Peretoetuste kalkulaator

Arvuta oma peretoetuste suurus

Eesti riik makstab lastega peredele peretoetust. Toetuse suurus sõltub laste arvust peres. Toetust makstakse iga kuu, alates sünnist kuni lapse 19. aasta vanuseks saamiseni. Peretoetuste kalkulaatori abil saad arvutada enda peretoetuste summa.

Kui palju kasvab peres alla 19-aasta vanuseid lapsi?

Kui peres kasvab , siis on peretoetus kuus.

Kalkulaatoriga arvutatud summad kehtivad kuni 31.12.2023. Uued toetuse määrad hakkavad kehtima alates 01.01.2024.

TOETUS 2023 2024
Üksikvanema lapse toetus 80€ 80€
Lapsetoetus 1 lapsele 80€ 80€
Lapsetoetus 2 lapsele 80€ 80€
Lapsetoetus 3+ lapsele 100€ 100€
Lasterikka pere toetus 3-6 lapsele 650€ 450€
Lasterikka pere toetus 7+ lapsele 850€ 650€