kohtumenetlusaegset elatisabi saab taotleda alaealise lapse seaduslik esindaja või täisealine laps, kes omandab põhi-, kesk- või kõrgharidust või õpib kutseõppe tasemeõppes, kuid mitte kauem kui 21-aastaseks saamiseni, kes on esitanud kohtule avalduse elatise väljamõistmiseks ja olemas on kohtu makseettepaneku määrus (maksekäsu kiirmenetluse korral) või hagi tagamise määrus (hagimenetluse korral).

Kui pikalt tagantjärgi on vaja koguda kuludokumente, et gümnaasiumis õppivale 19-aastasele nõuda teiselt vanemalt elatist?

25.01.2024 / vastused.ee

Reeglina esitatakse kohtumenetluses lapse ülalpidamiskulude suuruse tõendamiseks 3-6 kalendrikuu keskmised kulud, väga hea ülevaate annavad kulutused 12 kalendrikuu kohta arvestatuna. Arusaadavalt päris kõiki kulusid tagasiulatuvalt tõendada ei olegi võimalik, siis tuleb esitada kohtule põhjalik selgitus kulu suuruse ja vajalikkuse osas.

Elatisasja sundtäitmine

31.01.2024 / juristaitab.ee

Kui on olemas kehtiv kohtulahend elatise asjas, mida ei täideta, saate pöörduda kohtutäituri poole elatise sisse nõudmiseks täitemenetluses. Lisaks soovitan esitada koos täitmisavaldusele kohtutäiturile ka avalduse täitemenetlusaegse elatisabi saamiseks. Sellisel juhul tagab riik lapsele kuni 200 eurose igakuise sissetuleku, kui elatist ka kohtutäituri vahendusel sisse nõuda ei õnnestu.