Loading...

Kuidas nõuda lapsele elatisraha?

Alaealisele lapsele alimentide ehk elatisraha nõudmiseks vajaliku hagiavalduse koostamine kiirelt ja lihtsalt. Hind koos juristi konsultatsiooniga kokku 99 eurot.


Alimendid ehk elatis on lapse ülalpidamiseks mõeldud raha, mida peab maksma vanem, kes ei ela lapsega koos ega osale lapse kasvatamises. Alaealisele lapsele tuleb maksta elatist seaduses sätestatud miinimummääras ehk 2019. aastal vähemalt 270 eurot kuus.

Elatis tuleb maksta iga kalendrikuu eest ette, sularahas või ülekandega otse last kasvatavale vanemale. Miinimummäärast vähem tohib elatist maksta üksnes last kasvatava vanema nõusolekul ehk elatist maksval vanemal ei ole õigust ühepoolselt elatisraha vähendada ega tasaarvestada.

Kui olete olukorras, kus vanem lapsele elatist ei maksa, maksab ebaregulaarselt või miinimummäärast vähem, siis on tegemist ülalpidamiskohustuse rikkumisega. Sellisel juhul võtke vanemaga kirjalikult (e-kirja, SMSi või Facebooki vahendusel) ühendust ning nõudke ülalpidamiskohustuse täitmist. Kirjalikult pöördumine on oluline seetõttu, et kohtuvaidluse korral tõendab saadetud kiri või sõnum, et olete teinud kõik endast oleneva vaidluse kohtuväliseks lahendamiseks.

Kui vanem jätkab ülalpidamiskohustuse rikkumist, siis tuleb kaaluda kohtusse pöördumist. Kohtu kaudu saab elatist nõuda kahel viisil: hagimenetluses ja maksekäsu kiirmenetluses. Mõlema avalduse esitamine on tasuta ehk riigilõivuvaba. Elatisvõla ja igal aastal suureneva elatise nõudmiseks tuleb esitada kohtule hagiavaldus.

Hagiavalduse koostamiseks võite kasutada tasuta näidisvorme või pöörduda õigusabi saamiseks õigus-või advokaadibüroo poole. Juristide mõistlik töötasu on kohtupraktika kohaselt 130-150 eurot tunnis ehk õigusabi saamiseks tuleb arvestada hinnanguliselt 3 × 130 = 390 euro suuruse väljaminekuga, millele lisandub kohtumenetluse läbiviimise tasu. Suured õigusabikulud tähendavad aga seda, et praktikas jäetakse sageli kohtusse pöördumata ja elatisraha nõudmata.

Lihtsustamaks kohtu kaudu elatisraha nõudmist, pakume võimalust koostada 15 minutiga korrektne hagiavalduse alaealisele lapsele igakuise elatise ja elatisvõla nõudmiseks.

Hagiavalduse koostamiseks tuleb sisestada andmed ja vastata lihtsatele valikvastustega küsimustele. Andmete põhjal koostame korrektse, täpselt Teie vajadustele ja olukorrale vastava hagiavalduse. Hagiavalduse maht on 5-7 lehekülge ning see sisaldab asjaolude kirjeldust, elatisvõla arvutuskäiku, viiteid asjakohastele seadustele ja kohtupraktikale.

Koostatud hagiavalduse saadame Teile e-postiga pärast andmete sisestamist, mille järel saate dokumendiga tutvuda, selle allkirjastada ja edastada koos lapse sünnitõendiga kohtule. Juhul kui Teil tekib hagiavalduse või kohtusse pöördumisega seoses küsimusi, saate alati meiega ühendust võtta ja juristiga konsulteerida.


Kasutamine

Sisestage andmed, tutvuge Teile koostatud hagiavaldusega ning edastage dokument digitaalselt allkirjastatuna (koos lapse sünnitõendiga) kohtule.

Sisesta andmed

Sisestage andmed ja vastake lihtsatele valikvastustega küsimustele. Vastuste põhjal koostame Teie vajadustele vastava hagiavalduse.

Tutvu dokumendiga

Saadame hagiavalduse 5 minuti jooksul Teie e-postile, mille järel saate dokumendiga tutvuda ja vajadusel konsulteerida juristiga.

Saada kohtule

Hagiavaldusega tutvumise (ja juristi konsultatsiooni) järel saate dokumendi digitaalselt allkirjastada ja edastada lapse sünnitõendiga kohtule.

Hagiavaldus

Hagiavaldus on 6 leheküljeline juriidiline dokument, mis on valmis koheselt kohtule esitamiseks ning milles on kirjas kõik vajalik alaealisele lapsele elatisraha nõudmiseks.
1 alaealisele lapsele

Hagiavaldusega saate nõuda igakuise elatisraha maksmist ühele alaealisele lapsele.

Elatis 250€ kuus

Hagiavaldusega saate nõuda elatist kehtivas miinimummääras ehk 250 eurot kuus.

Igakuine laekumine

Hagiavaldusega saate nõuda elatise maksmist iga kalendrikuu eest ette.

