Kui suur on miinimumelatis alates 01.04.2023?

Kui suur on miinimumelatis alates 01.04.2023?

Alimendid.ee
Alimendid.ee
23.03.2023  /  2 minuti lugemine

Alates 01.04.2023 on miinimumelatis ühele lapsele 260.33 eurot kuus.

🧮 Elatise arvutamine

Alaealise lapse ülalpidamiseks makstava elatise suurus arvutatakse valemi järgi. Kuna valemis sisalduvad summad on seotud tarbijahinnaindeksi, keskmise brutopalga ja peretoetustega, siis summade muutumisel muutub ka elatisraha suurus.

Kuna 2023. aastal on nimetatud summad muutunud, siis alates 01.04.2023 tuleb elatise arvutamisel võtta arvesse uued summad:

Elatise baassumma on 249.78 eurot, mis on pool alaealise lapse keskmisest igakuisest ülalpidamiskulust.

Elatist maksva vanema sissetulekuks arvestatakse 3% eelmise aasta keskmisest brutokuupalgast. 2022. aastal oli Eesti keskmine brutokuupalk 1 685 eurot ja 3% sellest 50.55 eurot.

Elatissummat muudetakse poole peretoetuste summa võrra. Kui toetust makstakse elatist nõudvale vanemale, siis elatis väheneb. Kui toetust makstakse elatist makstavale vanemale, siis elatis suureneb. 2023. aastal on lapsetoetuse suurus 80 eurot ning lasterikka pere toetus sõltuvalt laste arvust 650-850 eurot.

Kui lapsel on jagatud elukoht ehk laps viibib elatist maksva vanema juures keskmiselt 7-15 ööpäeva kuus, väheneb elatis iga koosveedetud päeva võrra.

Kui elatist makstakse mitmele lapsele ja laste vanusevahe on alla 3 aasta, väheneb elatis alates teisest lapsest 15% esimese lapse elatisega võrreldes. Elatise summat ei vähendata, kui laste vanusevahe on üle kolme aasta.

🔢 Elatise arvutamise valem

Elatissumma arvutamiseks tuleb kasutada elatise arvutamise valemit järgi: baassumma (249.78€) + 3% brutokuupalgast (50.55€) ± 50% lasterikka pere toetusest ± 50% lapsetoetustest (40€) - lapsega koosveedetud aeg (7-14 koosveedetud päeva korral) - 15% elatise maksmisel mitmele lapsele.

Elatise summa arvutamiseks soovitame kasutada meie elatiskalkulaatorit.

💶 Elatis 2023. aastal

Alates 01.04.2023 on igakuine miinimumelatis ühele lapsele 260.33 eurot, kahele lapsele 520.66 eurot ja kolmele lapsele 608.48 eurot. Sellistes summades tuleb maksta elatist kuni 31.03.2024. Elatise summad muutuvad elatisvalemi summade muutmisel.

📈 Elatismiinimumi muutus

Allolevast graafikust on näha, kuidas on alates 2013. aastast seadusjärgne miinimumelatis muutunud.