Igal aastal suurenev

Hagiavaldusega saate nõuda elatisraha iga-aastast suurenemist.

Elatisvõlg

Hagiavaldusega saate nõuda viimase 12 kuu jooksul maksmata jäänud elatisvõlga.

Kohtupraktika

Hagiavalduses on kirjas vajalikud viited asjakohasele Riigikohtu praktikale.

Õigusaktid

Hagiavaldus sisaldab kõiki vajalikke viiteid asjakohastele seadustele ja määrustele.

Konsultatsioon

Küsimuste korral saate alati meiega ühendust võtta ja juristiga konsulteerida.

Eelised

Lihtne

Teenuse kasutamine on väga lihtne. Hagiavalduse koostamiseks sisestage andmed ja vastake lihtsatele valikvastustega küsimustele.

Kvaliteetne

Hagiavaldus on koostatud väga põhjalikult, mistõttu saame garanteerida, et kohus võtab hagiavalduse vastu ja alustab selle alusel kohtumenetlust.

Kiire

Andmete sisestamine ja küsimustele vastamine kestab keskmiselt 15 minutit, mille järel saadame Teile 5 minuti jooksul koostatud hagiavalduse.

Konsultatsioon

Kui Teil tekib koostatud hagiavalduse või kohtusse pöördumisega seoses küsimusi, saate alati ühendust võtta ja juristiga konsulteerida.

Soodne

Hagiavalduse koostamise ja juristi konsultatsiooni hind on märkimisväärselt soodsam tavalise õigusbüroo teenustasust.

Riskivaba

Kui hagiavaldusega tutvumise järel leiate, et koostatud dokument ei vasta Teie vajadustele, andke meile teada ja tühistame väljastatud arve.

Kliendid meist

Olin võtnud väga kaua hoogu, et elatisrahaga asjad korda saada. Teie abiga sai suur mure lahendatud. Suur tänu! 🌼

Kätlin, üksikvanem Tallinnast

Hind

Hind on sisaldab hagiavalduse koostamise ja juristi konsultatsiooni tasu. Hagiavalduse kohtusse esitamine on tasuta ehk riigilõivuvaba.
Hagiavaldus elatisraha nõudmiseks
  • Elatise nõudmine alaealisele lapsele
  • Elatise ja elatisvõla arvutuskäik
  • Hagiavaldus kätte 5 minutiga
  • Juristi konsultatsioon
  • Tasumine 14 päeva jooksul
99
hind kokku

VASTUSED

Käesolevaga leiate vastused kõige sagedamini esitatud küsimustele. Kui Teil on küsimus, millele allpool vastatud ei ole, palun kirjutage lahkesti aadressile info@alimendid.ee.
Millised andmeid pean sisestama?
Hagiavalduse koostamiseks peate sisestama poolte isiku- ja kontaktandmed, ülevaate last kasvatava vanema varalisest seisust ja sellest, kuidas on teine vanem siiani ülalpidamiskohustust täitnud.
Mis on hagiavalduses kirjas?
Hagiavalduse sisu moodustub Teie poolt sisestatud andmete põhjal. See koosneb 6 leheküljest ning selles on kirjas faktilised asjaolud, õiguslikud põhjendused, menetluslikud seisukohad, hagi ese, elatisvõla arvutuskäik ning ja valikud viited õigusaktidele ja kohtupraktikale.
Kui suurt elatist ma nõuda saan?
Hagiavaldusega saate nõuda elatist vastavalt 2019. aastal kehtivale miinimummäärale ehk 270 eurot kuus. Elatisvõla nõudmisel on võetud arvesse, et 2018. aastal oli miinimummäär 250 eurot kuus.
Mitmele lapsele ma saan elatist nõuda?
Hetkel saab hagiavaldusega nõuda elatist ühele alaealisele lapsele.
Millal saan hagiavalduse kätte?
Hagiavalduse saadame Teie e-postile hiljemalt 5 minutit pärast andmete sisestamist.
Kuidas ma saan hagiavaldust muuta?
Hagiavaldus on koostatud .docx formaadis, mis võimaldab seda muuta tavalise tekstitöötlustarkvara (näiteks Word) abil.
Mida pean hagiavaldusega edasi tegema?
Hagiavaldusega tutvumise järel peate hagiavalduse (digitaalselt või paberkandjal) allkirjastama ja edastama koos lapse sünnitõendiga kohtule. Täpsemad juhised saadame koos hagiavaldusega.
Kui mul tekib küsimusi?
Kõikide küsimuste korral palun võtke lahkesti ühendust aadressil info@alimendid.ee. Juristi konsultatsioon sisaldub teenuse hinnas.
Kui palju teenus maksab?
Hagiavalduse koostamise ja juristi konsultatsiooni hind on kokku 99 eurot.
Kuidas toimub tasumine?
Hagiavaldusega koos väljastame arve, mille saate tasuda ülekandega 14 päeva jooksul.
Kas saan teenusest loobuda?
Kui hagiavaldusega tutvumisel leiate, et koostatud dokument ei vastanud Teie vajadustele, kirjutage meile aadressile info@alimendid.ee ja tühistame väljastatud arve.